Strona główna Aktualności Zestawienia bibliograficzne
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zestawienia bibliograficzne
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
środa, 16 kwietnia 2014 23:52
 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 12 listopada 2012 12:01

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

OPRACOWANIA LEKTUR: STAROŻYTNOŚĆ, ŚREDNIOWIECZE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1973-2011

 

 

STAROŻYTNOŚĆ

MITY GRECKIE

NARODZINY ŚWIATA, ORFEUSZ

Druki zwarte

 1. Antologia tragedii greckiej / Ajschylos, Sofokles, Eurypides ; przeł. Stefan Srebrny, Kazimierz Morawski, Jerzy Łanowski ; wybrał i oprc. Stanisław Stabryła. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975. WP 22571, WP  22572
 2. Mity greckie / Lucilla Burn ; przeł. Robert A. Sucharski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999.  WP 86502
 3. Mity greckie / Robert Graves ; przeł. [z ang.] Henryk Krzeczkowski; wstępem opatrzył Aleksander Krawczuk; [nazewnictwo i red. nauk. Zygmunt Kubiak]. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. CzP  2(03)
 4. Mity Greków i Rzymian / Alicja Wach-Brzezińska. - Wrocław : "Astrum", cop. 2006. WP  94057
 5. Mity Greków i Rzymian / Wanda Markowska. - Wyd. 4. - Warszawa : "Iskry", 1983. CzP 2
 6. Mity starożytnej Grecji / Robert Graves ; przeł. [z ang.] Andrzej Nowicki. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2004. WP  98948
 7. Starożytność / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. WP 92544, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

 1. "Orfeusz i Eurydyka" / Cezary Rowiński // W: Mit - człowiek - literatura / praca zbiorowa / wstęp Stanisław Stabryła ; [red. nauk. S. Stabryła]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992 . - CzP  82.0. - s. 105 – 132
 2. Gesty miłości, gesty śmierci : reinterpretacja mitu o Orfeuszu, Eurydyce
  i Hermesie / Katarzyna Kuczyńska
  // Polonistyka. -  1997, nr 2, s. 94-99
 3. Kluczowe pytanie ludzkości w świetle Biblii i mitologii antycznej / Agnieszka Krasnodębska // Cogito. -  2002, nr 12, s. 10-11
 4. Mitologia (fragmenty) / Renata Jarecka // Cogito. -  2003, nr 13, s. 91-106
 5. Poeta schodzi do Hadesu : Czesław Miłosz "Orfeusz i Eurydyka" / Krzysztof Biedrzycki // W: Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop.2007 . - CzP  82(091). - s. 126 - 132.
 6. Spotkania z Orfeuszem / Justyna Czaja // Nowa Polszczyzna. -  2005, nr 2, s. 3-8

KRÓL EDYP

Druki zwarte

 1. Starożytność / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. WP 92544, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

 1. "Król Edyp" : Sofokles, Cogito. -  2005, nr 15, Ucz się z Cogito s. [1]-9
 2. "Król Edyp" Sofoklesa / Agnieszka Krasnodębska // Cogito. -  2010, nr 15, s. 40-41
 3. Król Edyp Sofoklesa w kontekście antropologicznej koncepcji kozła ofiarnego Rene Girada / Krzysztof Piłat // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 1, s. 26 – 35
 4. Wtajemniczenie według Sofoklesa: przypadek Edypa / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 1, s. 19 – 25

BIBLIA

Druki zwarte

 1. "Biblia - Nowy Testament" / oprac. Wiesław Solecki. - Warszawa : "Jota", 1991. WP 13876/b
 2. "Biblia - Nowy Testament" / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1997. CzP AL.
 3. "Biblia - Stary Testament" / oprac. Konstanty Pieńkosz. - Warszawa : "Jota", 1991. CzP AL.
 4. Biblia a człowiek współczesny / Anna Świderkówna. - Kraków : "Znak", 2005. WP 92486
 5. Biblia a literatura polska : antologia / [wybór i oprac.] Kazimierz Bukowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. WP 84222, WP 91922, WP 68243, CzP 821.162.1(091)
 6. Biblia dziś odczytana / Marian Czajkowski. - Warszawa : "Novum", 1988. CzP 2
 7. Biblia jako tekst religijny i kulturowy / Marian Filipiak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1993. CzP 2
 8. Księga Psalmów / przeł. z hebr. Czesław Miłosz ; wstęp Józef Sadzik. - Paryż : Editions du Dialogue, 1979. WP 85033
 9. Nie tylko o Biblii / Anna Świderkówna. - Warszawa : "Adam", 2005. WP 92909, WP 95583
 10.  Rozmowy o Biblii : Nowy Testament / Anna Świderkówna. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2000. CzP 2
 11. Rozmowy o Biblii / Anna Świderkówna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. CzP 2
 12. Rozmów o Biblii ciąg dalszy / Anna Świderkówna. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. CzP 2
 13. Starożytność / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. WP 92544, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

KSIĘGA HIOBA

 1. Księga Hioba - jako tekst i jako kontekst na lekcjach polskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2005, nr 8, s. 32-39
 2. Między nadzieją a zwątpieniem czyli rzecz o Księdze Hioba / Roman Margyś // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994 . - WP 82625,
  WP 86325,  CzP 37.016:811.162.1+821.162.1. - s. 259-272.
 3. Pan naszą sprawiedliwością / Anna Świderkówna // Znak. - 2000, nr 12, s. 133 – 137
 4. W kręgu tragiczności : Księga Hioba : fragment większego fragmentu / Andrzej Tyszczyk // Roczniki Humanistyczne KUL. - Lublin : TN KUL, 2009. - T. 57 (2009), z. 1, s. 211-244
 5. Księga Hioba - jako tekst i jako kontekst na lekcjach polskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. -  2005, nr 8, s. 32(480)-39(487)
 6. U bram absurdu / Leszek Barszcz // Polonistyka. -  1994, nr 10, s.598-604

KSIĘGA PSALMÓW

 1. Tradycja sztuki wersetu w przekładzie Czesława Miłosza „ Księga Psalmów” / Stanisław Dubisz // Poradnik Językowy. -  2011, nr 6, s. [47]-62

PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI

 1. Mistyka ciała / W. Oszajca // Polonistyka. - 1993, nr 1, s.5-9
 2. Scenariusz lekcji języka polskiego w I klasie szkoły ponadpodstawowej ,,Pieśń nad Pieśniami”/ Natalia Kania // Wychowawca. -  1999, nr 12, s. 42

APOKALIPSA ŚW. JANA

 1. Apokalipsa św. Jana / Małgorzata Dmochowska [i in.] // Cogito. -  2002, nr 13, s. 14-15
 2. „Przyjdę niebawem” : wezwanie do nadziei / Anna Świderkówna // Znak. -  1999, nr 12, s. 33-50
 3. Motyw Sądu Ostatecznego w literaturze i innych tekstach kultury : glosa do maturalnych prezentacji / Elżbieta Mazur // Język Polski w Liceum. - (2005/2006), z. 4, s. 101-108

KSIĘGA RODZAJU

 1. Księga rodzaju / Antonina Wielikanowa, Iwan Wyrypajew ; reż. Michał Zadara // Rec.: Anna R. Burzyńska Tygodnik Powszechny. -  2007, nr 38, s. 12
 2. Księga Rodzaju i motywy genezyjskie na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Teresa Kosyra-Cieślak // Polski w Praktyce. -  2011, nr 2, s. 18-22

 

ŚREDNIOWIECZE

ROZMOWA MISTRZA POLIKARPA ZE ŚMIERCIĄ

Druki zwarte

 1. Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. WP 33995, CzP 821.162.1(091)
 2. Średniowiecze / Teresa Michałowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. CzP 821.162.1(091)
 3. Średniowiecze / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2002. WP 92542, CzP 821.162.1(091)
 4. Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 2 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza Stanisława Gruchały. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej, 1993. WP 91293, WP 91294, WP 91295, CzP 821.162.1(091)
 5. Wybór tekstów staropolskich : czasy najdawniejsze do roku 1543 / Stefan Vrtel-Wierczyński. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 2], XVI, 540, [3] s. ; 24 cm . - WP 32293, WP 32294

Artykuły z czasopism

 1. Groteskowy łowca. Epizod "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" / Dariusz Dybek // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie / pod red. Władysława Dynaka ; Aleksandra Wita Labudy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 . - WP 79723, WP 79724. - s. 170-184.
 2. Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią jako literacki przykład średniowiecznej antynomii ars moriendi - ars vivendi / Katarzyna Droga [i in.] // Cogito. -  2002, nr 19, s. 9-10

GALL ANONIM KRONIKA POLSKA

Druki zwarte

 1. Kronika polska / Anonim tzw. [tak zwany] Gall ; przeł. [z łac.] Roman Grodecki ; przekł. oprac., wstępem i przypisami opatrzył Marian Plezia. - Wyd. 5. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. WP 91328BN, WP 62111BN

Artykuły z czasopism

 1. Bitwa i polowanie w "Kronice Polskiej" Anonima zwanego Gallem : relacje świata ludzkiego ze światem zwierząt / Krzysztof Obremski // Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 3, s. 5-18
 2. Miłość w "tamtych czasach" : Tadeusz Konwicki "Kronika wypadków miłosnych" / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli / Anna Marzec. - Wyd 3, rozsz. i zm. - Kraków : "Impuls" : "Text", 1998. - CzP 821.162.1(091). - s. 165 - 174.
 3. Opis ziemi polskiej. Fragment "Kroniki" Galla tzw. Anomima / Jerzy Tarnacki // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie / pod red. Władysława Dynaka ; Aleksandra Wita Labudy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 . - WP 79723, WP 79724. - s. 147-156
 4. Tamta Litwa i tamta miłość czyli o "Kronice wypadków miłosnych" Tadeusza Konwickiego / Anna Marzec // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994 . - WP 82625, WP 86325, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1. - s. 479-496.
 5. Wczesne piśmiennictwo łacińskie / Tadeusz Witczak // W: Literatura Średniowiecza / Tadeusz Witczak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990 . - WP 90150, WP 90204, WP 90522, WP 94266, WP 94267. - s. 18-44.

 

BOGURODZICA

Druki zwarte

 1. Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543 / [wybór i oprac.] Wiesław Wydra ; Wojciech Ryszard Rzepka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. - 431, [1] s., [32] s. faks. ; 30 cm . - WP 69387, CzP 821.162.1(091)
 2. Tyś jak rosa : z dziejów polskiej pieśni hymnicznej : studia i rozprawy / pod red. nauk. Wojciecha J. Podgórskiego. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli im. Władysława Spasowskiego, 1987. – s. 19-40, CzP   821.162.1(091)
 3. Z dziejów języka polskiego i jego piękna : studia i szkice / Ewa Ostrowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. – s. 5-40, CzP   821.162.1(091), WP   33995

Artykuły z czasopism

 1. Arcydzieło poezji średniowiecznej : „Bogurodzica” / Aleksander Wilkoń // W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa ; Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973 . - WP 50093, WP 50117. - s. 54-56
 2. „Bogurodzica” - najstarszy wiersz polski / Ewa Ostrowska // W: Literatura polska
  w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 . - WP 68692, WP 68693, WP 68694, CzP 821.162.1(091). - s. 21 - 47.
 3. „ Bogurodzica” w perspektywie południosłowiańskiej / Josip Hamm // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 17-23
 4. „Bogurodzica” w świetle tradycji chrześcijaństwa wschodniego / Roman Mazurkiewicz // Znak. - 1994, nr 3, s. 30 – 41
 5. Co melodia „Bogurodzicy” mówi nam o czasie powstania pieśni / Jerzy Pikulik // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 1, s.13 – 15
 6. Dialog kultur i tradycji / Mariola Krzyworączka // Polonistyka. – 2007, nr 7, s. 54-57
 7. Dlaczego „Bogurodzicę” śpiewano w liturgicznym okresie Bożego Narodzenia? / Roman Mazurkiewicz // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 25-41
 8. Dlaczego pod Grunwaldem śpiewano „Bogurodzicę”?, czyli duchowa rywalizacja miedzy Krzyżakami a Polakami / Jean-Philippe Hashold // Pamiętnik Literacki. - 2005, z. 2, s. 43-49
 9. Jeszcze o kwestii „Bogurodzicy” / Rudolf Flotzinger, tł. Albert Gorzkowski // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 2, s. 7 – 10
 10. Matka pieśni polskich / Andrzej Dąbrówka // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 2, s. 51 – 63
 11. Św. Wojciech i „Bogurodzica” jako czynniki kształtowania polskiej świadomości narodowej / Jan Okoń // Ruch Literacki. - 1998, z. 6, s. 699-719
 12. Wczesne piśmiennictwo polskie / Tadeusz Witczak // W: Literatura Średniowiecza / Tadeusz Witczak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990 . - WP 90150, WP 90204, WP 90522, WP 94266, WP 94267. - s. 45-53.

LAMENT ŚWIĘTOKRZYSKI

Druki zwarte

 1. Glosariusz od starożytności do pozytywizmu : materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej / pod red. Tadeusza Patrzałka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992. s. 77-82, CzP   37.016:811.162.1+821.162.1, WP   81854

Artykuły z czasopism

 1. Analiza i interpretacja utworów literackich w kontekście sztuki („Lament Świętokrzyski”, Giovanni „Pieta”, Stanisław Grochowiak „Bellini i Pieta”). Propozycja metodyczna / Małgorzata Jadwiga Kowalczyk // Język Polski
  w Gimnazjum. – 2002/2003, nr 1 s. 39-48 
 2. Chaos i ład : „Lament świętokrzyski” w świetle tradycji teologicznej / Paweł Stępień // Pamiętnik Literacki. - 1998, z. 1, s. 69-94
 3. Motyw Sabat Mater Dolorosa w liryce polskiej  : „Lament świętokrzyski”, J. Wittlin „ Sabat Mater”, T. Gajcy „ Żegnając się z matką”. Cz.1 / Feliks Tomaszewski // Język Polski w Szkole Średniej. – 1996/1997, z. 3, s. 56-67
 4. „Pieśni łysogórskie” : prolegomena filozoficzne / Małgorzata Elżanowska // Pamiętnik Literacki. - 1997, z. 2, s. 131-159
 5. Żale Matki Boskiej i Pieta – dramat cierpienia. Propozycja metodyczna dla klasy I liceum i technikum / Maria Łuczyńska // Język Polski w Szkole Średniej. – 1993/1994, z. 1, s. 73-81

LEGENDA O ŚW. ALEKSYM

Druki zwarte

 1. Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543 / [wybór i oprac.] Wiesław Wydra ; Wojciech Ryszard Rzepka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. - 431, [1] s., [32] s. faks. ; 30 cm . - WP 69387, CzP 821.162.1(091)
 2. Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok. T. 2 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza Stanisława Gruchały. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej, 1993. s. 7-51, CzP   821.162.1(091), WP   91293, WP   91294, WP   91295, WP   91296,   WP   91297
 3. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej] : [zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. - Kraków : "Greg", [2007]. S. 345-346,  CzP   821.162.1(091)
 4. Średniowiecze / Teresa Michałowska ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996. s. 484-496, CzP   821.162.1(091)
 5. Średniowiecze / Teresa Nowacka - Warszawa : "Verbum", 2002. s.93-97, CzP   821.162.1(091), WP   92542
 6. Średniowiecze / Teresa Nowacka -Warszawa : "Verbum", 2002. s.98-107, CzP   821.162.1(091), WP   92542
 7. Wybór tekstów staropolskich : czasy najdawniejsze do roku 1543 / Stefan Vrtel-Wierczyński. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - 2], XVI, 540, [3] s. ; 24 cm . - WP 32293, WP 32294 
 8. Z literatury religijnej polskiego średniowiecza : studia o czterech tekstach - Kazanie na dzień św. Katarzyny, Legenda o św. Aleksym, Lament świętokrzyski, Żołtarz Jezusow / Paweł Stępień. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2003. s. 117-220, CzP   821.162.1(091) 

Artykuły z czasopism

 

 1. Gdzie zamierzał dopłynąć św. Aleksy i jakie są tego skutki? Próba nowego rozumienia i odczytania 153. i 154. wersu Legendy o św. Aleksym / Zofia Wanicowa // Język Polski. – 2003, nr 1, s. 8-15
 2. Legenda o świętym Aleksym : o piśmie i słowie pisanym / Witold Wojtowicz // Polonistyka. -  2008, nr 4, s. 36-39 
 3. Między moralnością a pismem. Kilka uwag o staropolskiej "Legendzie o św. Aleksym" / Witold Wojtowicz //  Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 2, s. 185–206
 4. Piśmiennictwo polskiego średniowiecza / Ewa Truszkiewicz // Cogito. – 2002, nr 3, s. 153-166
 5. Powrót syna marnotrawnego? / Mieczysława Makarowicz // Polonistyka. - 1999, nr 8, s. 477-479
 6. Prolog "Legendy o św. Aleksym" / Witold Wojtowicz //  Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 3, s. 153–166

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 12 listopada 2012 11:57

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

Motywy i wątki w literaturze

materiały pomocnicze dla uczniów

(dom, rodzina, wojna , okupacja, holocaust, ojczyzna, patriotyzm, kobieta, miłość)

 

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1974-2012)

 

 

Książki

 

1. BAROK / Czesław Hernas. – Wyd. 8. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002

WP 99438, CzP 821.162.1(091)

 

2. DWUDZIESTOLECIE międzywojenne / Jerzy Kwiatkowski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000

WP 88409, CzP 821.162.1(091)

3. ENCYKLOPEDIA Romantyzmu : malarstwo, rzeźba, architektura, literatura, muzyka / Francis Claudon i In. – Warszawa : WAF, 1992

CzP 7(03)

 

4. LEKSYKON dzieł i tematów literatury polskiej : dla szkół podstawowych i średnich / Tomasz Miłkowski, Janusz Tremer. – Warszawa :”Książka i Wiedza”, cop 1998

CzP 821.162.1(03)

 

5. LITERATURA i historia / Henryk Markiewicz. – Kraków : Universitas, 1994

CzP 821.162.1(091)

 

6. LITERATURA polska XX wieku : przewodnik encyklopedyczny. T. 1-2  / [red. nacz. Jan Wojnowski]. - Wyd. 1 popr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.

CzP 821.162.1(03)

 

7. LITERATURA polska 1976-1998 : przewodnik po prozie i poezji / Przemysław Czapliński, Piotr Śliwiński. – Kraków : Wydaw. Literackie, 2000

CzP 821.162.1(091)

 

8. LITERATURA polska 1939-1991 / Ryszard Matuszewski. – Wyd. 3 popr. i uzup. -  Warszawa : WSiP, 1999

WP 85864

 

9. LITERATURA polska w latach II wojny  światowej / Jerzy Święch. – Wyd. 4 popr. -  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

WP 91056, CzP 821.162.1(091)

 

10. LITERATURA polska w latach 1986-1995 / Stanisław Burkot. – Kraków : Wydaw. Edukacyjne, 1996

CzP 821.162.1(091)

 

11. LITERATURA lat 1945-1975 / Zbigniew Jarosiński. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

CzP 821.162.1(091)

 

12. MAGIA lektury : interpretacje utworów literackich w szkole średniej / Feliks Tomaszewski. – Warszawa : WSiP, 1990

CzP 37.016:811.162.1+821.162.1


13. MŁODA Polska / Artur Hutnikiewicz. – Wyd. 2. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

WP 83447, CzP 821.162.1(091)

 

14. NOWELA. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych / pod red. Kazimierza Bartoszyńskiego, Marii Jasińskiej-Wojtkowskiej, Stefana Rawickiego. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1974

WP 53176-53179,  CzP 82.0


15. OD SCHULZA do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej ; sugestie metodyczne dla nauczycieli / Anna Marzec. – Wyd. 3. – Kraków : „Impuls”, 1998

CzP 821.162.1(091)

 

16. OŚWIECENIE / Mieczysław Klimowicz. – Wyd. 3 il. -  Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1977

WP 31158, 31160, CzP 821.162.1(091)


17. POEZJA polska : w latach 1939-1968 / Edward Balcerzan. – Warszawa : WSiP, 1998

WP 85191, 98713

 

18. POLSCY świadkowie Gułagu : literatura łagrowa 1939-1989 / Izabela Sariusz – Skąpska. – Kraków : Universitas, 1995

WP 94268, CzP 821.162.1(091)


19. POLSKA literatura łagrowa / Eugeniusz Czaplejewicz. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1992

WP 79136

 

20. POZYTYWIZM / Henryk Markiewicz. – Wyd. 4 – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1999

WP 86491, CzP 821.162.1(091)

 

 

21. PRZEBOJE prozy XX wieku : literatura światowa i najnowsza polska : propozycje zajęć fakultatywnych z języka polskiego / Joanna Gawlikowska. – Goleszów : „Innowacje”, 1997

CzP 37.016:811.162.1+821.162.1

 

22. RENESANS / Jerzy Ziomek. – Wyd. 3. – Warszawa : Państw. Wydaw. Naukowe, 1977

WP 31802, 52933

 

23. ROMANTYZM / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997

WP 83997, CzP 821.162.1(091)


24. SŁOWNIK literatury polskiego oświecenia / pod red. Teresy Kostkiewiczowej. - Wrocław : Zakł Narod. Im. Ossolińskich, 1997

WP 31487, CzP 821.162.1(03)


25. SŁOWNIK literatury polskiej XX w. / pod red. Marka Pytasz ; aut. haseł Monika Bogdanowska [ i in.]. – Katowice : „Videograf II”, 2001

CzP 821.162.1(03)

26. SŁOWNIK literatury polskiej XX w. / zespoł red. Alina Brodzka i In.. – Wrocław : Zakł Narod. Im. Ossolińskich, 1992

CzP 821.162.1(03)

27. SŁOWNIK literatury polskiej XIX w. / pod red. Józefa Bachórza i Aliny Kowalczykowej. – Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1991

CzP 821.162.1(03)


28. SŁOWNIK literatury staropolskiej : średniowiecze, renesans, barok / pod red. Teresy Michałowskiej. – Wyd. 2 popr. I uzup. – Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1998

CzP 821.162.1(03)

 

29.SŁOWNIK motywów literackich : liceum : pełny zestaw lektur, przyjazne omówienia, największy wybór motywów / [oprac. haseł Teresa Kosiek i in.]. - Kraków : "Greg", 2005.

CzP 82 (03)

 

30. SŁOWNIK motywów literackich / Dorota Nosowska. - Wyd. 2. - Bielsko-Biała : "Park", [2005].

CzP 82 (03)


31. SŁOWNIK postaci dramatycznych / Dariusz Kosiński. – Kraków : „Uniwersitas”, 1999

CzP 82 (03)


32. SZKOLNY słownik motywów literackich / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabela Rowińska. –  Wyd. 4. - Warszawa :Wydawnictwo „Kram”, 2001

CzP 82 (03)

 

 

33. SZKOLNY słownik tematów literackich / Jadwiga Matoszko. – Wyd. 4 poszerz. – Białystok : „Printex”, 2003

WP 96664, CzP 82(03)

 

34. ŚREDNIOWIECZE / Teresa Michałowska. – Wyd. 2. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1996

CzP 821.162.1(091)

 

35. VADEMECUM maturzysty : język polski . – Warszawa : Wydawnictwo Lynks-SFT, 1998

CzP 82(03)

 

36. WŚRÓD starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. – Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1994

WP 82625, 86325, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1

 

 

 

Artykuły z czasopism

 

DOM. RODZINA.

36. Arkadia „z terminem ważności” – wizerunek domu w późnej twórczości Ewy Lipskiej / Joanna Farysej //  Pamiętnik Literacki. – 2012, z. 1, s. 55-89

37. "DOM musi mieć swoją osobowość" / Barbara Dydych, Maria Jędrychowska, Zofia Agnieszka Kłakówna // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 219-223

38. DOM - czyli od Ani znikąd do Ani z Zielonego Wzgórza / Aniela Książek-Szczepanikowa // Język Polski w Szkole dla klas IV-VIII. - 1996/1997, nr 1, s. 47-57

39. DOM - rodzina - matka : tematyka lekcji języka polskiego / Alina Zbrotowicz // Język Polski w Szkole dla klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 23-34

40. DOM - życie, filozofia, język / Katarzyna Chmielewska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 3, s. 68-73

41. DOM jako wartość / Ewa Borsa // Język Polski w Szkole dla Klas IV-VI. - 1999/2000, nr 3, s. 76-84

42. DOM nad Niemnem / Bożena Górska // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 227-232

43. DOM i bezdomność w poezji Ewy Lipskiej / Anna Legeżyńska // Pamiętnik Literacki. – 1996 z. 1 s. 39-57

44. DOM w kulturze / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 197-202

45. DOM w literaturze – odejścia i powroty / Magdalena Giedrojć // Cogito. – 1999, nr 7, s. 40-42

46. DOM w poezji / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 1995, nr 6, s. 409-414

47. EDUKACJA polonistyczna wobec historii literatury / Anna Legeżyńska // Polonistyka. - 2002, nr 6, s. 341-346

48. HASŁO : dom rodzinny – mała ojczyzna / Monika Baronowska // Cogito. – 1999, nr 19, s. 72-75

49. JĘZYKOWY obraz domu w piosence turystycznej / Agnieszka Bugaj // Poradnik Językowy. - 2001, nr 9, s. 18-33

50. KILKA uwag o tradycji / Teresa Kostkiewiczowa // Polonistyka. - 1997, nr 2, s. 71-76
Znaczenie tradycji dla młodych ludzi

51. LEKCJE z "domem" w temacie / Leonarda Jankiewicz // Polonistyka. - 2003, nr 8, s. 492-496
Dom jako znak kulturowy; jego związek z literackimi toposami

52. MAŁŻEŃSTWO i rodzina w literaturze polskiej (na wybranych przykładach) / Janina Kwiek-Osiowska, Stanisław Stanuch // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 48-56

53. MOTYWY literackie w literaturze i życiu codziennym / Bronisława Dymara // Polski w Praktyce. - 2011, nr 1, s. 4-10

54. NASZ wspólny, dziewiętnastowieczny patriotyzm / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 12-15

55. OD Pani Matki do Mamiszona / Katarzyna Jasińska // Guliwer. - 2000, nr 4, s. 10-15
Matka w literaturze dziecięcej

56. PRZEMOC w rodzinie w literaturze pięknej / Renata Durda // Niebieska Linia. - 2007, nr 3, s. 24-28

57. RODZINA // Cogito. – 2007, nr 4, dod. Szkoła, s. 78-79

58. RODZINA i jej problemy w świetle wybranych tekstów kultury XIX i XX wieku : (propozycje metodyczne dla klasy III liceum i IV technikum) / Marta Goleń // Język Polski w Liceum. - 2002/2003, nr 4, s. 32-41

59. SCENA pamięci : rodzice i dzieci w tekstach i świadectwach Holocaustu / Lawrence L. Langer // Literatura na Świecie. - 2004, nr 1/12, s. 127-139

60. SKRADZIONY profil. Matka w Dziennikach Zofii Nałkowskiej / Arleta Galant // Ruch Literacki. – 2001, z. 5, s.555-567

61. ŚWIADOMOŚĆ domu i jego wizja. Z wypowiedzi maturzystów / Anna Marzec // Warsztaty Polonistyczne. -  1997, nr 1, s. 117-121

62. TEMAT : Rodzina / Monika Brzóstowicz. // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 203-208
Dom i rodzina w literaturze

63. TEMATY rodzinne w szkole - dziś i parę epok temu / Maria Hernasowa // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 216-218

64. U BOREJKÓW i nie tylko tam / Danuta Motwicka // Polonistyka. - 1994, nr 4, s. 223-226
Motyw domu w literaturze

65. W SZEŚCIOLETNIM planie trzeba szczęśliwych rodzin. O wizerunku rodziny w prozie realizmu socjalistycznego / Monika Brzóstowicz  // Pamiętnik Literacki. – 1995, nr 3, s. 45-68

 

WOJNA. OKUPACJA.HOLOCAUST.

66. EDYTY Stein przesłanie dla Europy / Anna Grzegorczyk // Polonistyka. – 2005, nr 6, s.340- 347

67. HASŁO : II wojna światowa – 60 lat 1939-1999 / Katarzyna Droga // Cogito. – 1999, nr 7, s. 58-62

68. HOLOCAUST a nowa sytuacja tragiczna / Sławomir Buryła // Ruch Literacki. – 1999, nr 6, s. 633-647

69.HOLOCAUST, wzniosłość, ironia. Przedstawienie nieprzedstawialnego w "Umschlagplatzu" Jarosława Marka Rymkiewicza / Grzegorz Marzec // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 1, s. 31 - 52

70. KAMIENNY Świat Tadeusza Borowskiego. Cykl. Narracja. Obrona Pożegnania z Marią / Dariusz Klesza // Ruch Literacki. – 2001, z. 3, s. 569-585

71. MALI bohaterowie ( w 50 rocznicę powstania warszawskiego ). // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1994, nr 3, s.15-18

72. OBLICZA wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska-Soszyńska // Polonistyka. – 2005, nr 5, s. 53-55

73. OPIS Zagłady - "opowieść negatywna" / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2001, nr 10, s. 607-612

74. PIERWSZA wojna światowa w wizjach artystycznych pisarzy ukraińskich / Roman Hromiak // Przegląd Humanistyczny. – 1998, nr 5/6, s. 67-79

75. POLACY – Żydzi – getto. Kilka uwag przy okazji rocznicy / Jacek Chrobaczyński // Ojczyzna-Polszczyzna. – 1993, nr 2, s.73-78

76. POSTAWY ideowe polskich pisarzy wobec wybuchu wojny światowej // Grzegorz P. Bąbiak // Dzieje najnowsze. – 2004, nr 3, s. 133-147

77.POWIEDZIEĆ prawdę o obozach : Tadeusz Borowski "Pożegnanie z Marią" / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - S. 43-[54]. - ISBN 83-02-02759-6

78.POŻYDOWSKIE, czyli czyje? / Wiesław Wantuch // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 35-40

79. STREFY ulewy i grzmotu - różne sposoby pisania o wojnie : synteza historycznoliteracka dla kl. IV liceum i V kl. technikum / Antoni Mackiewicz // Język Polski w Szkole Średniej. - 1989/1990, nr 2, s. 166-180

80. TAK piękny jest aromat angielskiej herbaty / Barbara Gronek // Polonistyka. - 2004, nr 4, s. 26-31

81. TEMAT : Zagłada / Piotr Śliwiński // Polonistyka. - 2004, nr 7, dod. nr 1 s. 18-21
Holocaust w literaturze

82. TRZY powieści, trzy spojrzenia na problem holocaustu : z zagadnień problematyki żydowskiej we współczesnej powieści polskiej / Jerzy Deneka // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 4, s. 24-36
Analiza powieści : P B. Wojdowski "Chleb rzucony umarłym", J. M. Rymkiewicz "Umschlagplatz", H. Grynberg "Kadisz".

83. WOJNA - literatura - wychowanie / Marta Ziólkowska-Sobecka // Język Polski w Szkole. - 1996/1997, nr 1, s. 30-35

84. WOJNA w poezji. Obraz drugiej wojny światowej w liryce polskiej / Małgorzata Semczuk // Przegląd Humanistyczny. – 1995, nr 4, s. 81-100

85. WSPOMNIENIA wojenne Karoliny Lanckorońskiej / Julian Maślanka // Ruch Literacki. – 2003, z. 3, s.303-313

 

OJCZYZNA. PATRIOTYZM.

86. "A TO Polska właśnie" - o motywie ojczyzny w literaturze i w szkolnej praktyce / Agata Wójtowicz // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 36-42

87. BREDNIA i anagram : Ojczyzna jako przeinaczenie / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // Polonistyka. - 2003, nr 1, s. 31-35

88. EGZYSTENCJA i patriotyzm / Maria Jędrychowska // Polonistyka. – 1996, nr 1, s. 44-46

89. EUROPEJSKA ojczyzna / Ewa Wiegandt // Polonistyka. -  1993,  nr 7, s.387-390

90. HASŁO : ojczyzna / Katarzyna Droga // Cogito. – 1998, nr 20, s.67-71

91. HASŁO : ojczyzna / Katarzyna Droga // Cogito. – 1998, nr 21, s.65-69

92. JAK biegną drogi ojczyzny? / Jerzy Bartmiński // Język Polski w Szkole dla kl. IV-VIII. - 1996/1997, nr 1, s. 23-29

93. KONIECZNOŚĆ śmierci : refleksja na temat upadku Polski w piśmiennictwie końca XVIII wieku / Magdalena Górska // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 3, s. 117-146
Motyw grobu i śmierci uosobionej Polski

94. LITERATURA małych ojczyzn wobec historii / Ewa Wiegandt // Polonistyka. – 2005, nr 4, s. 4-9

95. LITWO, moja mała ojczyzno!? / Piotr Kajewski // Odra. – 1995, nr 6, s. 100-101

96. NAD Wisłą, czyli w Polsce / Gertruda Skotnicka // Guliwer. - 2001, nr 2, s. 8-16
Motyw Wisły w literaturze

97.NARÓD, Ojczyzna, Europa w refleksji Cypriana Norwida / Joanna Wosińska // Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 11-16

98. OBRAZ małej ojczyzny w wybranych dziełach literackich / Magdalena Giedrojć // Cogito. – 1999, nr 6, s. 38-40

99.OJCZYZNA moja święta, ach przeklęta” – o Trans-Atlantyku Witolda Gombrowicza / Anna Kowalska // Polonistyka. – 2004, nr 10, s. 580-586

100. OJCZYZNA – podstawowa wartość edukacji, kultury, krajoznawstwa i regionalizmu / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień, 1998, nr 1-2, s. 3-8

101. OJCZYZNA w literaturze i życiu współczesnych małych Polaków / Barbara Białkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 3, s. 1-6

102. OJCZYZNA w twórczości pisarzy i poetów / Kazimierz Denek // Wychowanie na co Dzień, 1994, nr 1-2, s. 6-8

103. OJCZYZNO moja!" - Litwa w wybranych utworach literatury polskiej / Irena Żukowska-Rumin // Język Polski w Szkole Średniej. - 1996/1997, nr 2, s. 112-114

104.PATRIOTYZM - tak, ale... / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 3, s. 10 - 21

105. PATRIOTYZM i zdrada : mało znany epizod eposu a wallenrodyzm / Wiesław Ratajczak // Polonistyka. - 2001, nr 4, s. 207-211

106. PODZIEMNA Europa – podziemna Polska / Jacek Chrobaczyński // Ojczyzna-Polszczyzna 1994, nr 3, s.26-30

107. POLAKÓW portret własny / Agnieszka Kania, Anna Biernacka, Marta Janeczek // Polonistyka. - 2004, nr 9, s. 38-42

108.POLSKA i Polacy // Cogito. – 2007, nr 2, dod. Szkoła, s. 78-79

109. POLSKOŚĆ a europejskość / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2004, nr 9, dod. nr 2 (listopad), s. 8-11

110. "SZUKAJ prawdziwej ojczyzny" / Agnieszka Czajkowska // Polonistyka. - 1998, nr 5, s. 264-269
Motyw szukania ojczyzny w literaturze polskiej

 

 

KOBIETA. MIŁOŚĆ.

111. AMOR obcych ludzi. Szkic o niektórych przedstawieniach miłości w poezji polskiej ostatnich pięćdziesięciu lat / Krzysztof Biedrzycki // Kwartalnik Literacki. -  1997, nr 4 s. 67-76

112. DOJRZEWANIE i (czy) deprawacja : o „edukacyjnym” wątku w polskiej naturalistycznej dramaturgii / Gabriela Matuszek // Ruch Literacki. – 2001, z. 2, s.153-163

113. DZIELNE dziewczęta i wspaniałe kobiety / Maria Kulik // Poradnik Bibliotekarza. – 2010, nr 12, s. 1-3

114.„ILE razem dróg przebytych”, czyli motyw : żona / Beata Stadryniak-Saracyn // Cogito. – 2008, nr 20, s. 53-55

115."KOLIBEREK", "chodzący tryumf biologii" czy "babozwierz"? Portrety kobiet w prozie Tadeusza Nowakowskiego / Ewelina Szadkowska // W: Proza polska na obczyźnie / pod red. Zbigniewa Andresa i in. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007 . - WP 96611. - T. 1. - S. 429-444

116. KOBIETA fatalna. Grzesznica / Józef Zelda // Cogito. – 1999, nr 5, s. 42-44

117. KOBIETA fatalna. Pajęczyca / Józef Zelda // Cogito 1999, nr 4, s. 44-46

118. KOBIETA fatalna w dziełach Ariosta i Tassa / Zofia Ożóg // Polonistyka. -  1997, nr 10, s. 592-597

119. KOBIETA w "Dworzaninie" Baldassare`a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego / Hanna Dziechcińska // Pamiętnik Literacki. - 2000, nr 3, s. 69-81

120.KOBIETA w polskiej literaturze pozytywistycznej – prawdziwe portrety czy idealistyczne wizerunki? // Cogito. – 1999, nr 16 ( dodatek), s. 26-31

121. KOBIETY w prozie Reymonta / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny. – 2000, nr 4, s. 59-69

122.LITERACKIE portrety niań i guwernantek / Bogna Skrzypczak-Walkowiak // Polonistyka. – 2004, nr 1, s. 15-18

123.MATKA // Cogito. – nr 14, dod. Matura, s. 74-76

124.O MIŁOŚCI - medytacje / Izabela Czyżewska-Kasińska // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 51-58

125.O MIŁOŚCI romantycznej : moda i szukanie "prawd żywych" / Teresa Nowacka // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1993, nr 3, s. 72-74

126.O ZMIENNOŚCI szekspirowskich kobiet / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 27 – 33

127.PIĘKNA i niebezpieczna, czyli motyw : femme fatale / Joanna Wysłowska // Cogito. – 2009, nr 3, s. 54-55

128.PORTRETY kobiet w "Zapiskach znad Zatoki San Francisco" Adama Lizakowskiego / Alicja Jakubowska-Ożóg // W: Proza polska na obczyźnie : problemy-dyskursy-uzupełnienia / pod red. Zbigniewa Andresa i in. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007 . - WP 96612. - T. 2. - S. 255-271

129. POSTAĆ "siłaczki" w prozie polskiej / Bolesław Hadaczek // Polonistyka. - 1976, nr 6, s. 9-14

130. PRAWDZIWE czy wyłącznie literackie? Wizerunki kobiet w romantyzmie // Cogito 1999. – nr 17 (dodatek) s. 25-29

131.ROMANS z (feministycznym) podtekstem. O "Granicy" Zofii Nałkowskiej / Izabela Kaluta // W: Lektury polonistyczne : dwudziestolecie międzywojenne, II wojna światowa / pod red. Ryszarda Nycza i Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997. - T. 1. - S. 85-[110]. - ISBN 83-7052-937-2

132. SIENKIEWICZOWSKI ideał kobiety - Marynia Połaniecka / Jadwiga Zacharska // Przegląd Humanistyczny. - 1996, nr 6, s. 71-82

133.SPOTKANIE : esej nie tylko o miłości / Anna Legeżyńska // Polonistyka. – 2009, nr 5, s. 17-23 Motyw miłości w poezji Jana Twardowskiego i Wisławy Szymborskiej

134. ŚWIAT według Flauberta ( Pani Bovary po latach) / Bogusław Kołcz // Polonistyka. – 1994, nr 4, s.233-238

135. ŚWIAT wewnętrzny kobiet w utworach rosyjskich pisarek srebrnego wieku / Maria Michajłowa // Przegląd Humanistyczny. – 1996, nr 5, s. 75-85

136.TRISTAN i Izolda - czy tylko miłość z przeszkodami? / Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2009, nr 1, s. 36-42

137. UWARUNKOWANIA kulturowe literackiego obrazu kobiet w polskiej i szwedzkiej prozie o tematyce wiejskiej z pierwszej połowy XX wieku / Małgorzata Anna Packalen // Pamiętnik Literacki. - 1999, nr 3, s. 59-70

138.ZNIEWOLENIE i ślady buntu - czyli autoportrety kobiet : od Claricii do Olgi Boznańskiej / Alina Kowalczykowa // Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 1, s. 141 – 158

139.ZOFII Nałkowskiej wiwisekcja (nowo) kobiecej duszy / Marta Wiatrzyk-Iwaniec // Polonistyka. - 2012, nr 3, s. 25-27

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 12 listopada 2012 11:51

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

ZYGMUNT KRASIŃSKI

Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku 

 

 1. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Irena Nowacka. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1995.
 2. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Joanna Olejnik. - Toruń : "Literat", 2007.
 3. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / oprac. Teodor Farent. - Lublin : "Biblios", 2010.
 4. "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego / Stanisław Makowski. - Wyd. 3 popr. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
 5. Bohater, spisek, śmierć : wykłady żydowskie / Maria Janion. - Warszawa : "W.A.B.", 2009.
 6. Dzieje bohatera : teatralne wizje "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-Boskiej Komedii" do II wojny światowej / Michał Masłowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
 7. Funkcje cierpienia w antropologii romantycznej : wizje i diagnozy Zygmunta Krasińskiego / Anita Napierała. - Poznań : Instytut Historii UAM, 2008.
 8. Irydion / Zygmunt Krasiński ; oprac. Wacław Kubacki. - Wyd. 6 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
 9. Irydion / Zygmunt Krasiński ; wstęp i oprac. Tadeusz Sinko = Ksiądz Marek : poema dramatyczne w trzech aktach / Juliusz Słowacki ; wstęp i objaśnienia Stanisław Turowski = Kordian : część pierwsza trylogii Spisek koronacyjny / Juliusz Słowacki ; wstęp i objaśnienia Józef Ujejski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923.
 10. Irydion / Zygmunt Krasiński ; wstępem i aneksem opatrzył Stefan Treugutt. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
 11. Irydion / Zygmunt Krasiński ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Tadeusz Sinko. - Wyd. 4. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1929.
 12. Język polski. Cz. 4 [Film]. - Warszawa : "Nauka"S.A, [ok. 1996].
 13. Korespondencja Zygmunta Krasińskiego : studium monograficzne / Zbigniew Sudolski ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
 14. Krasiński : opowieść biograficzna / Zbigniew Sudolski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983.
 15. Krasiński : życie i twórczość / Tadeusz Pini. - Poznań : Wydawnictwo Polskie, 1928.
 16. Krasiński / Juliusz Kleiner. - Lublin : "Lamus", 1948.
 17. Krasiński a Norwid / Stanisław Kossowski. - Lwów : L. Chmielewski, 1912.
 18. Ku czci Zygmunta Krasińskiego : Przemyśl : 1812-1912 / [aut.] A. Kleczeński [i in.]. - Przemyśl : nakł. Komitetu Obchodu, 1912.
 19. Leona Schillera trzy opracowania teatralne "Nieboskiej komedii" w dziejach jej inscenizacji w Polsce / Stefania Skwarczyńska. - Warszawa : "Pax", 1959.
 20. Listy do Adama Sołtana / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 21. Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 22. Listy do Delfiny Potockiej. T. 1 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 23. Listy do Delfiny Potockiej. T. 2 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 24. Listy do Delfiny Potockiej. T. 3 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 25. Listy do Henryka Reeve. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; tł. [z fr.] Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej ; oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 26. Listy do Henryka Reeve. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; tł. [z fr.] Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej ; oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 27. Listy do Konstantego Gaszyńskiego / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski ; indeksy zestawiła Halina Sołdaczukowa i Barbara Graboń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
 28. Listy do Koźmianów / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 29. Listy do ojca / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprz. Stanisław Pigoń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
 30. Listy do różnych adresatów. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
 31. Listy do różnych adresatów. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
 32. Listy do Stanisława Małachowskiego / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 33. Literatura a prądy umysłowe : studia i artykuły literackie / Konrad Górski. - Warszawa : "Rój", 1938.
 34. Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. T. [1-2] / Ferdynand Hoesick ; przedm. Piotr Chmielowski. - Warszawa : Drukarnia Granowskiego i Sikorskiego, 1899.
 35. Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. T. 1 / Ferdynand Hoesick ; z przedm. Piotra Chmielowskiego. - Warszawa : [b.w.], 1899.
 36. Miłość w życiu Zygmunta Krasińskiego. T. 2 / Ferdynand Hoesick ; z przedm. Piotra Chmielowskiego. - Warszawa : [b.w.], 1899.
 37. Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński / Wacław Pyczek ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Instytut Filologii Polskiej. Katedra Literatury Polskiej Oświecenia i Romantyzmu. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
 38. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Juliusz Kleiner. - Wyd. 7. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
 39. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Stefan Treugutt. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
 40. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2004.
 41. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; oprac. Zdzisław Libera i Eugeniusz Sawrymowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952.
 42. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; wstęp napisała Maria Janion ; tekst  i przyp. oprac. Maria Grabowska. - Wyd. 11. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.
 43. Francji, o tęsknocie, czyli każdy kochał inaczej / Jadwiga Dackiewicz. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1974.
 44. Zygmuncie Krasińskim / Konstanty Wojciechowski. - Lwów : Macierz Polska, 1911.
 45. Osobowość i przyszłość : Zygmunt Krasiński na tle historiozofii romantycznej i polskiej filozofii narodowej / Ziemowit Miedziński. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1999.
 46. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 1 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, 1922.
 47. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 3 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, 1922.
 48. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 4 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, 1922.
 49. Pomniki literatury ojczystej. T. 2, Trzej wieszczowie. Z. 3, Krasiński / oprac. Aleksandra Dobrowolska - Londyn : Wydawnictwo Urzędu Oświaty i Spraw Szkolnych, 1942.
 50. Przedświt / Zygmunt Krasiński ; oprac. Franciszek Walczak. - Brody : Księgarnia Feliksa Westa, 1909.
 51. Psalmy przyszłości / Zygmunt Krasiński oraz Juliusza Słowackiego Odpowiedź na Psalmy przyszłości / [całość] oprac. Manfred Kridl. - Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej,[1928.
 52. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 13 (1978) / red. nacz. Stanisław Świrko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 53. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 16 (1981) red. nacz. Stanisław Świrko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.
 54. Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger / Józef Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989.
 55. Sto listów do Delfiny / Zygmunt Krasiński ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jan Kott. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.
 56. Studia z zakresu literatury i filozofii / Juliusz Kleiner. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1925.
 57. Studja estetyczno-literackie / Henryk Życzyński. - Cieszyn : "Kresy", 1924.
 58. Studya i szkice z dziejów literatury polskiej. Ser. 2, Pogląd na poezyę polską w pierwszej połowie XIX stulecia ; Kazimierz Brodziński ; Ballady Tomasza Zana ; Juliusz Słowacki towiańczykiem ; Korespondencya Zygmunta Krasińskiego ; Józef Bohdan Zaleski / skreślił Piotr Chmielowski. - Kraków : J. K. Żupański & K. J. Heumann, 1889.
 59. Sylwetki literackie : oświecenie - romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska : odczyty radiowe z cyklu : Mówiona historia literatury / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948.
 60. Sylwetki polityczne XIX wieku : Maurycy Mochnacki, Kaliszanie, Hotel Lambert, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Kamieński, Cyprian Norwid, Zmartwychwstańcy, Aleksander Wielopolski, Julian Klaczko, Stanisław Tarnowski, Włodzimierz Spasowicz, Michał Bobrzyński, Aleksander Świętochowski, Jan Ludwik Popławski / Wojciech Karpiński, Marcin Król ; przedm. napisał Henryk Wereszycki. - Kraków : "Znak", 1974.
 61. Wakacje Zygmunta Krasińskiego (1836) / Marian Szyjkowski. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności ; Kraków : Gebethner i Wolff, 1939.
 62. Wiek XIX : sto lat myśli polskiej : życiorysy, streszczenia, wyjątki. T. 5, Wypisy nr 585-703 / pod red. Bronisława Chlebowskiego [i in]; oprac. Gabriel Korbut [ i in.]. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i sp., 1909.
 63. Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid / Alina Witkowska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980.
 64. Wizyta Krasińskiego : ze studyów nad literaturą i filozofią polską / M. Zdziechowski. - Kraków : S. A. Krzyżanowski ; Warszawa : G. Centnerszwer i S-ka, 1912.
 65. Wybór pism. T. 1, Gawędy historyczne / Antoni J. (Rolle) ; wybór tekstu i il. dokonał, wstępem i przyp. opatrzył Wacław Zawadzki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
 66. Wybór pism. T. 3, Sylwetki literackie / Antoni J. (Rolle) ; wyboru tekstu i il. dokonał, wstępem i przyp. opatrzył Wacław Zawadzki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.
 67. Wyspiański i Krasiński : rozwiązanie zagadek "Legionu" i "Wyzwolenia" / Tadeusz Sinko. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1920.
 68. Z rozłamów wielkiego ducha : o młodopolskiej recepcji Krasińskiego / Jarosław Włodarczyk. - Kraków : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Krakowskiej, 2002.
 69. Ziemia rozdziału - niebo połączenia : o liryce Zygmunta Krasińskiego / Maciej Szargot. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000.
 70. Zygmunt Krasiński : debiut i dojrzałość / Maria Janion. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962.
 71. Zygmunt Krasiński : w stulecie śmierci / kom. red. Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka, Stefan Żółkiewski ; Polska Akadmeia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
 72. Zygmunt Krasiński : życie i dzieła : w setną rocznicę urodzin poety / napisał Julian Nowakowski. - Lwów : Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, 1912.
 73. Zygmunt Krasiński : życie i twórczość lat młodych (1812-1838). T. 1 / Józef Kallenbach. - Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego ; Warszawa : E. Wende i S-ka, 1904.
 74. Zygmunt Krasiński : życie i twórczość lat młodych (1812-1838). T. 2 / Józef Kallenbach. - Lwów : Księgarnia Polska B. Połonieckiego ; Warszawa : E. Wende i S-ka, 1904.
 75. Zygmunt Krasiński "Nie-Boska komedia" / oprac. Marek Pieczara. - Warszawa : "Jota", 1990.
 76. Zygmunt Krasiński / Andrzej Boleski. - Warszawa : "Czytelnik", 1947.
 77. Zygmunt Krasiński / przez M. Mazanowskiego. - Wyd. 2 znacznie uzup. - Lwów ; Złoczów : nakł. i druk. Księgarni Wilhelma Zukerkandla, 1906.
 78. Zygmunt Krasiński / Zbigniew Sudolski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1974.
 79. Zygmunt Krasiński / Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
 80. Zygmunt Krasiński. T. 1 / Stanisław Tarnowski. - Wyd. 2 uzup. i powiększone. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1912.
 81. Zygmunt Krasiński. T. 2 / Stanisław Tarnowski. - Wyd. 2 uzup. i powiększone. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1912.

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
piątek, 09 listopada 2012 09:58

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

ZYGMUNT KRASIŃSKI

Bibliografia podmiotowa w wyborze

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku

 

 

 1. Dzieła literackie. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; wybrał, notami i uwagami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
 2. Dzieła literackie. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; wybrał, notami i uwagami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
 3. Dzieła literackie. T. 3 / Zygmunt Krasiński ; wybrał, notami i uwagami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
 4. Irydion / Zygmunt Krasiński ; oprac. Wacław Kubacki. - Wyd. 6 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
 5. Listy do Adama Sołtana / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 6. Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 7. Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 8. Listy do Delfiny Potockiej. T. 1 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 9. Listy do Delfiny Potockiej. T. 2 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 10. Listy do Delfiny Potockiej. T. 3 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 11. Listy do Henryka Reeve. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; tł. [z fr.] Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej ; oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 12. Listy do Henryka Reeve. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; tł. [z fr.] Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej ; oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 13. Listy do Konstantego Gaszyńskiego / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski ; [indeksy zestawiła Halina Sołdaczukowa i Barbara Graboń]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
 14. Listy do Koźmianów / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 15. Listy do ojca / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprz. Stanisław Pigoń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
 16. Listy do różnych adresatów. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
 17. Listy do różnych adresatów. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
 18. Listy do Stanisława Małachowskiego / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 19. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; [oprac., posł. i aneksem opatrzył Stefan Treugutt]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 20. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 1 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, [1922].
 21. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 3 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, [1922].
 22. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 4 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, [1922].
 23. Poezje / Zygmunt Krasiński ; wybrał i wstępem poprzedził Marian Bizan. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
 24. Poezje wybrane [Dokument dźwiękowy] / Zygmunt Krasiński ; recyt. Roman Bacciarelli. - Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, 1980.
 25. Przedświt / Zygmunt Krasiński ; oprac. Franciszek Walczak. - Brody : Księgarnia Feliksa Westa, 1909.
 26. Psalmy przyszłości : resurrecturis. Cz. 1 , Tekst. Cz. 2, Objaśnienia i przypisy / Zygmunt Krasiński ; oprac. Bogdan Suchodolski. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1930.
 27. Psalmy przyszłości / Zygmunt Krasiński oraz Juliusza Słowackiego Odpowiedź na Psalmy przyszłości / [całość] oprac. Manfred Kridl. - Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928.
 28. Psalmy przyszłości / Zygmunt Krasiński. - Kraków : "Przełom", 1945.
 29. Sto listów do Delfiny / Zygmunt Krasiński ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jan Kott. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.
 30. Wiersze, poematy, dramaty / Zygmunt Krasiński ; wybrał i posłowiem opatrzył Marian Bizan. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 31. Z sycylijskiej podróży kart kilka / Zygmunt Krasiński. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983.

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
piątek, 05 października 2012 12:41

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

Adaptacja dziecka w przedszkolu i szkole

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1978 - 2012

Wydawnictwa zwarte:

 1. Adaptacja dziecka do warunków szkolnych / B. Grzeszkiewicz // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej , 2009. - S. 372-379 WP 101351
 2. Czynniki warunkujące przystosowanie dziecka do przedszkola / G. Sochaczewska  // W : Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. B. Wilgockiej-Okoń. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydaw. PAN, 1985. – S. 113-127 WP 68789, WP 70716, WP 68788,  Cz1P Czas./Studia Pedagogiczne (1985)
 3. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. WP 102052
 4. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2011.  WP 14690/b
 5. Dojrzałość przedszkolna dzieci trzyletnich / oprac. Maria Bolechowska ; przy współpracy Marii Krzyśko i Tadeusza Kurka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1978. WP 36022,  WP 36021, WP 36023, WP 36024, CzP 159.9
 6. Dziecko sześcioletnie w szkole : praca zbiorowa / pod red. Joanny Karczewskiej, Małgorzaty Kwaśniewskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2009.  CzP 373.3.046-021.64
 7. Edukacja przedszkolna a integracja społeczna / Danuta Al-Khamisy. - Warszawa : "Żak", 2006. CzP 373.2
 8. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. WP 96402
 9. Poziom przygotowania dzieci kończących edukację przedszkolną do sfunkcjonowania społecznego w szkole / I. Zwierzchowska // W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 380-389  WP 101351
 10. Problemy i schematy : pierwszy rok nauki szkolnej dziecka / Krzysztof Konarzewski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Żak", 1996. WP 84643, WP 84663
 11. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2009 WP 100267
 12. Przystosowanie psychospołeczne dziecka do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000.  WP 87576, WP 87128,  WP 95220
 13. Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia / Piotr Alfred Gindrich. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. WP 96620
 14. Środowiskowo-wychowawcze uwarunkowania procesu adaptacji dzieci 3-4-letnich do przedszkola / G. Sochaczewska // W : Materiały do nauczania psychologii. Seria 2. T. 9, Psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna. – Warszawa : Państwowe Wydaw. Naukowe, 1986. – S. 22-100 WP 75860, WP 72315, WP 72316
 15. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. WP 97163
 16. Witamy w przedszkolu : wspomaganie procesu adaptacji dziecka do środowiska przedszkolnego / Anna Klim-Klimaszewska. - Warszawa : "Erica", 2010. WP 101962
 17. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole : podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa : "Edukacja Polska", 2009. WP 100061

 

Artykuły z czasopism:

 1. Adaptacja do przedszkola / Marta Litkowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 48-50
 2. Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego - opisy przypadków / Agnieszka Mazur, Izabela Chojnowska - Ćwiąkała // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 81 – 89
 3. Adaptacja dzieci do warunków szkolnych / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 6, s. 26
 4. Adaptacja dzieci w przedszkolu / Hanna Piwowarska-Krukowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 47-50
 5. Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26
 6. Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie rozwojowe / Paweł Kurtek, Renata Kurtek // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 7-15
 7. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21
 8. Będę przedszkolakiem - program adaptacyjny / Małgorzata Górska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 408-410
 9. Biblioteka szkolna a problemy adaptacji uczniów klas pierwszych w gimnazjum / Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. - 2004, nr 10, s. 12-13
 10. Czy potrzebny jest program adaptacyjny? / Małgorzata Piotrowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 11-13
 11. Czy trudniej w klasie czwartej? / Joanna Tomczyk // Życie Szkoły. - 2006, nr 8, s. 5-11
 12. Długi proces adaptacji / Ewa Szulska-Wyrwa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 26-28
 13. Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek / Bożena Przybylak // Edukacja i Dialog. -2004 nr 7 s. 2-5
 14. Dziecko u progu edukacji przedszkolnej / Iwona Konopka, Lidia Pielaszek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. "Przed Szkołą", s. 7-12
 15. Grupa zabawowo-adaptacyjna / Maria Boroń, Elżbieta Tubacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 50-52
 16. Humor jest dobry  na wszystko… / E. Sosnowska //  Wychowanie  w Przedszkolu.  - 2006, nr 5,  s. 29-34
 17. Idziemy do przedszkola: wskazówki i porady dla rodziców / Ewa Zielińska, Katarzyna Wróbel // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 21-22
 18. Jak pomóc dzieciom i rodzicom? / Agnieszka Knapik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 338-339
 19. Jak pomóc dziecku zaadaptować się w szkole? / Małgorzata Stawiak-Ososińska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 16-20
 20. Jak rozwijać społeczne przystosowanie u dzieci / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 9, s. 8-13
 21. Jaś zachowuje się jak dziecko / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 139-141
 22. Kompetencje emocjonalne nauczycieli edukacji elementarnej a problemy związane z adaptacją uczniów / Alicja Korzeniecka-Bondar // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 29-36
 23. Maluch w przyjaznym przedszkolu / M. Gilewska // Wychowanie  w Przedszkolu. – 2010, nr 5, s. 56-58
 24. Mamo, tato, nie chcę do przedszkola! / Natalia Petrynka-Szymańska // Bliżej Przedszkola 2011, nr 9, s. 91-93
 25. Na dobry początek / Magdalena Zielińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 51-54
 26. Nowa szkoła, silny stres / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski 2011, nr 37, s. 16
 27. Nowy uczeń w klasie / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 23-34
 28. Nowy uczeń w szkole / Beata Zich, Katarzyna Toczyłowska // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 5, s. 373-378
 29. Parasol nad trzylatkiem : rady dla rodziców / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 44-47
 30. Pierwsze kontakty / Katarzyna Niewiarowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 38-40
 31. Pierwsze kroki / Dorota Wojewoda // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 7, s.41-45
 32. Pierwsze kroki w przedszkolu / Justyna Dąbrowska // Remedium. - 2009, nr 11, s. 6-7
 33. Początek nauki w szkole - przejście rozwojowe i edukacyjne. Przegląd badań / Anna Kienig // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 89-95
 34. Poczucie samotności u uczniów rozpoczynających nowy etap nauki szkolnej / Joanna Wrótniak // Opieka, wychowanie, Terapia. - 2010, nr 3/4, s. 5-10
 35. Pokonać lęki trzylatków / B.Szurowska. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004,  nr 7, s. 16-21
 36. Pokonywanie barier społecznych przez uczniów klas pierwszych / Anna Winiarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 58-64
 37. Polubić przedszkole / Aldona Górecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 341-342
 38. Pomagamy przekroczyć próg przedszkola / P. Cyrulik. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 6,  s. 47-48
 39. Problemy adaptacyjne młodzieży gimnazjalnej / Hanna Dąbrowska-Król // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 45-47
 40. Program adaptacji uczniów klasy pierwszej / Wiesława Alina Sakowicz // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 21-25
 41. Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych / Jolanta Mazur // Nauczanie Początkowe. - 2002/2003, nr 1, s. 38-53
 42. Program działań adaptacyjnych / Anna Kempisty // Wychowawca. - 2004, nr 3, s. 12-14
 43. Program zajęć adaptacyjno-integracyjnych dla klasy I / Anna Jaworska [et al.] // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 83-92
 44. Przyjazne przedszkole / Halina Malewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 362-364
 45. Przystosowanie się uczniów do warunków szkolnych / Maria Brach // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002 nr 3 s. 41-42
 46. Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły / Agnieszka Kaczmarczyk // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 21-28
 47. Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka / Jadwiga Lubowiecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. "Przed Szkołą", s. 6-10
 48. Scenariusz spotkania adaptacyjnego z dziećmi 6-letnimi objętymi obowiązkiem szkolnym i ich rodzicami /Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 67-70
 49. Spojrzenie w głąb tornistra. O emocjonalnym bagażu wynoszonym z pierwszej klasy / Barbara Biskup // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 33 – 43
 50. Spotkania adaptacyjne / Anna Kubik // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 41-43
 51. Sześciolatek pierwszy rok w przedszkolu / Teresa Migdał-Baran // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998 nr 8 s. 634-636
 52. Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39
 53. Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego / Zofia Wróbel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 44-46
 54. Trudna adaptacja / Leszek Trzaska // Remedium. - 2000, nr 10, s. 16-17
 55. Trudności dziecka w przystosowywaniu się do przedszkola / Jadwiga Lubowiecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 323-330
 56. U progu przedszkola / Elżbieta Brzostowska // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 15
 57. W przedszkolu z mamą / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 146-149
 58. W trosce o trzylatki / Waleria Muraszko // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 336-338
 59. Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły / Jolanta Flanz // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 8-10
 60. Wiedza nauczycieli o trudnościach adaptacyjnych pierwszoklasistów / Marzena Basiaga // Nowa Szkoła. - 2004, nr 6, s. 26-30
 61. Witamy trzylatki / Dorota Gęzikiewicz, Lidia Szabelska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 29-31
 62. Witamy trzylatki / Elżbieta Krupa // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 21-23
 63. Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / Renata Michalak // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 10-15
 64. Wybrana literatura dotycząca adaptacji dziecka w szkole / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 100 – 104
 65. Z radością do przedszkola / Izabela Kopeć // Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 7, s. 50-56
 66. Zaburzenia emocjonalne u 7-letniej dziewczynki w procesie adaptacji do sytuacji szkolnej / Agnieszka Mazur // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 55 - 61

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
piątek, 05 października 2012 12:30

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

 

Godziny wychowawcze

Zestawienie bibliograficzne za lata 1993-2012

(w wyborze)

 

Wydawnictwa zwarte :

 

 1. Aby nie miotał nami wiatr : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów gimnazjum / Urszula Kłusek. - Kraków : "Rubikon", 2004.
  CzP 37.064.02
 2. Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych / Maria Bober-Pełzowska. - Łódź : "Juka", 1994.
  WP 82039, WP 81439, CzP 37.064.2
 3. Godziny wychowawcze : poradnik dydaktyczny : gimnazjum 1-3 : materiały pomocnicze dla nauczycieli-wychowawców w gimnazjum w klasach 1-3 / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. - Toruń : "BEA", 2001.
  CzP 37.064.02
 4. Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów : scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / David Covan, Susanna Palomares, Dianne Schilling ; tł. [z ang.] Michał Masłowski [i in.]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  CzP 37.064.02
 5. Konspekty godzin wychowawczych dla klas 4-8 / Elżbieta Gałczyńska, Elżbieta Szczepańska, Elżbieta Wernik. - Płock : "Korepetytor", 1995.
  WP 9957/b, WP 11001/b, CzP 37.064.02
 6. Kształtowanie pozytywnej postawy ucznia wobec szkoły : scenariusze zajęć / Marzena Pisanko. - Łódź : "Wing", 2001.
  CzP 37.064.02
 7. Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.
  CzP 37.064.02
 8. Mój głos w ważnej sprawie : scenariusze godzin wychowawczych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Lilianna Hoppe, Anna Sternicka, Marek Szumacher. - Sopot : "Seneka", 2003.
  CzP 37.064.2
 9. My - razem w społeczeństwie : scenariusze zajęć dla uczniów szkół gimnazjalnych / Aleksandra Banasiewicz-Tenerowicz. - Kraków : "Impuls", 2008.
  CzP 37.064.2
 10. Obyś cudze dzieci...wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. 
  CzP 37.064.2
 11. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach ; przekł. [z ang.] Olga i Wojciech Kubińscy. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  CzP 37.064.02
 12. Porozmawiajmy o problemach...: scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Danuta Bula, Jadwiga Jawor-Baranowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.
  CzP 37.064.2
 13. Program lekcji wychowawczych dla uczniów wyższych klas szkół podstawowych oraz uczniów liceów i techników / Hanna Hamer. - Warszawa : "Veda", 1993
  WP 9486/b,  CzP 37.064.02
 14. Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV -VIII szkół podstawowych / Maria Kwiek, Iwona Nowak. - Wyd. 2. - Warszawa : "Veda", 1993.
  CzP 37.064.02
 15. Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy na godziny wychowawcze dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!) / Barbara Stryczniewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2003.
  WP 92454, 92455
 16. Spotkania zespołu wychowawczego : dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria dos Santos. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.
  CzP 37.064.02
 17. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  CzP 37.064.02
 18. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 1998. 
  WP 11303/b, CzP 37.064.2
 19. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", cop. 2000.
  WP 11364/b, CzP 37.064.2
 20. Scenariusze godzin wychowawczych dla szkoły podstawowej / Magadalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. - Gdańsk : "Harmonia", 2003.
  CzP 37.064.02
 21. Scenariusze godzin wychowawczych : wychowanie a role płciowe / Dorota Pankowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  CzP 37.064.02
 22. Szukałem was : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoła podstawowa / [oprac. meryt. Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", 2005.
  CzP 37.064.02
 23. Szukałem was : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. meryt. Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", 2005.
  CzP 37.064.02
 24. W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. - Rzeszów : "Fosze", 2007.
  CzP 37.064.02
 25. Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002.
  WP 93107, CzP 37.064.2

 

Artykuły z czasopism :

 

Szkoła podstawowa

 1. Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148 
  Scenariusz trzygodzinnych zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, których celem jest przypomnienie i przećwiczenie właściwych zachowań w sytuacji agresji rówieśniczej oraz rozwijanie empatii i uwrażliwienie na krzywdę innych.
 2. Co mną rządzi? : rozpoznajemy uczucia swoje i innych : scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI. - Bibliogr. / Marta Piech  // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 13
 3. Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Katarzyna Pielak, Anna Rogalska-Saramak // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15-16 
  Dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej lub gimnazjów. Do wykorzystania w bibliotece, ale także na godzinach wychowawczych. Zajęcia zmierzają do przerwania stanu przygnębienia, pesymizmu, niezadowolenia wśród ich uczestników. Scenariusz zajęć. Załączniki do zajęć.
 4. Czym jest szczęście i cierpienie? : konspekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej / Krystyna Żuławnik-Rusnak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 29
 5. Jak blisko nie jest za blisko? : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska  // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-6 
  Dobry i zły dotyk - konspekt lekcji
 6. Jakie prawa i obowiązki mają uczniowie? Jak mogą ich bronić? : (scenariusz 2-godzinnych zajęć z zakresu terapii pedagogicznej- klasa V ) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007 nr 6, s. 17-19
 7. Konspekt zajęć terapii wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Jadwiga Jastrząb, Beata Talarczyk-Rumińska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, dod. s. IV-VIII
 8. Kultura i tradycja dusza narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum. - Bibliogr. / Anna Chojnacka  // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22-23
 9. Mobbingowi mówimy stanowcze nie! : spotkanie drugie / Monika Chorab // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 28 
  Scenariusz spotkania do realizacji na godzinie wychowawczej. Scenariusze zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej)
 10. Mój dziadek, moja babcia : lekcja wychowawcza dla IV-V klasy szkoły podstawowej / Anna Ganiek // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 26-27
 11. Mój rytm biologiczny : (scenariusz zajęć dla chłopców z klasy V) / Anna Matukin-Pakuszyńska  // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 6, s. 17-18
 12. Mówimy słowem i ciałem : scenariusz zajęć komunikacji interpersonalnej dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej. - Bibliogr. / Anna Elżbieta Wiśniewska  // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 27-28
 13. Naucz się upominać o swoje prawa, ale pamiętaj, że inni też je mają : scenariusz zajęć dotyczących Konwencji o Prawach Dziecka /  Urszula Karczewska, Iwona Peplińska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 11-12
 14. Nie będę cię krzywdzić! / Aneta Wilczyńska  // Wychowawca. - 2007, nr 2, s. 26-27 
  Scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej nt. przemocy.
 15. Nie chcę być odrzucony! : scenariusz zajęć dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej : spotkanie pierwsze / Monika Chorab // Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 28
 16. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24-26
 17. Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : (scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4
 18. Pokój najwyższym dobrem ludzkości : lekcja wychowawcza dla klasy V-VI szkoły podstawowej / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 27 
  Konspekt lekcji opracowany na podstawie opowiadania Brunona Ferrero "Noga od krzesła".
 19. Poznajemy nasze zalety : lekcja wychowawcza w klasach IV i V szkoły podstawowej / Marzena Joanna Gębczyńska // Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 29
 20. Poznajmy się : scenariusz pierwszych zajęć wychowawczych z nową klasą / Lidia Kozielecka  // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26
 21. Prawa człowieka w Polsce i na świecie / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 7-8
 22. Prawdziwy przyjaciel to skarb : konspekt zajęć wychowawczych w świetlicy szkolnej / Magdalena Hepner-Widlo // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 20-21
 23. Regulowanie emocji - lekcja piąta / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 147-149 
  Scenariusz lekcji wychowawczej, której celem jest uświadomienie uczniom wpływu własnych decyzji na sposoby emocjonalnego reagowania.
 24. Rozpoznawanie emocji - lekcja czwarta. [Cz. 4] / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska, Małgorzata Taraszkiewicz  // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 149-150 
  Scenariusz zajęć lekcji wychowawczej.
 25. Świat naszych wartości : konspekt lekcji wychowawczej w klasie V szkoły podstawowej / Ewa Kadylak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 26
 26. Telewizja i komputer - przyjaciel i wróg / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, dod. s. V-VII
 27. Tolerancja : (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI) / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20
 28. Wartość przyjaźni : scenariusz zajęć dla klas V -VI szkoły podstawowej / Katarzyna Świątkiewicz, Paulina Kruszewska // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 20-21
 29. Wszyscy jesteśmy tacy sami, choć każdy z nas jest inny (lekcja wychowawcza dla uczniów klasy V / Ewa Nakielska // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 9, s. 5-6 
  Scenariusz zajęć poświęconych rozumieniu, czym jest tolerancja i akceptacja.
 30. Zapoznajemy się z sylwetką patrona szkoły : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Izabela Bodoń, Edyta Kołodziejczyk // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 2, s. 20

 

Szkoła gimnazjalna

 1. Alkoholizm - choroba ciała i duszy : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas I-III gimnazjum / Halina Sutkowy // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 30-31
 2. Bezpieczne pomaganie / Magdalena Sofulak-Skibińska, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 147-148 
  Scenariusz trzygodzinnych zajęć dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej oraz klas I-III gimnazjum, których celem jest przypomnienie i przećwiczenie właściwych zachowań w sytuacji agresji rówieśniczej oraz rozwijanie empatii i uwrażliwienie na krzywdę innych.
 3. Bycie uczniem zobowiązuje : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum / Daniel Buchowiecki // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 22-23
 4. Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Katarzyna Pielak, Anna Rogalska-Saramak // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 6, s. 15-16
  Dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej lub gimnazjów. Zajęcia zmierzają do przerwania stanu przygnębienia, pesymizmu, niezadowolenia wśród ich uczestników. Scenariusz zajęć. Załączniki do zajęć.
 5. Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8 dod. s. V-VIII
 6. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał.... - Bibliogr. / Agnieszka Karasiewicz, Elwira Krajewska  // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 1/2, dod. s. IV-V 
  Scenariusz lekcji (90 min.), która może być przeprowadzona z uczniami w wieku 13-16 lat w ramach np. godzin wychowawczych
 7. Dylematy związane z wyborem wartości : lekcja wychowawcza dla uczniów III klasy gimnazjum. - Bibliogr. / Czesława Baś // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 32-33
 8. Higiena pracy umysłowej : scenariusz zajęć dla młodzieżowych liderów, prowadzących zajęcia wychowawcze w swoich klasach / Dorota Korzeniewska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 19-21
 9. Interwencja w szkole - strategia profilaktyki informacyjnej w przeciwdziałaniu uzależnieniom / Łukasz Kołomański // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, dod. s. I-VI
 10. Jak u siebie w domu : konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum / Bernadetta Górska // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 26-27 
  Przygotowanie pracowni historycznej poświęconej najbliższej okolicy, gromadzenie informacji dotyczących rodzinnej ziemi, rozbudzenie uczuć patriotycznych młodzieży, kształcenie poczucia więzi z "małą ojczyzną" - konspekt lekcji, do wykorzystania na godzinie wychowawczej,
 11. Kultura i tradycja dusza narodu : konspekt lekcji języka polskiego lub lekcji wychowawczej w kl. VI szk. podst. lub gimnazjum. - Bibliogr. / Anna Chojnacka  // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 22-23
 12. Moje prawa i obowiązki : scenariusz godziny wychowawczej dla kl. I gimnazjum / Mariola Gollis // Wychowawca. - 2007, nr 10, s. 25
 13. Negocjacje - scenariusz zajęć dla gimnazjalistów / Dorota Stawicka // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 1/2 wkładka s. V-VIII
 14. Nie chlap! : projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 7/8 dod. Biblioteka Centrum Informacji s. 15-16 
  Scenariusz lekcji bibliotecznej, języka polskiego, godziny wychowawczej w gimnazjum, wiedzy o kulturze w szkole średniej. Scenariusz może być wykorzystany przez maturzystów do opracowania prezentacji na temat reklamy, na ustny egzamin z języka polskiego.
 15. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach : lekcje wychowawcze dla II lub III etapu edukacyjnego / Iwona Molin // Wychowawca. - 2008, nr 9, s. 24-26
 16. Poczuć własną wartość / Magdalena Sofulak-Skibińska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 145-146
 17. Podmiotowość osoby niepełnosprawnej : konspekt zajęć dla uczniów szk. ponadgimnazjalnych i III kl. gimnazjum. - Bibliogr. / Anna Skóra  // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 27-28
 18. Porozmawiajmy o wakacyjnej miłości - (Wszystko, co uczniowie chcą wiedzieć o seksie, ale boją się zapytać) / Tomasz Garstka  // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 24, s. 12
 19. Praktyczne zastosowania energii dojrzewania / Ina Pohorecka, Magdalena Sofulak-Skibińska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 75-84 
  Prawidłowości rozwojowe wieku gimnazjalnego (trzynasto-, czternasto-, piętnastolatki) i wykorzystywanie tej wiedzy w sposobie prowadzenia lekcji. Propozycje tematów godzin wychowawczych dla klas I, II, III gimnazjum.
 20. Przyjaźń to... : scenariusz lekcji wychowawczej dla klasy 3 gimnazjum lub 1 klasy szkół ponadgimnazjalnych / Beata Szczelina // Wychowawca. - 2011, nr 1, s. 22-23
 21. Rozwiązujemy problem / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 148-149 
  Scenariusz do wykorzystania na lekcjach wychowawczych.
 22. Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) / Tomasz Majchrzak  // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3-5
 23. Tradycje świąt Bożego Narodzenia : (konspekt godziny wychowawczej). - Bibliogr. / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 21-25 
  Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce. Boże Narodzenie w różnych krajach.
 24. Wzrastać w mądrości : konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II ) / Czesława Baś // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 20-21
 25. Zagrożenia związane z sektami : scenariusz lekcji wychowawczej dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Anna Koster // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 36-37

 

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Jak uleczyć zranione uczucia? : konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów szkół ponadgimazjalnych / Władysława Koczur-Walczak // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 38
 2. Kochać prawdziwie : konspekt zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Małgorzata Mazur // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 40-41
 3. Moi przyjaciele : lekcja wychowawcza dla klas licealnych /  Jolanta Makowska-Lech // Wychowawca. - 2008, nr 7/8, s. 39
 4. Narkotyki - konsekwencje posiadania, używania i rozprowadzania : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Sordyl, Katarzyna Cedro, Aneta Grządziel // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 10/11, dod. s. V-VII
 5. Nie bądź marionetką / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 153-154 
  Scenariusz lekcji wychowawczej na temat technik manipulacyjnych.
 6. Piórem, dłutem i batutom służyć ojczyźnie : (scenariusz godziny wychowawczej dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej) /  Ewa Grzesiak  // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 13-15
 7. Widzieć, reagować, przeciwstawiać się, czyli o odpowiedzialności świadka czynu zabronionego : scenariusz z zakresu edukacji prawnej dla szkół ponadgimnazjalnych. - Bibliogr. / Joanna Sordyl, Katarzyna Cedro, Aneta Grządziel  // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 7/8, dod. s. V-VIII 

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
czwartek, 04 października 2012 08:52

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

Animaloterapia

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1996 – 2012

Wydawnictwa zwarte:

 1. Animaloterapia : program Przedszkolnego Klubu Animals "Cztery łapy" / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : "Impuls", 2007.  CzP 615
 2. Animaloterapia we wczesnej interwencji u dzieci z niepełnosprawnością / Kornaś Dorota // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn :Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. - s. 130 - 133. CzP 376
 3. 3. Baw się poprzez animaloterapię : przykłady gotowych sytuacji edukacyjnych z udziałem zwierząt : (z doświadczeń zaczerpniętych podczas pracy terapeutycznej prowadzonej we współpracy z Fundacją Ama Canem) / Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska, Joanna Skorupa. - Kraków : "Impuls", 2012. WP 104993
 4. Dogoterapia w terapii autyzmu / Justyna Otto // W: Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. – s. 181 – 194.  WP 97930
 5. Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2009. WP 99874
 6. Hipoterapia dla osób z zespołem Downa / Gąsiorowska Barbara // W: Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa : teoria i praktyka / pod red. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków : "Impuls", 2008. - s. 321-337, bibliogr. WP 101458
 7. Psychopedagogiczne aspekty hipoterapii dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie : praca zbiorowa / pod red. Anny Strumińskiej ; [aut. Ewa Czownicka i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 2007. CzP 615
 8. Terapia dzieci z zaburzoną neurodynamiką przez kontakt ze zwierzętami / Hływa Renata // W: Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć /pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2005. - s. 37-40  WP 92442
 9. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004. WP 92477,  CzP 376.36
 10. Terapia z udziałem psa / Beata Pawlik-Popielarska. - Gdańsk : "Via Medica", 2005. WP 95703
 11. Udział zwierząt w szeroko pojętej rewalidacji osob niepełnosprawnych / Kurzeja Anna // W: Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. - Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej, 2008. - s. 181-188, bibliogr. WP 100622
 12. Witaj, piesku! : dogoterapia we wspomaganiu rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Beata Kulisiewicz. - Kraków : "Impuls", 2007. WP 94844
 13. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008. WP 97930
 14. Znaczenie zabawy w zajęciach hipoterapeutycznych / Karolina Kmiecik // W: Dziecko w świecie zabawy : o kulturze, cechach i wartościach ludycznej edukacji / red. Bronisława Dymara. - Kraków : "Impuls", 2009. – s. 453 – 466 WP 99881

 

 

Artykuły z czasopism:

 1. Animaloterapia : wybór bibliografii / oprac. Joanna Trznadel, Renata Zubowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 64
 2. Bezinteresowny przyjaciel Enzo / Beata Musielak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 3, s. 46 – 47
 3. Chore dzieci mówią "hau" / Gabriel Maciejewski //  Charaktery. - 2006, nr 10, s. 68-70
 4. Czworonożni sojusznicy RDD / Aleksandra Drzazgowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 1, s. 44-45
 5. Delfinia kuracja / Krzysztof Wojtasiński // Eko Świat. - 2004, nr 11, s. 28
 6. Dogoterapia / Jolanta Kubacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 2, s. 55-56
 7. Dogoterapia - czyli jak nauczyć dzieci empatii / Małgorzata Cieśla // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 94-97
 8. Dogoterapia - terapia z udziałem psa / Magdalena Nawarecka // Remedium. - 2011, nr 3, s. 24-25
 9. Dogoterapia jako forma wspierająca rehabilitacje dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym (studium przypadku) / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk //  Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 6, s. 20-21
 10. Dogoterapia w procesie rozwoju fizycznego dzieci głuchoniewidomych / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, wkładka s. V-VII
 11. Dogoterapia w wychowaniu osób nieprzystosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 3/4, s. 37-38
 12. Felinoterapia w przedszkolu / Anna Franczyk, Joanna Skorupa, Katarzyna Krajewska //  Bliżej Przedszkola. - 2006, nr 12, s. 30-32
 13. Formy, przebieg i efekty terapeutycznej jazdy konnej / Aleksandra Kuklińska //  Opieka Wychowanie Terapia. - 2008, nr 3-4, s. 28-33
 14. Fundacja "Pies dla Stasia" / JAC // Remedium. - 2007, nr 5, s. 26-27
 15. Hipika w resocjalizacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych / Iwona Bohdanowicz // Wychowawca. - 2010, nr 9, s. 22-25
 16. Hipoterapia jako jedna z form zajęć rozwijających psychoruchowo dzieci umysłowo upośledzone / Barbara Gąsiorowska, Renata Celińska // Szkoła Specjalna. - 1996, nr 2, s. 105-110
 17. Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych. - Bibliogr. / Izabela Zając, Jadwiga Pucher // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, [nr] 11, s. 8-10
 18. Hipoterapia w uzależnieniach / Anna Francuz // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. - 2006, nr 1/2, s. 44-46
 19. Jeździectwo jako sport osób niepełnosprawnych / Małgorzata Pyrka-Majerkiewicz //  Szkoła Specjalna. - 2005, nr 2, s. 138-148
 20. Koń - zwierzę o cudownych właściwościach / Anna Florkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 68 – 70
 21. Lessie - lecz! / Wioletta Bartkiewicz //  Charaktery. - 2009, nr 3, s. 92-95
 22. Metody i formy terapii stosowane podczas kolonii letnich z programem terapeutycznym / Helena Baronowska // Aura. - 2004, nr 6, s. 5-7
 23. Na koniu do sprawności - zdrowotne walory hipoterapii / Monika Stefaniak, Renata Śleboda // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 7, s. 13-16
 24. Nauka z pomocą psa /  Marzena Machoś-Nikodem // Edukacja i Dialog.-.  2006, nr 8, s. 50-53
 25. Pies w roli terapeuty / Bogusława Brymora // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 18-19
 26. Perspektywy agroturystyki / Ryszard Kostuch //  Aura. - 2009, nr 1, s. 17-19
 27. Pomoce wspierające rozwój poznawczy dzieci upośledzonych umysłowo, stosowane podczas zajęć hipoterapii / Ewa Czownicka, Monika Mokrzyszczak // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 5, s. 298-302
 28. Psy w terapii dzieci agresywnych i doświadczających przemocy / Beata Majewska, Robert Kohler //  Niebieska Linia. - 2005, nr 4, s. 11-13
 29. Terapia i kynoterapia w pracy domu dziecka / Monika Walczak // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 1, s. 43-50
 30. Terapia psychomotoryczna małych dzieci z zaburzeniami i utrudnieniami w rozwoju psychoruchowym w hipoterapii / Małgorzata Brzuchacz // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 295-299
 31. Udomowienie ssaków zaczęło się od psa i owcy. [Cz.] 2 / Jacek H. Graff // Aura. -  2011, nr 10, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 204, s. 4-6
 32. Wykorzystanie zooterapii w terapii pedagogicznej na przykładzie terapii z udziałem psa / Anna Kurzeja, Joanna Godawa //  Chowanna. - T. 1 (2009), s. 85-96
 33. Zwierzyniec terapeutyczny / Jan Więcek // Eko Świat. - 2007, nr 2, s. 46 - 47

 

 

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
czwartek, 28 czerwca 2012 23:45

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

Bibliografia podmiotowa w wyborze

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku

 

 

 1. Ada : sceny i charaktery z życia powszechnego. T. 1-2 /Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 2. Ada : sceny i charaktery z życia powszechnego. T. 3 /Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 3. Adama Polanowskiego dworzanina króla Jegomości Jana III notatki / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 4. Bajbuza : czasy Zygmunta III / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 5. Banita : czasy Batorego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 6. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956
 6. Barani Kożuszek : opowiadanie historyczne z końca XVIII w/ Józef Ignacy Kraszewski.. - Wyd.2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 7. Biały książę : czasy Ludwika Węgierskiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979
 8. Boleszczyce : powieść z czasów Bolesława Szczodrego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967
 9. Boży gniew / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958
 10. Bracia Zmartwychwstańcy : powieść z czasów Chrobrego / Józef Ignacy Kraszewski ; przyg. do dr., posł. i przypisami opatrzył Zygmunt Halawa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962
 11. Bruhl : opowiadanie historyczne / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Józef Feldman. - Wyd. 4 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969
 12. Budnik : obrazek / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989
 13. Cet czy licho : powieść historyczna z końca XVII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., posł. i przypisami opatrzył Zygmunt Halawa. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 14. Chata za wsią : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1963
 15. Chłopi i magnaci : fragmenty powieści " Król chłopów" / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1951
 16. Czasy kościuszkowskie : sceny sejmowe, Grodno 1793, Warszawa w 1794 roku / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., posł. i przypisami opatrzył Jerzy Jarowiecki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1963
 17. Czercza mogiła : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957
 18. Cześnikówny / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959
 19. Cztery opowieści : Historia Sawki ; Ulana ; Budnik ; Historia kołka w płocie / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., notą i słownikiem opatrzył Jacek Kajtoch. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975
 20. Diabeł : powieść z czasów Stanisława Augusta / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., posłowie i przypisy: Jacek Kajtoch ; il. wybrała i objaśn. Jolanta Wyleżyńska ; oprac. graf. Zygfryd Gardzielewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972
 21. Dola i niedola : powieść z ostatnich lat XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; posł. i przypisami opatrzyła Ewa Warzenica-Zalewska. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976
 22. Dwa światy : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967
 23. Dwie królowe (Bona i Elżbieta) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski ; red. kom. pod przewodn. Czesława Hernasa ; [przedsł. napisał Szymon Kobyliński ; przygot. do dr., posłowiem i przypisami opatrzyła Ewa Warzenica-Zalewska ; il. wybrała i objaśniła Jolanta Wyleżyńska]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 24. Dziadunio : obrazki naszych czasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971
 25. Dzieci wieku : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970
 26. Dziecię Starego Miasta : obrazek narysowany z natury / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek; przejrzał i uzupełnił Stanisław Burkot. - Wyd. 5. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987 (dr. ukończ.w 1988).
 27. Dziennik Serafiny / J. I. Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Zrzeszenie Księgarstwa, 1987
 28. Dziwadła : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964
 29. Grzechy hetmańskie : obrazy z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. Józef Lech Kowalczyk ; posł. i przypisy Maria Grabowska ; il. wybrała i objaśn. Jolanta Wyleżyńska ; przewodn. komitetu red. Wincenty Danek]. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975
 30. Herod - Baba ; Bratanki ; Pan na czterech chłopach ; Opowiadania historyczne z XVIII wieku : z portretem autora i 24 ilustracjami / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971
 31. Historia kołka w płocie : według wiarygodnych źródeł zebrana i opisana / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969
 32. Historia o Janaszu Korczaku i o pięknej miecznikównie : powieść historyczna z XVII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr. na podst. wyd. z 1879 r. i przypisami opatrzył Józef Lech Kowalczyk ; przedm. napisał Jan Siekiera. - Wyd. 8. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967
 33. Historia prawdziwa o Petrku Właście palatynie którego zwano Duninem : opowiadanie historyczne z XII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. napisał Wiktor Hahn, przypisami opatrzyli Ludwik Brożek i Józef Lech Kowalczyk]. - Wyd. 9. - Katowice : "Śląsk", 1983
 34. Hołota : powieść współczesna. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu, noty wydawcy i słowniczka Bogusława Stanowska-Cichoń]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 35. Hrabina Cosel / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 19. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1990
 36. Infantka : powieść historyczna : Anna Jagiellonka / Józef Ignacy Kraszewski ; [przedsłowiem poprzedził Wojciech Natanson ; tekst oprac. i przypisami opatrzył Wiktor Hahn ; posł. poprzedził Wojciech Natanson]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
 37. Interesa familijne : powieść. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 38. Interesa familijne : powieść. T. 3-4 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 39. Jak dawniej listy pisały / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1954
 40. Jak się pan Paweł żenił i jak się ożenił ; Klin klinem / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu, noty wydawcy i słowniczka Jadwiga Grodzicka i Andrzej Ożóg]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 41. Jaszka Orfanem zwanego żywota i spraw pamiętnik : Jagiełłowie do Zygmunta / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 42. Jelita : legenda herbowa z r. 1331 / Józef Ignacy Kraszewski ; red. Stanisław Burkot; posł. Juliusz Kijas. - Wyd. 7. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1979
 43. Jermoła : obrazki wiejskie / J. I. Kraszewski ; wyd. i wstępem poprzedził Julian Krzyżanowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1948
 44. Jesienią : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [nota wydawcy Józef Pociecha, Antoni Trepiński]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962
 45. Kamienica w Długim Rynku : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu i noty Barbara Górska, Roman Hennel]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
 46. Kamienica w Długim Rynku : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu i noty Barbara Górska, Roman Hennel]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
 47. Kartki z podróży : 1858-1864. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977
 48. Kartki z podróży : 1858-1864. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski ; przypisami i posłowiem opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977
 49. Kawał literata ; Zadora / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. napisał i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981
 50. Klasztor : opowiadanie / Józef Ignacy Kraszewski ; [do dr. przygot. i przypisami opatrzyła Bogumiła Małek]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 51. Komedianci : powieść / Józef Ignacy Kraszewski . - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1968
 52. Kopciuszek : powieść. Cz. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 53. Kopciuszek : powieść. Cz. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 54. Kordecki : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Pax", 1984
 55. Korespondencja / Józef Ignacy Kraszewski, Teofil Lenartowicz ; do druku przygot. i komentarzem opatrzył Wincenty Danek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963
 56. Kraków za Łokietka / Józef Ignacy Kraszewski ; przedm. Teresa Nowacka ; oprac. Wincenty Danek. - Wyd. 15. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 57. Król Chłopów : czasy Kazimierza Wielkiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1980
 58. Król Piast : (Michał książę Wiśniowiecki) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do druku ; posł. i przypisami opatrzył Stefan Świeżewski]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959
 59. Król w Nieświeżu : opowiadania z życia Karola Radziwiłła, "Panie kochanku" / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do druku, posł. i przypisami opatrzył Wincenty Danek]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962
 60. Królewscy synowie : powieść z czasów Władysława Hermana i Krzywoustego / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr., posłowiem i przypisami opatrzył Wincenty Danek ; il. Romuald Dziurosz. - Wyd. 9 [właśc. 6]. - Katowice : "Śląsk", 1989
 61. Krzyżacy 1410 : obrazy z przeszłości / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Jerzy Pośpiech. - Wyd. 4. - Katowice : "Śląsk", 1983.
 62. Kunigas : dzieje Litwy i Krzyżaków w początkach XIV wieku / J. I. Kraszewski. - Łódź ; Wrocław : Władysław Bąk, 1946.
 63. Lalki : sceny przedślubne / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 64. Latarnia czarnoksięska : obrazy naszych czasów / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1964
 65. Listy : do Adama i Joanny Miłaszewskich rodziny Langie Walerego Eljasza-Radzikowskiego / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek ; Warszawa : Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966
 66. Listy do rodziny 1820-1863. Cz. 1, W kraju / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982
 67. Listy do Władysława Chodźkiewicza / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Stanisław Burkot. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1999
 68. Lublana / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. i przypisami opatrzyła Halina Krzyżak]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 69. Lubonie : powieść z X wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr., posł. i przypisami opatrzył Jerzy Jarowiecki]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1959
 70. Ładny chłopiec : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976
 71. Macocha : powieść z XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968
 72. Masław : powieść z XI wieku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966
 73. Matka królów : czasy Jagiełłowe / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1983
 74. Męczennicy : obrazy życia współczesnego. Cz. 1, Na wysokościach / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 75. Męczennicy : obrazy życia współczesnego. Cz. 2, Marynka / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 76. Milion posagu : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976
 77. Mogilna : obrazek współczesny / Józef Ignacy Kraszewski ; red. Julian Krzyżanowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1959
 78. Morituri : powieść w dwóch tomach. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975
 79. Morituri : powieść w dwóch tomach. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975
 80. Na bialskim zamku : powieść historyczna z czasów Augusta III / Józef Ignacy Kraszewski ; posł. Jacek Kajtoch ; red. Wincenty Danek [et al.]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966
 81. Na cmentarzu - na wulkanie : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970
 82. Na królewskim dworze : czasy Władysława IV / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987
 83. Na tułactwie / Józef Ignacy Kraszewski ; [red. kom. pod kier. Julian Krzyżanowski]. - Wyd. 18 i. e. 15. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979
 84. Niebieskie migdały : powieść. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961
 85. Niebieskie migdały : powieść. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961
 86. Niebieskie migdały : powieść. T. 3 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961
 87. Noc majowa : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957
 88. Obrona Głogowa / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1951
 89. Orbeka : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [tekst przygot., notą opatrzyła Małgorzata Kamińska-Rogatko]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983
 90. Ostap Bondarczuk / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr. i przypisami opatrzył Stanisław Burkot]. - Wyd. 10. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985
 91. Ostatni z Siekierzyńskich : historia szlachecka / Józef Ignacy Kraszewski. - Łódź ; Wrocław : Wydawnictwo Władysława Bąka, 1948
 92. Pamiętnik Mroczka / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
 93. Pamiętnik panicza : z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1957
 94. Pamiętniki / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972
 95. Pan major ; Na wschodzie / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960
 96. Papiery po Glince : opowiadanie z życia Radziwiłła "Panie Kochanku" / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do druku i przypisami opatrzyła Elżbieta Zielonka]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 97. Pod blachą : powieść z końca XVIII wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [posłowiem i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1971
 98. Poeta i świat / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : "Czytelnik" 1951
 99. Pogrobek : powieść z czasów przemysławowskich / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. i przypisami opatrzyła Ewa Warzenica]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 100. Powieści ludowe. T. 1 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955
 101. Powieści ludowe. T. 2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955
 102. Powieść bez tytułu. T. 1-2 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962
 103. Powieść bez tytułu. T. 3-4 / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1962
 104. Powrót do gniazda : powieść z podań XVI w / Józef Ignacy Kraszewski ; [do dr. przygot. i przypisami opatrzyła Elżbieta Zielonka]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986
 105. Półdiablę weneckie : powieść od Adriatyku / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973
 106. Przed burzą : sceny z roku 1830 / Józef Ignacy Kraszewski ; [tekst, notę wydawcy oprac. Teresa Podoska]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988
 107. Przygody pana Marka Hińczy : rzecz z podań życia staroszlacheckiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961
 108. Pułkownikówna : historia prawdziwa z czasów saskich / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr. Ewa Dumała ; posł. i przypisy Stanisław Stupkiewicz ; il. wybr. i objaśn. Jolanta Wyleżyńska ; przewodn. kom. red. Wincenty Danek. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
 109. Ramułtowie : powieść współczesna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
 110. Resurrecturi / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 111. Roboty i prace : sceny i charaktery współczesne / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969
 112. Saskie ostatki : (August III) : powieść historyczna / Józef Ignacy Kraszewski ; posłowiem i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz ; il. wybrała i objaśniła Jolanta Wyleżeńska. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
 113. Sąsiedzi ; Wilczek i Wilczkowa / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973
 114. Semko : czasy bezkrólewia po Ludwiku : Jagiełło i Jadwiga / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982
 115. Serce i ręka : powieść prawie historyczna / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990
 116. Sieroce dole / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990
 117. Skarb : wybór opowiadań / Józef Ignacy Kraszewski ; [wyboru dokonał Stanisław Ryszard Dobrowolski]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975
 118. Skrypt Fleminga : powieść historyczna z czasów Augusta II / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964
 119. Sprawa kryminalna : powiastka / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987
 120. Stach z Konar : powieść historyczna z czasów Kazimierza Sprawiedliwego / Józef Ignacy Kraszewski. - [Wyd. 4]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977
 121. Stara baśń : powieść z IX wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; oprac. Wincenty Danek ; przejrzał i uzup. Stanisław Burkot. - Wyd. 6 uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988
 122. Staropolska miłość : urywek pamiętnika spisany przez Józefa Ignacego Kraszewskiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1957
 123. Starosta warszawski : obrazy historyczne z XVIII wieku : z portretem autora i 20 ilustracjami / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz]. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964
 124. Sto diabłów : mozaika z czasów Czteroletniego Sejmu / Józef Ignacy Kraszewski ; [posłowiem i przypisami opatrzyła Maria Grabowska]. - Wyd. 5 (2 komitetowe). - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982
 125. Stosunki J. I. Kraszewskiego z Agatonem Gillerem : (1876-1887) : na podstawie korespondencji Kraszewskiego / oprac. Justyn Sokulski. - Lwów : nakł. "Słowa Polskiego", 1912
 126. Strzemieńczyk : czasy Władysława Warneńczyka / Józef Ignacy Kraszewski ; [posł. Jacek Kajtoch]. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981
 127. Syn Jazdona : powieść historyczna z czasów Bolesława Wstydliwego i Leszka Czarnego / Józef Ignacy Kraszewski ; [przygot. do dr., posł. i przypisami opatrzył Zygmunt Halawa]. - Wyd. 4. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 128. Syn marnotrawny : opowiadanie z końca 18 wieku / Józef Ignacy Kraszewski ; [przyg. do dr., posł. i przypisami opatrzył Stanisław Stupkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1972
 129. Szalona : powieść / Józef Ignacy Kraszewski ; [oprac. tekstu, noty wyd. i słowniczka Barbara Górska]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986
 130. Szaławiła ; Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego : opowiadania z czasow Stanisława Augusta Poniatowskiego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962
 131. U babuni : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976
 132. Ulana : powieść poleska / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 6. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956
 133. W starym piecu : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965
 134. Waligóra : powieść historyczna z czasów Leszka Białego / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1962
 135. Wielki nieznajomy / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1972
 136. Wizerunki książąt i królów polskich / J. I. Kraszewski ; z 39 ryc. Ksawerego Pillati'ego oraz inicjałami Czesława Jankowskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1988
 137. Wspomnienia Odessy, Jedysanu i Budżaku : dziennik przejażdżki w roku 1843 od 22 czerwca do 11 września / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985
 138. Wspomnienia Wołynia, Polesia i Litwy / Józef Ignacy Kraszewski ; przygot. do dr. i wstępem poprzedził Stanisław Burkot. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985
 139. Z siedmioletniej wojny : opowiadania historyczne / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974
 140. Za Sasów / Józef Ignacy Kraszewski ; red. Wincenty Danek [i in.] ; przyg. do dr., posł. i przypisy Stefan Świerzewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1958
 141. Złote jabłko / Józef Ignacy Kraszewski ; il. Krzysztof Henisz. - Warszawa : "Czytelnik", 1957
 142. Złoty Jasieńko / Józef Ignacy Kraszewski. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986
 143. Zygmuntowskie czasy : powieść z roku 1572 / Józef Ignacy Kraszewski ; wstęp napisał Wincenty Danek. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966
 144. Zygzaki : powieść / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1969
 145. Żyd : obrazy współczesne / Józef Ignacy Kraszewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960
 146. Żywot i sprawy Jm Pana Medarda z Gołczwi Pełki : z notat familijnych spisane / Józef Ignacy Kraszewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964

 

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
czwartek, 28 czerwca 2012 23:39

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

JÓZEF IGNACY KRASZEWSKI

Bibliografia przedmiotowa w wyborze

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku

 

Druki zwarte:

 1. "Stara baśń" Józefa Ignacego Kraszewskiego / Juliusz Kijas. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964
 2. Chłopiec z Romanowa / Monika Warneńska. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978
 3. Dydaktyka społeczna w powieściach J. I. Kraszewskiego : o sposobach realizowania funkcji wychowawczej w powieściach społeczno-obyczajowych z lat 1831-1863 / Ewa Owczarz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
 4. Henryk Sienkiewicz w kręgu oddziaływania powieści historycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego / Halina Bursztyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1977
 5. Indeks korespondencji Józefa Ignacego Kraszewskiego przechowywanej w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej / zestawił Adam Bar. - Kraków : Krakowskie Koło Związku Bibliotekarzy Polskich ; Warszawa : Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 1929
 6. J. I. Kraszewski / Ewa Warzenica. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1963
 7. J. I. Kraszewski o poetach i poezji polskiej / Halina Bursztyńska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1982
 8. Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny / oprac. Stanisław Stupkiewicz, Irmina Śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 9. Józef Ignacy Kraszewski : zarys biograficzny / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976
 10. Józef Ignacy Kraszewski : zarys historyczno-literacki / skreślił Piotr Chmielowski. - Kraków : Gebethner i Spółka, 1888
 11. Józef Ignacy Kraszewski : żywot i dzieła / Wincenty Danek. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967
 12. Józef Ignacy Kraszewski / Antoni Trepiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
 13. Józef Ignacy Kraszewski / materiały zebrał i wstępem opatrzył Wincenty Danek. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965
 14. Józef Ignacy Kraszewski / Wincenty Danek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973
 15. Józef Ignacy Kraszewski czterokrotny kandydat do katedry uniwersyteckiej / Henryk Barycz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979
 16. Kraszewski - pisarz współczesny : praca zbiorowa / pod. red. Ewy Ihnatowicz. - Warszawa : "Elipsa", 1996
 17. Kraszewski : szkice historycznoliterackie / Stanisław Burkot. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988
 18. Kraszewski a Węgry / Istvan Csaplaros. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1964
 19. List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje / pod red. Tadeusza Budrewicza ; Haliny Bursztyńskiej. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998
 20. Matejko i Kraszewski : dwie koncepcje dziejów Polski / Wincenty Danek ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969
 21. Między biografią, literaturą i legendą / pod red. Marka Stanisza ; Kazimierza Maciąga. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010
 22. Opowiadania Józefa Ignacego Kraszewskiego / Teresa Nowacka ; Polska Akademia Nauk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972
 23. Pisarz wciąż żywy : studia o życiu i twórczości J. I. Kraszewskiego / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969
 24. Poezja i proza : studia historyczno-literackie : 1934-1964 / Wacław Kubacki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966
 25. Powieści historyczne J. I. Kraszewskiego / Wincenty Danek. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966
 26. Powieści współczesne (1863-1887) Józefa Ignacego Kraszewskiego / Stanisław Burkot. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967
 27. Powstanie styczniowe w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego / Bożena Osmólska-Piskorska. - Toruń : Towarzystwo Naukowe ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963
 28. Publicystyka Józefa Ignacego Kraszewskiego w latach 1859-1872 / Wincenty Danek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957
 29. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 17-18 (1982-1983) / [red. nacz. Janusz Maciejewski). - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984
 30. Romans Kraszewskiego z wiedenką / Antoni Trepiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970
 31. Stosunki J. I. Kraszewskiego z Agatonem Gillerem : (1876-1887) : na podstawie korespondencji Kraszewskiego / oprac. Justyn Sokulski. - Lwów : nakł. "Słowa Polskiego", 1912
 32. Sympozjon : wybór prozaików polskich wieku dziewiętnastego i dwudziestego / sporządził Stanisław Adamczewski. - Wyd. 2. - Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1928
 33. Szkice literackie. Seria 2 / Józef Tretiak. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1901
 34. Tytan pracy : opowieść o Józefie Kraszewskim / Halina Maria Dąbrowolska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1955
 35. W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej : interpretacje, przekłady, adaptacje / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1998
 36. Wiek XIX : sto lat myśli polskiej : życiorysy, streszczenia, wyjątki. T. 8, Wypisy nr 881-932 / pod red. Bronisława Chlebowskiego [i in.]. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i sp., 1913
 37. Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej : zbiór szkiców, opracowań i utworów literackich / pod red. Stefanii Kostrzewskiej - Kratochwilowej. - Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1969

 

Artykuły z czasopism:

 1. Listy Sygurda Wiśniowskiego do Józefa Ignacego Kraszewskiego (1877-1881)/ oprac. Kazimiera Zdzisława Szymańska // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 4, s. 141-166
 2. Niemiecka panna i ubogi polski chłopak : ("Nad Sprewą" J. I. Kraszewskiego) / Piotr Roguski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 2009, nr 5-6, s. 115 - 120
 3. "Sprawa kryminalna" Kraszewskiego / Ewa Ihnatowicz // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 2011, nr 5, s. 117 – 126

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
czwartek, 28 czerwca 2012 23:33

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

ZESPÓŁ ASPERGERA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Druki zwarte:

 1. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011
  WL 47475
 2. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009
  WP 99863
 3. Autyzm i zespół Aspergera / pod. red. Uty Frith ; z. jęz. ang. tł. Beata Godlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
  WP 93624
 4. Czy kochasz Małego Misia? : o wychowaniu dziecka z zespołem Aspergera / Barbara Pióro. - Kraków : "Impuls", 2012
  WL 48138
 5. Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson ; [tł. z ang. Robert Waliś]. - Warszawa : K. E. Liber, 2007
  WP 94770, WP 94960, WK 47246
 6. Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : "Liber", 2007
  WL 44125, WL 44126, WL 44127, WK 47247, WK 47392, CzP 616
 7. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Dorota Drała. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007
  WJ 51153, WP 97088, WK 48161, WL 43686
 8. Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera : studium przypadku / Aleksandra Maciarz, Małgorzata Biadasiewicz. - Kraków : "Impuls", 2000
  WL 39770,  WP 87548
 9. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010
  WP 14698/b, WP 14699/b, WK 3837 B, WL 1902, WL 1903, WL 1904
 10. Horyzonty rozwoju edukacji w dialogu i perspektywie / red. nauk.: Anna Karpińska, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. - Warszawa : "Difin", 2011
  WK 50434
 11. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [et al.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005
  WP 93925.
 12. Szkoła na miarę możliwości dziecka / pod red. Danuty Krzywoń i Beaty Matusek. - Sosnowiec : "Humanitas", 2009                                                                                 
  WJ 53216, WL 46087
 13. Uczeń z zespołem Aspergera : praktyczne wskazówki dla nauczyciela / Joanna Święcicka. - Kraków : "Impuls", 2010
  WJ 53697, WJ 54266, WP 102237, WK 3817 B
 14. Zespół Aspergera : co nauczyciel wiedzieć powinien / Matt Winter ; tł. Ewa Niezgoda. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006
  WP 97183
 15. Zespół Aspergera : księga pytań i odpowiedzi / Anna Budzińska, Marta Wójcik. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  WP 102261
 16. Zespół Aspergera : wprowadzenie / Tony Attwood ; przekł. z ang. Małgorzata Łamacz. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006
  WK 46562
 17. Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i in. ; tł. z ang. Marzenna Rączkowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008
  WP 96344
 18. Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey ; przedm. Luke Jackson ; tł. z ang. Marta Umińska i Krzysztof Umiński. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2006
  WP 94239
 19. Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera / Agnieszka Borkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  WL 46977, WK 49709

 

Artykuły z czasopism:

 1. Analfabeci emocji / Anna Waligórska, Michał Waligórski //  CHARAKTERY. - 2012, nr 1, s. 76 - 80
 2. Autyzm i zespół Aspergera : ( zestawienie bibliograficzne ) / Bożena Zwierzyńska //  NOWA SZKOŁA. - 2009, nr 2, s. 55-60
 3. Dziecko autustyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz//  SZKOŁA SPECJALNA . - 2001, nr 2, s. 91-95
 4. Dziecko z Zespołem Aspergera / Magda Wójcik //  REMEDIUM. - 2005, nr 3, wkładka Pomarańczowe Forum s. VIII
 5. Dziewczęta i kobiety z zespołem Aspergera - sukces czy porażka w szkole lub w pracy? / Agnieszka Rynkiewicz //  EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 5, s. 18 – 22
 6. Dziewczynka z chłopięcym umysłem / oprac. Agnieszka Czapczyńska// REMEDIUM . - 2009, nr 2, s. 30-31
 7. Geniusz w opałach : Zespół Aspergera : czy tylko inna struktura mózgu / Magdalena Szwarc// POLITYKA . - 2008, nr 50
 8. Jak rozpoznać zespół Aspergera? / Marta Korendo// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA . - 2010, nr 4, s. 62-63
 9. Kiedy Asperger dorasta razem z nami / Lee A. Wilkinson //  CHARAKTERY. - 2008, nr 12, s. 72 – 76
 10. Mocne strony autyzmu. Zespół Aspergera / Agnieszka Rynkiewicz //  EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 2, s. 52 – 56
 11. Na imię ma ASPIE / Krystyna Milewska //  CHARAKTERY. - 2007, nr 11, s. 66 – 69
 12. Nieproste życie z Aspergerem / Joanna Święcicka //  PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 92 – 97
 13. Rodzina a dziecko z zespołem Aspergera / Anna Kic, Dominika Popielska //  REMEDIUM. - 2010, nr 3, s. 6-7
 14. Szkoła wobec potrzeb dziecka  z zespołem Aspergera - z perspektywy doświadczeń nauczyciela - terapeuty / Edyta Kosior //  SZKOŁA SPECJALNA. - 2009, nr 3, s. 204-217
 15. Twórczość plastyczna jako środek budowania kontaktu i komunikacji z dzieckiem autystycznym / Dorota Otapowicz //  EDUKACJA. - 2009, nr 3, s. 104 – 109
 16. Zaburzenia psychiczne u dzieci w wieku przedszkolnym. Autyzm. Zespół Aspergera / Izabela Gelleta - Mac //  WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 5, s. 16 –20
 17. Zespół Aspergera i wysokofunkcjonujący autyzm / Agnieszka Rynkiewicz //  EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 6, s. 20 – 25

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 25 czerwca 2012 09:36

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

EUROSIEROCTWO

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej / Wioleta Danilewicz // W:  Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. – S. 185 - 192
  Przemyśl   WP 98868
 2. Eurosieroctwo jako patologia i jej negatywne konsekwencje / Małgorzata Lachowska // W:  Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon ; Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : "Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010. - S. 39-50
  Przemyśl   WP 103779
 3. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2010
  Przemyśl   CzP 316
 4. Problem "eurosieroctwa" jako efekt migracji zarobkowych - nowy obszar dla praktyki pracy socjalnej / Ewa Leśniak-Berek // W:  Aktywizacja - Integracja - Spójność społeczna : W poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej / red. nauk. Kazimiera Wódz ; Krystyna Faliszek. - Toruń : "Akapit", 2009. - S. 67 - 89
  Przemyśl   WP 100671
 5. Rodzina migracyjna jako typ współczesnej rodziny w Polsce : wybrane aspekty / Wioletta Danilewicz // W: Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce : rozwój pedagogicznej orientacji familiologicznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja W. Janke. - Toruń : Akapit, 2008. – S.66-73
  Przemyśl   WP 100710
 6. Rodziny pełne nie w pełni - eurosieroctwo : opieka nad dzieckiem a migracja zarobkowa / Edyta Mituła // W:  Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. - S. 163-186
  Przemyśl WP   100017
 7. Skazani na wykluczenie !? : zasoby adaptacyjne osób zagrożonych marginalizacją społeczną / red. Mirosław Kalinowski, Iwona Niewiadomska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Teologii. Wydział Nauk Społecznych, Caritas Polska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010
  Przemyśl   WP 102589
 8. Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / red. Ryszard Bera. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010
  Przemyśl   WP 103253
 9. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011
  Przemyśl   WP 102998
 10. Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny / red. nauk. Mieczysław Dudek. - Wyd. 2. - Krasnystaw : [b. w.], 2010
  Przemyśl   CzP 316

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Bieda antywychowuje / Stanislaw Turowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 39-41
 2. Cena dobrobytu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2007, nr 38, s. 7
 3. 4358 eurosierot w Małopolsce / Olga Szpunar. // Gazeta Wyborcza - Kraków. - 2008, nr 189, s. 3
 4. Dziecko a migracja zarobkowa rodziców / Małgorzata Fojcik // Życie Szkoły. -2007, nr 7, s. 12-15
  [Wpływ migracji zarobkowej jednego z rodziców (najczęściej ojca) na życie rodziny ; Sposoby zapobiegania negatywnym skutkom rozłąki, ich wpływ na przygotowanie dzieci do życia rodzinnego w dorosłym wieku ; Badania przeprowadzone wśród rodzin czasowo niepełnych]
 5. Dziecko w sytuacji rozłąki z rodzicami / Maria Kolankiewicz // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 81-86
 6. Eurorodzice, eurodzieci / Bożena Gwizdek //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 43-44
 7. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5
 8. Eurosieroty / Agata Kulczycka, Magdalena Warchala, Dorota Wodecka, Małgorzata Szlachetka // Gazeta Wyborcza. - 2008, nr 118, s. 16
 9. Eurosieroty / Ewa Winnicka // Polityka. – 48. 2007, nr 46, s. 34-36, 38, 40
  [Osamotnienie tysięcy dzieci – efekt uboczny fali emigracyjnej Pola­ków. Raport „Polityki”]
 10. Eurosieroty / Natalia Bugalska // Cogito. - 2008, nr 11, s. 6-9
  [Wyniki badań nad zjawiskiem migracji zarobkowej Polaków przepro­wadzonych na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka. Problem dostoso­wania społecznego eurosierot]
 11. Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Błachewicz //  Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 16-19
 12. Gdy rodzice emigrują.../ Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s.37-43
 13. Jaś sam w domu / Wiesław Łuka // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 27, s. 11
  [Emigracja zarobkowa Polaków do krajów Unii Europejskiej i osamot­nienie tysięcy dzieci. Eurosieroty]
 14. "Kukułcze dzieci". Problemy emigracyjnego sieroctwa / Grażyna Rura // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 15-20
 15. Mamo, ty tylko tak mówisz, że do mnie wrócisz : dzieci polskich emigrantów / Renata Czeladko. – Korespondencja z Londynu. // Rzeczpospolita (W 3). – 2008, nr 18, s. A8-A9
 16. Migracja a psychospołeczny rozwój dziecka / Beata Boćwińska, Elżbieta Bielecka // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 47-60
 17. Migracja zarobkowa a życie rodzinne kobiet z Opolszczyzny / Anna Krasnodębska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 61-80
 18. Migracja zarobkowa młodych Polaków / Kazimierz Denek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 7, s. 16-21
 19. Migracje rodzicielskie – skala zjawiska oraz jego wychowawcze i edukacyjne implikacje /Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s.143-162
 20. Migracje zagraniczne jako obszar zainteresowań pedagogiki społecznej / Wioletta Danilewicz // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 9-22
 21. O chorobie sierocej raz jeszcze / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo -Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 19-28
 22. Od Obieżysasa do Eurosieroty - lekcja języka polskiego na Opolszczyźnie / Dorota Maćkula // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 1, s. 25 -41
 23. Opieka nad dzieckiem sierocym w Królestwie Polskim / Jan Basiaka // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2008, nr 4, s. 58 – 60
 24. Pedagogiczno-prawne aspekty opieki nad dzieckiem w sytuacji wyjazdu rodziców do pracy za granicą / Anna Zielińska // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 87-104
 25. Polski system opieki nad dziećmi osieroconymi. Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo/ Karolina Radecka// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64-69
 26. Postawy wychowawcze rodziców - migrantów w percepcji dzieci/ Ewa Kozdrowicz, Batłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 163-181
 27. Poznać i wyrazić siebie, czyli odczytanie Marcina Kozery w czasach eurosierot / Danuta Bula, Jadwiga Jawor - Baranowska //  Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 1, s. 91 – 108
 28. Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 67-69
 29. Przezwyciężanie choroby sierocej u dzieci wychowywanych przez samotne matki / Agnieszka Iwańczuk // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 1, s. 45- 47
 30. Przyczyny sieroctwa społecznego a szanse reintegracji rodziny / Lidia Bogusz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 27-33
 31. Rodzice wyjechali / Anna Marecki // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 18
 32. Rodzice wyjeżdżają za granicę a dzieci wychowują się same : eurosieroty muszą sobie radzić : [wywiad] / Maciek NN ; rozm. Ewa Włodarska ; fot. Dariusz Delmanowicz . - Il. //  Życie Podkarpackie. - 2012, nr 8 (2285), s. 13
  [Wywiad z siedemnastoletnim Maćkiem nt. emigracji zarobkowej rodziców, rozłąki, samotności]
 33. Rodzicielstwo, sieroctwo – przyczynek do metodyki wychowania zastępczego / Tomasz Kruszewski // Wy­chowanie na co Dzień. – 2005, nr 1/2, s. 33-34
 34. Rodzina na odległość / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. – 2009, nr 2, s. 22-24
 35. Rodzina i jej zagrożenia na początku trzeciego tysiąclecia / Sylwester Bębas // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 4-5, s. 3-8
  [Między innymi sytuacja rodzin i dzieci w związku z emigracją zarobkowa Polaków]
 36. Samotność dziecka w rodzinie /  Katarzyna Gania // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 10, s. 5-7
 37. Sieroctwo / Bożena Matyjas // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku/ red. T. Pilch. - Warszawa : „Żak”, 2006. - T.5
 38. Sieroctwo duchowe uczniów w wieku wczesnoszkolnym a relacje nauczycieli z ich rodzicami / Maria Butrymowicz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 2, s. 9 -12
 39. Sieroctwo społeczne i jego przyczyny w świetle dokumentów Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Lubinie / Lidia Bogusz, Lilianna Klimek // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, [nr] 3, s. [16]-20
 40. Sieroctwo społeczne jako skutek dysfunkcjonalności wychowawczej środowiska rodzinnego / Katarzyna Chrząściel // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 30-34
 41. Sieroctwo społeczne w genezie nieprawidłowego rozwoju / Stanisław Siwek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 32 – 38
 42. Sierota - ten, kto nie ma nic i nikogo / Karolina Radecka // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 64-69
 43. Skąd się biorą sieroty społeczne? / Lilianna Klimek // Opieka Wychowanie Terapia . - 2003, nr 1, s. 5- 8
 44. Syndrom F 92 : dzieci w depozycie / Jacek Hugo-Bader // Gazeta Wyborcza. – 2007, nr 241, dod. Duży Format nr 39, s. 6-8
  [Dzieci rodziców pracujących zagranicą]
 45. Sytuacja życiowa dzieci w rodzinach migracyjnych / Wioletta Danilewicz. - Białystok : „Trans Humana”, 2006. - 192 s.
 46. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa (na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim) / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3 – 8
 47. Tata na emigracji / Barbara Smolińska // Charaktery. – 2008, nr 7, s. 76-77
 48. Uczestnicy forów internetowych o emigracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci / Hanna Tomaszewska. - Pedagogika Społeczna. -2008, nr 3, s. 105-142
 49. W zawieszeniu / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 11
  [Eurosieroty w polskich szkołach na skutek fali emigracyjnej rodziców po wejściu Polski do Unii Europejskiej]
 50. Wnioski i rekomendacje / Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak // Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 182-188
 51. Wokół pojęcia "eurosieroctwo"/ Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2008, nr 3/4, s. 40 – 42
 52. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa  // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-14
 53. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje „euroemigracji” rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26
 54. Z nieobecnym ojcem w tle / Janina Janowska, Beata Papuda //  Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 25 - 33
  [Dzieci a migracje zagraniczne ich rodziców w celach zarobkowych]
 55. Zastępcza opieka rodzinna / Barbara Passini // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 3-8
  [Sieroty społeczne wychowujące się w rodzinach zastępczych i ro­dzinnych domach dziecka]

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
wtorek, 19 czerwca 2012 09:53

Szanowni Państwo, z uwagi na występujące braki faktograficzne, niepełne dane osobowe, braki w czasopismach, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w ich uzupełnieniu poprzez e-maile : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. z tematem : piłka nożna  lub tel. : (16) 678 49 42

 

Dorota M. Markocka

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

w Przemyślu im. J. Gwalberta Pawlikowskiego

 

 

Historia piłki nożnej w Przemyślu

bibliografia za lata 1895-2012

 

zestawiona w układzie alfabetyczno-chronologicznym

z zachowaniem oryginalnej pisowni

na podstawie dostępnych źródeł

 

 

Zestawienie do pobrania w formacie doc (rozmiar 3,36MB)

Zestawienie do pobrania w formacie pdf (rozmiar 2,02MB)

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
środa, 13 czerwca 2012 10:13

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1978 - 2012

Wydawnictwa zwarte:

 1. Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego / Stanisław Pieprzny. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. CzP 351/354 
 2. Administracja i bezpieczeństwo / red. nauk Tadeusz Okrasa. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011. WP 103836,  WP 104557
 3. Administracja porządku i bezpieczeństwa publicznego : zagadnienia prawno-ustrojowe / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.  CzP 351/354
 4. Aparat bezpieczeństwa a wojskowy wymiar sprawiedliwości : Rzeszowszczyzna 1944-1954 / Janusz Borowiec. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2004. CzP 94(438)
 5. Aparat bezpieczeństwa wobec księży Kościoła rzymskokatolickiego diecezji przemyskiej w latach 1944-1954 / Roksana Szczęch ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu. Instytut Historii i Archiwistyki. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2006. CzP 00/09(438-11-13)
 6. Bezpieczeństwo : wymiar współczesny i perspektywy badań / pod red. Mirosława Kwiecińskiego. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2010.  WP 102862
 7. Bezpieczeństwo dziecka w domu, szkole, na ulicy / il. Jacek Skrzydlewski ; tekst Małgorzata Wróblewska. - Wrocław : "Siedmioróg" : "Promocja", 2011. WP 14784/b,  WP 14831/b
 8. Bezpieczeństwo imprez masowych : komentarz do ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych / Wojciech Kotowski, Bolesław Kurzępa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Difin", 2010.   WP 102432
 9. Bezpieczeństwo kryzysowe / red. Mieczysław Koziński ; [aut. Ryszard Jakubczak i in.]. - Gdańsk : Fundacja "Pro Pomerania", 2010.  WP 102861
 10. Bezpieczeństwo narodowe i porządek publiczny w warunkach globalizacji / red. Jerzy Zawisza. - Słupsk : Fundacja "Pro Pomerania" ; Białystok : przy współpr. z Wyższą Szkołą Administracji Publicznej, 2009.  WP 102864
 11. Bezpieczeństwo narodowe Polski : geopolityczne o geoekonomiczne uwarunkowania / pod red. Edwarda Haliżaka ; Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych. - Toruń : Adam Marszałek, 2009. WP 100077
 12. Bezpieczeństwo Polski w perspektywie członkowstwa w Unii Europejskiej / pod red. nauk. Konstantego Adama Wojtaszczyka ; Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski : "Elipsa", 2002. WP 88668
 13. Bezpieczeństwo publiczne : stany nadzwyczajne w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1918-2009 / Lech Mażewski. - Toruń : Adam Marszałek, 2010.  CzP 34
 14. Bezpieczeństwo publiczne : zarys problematyki / Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek, Zygmunt T. Niczyporuk. - Gliwice : Politechnika Śląska, 2010. CzP 351/354
 15. Bezpieczeństwo publiczne a ochrona granicy państwowej RP / pod red. Adriana Konopki. - Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, 2010. WP 103822
 16. Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa / Marek Leszczyński. - Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego 2009. WP 100074
 17. Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Marek Leszczyński. - Warszawa : "Difin", 2011.  WP 104560
 18. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : programy prewencyjne w systemie bezpieczeństwa / Tomasz Serafin, Sergiusz Parszowski. - Stan prawny na: 10 kwietnia 2011 r. - Warszawa : "Difin", 2011. WP 103532
 19. Bezpieczeństwo społeczności lokalnych / Andrzej Urban. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. WP 99867
 20. Bezpieczeństwo teleinformatyczne państwa / pod red. Marka Madeja i Marcina Terlikowskiego. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2009. WP 102860
 21. Bezpieczeństwo w środowisku lokalnym / red. nauk. Włodzimierz Fehler. – Warszawa : "Arte", 2009. WP 100666
 22. Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009. WP 102894
 23. Bezpieczeństwo wewnętrzne : tożsamość, kierowanie, zarządzanie / Cezary Rutkowski ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej, 2010. CzP 351/354
 24. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa : wybrane zagadnienia / red. nauk. Stanisław Sulowski, Michał Brzeziński. - Warszawa : "Elipsa", 2009. WP 100076
 25. Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach terenowej administracji publicznej / pod red. Andrzeja Chajbowicza i Tadeusza Kocowskiego ; Wydawnictwo Dolnośląskie, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. - Wrocław : Kolonia Limited, 2009. WP 102863
 26. Bezpiecznie przez życie czyli Jak uczyć dziecko unikania zagrożeń : w domu w kontaktach z innymi, w czasie zabaw na powietrzu / Regina Dąbrowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009.  WP 100255
 27. Bieszczady w ogniu / Artur Bata. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987. WP 8054/b
 28. Był w Polsce czas / Stanisław Wałach. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978. WP 33125
 29. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. WP 98868
 30. Dzień wczorajszy / Jan Kantyka, Andrzej Konieczny. - Wyd. 4 zm. i porzerz. - Katowice : "Śląsk", 1981. WP 58280
 31. Edukacja, praca, bezpieczeństwo / red. nauk. Marek Rybakowski ; Uniwersytet Zielonogórski. Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009.  WP 100657
 32. Historia policji w Polsce : od X wieku do współczesności / Andrzej Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. CzP 351/354
 33. Justycjarjusze, hutmani, policjanci : z dziejów służb ochrony porządku w Polsce / Andrzej Abramski, Jerzy Konieczny. - Katowice : "Śląsk", [1988]. WP 75384
 34. Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej / Bartosz Czarnecki, Waldemar Siemiński. - Warszawa : "Difin", 2004. CzP 351/354
 35. Logistyka w bezpieczeństwie / Andrzej Szymonik. - Warszawa : "Difin", 2010. WP 102108
 36. Między piekłem a rajem : szare bezpieczeństwo na progu XXI wieku / Stanisław Koziej. - Toruń : Adam Marszałek : Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem, 2008. WP 100082
 37. Na beskidzkich szlakach : z dziejów walk z okupantem hitlerowskim / Jan Kantyka. -Katowice : "Śląsk", [1985]. WP 68333
 38. Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa / Andrzej Szymonik. - Warszawa : "Difin", 2011. WP 104636
 39. Pedagogiczne aspekty bezpieczeństwa dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Krzysztof Kruszko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. WP 102152
 40. Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji / [zespół aut. Ryszard Jakubczak i in. ] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. WP 101997
 41. Przemoc w rodzinie a bezpieczeństwo społeczne / Zdzisław Nowakowski, Andrzej Sęk, Henryk Tokarski ; [Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie]. - Warszawa : Towarzystwo Naukowe Powszechne, 2009. WP 104596, CzP 34
 42. Przygotowanie dzieci i młodzieży do działania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia / Marian Cieślarczyk [i in.]. - Siedlce : Akademia Podlaska 2008. WP 102975
 43. Rodzice, nauczyciele, uczniowie - partnerzy w tworzemu bezpiecznej szkoły : ogólnopolska konferencja / Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej. - Warszawa : "Edytor", 2005. WP 103905
 44. Siedem rozmów z generałem dywizji Władysławem Pożogą, I zastępcą ministra spraw wewnętrznych, szefem wywiadu i kontrwywiadu / rozmawiał Henryk Piecuch. - Warszawa : "Czytelnik", 1987.  WP 74597
 45. Służby mundurowe ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego : zarys problematyki / Bolesław Sprengel. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008. WP 100092
 46. Socjologiczne aspekty bezpieczeństwa lokalnego / Eugeniusz Moczuk. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009. WP 101290, WP 101967
 47. Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa / pod red. Leszka Jana Bullera ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne. Sekcja Socjotechniki. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2011. WP 103692
 48. Społeczne skutki globalizacji : globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Izabelli Łęckiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005. WP 95687
 49. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010 CzP 32
 50. Urząd Bezpieczeństwa w Przemyślu 1944-1956 / Dariusz Iwaneczko. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2004. CzP 00/09(438-11-13)
 51. W obronie władzy ludowej : [wybór wydarzeń z dziejów walk w obronie władzy ludowej w Polsce w latach 1944-1952] / pod red. nauk. Tadeusza Walichnowskiego. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. WP 70665
 52. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011. WP 102998
 53. Współczesny wymiar funkcjonowania Policji / red. nauk. Bernard Wiśniewski, Zbigniew Piątek ; [oprac. zespół aut. w skł. Piotr Broda i in.] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2009. CzP 351/354
 54. Z problemów bezpieczeństwa : policja a zagrożenia globalne / red nauk. Andrzej Misiuk, Janusz Gierszewski ; Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach. - Chojnice : Przedsiębiorstwo Marketingowe "Logo", 2010. CzP 351/354
 55. Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego / Eugeniusz Nowak, Maciej Nowak. - Warszawa : Difin, 2011. WP 104264
 56. Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym / Marek Lisiecki. - Warszawa : "Łośgraf", 2011. WP 102573

 

Artykuły z czasopism

 1. Badanie poczucia bezpieczeństwa ucznia / Hanna Borucka // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 2, s. 58-60
 2. Bezpieczeństwo komunikacyjne / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 37-38
 3. Bezpieczna droga do szkoły / Brygida Puczyńska // Życie Szkoły. - 2002, nr 7, s.420-423
 4. Bezpieczne poruszanie się po zmroku // Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s.48-49
 5. Bezpieczne uczestnictwo dzieci w ruchu drogowym / Marek Rybakowski // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s.403-404
 6. Bezpieczne wakacje / Krzysztof Kruszko // Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s.8-12
 7. Bezpieczne wędrówki / Danuta Łazuchiewicz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s.29-33
 8. Bezpiecznie za progiem domu i przedszkola / Helena Prus-Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5,s.32-37
 9. Bo to trudny rok był / Alicja Zieba // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s.52-54
 10. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s.7-14
 11. Dziewczęta w grupach przestępczych / Edyta Bąk-Buczak // Wychowawca. - 2007. nr 2s.12-14
 12. Edukacja dla bezpiecznego życia i rozwoju dziecka w warunkach współczesnej cywilizacji / Bogumiła Bogacka-Osińska // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 9, wkładka s. I-XI, bibliogr.
 13. Jak skutecznie dbać o bezpieczeństwo uczniów? / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s.17-19
 14. Jestem bezpieczny / Lidia Gaca // Życie Szkoły. - 2005, nr 2, s. 37-43
 15. Kto odpowiada za dzieci w miejscach publicznych? / Mirosław Kaczmarek // Remedium. - 2010, nr 1, wkładka Pomarańczowe Forum s. 18-19
 16. Może być tylko lepiej : dzisiaj to już inna Straż / (kf) [Krzysztof Fil] // Nasz Przemyśl. - 2004, nr 0 wrzesień, s. 17
 17. "O swe bezpieczeństwo dbam" - scenariusze zajęć / Krystyna Kolowca // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, s.1, s.55-73
 18. Problem kradzieży w grupie dzieci / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2009, nr 7-8, s.8-10
 19. Rekreacja w wodzie nie tylko na ładną pogodę / Grzegorz Bielec, Paweł Klajman // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, s.39-44
 20. Unikajmy zagrożeń / Grażyna Maliszkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s.26-27
 21. W użyciu były pałki i broń gładkolufowa : dwa epizody podczas ćwiczeń przed Euro 2012 / J. S. [Jacek Szwic] ; fot. Jacek Szwic . - Il. // Życie Podkarpackie. - 2012, nr 7 (2284) 15 luty, s. 9

 

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
wtorek, 05 czerwca 2012 22:27

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu

Filia w Przeworsku

Oprac.  Katarzyna Rudnicka

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 – 2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE: 

 1. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska ; red. Krystyna Ostrowska. - Warszawa : "Difin", cop. 2008
  Przeworsk  WK 47239, 48374, MKsK 61
 2. Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007 Przeworsk  WK 47054
 3. Człowiek a środowisko życia : podstawy teoretyczno-metodologiczne diagnozy / Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2007
  Przeworsk  MKsK 37
 4. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - Poznań : Zysk i S-ka, 2001
  Przeworsk  WK 46567
 5. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006
  Przeworsk  WK 46162, 46568
 6. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006
  Przeworsk  WK 46714, MKsK 37.012
 7. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  Przeworsk  WK 48585, MKsK 37
 8. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przeworsk  MKsK 37
 9. Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005
  Przeworsk  MKsK  61
 10. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa ; "Żak", 2009
  Przeworsk  WK 48689, MKsK 37
 11. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2009
  Przeworsk  WK 49250
 12. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przeworsk  WK 49251
 13. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Wyd. 3. - Gdańsk : "Harmonia" ,2008
  Przeworsk  WK 49608
 14. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : [Dokument elektroniczny] karty wyrównawcze / Beata Okraska Ćwiek, Małgorzata Walczak-Sarao’. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne, 2010                                                                                                                    
  Przeworsk  WK 73 DO
 15. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006
  Przeworsk  WK 47519
 16. Diagnoza logopedyczna : podręcznik  akademicki / red. nauk. Ewa Czaplewska, Stanisław Milewski.- Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  2012
  Przeworsk  WK 50505
 17. Diagnoza przedszkolna dziecka w ostatnim roku wychowania : materiały dla dziecka / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. - Warszawa : "Edukacja Polska", cop. 2009
  Przeworsk  CzK 3774 B
 18. Diagnoza psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna / Katarzyna Stemplewska - Żakowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
  Przeworsk  WK 48867
 19. Diagnoza psychologiczna : podejście ilościowe i jakościowe / Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : "Scholar", 2001                                                                                                             
  Przeworsk  WK  43871, 44438
 20. Diagnoza psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Władysław Jacek Paluchowski ; kom. nauk. Danuta Kądzielawa [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  Przeworsk  WK 46788
 21. Diagnoza psychologiczna dzieci w wieku przedszkolnym / pod red. Zofii Dołęgi. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005                                                                                                                           
  Przeworsk  WK 45861,  MKsK 159.9
 22. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006
  Przeworsk  WK 46155, 48690, 48691, MKsK 37
 23. Diagnoza ryzyka samobójstwa / Jarosław Stukan - Opole : "Prometeusz", 2008                                   
  Przeworsk  WK 49084
 24. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008                         
  Przeworsk  WK 47956, MKsK 376
 25. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla nauczyciela / Ewa Czech. - Warszawa : "Edukacja Polska", cop. 2009                        
  Przeworsk  CzK 4015 B
 26. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1 : materiały dla ucznia / Ewa Czech. - Warszawa : "Edukacja Polska", cop. 2009
  Przeworsk  CzK 3775 B
 27. Dysleksja : teoria i praktyka / red. nauk.: Gavin Reid, Janice Wearmouth ; przekł.: Hanna Kostyło, Piotr Kostyło. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008
  Przeworsk  WK 48066
 28. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  Przeworsk  MKsK 376
 29. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przeworsk  WK 48599
 30. Jąkanie : diagnoza, terapia, program / Mieczysław Chęciek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010
  Przeworsk  WK 49618
 31. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przeworsk  WK 50187, 50543
 32. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi2", 2003
  Przeworsk  WK 45269, 46027, MKsK 37
 33. Kompetencje pedagoga specjalnego : aktualne wyzwania teorii i praktyki / pod red. Zofii Pawlak, Anny Bujnowskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
  Przeworsk  WK 47480, 47534
 34. Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. - Gliwice ; Kraków : Kolegium Nauczycielskie ; "Impuls", 2008
  Przeworsk  WK 48187
 35. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przeworsk  WK 50107
 36. Kwestionariusz diagnozy dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : "Harmonia", [2007]
  Przeworsk  MKsK 37.012
 37. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006
  Przeworsk  WK 48285,  MKsK 37.012
 38. Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005                                                                                                                                  
  Przeworsk WK 46595
 39. Ministerstwo Edukacji Narodowej o pomocy psychologiczno-pedagogicznej / red. Wojciech Książek ; oprac. Elżbieta Gałecka [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001
  Przeworsk  WK 2942 B, MKsK 371.3
 40. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008
  Przeworsk  WK 48078
 41. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przeworsk  WK 47766
 42. Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu / Ewa Górniewicz. - Toruń : Adam Marszałek, [2004]                                                                                                                            
  Przeworsk  WK  45994
 43. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przeworsk   WK 49457
 44. Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała ; Akademia Świętokrzyska. - Kielce : "Stachurski", 2005                                                                                                   
  Przeworsk  WK  45999
 45. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas I-III / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009
  Przeworsk  CzK 49632
 46. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 1 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, cop. 2001
  Przeworsk  WK 47579
 47. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 2 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, 2002
  Przeworsk   WK 47580
 48. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przeworsk  WK 47348, 47490
 49. Rodzina, diagnoza, profilaktyka i wsparcie / red. nauk. Krystyna Duraj-Nowakowa, Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009                                                                        
  Przeworsk  WK  48780, 48781
 50. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer  Polska, 2010
  Przeworsk  WK 49793
 51. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Anna Suchańska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  Przeworsk  WK 46414, 46741
 52. Standardy postępowania diagnostyczno – orzekająco - rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
  Przeworsk  WK 45600,45601,45602, MKsK 376
 53. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, 2003
  Przeworsk  WK 44802
 54. Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004
  Przeworsk  WK 45105
 55. Terapia pedagogiczna. T. 1, Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 4.  - Kraków : "Impuls", 2010                                                                      
  Przeworsk  WK 50220, MKsK 376
 56. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004                                                                                         
  Przeworsk  WK 45106
 57. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007
  Przeworsk  WK 48635
 58. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. – Kraków : „Impuls”, 2008
  Przeworsk  WK 47928
 59. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
  Przeworsk  WK 45594,45595, 45596, 45597, 45598, MKsK 376
 60. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
  Przeworsk   WK 45571
 61. Uzależnienia komputerowe : diagnoza, rozpowszechnienie, terapia / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin", 2010                                                                                                                         
  Przeworsk  WK 50163
 62. Wczesna diagnoza dziecięcych trudności w liczeniu : wybrane zagadnienia / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2008                                                                                                            
  Przeworsk  WK 47325
 63. Wspomaganie płynności mowy dziecka : profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego / Dorota Kamińska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007                                    
  Przeworsk  WK 48286
 64. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011
  Przeworsk  WK  49951
 65. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008
  Przeworsk  WK 47770, 47771
 66. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Wyd. 2. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2002                                                                                                                                            
  Przeworsk  WK 44479
 67. Zrozumieć samemu świat : program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : gimnazjum / Renata Naprawa i in. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przeworsk   CzK 49280

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. ASLAN / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 52-53
  Ośrodek Pomocy Psychologicznej oraz Centrum Pomocy Rodzinie prowadzone przez Stowarzyszenie ASLAN w Warszawie.
 2. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej / Anna Frydrychowicz // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7 – 11
 3. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu / Maria Janowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 33-36
 4. Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, dod. Przed Szkołą, s. 12-15
 5. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym - model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia (część 1) / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 15-31
 6. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 2) : dzieci trzy-  i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 102-113
 7. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 3) : dzieci pięcio- i sześcioletnie / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 197-208
 8. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 4) : Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 271-282
 9. Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33
 10. Doradztwo pedagogiczne - niewykorzystany element doskonalenia nauczycieli / Seweryn Sulisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 4-9
 11. Dostosowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 12. Duża i potrzebna zmiana : (pomoc psychologiczno - pedagogiczna) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 3-6
 13. Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 6-10
 14. Edukacyjne zadania psychologa w dobie technopolu. - Bibliogr. / Maria Ledzińska // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 9, s. 523-526
 15. Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno – pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) / Alicja Żywczok, Wojciech Żywczok // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 –10
 16. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych / Balsam Aouil // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 119 –138
 17. Interpretacja poradnictwa dla rodziców na marginesie filmu "Zabójca ze szkolnej ławy" / Alicja Kargulowa // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 93-103
 18. Istota pracy psychologa - pomaganie / Joanna Maciejewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 32-37
 19. Jubileusz Młodzieżowego Telefonu Zaufania / Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 42-46
 20. Konstruowanie projektu indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów. - Bibliogr. / Sławomir Jabłoński // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 87-96
 21. Kto może być pedagogiem szkolnym? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010,  nr 8, s. 17 –19
 22. Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy będzie lepiej? / Maria Bernad // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 10, s. 17-19
 23. Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Beata Krajewska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 14-21
 24. O opiniach wydawanych przez poradnie / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 34-36
 25. O pracy z rodzicami / Maria Adamów – Ratajczak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr  2, s. 26 –29
  Szkoła dla rodziców zwana również jako trening skutecznego wychowania, bądź komunikacyjny warsztat umiejętności wychowawczych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu.
 26. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon / Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/ 11, s. 37 – 39
 27. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 33 –36
 28. Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS / Agnieszka Guściora – Kens, Danuta Wiewióra // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 21-23
  Telefon zaufania jako jedna z form interwencji kryzysowej.
 29. Opiniodawstwo psychologiczno – pedagogiczne dla potrzeb edukacji / Piotr Wiliński // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 97 – 110
 30. Opozycja bezradność - zaradność w oglądzie poradoznawczym / Alicja Kargulowa // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 3-9
 31. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 39
 32. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20 – 25
 33. Pomagamy polubić szkołę / Emilia Kasprzak, Jolanta Ksiądzyna // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 38-40
  Program Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach.
 34. Pomoc psychologiczna czy psychoterapia? - Bibliogr. / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2003, nr 1, s. 14-15
 35. Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji / Tomasz Kruszewski // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 252 – 259
 36. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin // Dyrektor  Szkoły. - 2011, nr 10, s. 48-51
  Analiza pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w aspekcie zmian od 01.09.2011 r.
 37. Pomoc pedagogiczno-psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 38. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oświacie / Ewa Kozak // Remedium. - 2004, nr 6, s.12
 39. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) / Ewa Materka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 27-30
 40. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a szkoła / Danuta Walczak // Życie Szkoły. – 203, nr 1, s. 54 – 55
 41. Poradnia rodzinna w Brodnicy / Tadeusz Gutkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2001, nr 8, s. 21-24
 42. Poradnie do szkół / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 18, s. 6
 43. Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 1 / Grażyna Konieczny, Dorota Rogowska – Szadkowska // Remedium. - 2006, nr 4, s. 10-11
 44. Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 2 / Grażyna Konieczny, Dorota Rogowska – Szadkowska // Remedium. - 2006, nr 5, s. 10-11
 45. Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 55 – 56
 46. Poradnictwo wychowawcze / Alina Pliszka // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 15
 47. Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Urbanowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 5, s. 22-24
  Praca w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu.
 48. Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32
 49. Praktyczna organizacja wsparcia psychologiczno - pedagogicznego ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 19-24
 50. Prawo do inteligencji / Karolina Domagalska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 51-54
  Diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych przyczyną dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych.
 51. Prawne uwarunkowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. "Przed Szkołą" nr 1, s. 28-31
 52. Problemy z nauką i szkołą / Martyka Kicińska, Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 39-46
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warszawie.
 53. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 54. Program "Corrida" walczy z bykami / Lucyna Fuchs // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 61-64
  Ortograficzny program profilaktyczno-terapeutyczny stosowany w szkołach podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjach.
 55. Program profilaktyczno - edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole. - Bibliogr. / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [20]-26                       
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w warszawskiej dzielnicy Natolin.
 56. Próby podniesienia poziomu komunikacji / Ewa Sienicka – Czerepow // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 36-38               
  Badania prowadzone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w zakresie komunikowania się dzieci z rodzicami i przenoszenie bądź nie tego stylu na grupę rówieśniczą.
 57. Przedszkolna biblioteczka dla rodziców / Wiesława Kilarska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 362-363
 58. "Przystań" w Iławie / Jerzy Siczek // Remedium. - 2003, nr 11, s. 18-19 
  Prezentacja Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań".
 59. Psycholog w każdej szkole / Tomasz Wolańczyk; rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 7, s. 11
 60. Psycholog w szkole – potrzeby i szanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska – Ozga, Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 18 – 22
 61. Psychologia a edukacja : pomoc psychologiczna wobec transformacji systemu edukacji. - Bibliogr. / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 7-19
 62. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota – Palusińska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 14–15
 63. Rola pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, s. 16-21
 64. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 110
 65. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 109
 66. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 228, poz. 1487
 67. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 223, poz. 1869
 68. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 56, poz. 591
 69. Skala makro, skala mikro : trudne dzieci w szkole, czyli dobre prawo, ale tylko w teorii / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 18, s. 10
 70. Skąd wziąć na to czas? : pomoc psychologiczno - pedagogiczna "po nowemu" / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 15, s. 6
 71. Skutecznie czy spektakularnie / rozm. przepr. Janina Węgrzecka-Giluń / Marek Liciński // Remedium. - 2002, nr 1, dod. s. I-V
  Działalność Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie.
 72. Syndrom czasu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 16, s. 4
  Ocena systemu funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznych.
 73. Szanse i trudności pomocy psychologicznej w szkole / Anna Borucka // Remedium. - 2006, nr 1, s. 6-7
 74. Telefon zaufania - historia, założenia, funkcjonowanie / Agnieszka Borawska, Tomasz Kruszewski // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 39-40
 75. Telefon zaufania dla dzieci : cztery funkcje telefonicznego pomagania /Monika Jaroszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 1, s. 12-15
  Telefon Stowarzyszenia OPTA.
 76. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, dod. s. I-IV
  Konspekty zajęć.
 77. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 45 – 48
 78. USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 73, poz. 763
 79. Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej! / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 43-45
 80. Warsztat dla rodziców / Jolanta Tąporowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2,  s. 37-38
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kielcach.
 81. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 14 – 19
 82. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 7/8, s. /I - V/ wkładka
 83. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. - (Jakość w edukacji ) / Wanda Papugowa // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 26-28
  Standardy charakterystyczne dla poradnictwa.
 84. Wizyty domowe pracowników poradni / Elżbieta Pindras – Jaworska, Elżbieta Ptak // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 41-43
 85. Wsparcie w odpowiednim momencie / Joanna Wilkowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 60 – 63
 86. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 34 – 38
 87. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 30 – 31
 88. Zagrożeni? - Bibliogr. / Beata Dyjas, Anna Kowalik, Jolanta Cichecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 43-44                    
  Dzieci z tzw. nadpobudliwością psychoruchową - badania prowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. Realizacja programu "Zagrożeni"?
 89. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie świetlic / Joanna Hoffmann, Jacek Rudnik // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 9-11
 90. Zaskoczeni skalą : jak placówki przygotowują się do zmian w systemie wsparcia? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. -  2011, nr 15, s. 7

 

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
wtorek, 15 maja 2012 13:41

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu

Filia w Przeworsku

Oprac. Gertruda Kmiecik

ARMIA KRAJOWA

(Wybór literatury)

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE :

 1. Akcja "Burza" na Rzeszowszczyźnie - Podokręg AK Rzeszów Obwód AK Przeworsk 1944-1945 ; [Rękopis] Wojenne losy mieszkańców ziemi przeworskiej w czasie II Wojny Światowej 1939-1945 / materiały zebrała i oprac. Elżbieta Taborska. - Przeworsk : [b. w.], [1995]. Sygn. MKsK 10 RK
 2. Akcja "Koppe" : krakowska akcja "Parasola" / Piotr Stachiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1987. Sygn. WK 33205
 3. Akcja "Kutschera" / Piotr Stachiewicz. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987. Sygn. WK 27192  ; WK 32569
 4. Akcja V-1, V-2 / Michał Wojewódzki. - Warszawa : "Pax", 1970. Sygn. WK 14682
 5. Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944 / Tomasz Strzembosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. Sygn. WK 22041
 6. Armia Krajowa : dramatyczny epilog / red. Krzysztof Komorowski. - Warszawa : "Bellona", 1994. Sygn. WK 38437
 7. Armia Krajowa : Siła Zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Sygn. WK 38167
 8. Armia Krajowa : Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego / red. Krzysztof Komorowski. - Warszawa : "Rytm", 1994. Sygn. MKsK 94(438)
 9. Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów sowieckich / wybór, oprac., wstęp Zygmunt Boradyn, Andrzej Chmielarz, Henryk Piskunowicz. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1997. Sygn. WK 44363
 10. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 1, Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. MKsK 94(438)
 11. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Londyn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. MKsK 94(438)
 12. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 3, Kwiecień 1943 - lipiec 1944 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Londyn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. MKsK 94(438)
 13. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 4, Lipiec - październik 1944 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Londyn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. MKsK 94(438)
 14. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 5, Październik 1944 - lipiec 1945 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Londyn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. MKsK 94(438)
 15. Bohaterowie "Kamieni na szaniec" w świetle dokumentów / wstęp, oprac. i wybór tekstów Tomasz Strzembosz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Sygn. WK 38347
 16. Byli żołnierzami "Parasola" / Danuta Kaczyńska. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. Sygn. WK 28671
 17. Cztery z tysiąca / Cezary Chlebowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. Sygn. WK 25125
 18. Echa leśne / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. Sygn. WK 29626
 19. Elżbieta Zawacka "Zelma", "Sulica", "Zo" / [tekst i wybór zdj. Katarzyna  Minczykowska]. - Toruń : Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek", 2007. Sygn. WK 3781 B
 20. Emisariusz Jur / Jerzy Lerski. - Wyd. 4. - Warszawa : "Interim", 1989. Sygn. WK 36555
 21. Gdzie Karpat progi : Armia Krajowa w powiecie dębickim / Antoni Stańko. - Warszawa : "Pax", 1984. Sygn. WK 27732 ; WK 39869
 22. Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i dokumentach / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : "Rytm", cop. 2000. Sygn. MKsK 94(438)
 23. Generał Władysław Sikorski / Jerzy Majka. - Rzeszów : "Libra", 2007. Sygn. MKsK Reg. ; WK 50081
 24. "Gustaw" - "Harnaś" dwa powstańcze bataliony / Robert Bielecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. Sygn. WK 35468
 25. Halicz / Roksana Jędrzejewska-Wróbel. - Warszawa : "Muchomor", cop. 2006. Sygn. WK 3797 B
 26. Idąc na hasło : zapiski partyzanta / Jan Nagrabiecki. - Warszawa : "Pokolenie", 1989. Sygn. WK 36866
 27. Jeśli zapomnę o nich / Grażyna Lipińska. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990.  Sygn. WK 37009
 28. "Jodła" - Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AR : 1939-1945 / Wojciech Borzobohaty. - Warszawa : "Pax", 1984. Sygn. MKsK 94(438)
 29. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2006. Sygn. WK 32719 ; WK 46766 ; WK 47424 ; WK 47425
 30. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. - Wyd. 18. - Katowice : "Książnica", 1995. Sygn. WK 43399
 31. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. - Wyd. 10. - Katowice : "Śląsk", 1982.Sygn. WK 25161
 32. Kanoniczki 1944 / Zdzisław Umiński. - Warszawa : "Pax", 1988. Sygn. WK 35622
 33. „Kedyw" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944 / Henryk Witkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. Sygn. WK 27208 ; WK 29956
 34. Komendanci Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. WK 37403
 35. Kurier z Warszawy / Jan Nowak [pseud.], Zdzisław Jeziorański [nazwa]. - Pierwsze oficjalne wyd. krajowe. - Warszawa : "Res Publica" ; Kraków : "Znak", 1989. Sygn. WK 36563  ;  WK 39834
 36. Litwa - Wilno 1910-1945 / Zygmunt Szczęsny Brzozowski. - Paris : Editions Spotkania, 1987. Sygn. WK 39877
 37. Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie : (sierpień-grudzień 1944) : wspomnienia i dokumenty / Jan Łopuski. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1990. Sygn. WK 36893 ; WK 37010
 38. Między Londynem a Warszawą : lipiec 1943 - lipiec 1944 / Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. Sygn. WK 31270
 39. Między więzieniem a uniwersytetem / Jadwiga Przedpelska-Koczocik. - Poznań : nakł. autora, 1995. Sygn. WK 38779
 40. My z Zamojszczyzny / Witold Hryniewiecki. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1988.  Sygn. WK 36387
 41. Na katorżniczym szlaku / Zbigniew K. Wójcik, Andrzej Zagórski. - Warszawa : " Polonia", 1994. Sygn. WK 38663 ; WK 46118
 42. Na północ od Starówki : żołnierze łączności Żoliborza / Kazimierz Malinowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. Sygn. WK 34346
 43. Na rozstajach dróg : ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej / Jerzy Janusz Terej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Sygn. WK 21624 ; WK 23353
 44. Na zew powstańczej Warszawy / Dionizy Garbacz, Tadeusz Zych. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2004. Sygn. WK 45531
 45. Na zew Ziemi Wileńskiej / Edmund Banasikowski. - [Warszawa] : "Myśl", 1990.WK 37006
 46. Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1944/45 / Teodor Gąsiorowski. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Sygn. MKsK Reg. ; WK
 47. Obwód Przeworski Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 1939-1944 : [Rękopis] studium organizacji i działalności : praca magisterska / Eulalia Piotrowicz ; Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : [nakł. autora], 1970.Sygn. MKsK 41 RK
 48. Oczyma i sercem. T. 2, Wieś Rumno w latach 1939-1945 / pod red. Tadeusza Patera. - Przemyśl : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział : Archiwum Państwowe, 2000. Sygn. WK 47717
 49. Ojciec : wspomnienia córki gen. Stefana Grota-Roweckiego / Irena Rowecka-Mielczarska. - Warszawa : "Czytelnik", 1985. Sygn. WK 29897
 50. Operacja wileńska AK [Armii Krajowej] / Roman Korab-Żebryk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. WK 29576 ; WK 39790
 51. Ostatni z rodu : rozmowy z Tomaszem Zanem / Wojciech Wiśniewski. - Warszawa ; Paryż : Editions Spotkania, [1990].  Sygn. WK 37015
 52. Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka" : powstanie warszawskie / [wybór, red. Tadeusz Sumiński. - Wyd. 5 poszerz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986. Sygn. WK 13902 ; WK 30152
 53. Podziemna Armia : Podokręg AK Rzeszów / Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : "Libra" : Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2010. Sygn. MKsK Reg.
 54. Politycy i żołnierze / Józef Garliński. - Warszawa : "Omnipress", 1991. Sygn. WK 39757
 55. Polska karząca 1939-1945 : polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej / Leszek Gondek. - Warszawa : "Pax", 1988. Sygn. WK 35086
 56. Polska Lubelska 1944 / Tadeusz Żenczykowski. - Wyd. 2 polskie fotoofsetowe (1 krajowe). - Warszawa : Editions Spotkania, 1990. Sygn. WK 39910
 57. Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : "Semper", cop. 1999. Sygn. WK 42622
 58. Powstanie Warszawskie / Tadeusz Bór-Komorowski. - Wyd. 8. - Warszawa : "Rytm", [2008]. Sygn. WK 50136
 59. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie : reportaż historyczny / Cezary Chlebowski. - Wyd. popr. i rozsz. [4 poszerz.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1985. Sygn. WK 39741
 60. Reduta PWPW : Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w konspiracji i w Powstaniu Warszawskim / Juliusz Kulesza. - Warszawa : "Pax", 1989. Sygn. WK 36547
 61. Reportaż z tamtych dni / Cezary Chlebowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. Sygn. WK 30567 ; WK 39742
 62. Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową / Franciszek Sagan. - Rzeszów : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu Podkarpacie w Rzeszowie, 2002. Sygn. WK 3687 B
 63. Spiska 14 : aresztowanie generała "Grota" - Stefana Roweckiego / Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. Sygn. WK 27109 ; WK 39744
 64. Starówka 1944 : zarys organizacji i działań bojowych Grupy "Północ" w powstaniu warszawskim / Piotr Stachiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1983. Sygn. WK 26667 ; WK 39868
 65. Stefan Rowecki "Grot" / Tomasz Szarota. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. WK 26074
 66. Stefan Rowecki w relacjach / pod red. nauk. Tomasza Szaroty. - Warszawa : "Pax", 1988.  Sygn. WK 34862
 67. Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna : zarys genezy, organizacji i działalności / Kazimierz Malinowski. - Warszawa : "Pax", 1986. Sygn. WK 31405 ; WK 46094
 68. W Alejach spacerują "Tygrysy" : sierpień - wrzesień 1944 / Elżbieta Ostrowska. - Wyd. 3 popr. i rozszerz. - Szczecin : "Glob", 1984. Sygn. WK 27764 ; WK 28185 ; WK 39842
 69. W Armii Krajowej na Śląsku / Zygmunt Walter-Janke. - Katowice : "Śląsk", cop. 1986. Sygn. WK 30392
 70. W lwowskiej Armii Krajowej / Jerzy Węgierski. - Warszawa : "Pax", 1989. Sygn. WK 35934
 71. W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944 : wspomnienia / Michał Wojewódzki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. Sygn. WK 21511
 72. Wachlarz : monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943 / Cezary Chlebowski. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa : "Pax", 1985. Sygn. MKsK 94(438) ;WK 29736
 73. Warszawa 1944 / Jean-François Steiner. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : "Krąg", 1991.  Sygn. WK 38643
 74. Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 / Longin Tomaszewski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Rytm", 2001. Sygn. WK 44218
 75. "Wróbel" z "Kamieni na szaniec" : wspomnienie o przyjacielu / Juliusz Bogdan Deczkowski [nazwa], "Laudański" [pseud.]. - Warszawa : "Słowo", 1992. Sygn. WK 37426
 76. Wyszedłem z mroku / Marian Marek Bilewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. Sygn. WK 36659
 77. X Pawilon : wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej / Stanisław Krupa. - Warszawa : "Omnipress", 1989. Sygn. WK 35699
 78. Z walk na Podkarpaciu / Łukasz Grzywacz-Świtalski. - Warszawa : "Pax", 1971. Sygn. WK 17962
 79. Zarys historii Obwodu Armii Krajowej Przeworsk / [Rękopis] Andrzej Zagórski. - [Kraków] : [b. w.], [1995].  Sygn. MKsK 26 RK
 80. Zbrodnia : sprawa generała Fieldorfa-Nila / Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz. - Warszawa : "Alfa", 1989. Sygn. WK 36338
 81. ZWZ-AK we Lwowie : 1939-1945 / Stanisław Pempel. - Warszawa : "Bis", 1990. Sygn. WK 36935
 82. Żołnierze Starówki : dziennik bojowy kpt. Ognistego / Lucjan Fajer. - Warszawa : "Iskry", 1957. Sygn. WK 3780
 83. Życie niewłaściwie urozmaicone : wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK / Kazimierz Leski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Sygn. WK 35932

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM :

 1. VI Zgrupowanie Armii Krajowej "Golski" : 3 Batalion Pancerny / Maria Królikowska // Dzieje Najnowsze. - 2000, nr 2, s. 192-195 
 2. 49 [Czterdzieści dziewięć] rodzajów tortur / Kazimierz Moczarski oprac. Andrzej Krzysztof Kunert // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 10 
 3. 900 [Dziewięćset] dni "Ponurego" / Cezary Chlebowski // Rzeczpospolita.- 2004, nr 136, dod. s. 14-16
 4. 49 rodzajów tortur : pismo Kazimierza Moczarskiego do Naczelnej Prokuratury Wojska Polskiego z 24 lutego 1955 r. / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 135, dod. s. 2-3
 5. 1944 - 1947 : gehenna AK i sfałszowane wybory / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk, Jarosław Szarek, Ryszard Terlecki // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 265, dod. s. 1-24
 6. [Działalność generała Tatara (1943-1949) - recenzja] / Stefan Artymowski //  Dzieje Najnowsze. - 2008, nr 2, s. 196-204
 7. [Generał Fieldorf "Nil" - recenzja] / Marek Ney-Krwawicz // Dzieje Najnowsze. - 2008, nr 1, s. 250-253
 8. [Rozkaz Delegata Sił Zbrojnych na Kraj nr 319 - recenzja] / Andrzej Korzon // Dzieje Najnowsze. - 2007, nr 1, s. 215-217
 9. Adam Czekański / Michał Kryczko  // Rocznik Przemyski. - T. 27. - (1990) , s. 439-446
 10. AK poza czarną i białą legendą / Timothy Snyder // Rzeczpospolita. - 2010, nr 177, s. P18-P19
 11. Akowcy w Gdańsku : w obronie sztandaru / Janusz Marszalec // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2006, nr 8/9, s. 80-90 [historia powojennej Polski]
 12. Alianckie skrzydła nad Polską i Europą / Zbigniew Skoczylas // Nowe Książki. - 2006, nr 1, s. 58-59
 13. Ankieta ostatniego szwoleżera / Jerzy Targowski // Nowe Książki.- 2001, nr 7, s. 24-25
 14. Antoni Żubryd - bieszczadzki "Ogień" / Grzegorz Motyka // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 192, s. A15
 15. Antykomunista Ludwik Widerszal / Maciej Janowski // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 273, s. A26-A27
 16. Armia Krajowa - dramatyczny epilog / Rec. Bohdan Głębocki // Dzieje Najnowsze. - 1995, nr 2, s. 185-187
 17. Armia Krajowa : rozwój organizacyjny / Rec. Andrzej Notkowski // Nowe Książki. - 1996, nr 11, s. 61-62
 18. Armia Krajowa : szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego / Rec. Tadeusz Kondracki // Nowe Książki. - 2000, nr 6, s. 16-17
 19. Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów sowieckich / Rec. Krzysztof Tarka // Dzieje Najnowsze. - 1998, nr 1, s. 197-200
 20. Atak na Gęsiówkę / Tomasz Szarota // Polityka. - 2003, nr 31, s. 59-61
 21. Bez śladu / Jerzy Szejnoch // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 159, s. A10
 22. Biało - czarna plama / Jan Nowak-Jeziorański // Rzeczpospolita. - 1999, nr 159, s. D5
 23. Burza przed "Burzą" / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 173, dod. Warszawa '44, s. 2,4,6,8
 24. Był strach, ale nie przed śmiercią / Elżbieta Zawacka ; rozm. przepr. Grażyna Rakowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 177, dod. s. 2-3
 25. Chłopcy sprzed poczty / Bernard Nowak // Rzeczpospolita. - 2002, nr 168, s. A8-A9
 26. Cichociemni - zawsze samotni w walce / Grzegorz Łakomski // Mówią Wieki. - 2007, nr 10, s. 14-20
 27. Cichy front fragm. książki / Aleksander Kunicki "Rayski" // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 21
 28. Cud nie zdarza się raz... : podchorąży rocznik 1926 : pamiętnik pisany po latach / Wacław Gluth-Nowowiejski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 6-13
 29. Czas przekazać sztandar / Andrzej Wolski "Jur" rozm. przepr. Maciej Rosalak // Rzeczpospolita. - 1998, nr 232, s. 18
 30. Czerwone jak czarne / Andrzej Kaczyński //Rzeczpospolita. - 2004, nr 208, dod. s. 18-19
 31. Człowiek, który stanął nad własnym grobem / Stanisław Aronson ; rozm. przepr. Andrzej Kaczyński //  Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 178, s. A16
 32. Człowiek, który uratował Jana Karskiego / Aleksandra Solarewicz //  Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 29, s. P18-P19
 33. Człowiek w Polaku : powojenne losy powstańców z Batalionu "Zośka" / Barbara Wachowicz  // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 15-16
 34. Die polnische Heimatarmee : Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg  / Rec. Christoph Klessmann ; tł. Piotr Madajczyk ; Bogdan Musiał // Dzieje Najnowsze. - 2004, nr 1, s. 219-227
 35. Dlaczego nie o AK / Anna Wielopolska  // Rzeczpospolita. - 2000, nr 123, s. A4
 36. Do Redaktora Naczelnego "Dziejów Najnowszych" / Anna Małgorzata Rościszewska-Boremska // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 3, s. 271-274
 37. Dobrowolny więzień Auschwitz : pięćdziesiąta rocznica stracenia rotmistrza Witolda Pileckiego / Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita. - 1998, nr 120, s. 18
 38. Edyp i Korsarz / Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 295, s. P2-P4
 39. Ekwilibrystyka historyczna / Janusz Marszalec // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 262, s. A28
 40. Gen[erał] Nikodem Sulik o SZP-ZWZ na Wileńszczyźnie / oprac. Krzysztof Tarka // Dzieje Najnowsze. - 2000, nr 4, s. 123-132
 41. Generał Fieldorf // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 2, s. 62-65 
 42. Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i dokumentach / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert // Nowe Książki. - 2001, nr 5, s. 28 
 43. Głośniej o cichociemnych / Jarosław Rybak // Polityka. - 2010, nr 31, s. 64-66 
 44. Hrabina wśród snajperów / Jadwiga Kołodziejska // Nowe Książki. - 2009, nr 5, s. 70-71
 45. Jak smakuje cebula / Barbara Junosza-Łempicka ; oprac. Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 33, s. 8
 46. Kapitulacji nie było / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2004, nr 40, s. 64-67
 47. Komunistyczny donos do gestapo / Władysław Bułhak // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 104, s. A12
 48. Koniec kata Warszawy / Sławomir Dunin-Borkowski, Andrzej Krzysztof Kunert // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 18-19
 49. Kreatywne lakiernictwo / Piotr Gontarczyk // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 32, s. A26
 50. Kreatywne źródłoznawstwo / Andrzej Krzysztof Kunert // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 26, s. A24-A25
 51. Ksiądz Michał Pilipiec ps. "Ski" kapelan obwodu Armii Krajowej Rzeszów / Michał Jerzy Kryczko // Rocznik Przemyski. - T. 27. - (1990), s. 319-363
 52. Książka o Wielkim Człowieku / Alina Grabowska // Nowe Książki. - 2005, nr 9, s. 12-13
 53. Kto zabił Makowieckich? / Mariusz Olczak, Marek Strok // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 238, s. A28-A29
 54. Leśne ślady "Ponurego" / Aleksander Socha //  Mówią Wieki. - 2007, nr 12, s. 76-79
 55. List gończy : historia mojej ucieczki z Oświęcimia i działalności w konspiracji // Nowe Książki. - 1996, nr 10, s. 49-50
 56. Listy nienawiści : NSZ oskarża / Tomasz Szarota // Polityka. - 2003, nr 44, s. 70-71
 57. Magik i Lalka : prawdziwa opowieść o najmłodszym kawalerze Krzyża Virtuti Militari wg Kapituły / Maria Wiśniewska // Nowe Książki. - 1998, nr 10, s. 66-67
 58. Misja emisariusza "Jura" do Londynu 1944 r. / Mirosław Dymarski // Dzieje Najnowsze. - 2003, nr 3, s. 53-63
 59. Moje powstanie wtedy i teraz / Bolesław Taborski // Nowe Książki. - 1999, nr 1, s. 64
 60. Mokotów 1949 : wspomnienie więzienne łączniczki i sanitariuszki harcerskiego batalionu AK / Anna Jakubowska "Paulinka" // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 8-9
 61. Mój ojciec "Wilk" / Olga Krzyżanowska oprac. Andrzej Kaczyński  // Rzeczpospolita. - 2004, nr 178, dod. s. 7,22
 62. Na linii ognia /Zdzisław Sierpiński // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 7
 63. Na spotkanie akowcom : ("Po prostu" w 1956 r.) / Dominika Rafalska // Dzieje Najnowsze. - 2008, nr 3, s. 95-107
 64. Na Żoliborzu Oficerskim : żołnierze "Baszty" i "Kedywu" /  Tomasz Stańczyk  // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 20
 65. Najwyższa wartość - wolność / Janina Kulesza-Kurowska ; rozm. przepr. Marta Frankowska // Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 24-26
 66. Nie tylko generał "Nil" / Wojciech Wybranowski // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 92, s. A17
 67. Nie wiedziałem, że byłem w AK / Władysław Bartoszewski rozm. przepr. Marian Turski // Polityka. - 2002, nr 7, s. 64-65
 68. Niewidzialna ręka podziemia /  Tomasz Szarota // Polityka .- 2002, nr 12, s. 69-71
 69. Niewygodny świadek / Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 41, s. A13
 70. Niszczenie legendy / Anna Machcewicz // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 90, s. A10-A11
 71. O krok za daleko / Wojciech Roszkowski. Spóźnione przeprosiny / Marcin Zaremba // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 238, s. A18
 72. Od Zasmyk do Skrobowa : wspomnienia żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK / Leon Karłowicz // Nowe Książki. - 1995, nr 12, s. 29-30
 73. Odkryte dokumenty Obwodu AK Przemyśl : tajemnicze archiwum "Polany" / Jacek Błoński . - (Śladami Historii) // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 11, s. 6-7, fot.
 74. Odnajdziemy ciało generała "Nila" / Jacek Pawłowicz ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 91, s. A6
 75. Oficer czy polityk? / Krzysztof Kosiński //  Nowe Książki. - 2005, nr 11, s. 65-66
 76. Okolice przeszłości / J. Zdzisław Szyłeyko // Nowe Książki. - 1998, nr 4, s. 11-12
 77. Ostatni żołnierz Niepodległej / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 66, s. A10-A11,A13
 78. Ostatni żołnierz podziemia / Krzysztof Sobot // Niedziela (F). - 2006, nr 39, s. VI
 79. Pani generał "Zo" / Jan Żaryn // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 10, s. A16
 80. Pany i rezuny : współpraca AK - WiN i UPA 1945-1947 / Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk // Dzieje Najnowsze. - 1998, nr 4, s. 225-226
 81. Pany i rezuny : współpraca AK - WiN i UPA 1945-1947 / Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk  // Rzeczpospolita. - 1998, nr 143, s. 18
 82. Pierwsza szesnastka / Daniel Bargiełowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 125, dod. s. 6-7
 83. Podglądanie rakiet : Armia Krajowa na tropie V-1 oraz V-2  / Rafał Wnuk // Rzeczpospolita. - 2002, nr 103, s. A10
 84. Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku : nieznane dokumenty z archiwów służb specjalych. T. 1 : Polskie podziemie 1939-1941 : Lwów - Kołomyja - Stryj- Złoczów. Pol's'ke pidpillja 1939-1941 : L'viv - Kolomija - Strij - Zoločiv / Rec. Bohdan Skaradziński // Nowe Książki. - 1999, nr 5, s. 36-37
 85. Polska - Ukraina : trudne pytania : materiały III międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", Łuck, 20-22 maja 1998. T. 3 / Rec. Bohdan Skaradziński // Nowe Książki. - 1999, nr 4, s. 71
 86. Powstańcom winniśmy cześć / Andrzej Wielowieyski // Rzeczpospolita. - 2002, nr 196, s. A7
 87. Proces czternastu / Elżbieta Kotarska // Dzieje Najnowsze. - 1998, nr 4, s. 222-224
 88. Proces czternastu / Elżbieta Kotarska // Nowe Książki. - 1998, nr 12, s. 66
 89. Protistojannia UPA i AK v roku drugoï svìtovoï vìjni na tlì dìjaľnostì pols'kogo pìdpìllja v zachìdnij Ukraïni / Igor Iljušin ; Rec. Grzegorz Hryciuk // Dzieje Najnowsze. - 2002,  nr 3, s. 227-233
 90. Romantyczna przygoda człowieka zakochanego w Polsce : Stanisław Jankowski, Agaton (1911-2002) / Jan Nowak-Jeziorański // Rzeczpospolita. - 2002, nr 57, s. A11
 91. Rotmistrz Witold Pilecki / Adam Cyra, Wiesław J. Wysocki // Nowe Książki. - 1998, nr 2, s. 38-39
 92. Samotność weterana / Tadeusz Filipkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 23
 93. Siła, "Zapora" i inni : historia przed sądem / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 276, s. A10-A11
 94. Sojusznik spod znaku Białego Barana / Przemysław Adamczewski // Mówią Wieki. - 2007, nr 09, s. 20-23
 95. Solilokwium w katowni / Krzysztof Kosiński // Nowe Książki. - 2007, nr 3, s. 12-13
 96. Sportowiec - żołnierz - partyzant : wspomnienie o Stanisławie Sokołowskim absolwencie AWF w Warszawie / Roman Trześniowski // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 9/10, s. 1-3
 97. Spór o warsztat historyka / Sebastian Bojemski // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 107, s. A19
 98. Sprawa Kurcyusza : przyczynek do dziejów Komendy Głównej ZWZ-AK / Stanisław Salmonowicz // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 1, s. 141-148
 99. Stalin wykończył AK rękami Hitlera / Zbigniew S. Siemaszko ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2012, nr 50, s. A11
 100. Starsi idole dwaj / Szymon Hołownia // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 218, s. A9
 101. Strażniczka pamięci generała "Nila" / Wojciech Wybranowski // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 283, s. A7
 102. Śmierć była blisko... / Ryszard Reiff  // Nowe Książki. - 1998, nr 9, s. 26
 103. Ta Ela od Kutschery / Agnieszka Niezgoda // Polityka. - 2004, nr 35, s. 68-71
 104. Tajemnica zamachu na pułkownika / Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 299, s. P22-P23
 105. Testament "Dzięcioła" / Władysław Bułhak // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 181, s. A14
 106. To "Zośki" wiara fragm. książki / Barbara Wachowicz // Rzeczpospolita. - 2004, nr 208, dod. s. 14-15
 107. To nie była wojna domowa / Piotr Gontarczyk // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 301, s. A22
 108. To ziemia zbliżała się do mnie / Elżbieta Zawacka ; rozm. przepr. Grzegorz Łakomski // Mówią Wieki. - 2007, nr 10, s. 10-13
 109. Ucieczki żołnierzy Armii Krajowej z obozu NKWD-MWD nr 178-454 w Riazaniu (1945-1946) / Dariusz Rogut // Dzieje Najnowsze. - 2008, nr 3, s. 79-93
 110. Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego / Janusz Kazimierz Zawodny // Rzeczpospolita. - 2004, nr 178, s. A7
 111. Uderzenie o północy : zagłada oddziału RONA - odwet żołnierzy z Puszczy Kampinoskiej / Zygmunt Lipski "Sulima" oprac. Bartosz Marzec // Rzeczpospolita. - 2004, nr 208, dod. s. 6-7
 112. V-2 nad Skierniewicami / Karol Zwierzchowski // Mówią Wieki. - 2007, nr 7, s. 54-55
 113. Walka trwa nie tylko na froncie / Maria Chojecka-Stypułkowska ; rozm. przepr. Bartosz Marzec // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 177, dod. s. 4-5
 114. Wielkie polowanie : prześladowania akowców w Polsce Ludowej / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 4-5
 115. Wierzymy, że to miało sens / Janusz Brochwicz-Lewiński ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 176, s. P16-P17
 116. Wileńska obrończyni / Janusz Dunin // Nowe Książki. - 2005, nr 1, s. 33
 117. Wileńskie rozmowy niemiecko-polskie w lutym 1944 r. / Stanisława Lewandowska // Dzieje Najnowsze. - 2002, nr 2, s. 101-145
 118. Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 / Longin Tomaszewski // Nowe Książki. - 2000, nr 6, s. 14-15
 119. Wojna domowa / Robert Daniłowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 240, s. A12-A13
 120. Wołyń i Sahryń / Ewa Siemaszko // Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 263, s. P10-P11
 121. Wspomnienia / Maria Tarnowska // Nowe Książki. - 2002, nr 6, s. 20
 122. Wspomnienia zamiast mitologii / Krzysztof Kosiński //  Nowe Książki. - 2005, nr 5, s. 31-32
 123. Wywiad KG AK i polityka krajowa NW gen. Kazimierza Sosnkowskiego w 1944 r. w świetle listu Kazimierza Iranka-Osmeckiego / Alina Fitowa // Dzieje Najnowsze.-1997 , nr 3 , s. 193-206
 124. Z dziejów Polaków internowanych w Związku Radzieckim: obóz nr 41 w Ostaszkowie / Dariusz Rogut // Dzieje Najnowsze. - 2001, nr 2, s. 79-101
 125. Z plutonem "Alek" na bazie leśnej : ze wspomnień "Paulinki" / Anna Jakubowska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 9
 126. Z wrogiem na wroga / Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 13, s. A28-A29
 127. Zakapior z Powstania Warszawskiego / Zdzisław Piłatowicz ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 177, s. P16-P17
 128. Zapiski z dwóch światów / Andrzej Gawroński // Nowe Książki. - 2002, nr 4, s. 26-27
 129. Zdarza się takie życie / Alina Siomkajło // Nowe Książki. - 2008, nr 2, s. 52-53
 130. Zorganizowany opór wobec państwa komunistycznego na przykładzie Okręgu Lublin AK-DSZ-WiN (1944-1945) / Rafał Wnuk // Dzieje Najnowsze. -1999 , nr 4 , s. 175-184
 131. Zrzut dla AK / Karol Zwierzchowski // Mówią Wieki. - 2007, nr 02, s. 46-49
 132. Źródło powstańczego mitu / Krzysztof Kosiński // Nowe Książki. - 2005, nr 3, s. 47-48
 133. Żeński patrol / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 4
 134. Żołnierz wyklęty / Krzysztof Sobot // Niedziela (F). - 2006, nr 41, s. VII
 135. Żołnierze AK w oczach Niemców / Eugen Skasa-Weiss, Kazimierz Iranek-Osmecki, Anke Stephan // Rzeczpospolita. - 2004, nr 208, dod. s. 22-23
 136. Żyd z Armii Krajowej / Stanisław Aronson ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 136, s. A12-A13

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
niedziela, 29 kwietnia 2012 22:20

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Izabela Pelc

 

  

 

KOBIETA – RODZINA – PRACA  ZAWODOWA

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze

 

 

 WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Dlaczego kobietom trudniej jest odnieść sukces zawodowy? Utajone stereotypy i uprzedzenia wobec kobiet w pracy / Karol Karasiewicz, Anna Bata, Rafał Lawendowski // W: Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 245 – 267.    WP 93956, CzP 316
 2. Dyskryminacja zatrudnieniowa kobiet w Unii Europejskiej, USA i Japonii / Patrycja Zwiech // W: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / Marian Noga ; Magdalena K. Stawicka. - Warszawa : "CeDeWu", 2008 . - S. 317-328.  WP 98015
 3. Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet : studium dynamiki dostępu / Agnieszka Gromkowska-Melosik. - Kraków : "Impuls", 2011.     WP 103551
 4. Ekonomia i płeć : [pozycja zawodowa kobiet w Unii Europejskiej] / red. A. Geske Dijkstra, Janneke Plantega ; przekł. Agnieszka Grzybek. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.    WP 101634
 5. Jak wspierać łączenie obowiązków rodzinnych z zawodowymi / Jacek Męcina ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2009.   WP 100821
 6. Kobieta w rodzinie i społeczeństwie / Stanisław Kawula // W: Kształty rodziny współczesnej : szkice familologiczne / Stanisław Kawula. - Toruń : Adam Marszałek, 2005. – S. 97 – 112.    CzP 37.018.1
 7. Kobieta, kariera i dziecko / Tomasz Szlendak // W: Socjologia rodziny : ewolucja, historia, zróżnicowanie / Tomasz Szlendak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 432 – 445.       CzP 316
 8. Kobiety a praca zawodowa / Anthony Giddens // W: Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 408 – 421.     CzP 316
 9. Kobiety w biznesie - menedżerki i właścicielki firm / Ewa Lisowska // W: Kobiety - feminizm - demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009 . - S. 133 - 155.        WP 101489
 10. Kobiety w społeczeństwie polskim / pod red. Alicji Palęckiej, Heleny Szczodry, Marty Warat. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011.     CzP 316
 11. Kształtowanie się wizerunku współczesnej kobiety w środkach masowego przekazu / Bogumiła Kosek - Nita // W: Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [i in.]. - Warszawa : "Żak", 2002 . - S. 236 - 244.      CzP 37.01
 12. Macierzyństwo, dyplom akademicki i sukces zawodowy kobiet / Agnieszka Gromkowska-Melosik // W: Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik ; Tomasz Gmerek. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 87-108.      WP 98976
 13. Matka i dziecko w rodzinie polskiej : ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795 - 1918 / Aneta Bołdyrew. - Warszawa : "Neriton", 2008.     WP 98945
 14. Narracje biograficzne a poczucie tożsamości kobiet / Agnieszka Majewska-Kafarowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010.      WP 103028
 15. O kobietach : studia i szkice : wiek XIX i XX / pod red. Jadwigi Hoff. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.       WP 104029
 16. Oczekiwania kobiet i wobec kobiet : stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej / pod red. Bożeny Płonki-Syroki, Janiny Radziszewskiej i Aleksandry Szlagowskiej. - Warszawa : "DiG", 2007.      WP 95593
 17. Płeć a powodzenie na rynku pracy / Aneta Chybińska // W: Kobiecość w obliczu zmian : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej ; Beaty Pastwy-Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2009 . - S. 125-148.        WP 99929
 18. Płeć w życiu publicznym : różnorodność problemów i perspektyw / pod red. Marka Jezińskiego, Marii Wincławskiej i Barbary Brodzińskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009.       WP 99980
 19. Polityka państwowa wobec aktywności zawodowej matek / Piotr Michoń // W: Aktywizująca polityka społeczna / red. nauk. Józef Orczyk, Maciej Żukowski. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2007 . - S. 127 – 138.        WP 97423, CzP 32
 20. Polityka prorodzinna i aktywność zawodowa kobiet / Renata Gabryszak // W: Europejska polityka społeczna / pod red. Renaty Gabryszak, Dariusza Magierka. - Warszawa : "Difin", 2011. – S. 152 – 154.        WP 103565, WP 103824
 21. Polityka rodzinna w kontekście pracy kobiet / Katarzyna Zamorska // W: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny / red. nauk. Adam Kubów ; Joanna Szczepaniak. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010 . - S. 113-126.    WP 103838
 22. Postawy kobiet wobec ról rodzinnych i zawodowych a założenia polityki rodzinnej w Polsce / Jolanta Sokołowska // W: Pedagogika opiekuńcza : przeszłość, teraźniejszość, przyszłość / pod red. Elżbiety Jundziłł ; Róży Pawłowskiej. - Gdańsk : "Harmonia", 2008 . - S. 385-400.     WP 97852
 23. Praca a rodzina /  Anthony Giddens // W: Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. –    S. 422 – 428.       CzP 316
 24. Praca matek w polityce krajów Unii Europejskiej / Piotr Michoń. - Poznań : Akademia Ekonomiczna, 2008.      WP 95884
 25. Praca zawodowa kobiet zamężnych a jakość ich życia w Polsce / Anna Wachowiak // W: Socjologiczne portrety grup społecznych : tom studiów i szkiców (II) / pod red. Zdzisława Zagórskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002. – S. 267 – 282.    CzP 316
 26. Przedsiębiorczość kobiet w Polsce / Ewa Rollnik-Sadowska. - Warszawa : "Difin", 2010.  WP 102186
 27. Refleksje nad macierzyństwem w społeczeństwie zmiany - wybór czy los / Lidia Willan-Horla // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun ; Ewa Kantowicz. - Toruń : "Akapit", 2010 . - S. 42-51.      WP 101996
 28. Społeczne uwarunkowania udziału kobiet na współczesnym rynku pracy / Lidia Marszałek // W: Edukacja ustawiczna : wymiar teoretyczny i praktyczny / red. nauk. Stefan M. Kwiatkowski ; [aut. Ambroży Jerzy i in.]. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy, 2008. – S. 247 – 260.       WP 99063
 29. Stereotypy płci w zmieniającym się społeczeństwie / Tomasz Bajkowski // W: Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [i in.]. - Warszawa : "Żak", 2002 . - S. 211 – 222.       CzP 37.01
 30. Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce / pod red. Ireny E. Kotowskiej. - Warszawa : "Scholar", 2009.      CzP 316
 31. Sytuacja kobiet aktywnych zawodowo w Polsce i we Włoszech / Anna Odrowąż-Coates. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2008.       WP 100624
 32. Sytuacja kobiet na rynku pracy w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej / Joanna Mazur-Łuczak // W: Kobiety - feminizm - demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009 . - S. 111 – 132.      WP 101489
 33. Sytuacja życiowa kobiet – uwagi o edukacji, pracy zawodowej i znaczeniu kobiecości / Agnieszka Majewska – Kafarowska // W: Narracje biograficzne a poczucie tożsamości kobiet / Agnieszka Majewska-Kafarowska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2010. – S. 53 – 63.      WP 103028
 34. Szklany sufit i ruchome schody : kobiety na rynku pracy / Małgorzata Gawrycka, Julita Wasilczuk, Patrycja Zwiech. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "CeDeWu", 2010.   CzP 316
 35. Tożsamość polskich kobiet : ciągłość, zmiana, konteksty / Anna Titkow. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2007.      CzP 316
 36. Wpływ aktywności zawodowej na poziom samooceny kobiet posiadających rodzinę / Małgorzata Kłosińska // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010. – S. 243 – 252.    CzP 37.018.1
 37. Wybrane aspekty ochrony pracy kobiet w Polsce / Magdalena, Wilgatek // W: Administracja i bezpieczeństwo / red. nauk Tadeusz Okrasa. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2011 . - S. 235-256.       WP 103836
 38. Zmiany aktywności zawodowej kobiet a modele rodziny w Europie / Irena E. Kotowska // W: Być rodzicem we współczesnej Polsce : nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością / pod red. Małgorzaty Sikorskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009 . - S. 146-178.      WP 100808
 39. Zmiany aktywności zawodowej kobiet w obliczu nowych wyzwań zarządzania przedsiębiorstwem / Estera Piwoni - Krzeszowska ; Agnieszka Łakoma // W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz Potocki. - Warszawa : "Difin", 2009 . - S. 173-184.       WP 100840
 40. Zmiany roli i pozycji kobiet w Polsce okresu transformacji / Anna Dębska // W: Społeczeństwo polskie w pierwszej dekadzie XXI wieku : podręcznik do przedmiotu Współczesne społeczeństwo polskie / pod red. Anny Dębskiej. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. – S. 109 – 129.     CzP 316

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1.  Bariery i uwarunkowania aktywności zawodowej młodych matek w Polsce / Anna Kurowska // Polityka Społeczna. - 2010, nr 11-12, s. 11 – 18.                                     
  Przedstawiono czynniki wpływające na niską aktywność zawodową kobiet mających pod opieką małe dzieci.
 2. Dyskryminacja kobiet w zatrudnieniu / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2009, nr 5-6, s. 2 – 6.                                                                                                             
  Analiza zjawiska dyskryminacji kobiet na rynku pracy.
 3. Dyskursy wokół równości szans kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej : potrzeby, rozwiązania, projekty. Aspekt polityki socjalnej / Dorota Zaworska-Nikoniuk // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2, s. 20-25.
  Opracowanie wskazujące na konieczność propagowania równości kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Wykazanie, iż kobieta-pracownik wychowująca dzieci jest na rynku pracy tak samo efektywna i kompetentna jak jej bezdzietna koleżanka oraz kolega. Przykłady projektów wyrównujących szanse zawodowe kobiet - rozwiązania modelowe.
 4. Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywacji zawodowej kobiet : międzynarodowa konferencja naukowa w Białowieży / Beata Kaczyńska // Polityka Społeczna. - 2008, nr 9, s. 29 – 33
 5. Idą nowe / Warzyniec Smoczyński // Polityka . - 2010, nr 28, s. 77-79.                      
  Awans kobiet w polityce na świecie, stanowiska jakie zajmują w polityce kobiety.
 6. Kobieta pracująca / Magdalena Kicińska // Polityka . - 2010, nr 8, s. 42, 44.               
  Aktywność zawodowa kobiet w dobie kryzysu gospodarczego.
 7. Kwoty i parytety w krajach Unii / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 2, s. 16-19.                                                                                                    
  Udział kobiet w życiu politycznym w Unii Europejskiej oraz ich aktywność zawodowa. Funkcjonowanie systemów kwotowych w wybranych krajach Unii Europejskiej.
 8. Niech żyje mała różnica / Marek Ostrowski, Jędrzej Winiecki // Polityka . - 2009, nr 10,  s. 80-[83].                                                                                                                           
  Kobiety w świecie polityki i biznesu.
 9. Opieka nad dzieckiem a praca zawodowa matek w krajach UE / Piotr Michoń // Polityka Społeczna . - 2003, nr 8, s. 20-24.                                                                     
  Zmiany społeczne i ekonomiczne wymuszają zastanowienie się nad funkcjami zorganizowanej opieki nad dzieckiem oraz nad sposobem jej organizacji.
 10. Poglądy uczniów szkół średnich na pracę zawodową kobiet : (komunikat z badań) / Tomasz Nesterak // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 42-45
 11. Praca zawodowa i życie rodzinne / Anna Florkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu . - 2011, nr 8, s. 67-69.                                                                                               
  "Elastyczne przedszkola" (tzw. przedszkola zakładowe - ale w nowej wersji) jako autorski projekt i odpowiedź na wołanie kobiet - matek wychowujących dzieci i pragnących pracować oraz pracujących i pragnących wychowywać. Wprowadzenie elastyczniejszej opieki nad dziećmi dostosowanej do potrzeb działania "praca-rodzina".
 12. Praca zawodowa kobiet a życie rodzinne / Anna Skurczyńska // Wychowawca . - 2005, nr 7/8, s. 14-15.
 13. Prawne zabezpieczenie sytuacji kobiet na polskim i wspólnotowym rynku pracy / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 12, s. 20-24.
  Ustawodawstwo polskie i prawo wspólnotowe dotyczące zatrudniania kobiet. Struktura instytucji wspólnotowych i organizacji pozarządowych kształtujących sytuację kobiet na rynku pracy. Organizacyjne zaplecze równości płci.
 14. Rodzaje dyskryminacji kobiet na rynku pracy / Patrycja Zwiech // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s. 17 – 20.                                                                                          
  Dyskryminacja kobiet na rynku pracy.
 15. Rodzinne i zawodowe role kobiece / Urszula Parnicka // Problemy Rodziny . - 1999,     nr 2/3, s. 11-14.
 16. Struktura zawodowa i warunki płacowe kobiet / Julia Gorzelany-Plesińska // Służba Pracownicza . - 2010, [nr] 9, s. 17-19.                                                                  
  Europejski rynek pracy dla kobiet. Segregacja zawodowa oraz płacowa jako zjawisko społecznie niekorzystne.
 17. Szklany sufit / Renata Kaczyńska - Maciejowska // Charaktery. - 2005, nr 4, s. 34 – 35. 
  Bariery, które utrudniają kobietom w Polsce zrobienie kariery.
 18. Uwagi o polityce rodzinnej w Polsce w kontekście wzrostu dzietności i zatrudnienia kobiet / Irena E. Kotowska // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 13 – 19. 
  Polityka rodzinna a zwiększenie zatrudnienia kobiet i wzrost ich dzietności.
 19. Warunki aktywności kobiet na rynku pracy / Ilona Dudzik - Garstka, Małgorzata Dobrowolska // Praca Socjalna. - 2012, nr 2, s. 57 – 68.
 20. Wstać z podłogi i rozbić sufit / Wojciech Markiewicz // Polityka . - 2004, nr 34, s. 28-[31].                                                                                                                   
  Przedsiębiorcze Polki. Sytuacja zawodowa kobiet w Polsce.
 21. Za mało za to samo / Joanna Cieśla // Polityka . - 2009, nr 17, s. 24-26.                         
  Problem płacowej dyskryminacji kobiet w Polsce.

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
niedziela, 29 kwietnia 2012 22:10

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Izabela Pelc

 

 

 

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE A RYNEK PRACY

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych - bariery i wyzwania / Jolanta Borek  // W: Aktywna polityka społeczna z perspektywy Europy socjalnej / red. nauk. Krzysztof Piątek, Arkadiusz Karwacki. - Toruń : "Akapit", 2007 . - S. 263 - 274.        CzP 30
 2. Aktywizacja zawodowa a problem marginalizacji osób niepełnosprawnych powiatu przemyskiego / Ewa Markowska-Gos // W: Pedagogika wobec zagrożeń marginalizacją jednostek, grup i regionów / pod red. Marii Chodkowskiej ; Aleksandry Mach. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011 . - S. 172-185.      WP 104025
 3. Aktywizacja zawodowa i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowych państwach Unii Europejskiej / Marcin Garbat // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych       w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006.      WP 95622,   CzP 376
 4. Aktywność zawodowa dorosłych osób niepełnosprawnych / Grażyna Czerwiak //       W: Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzysznie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009 . - S. 59 – 75.       WP 101615
 5. Bariery aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych / Grażyna Magnuszewska – Otulak // W: Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; [aut. Kirenko Janusz    i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. – S. 28 – 39.      CzP 316.
 6. Bariery w rehabilitacji społecznej i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – wybrane konteksty / Anna Nowak // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009. – S. 11 – 16.      WP 100059
 7. Bezrobocie, niepełnosprawność, potrzeby / Janusz Kirenko, Ewa Sarzyńska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.        WP 102036
 8. Doradztwo zawodowe na rzecz osób niepełnosprawnych / Jolanta Lipińska – Lokoś      // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 185 – 194.  WP 95622,  CzP 376
 9. Dyskryminacja a równouprawnienie : zadania dla polityki społecznej / Grażyna Firlit - Fesnak ; Grażyna Magnuszewska - Otulak // W: Polityka społeczna : podręcznik akademicki / pod red. Grażyny Firlit-Fesnak ; Małgorzaty Szylko-Skoczny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . - S. 263-276.      WP 97863, WP 97864, WP 98129, CzP 32
 10. Edukacja, praca, prawo w życiu osób niepełnosprawnych / red. nauk. Andrzej Szyszko-Bohusz. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.      WP 100079
 11. Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu : badania, oceny, wytyczne / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Katarzyny Boczkowskiej. - Łódź : Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej : Media Press, 2008.       WP 100612
 12. Ergonomia niepełnosprawnym w organizacji pracy i zarządzaniu : projektowanie / pod red. Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej, Aleksandry Polak-Sopińskiej. - Łódź : Katedra Zarządzania Produkcją Politechniki Łódzkiej : Media Press, 2008.       WP 100613
 13. Ergonomia niepełnosprawnym w wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2006.      WP 100610
 14. Ergonomia niepełnosprawnym w zmieniającym się otoczeniu i w rehabilitacji / pod red. Jerzego Lewandowskiego, Joanny Lecewicz-Bartoszewskiej. - Łódź : Politechnika Łódzka, 2005.       WP 100611
 15. Młodzi niepełnosprawni o sobie : rodzina, edukacja, praca / pod red. Ewy Giermanowskiej. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2007       WP 99298
 16. Nauczyciel niepełnosprawny na rynku pracy – szanse i zagrożenia / Bernadeta Szczupał // Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 207 – 216. WP 95622,  CzP 376
 17. NIKIFORY - artyści niepełnosprawni w życiu społecznym i zawodowym : materiały pokonferencyjne. Cz. 2, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w wymiarze praktycznym / aut. oprac. Izabela Kaczyńska-Wasiak. - Warszawa : Fundacja Wspólna Droga - United Way Polska, 2009.       WP 101633
 18. Oblicza niepełnosprawności / Janusz Kirenko. - Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola, 2006.         WP 96241
 19. Osoby niepełnosprawne a wykluczenie społeczne – bariery dostępu do edukacji         i zatrudnienia / Bernadeta Szczupał // W: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009. – S. 17 – 26.    WP 100059
 20. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Wioleta Duda, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011.       WP 104635
 21. Perspektywy rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi / Wojciech Kołodziej // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 169 – 184.       WP 95622,  CzP 376
 22. Polityka społeczna wobec osób z niepełnosprawnością. : kontekst rynku pracy / Katarzyna Kutek-Sładek // W: Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny / red. nauk. Adam Kubów ; Joanna Szczepaniak. - Wrocław : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010 . -    S. 258-268.         WP 103838
 23. Polityka zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek // W: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek. - Warszawa : Instytut Pracy      i Spraw Socjalnych, 2010. – S. 243 – 249.       CzP 364/368
 24. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty / red. nauk. Daniel Kukla, Łukasz Bednarczyk. - Warszawa : "Difin", 2010.       WP 102170
 25. Praca dla osób niepełnosprawnych w zwalczaniu ich wykluczenia społecznego : ocena polskiego systemu wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jacek Jaworski. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2009.       WP 14663/b
 26. Praca zawodowa osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz //         W: Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009. – S. 199 – 271.     WP 102891
 27. Pracodawca a Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych : poradnik dla pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, w tym szkół, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych / Maria Augustowska, Ewa Chrzanowska. - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2001 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2001.       WP 87794
 28. Przeciwdziałanie marginalizacji niepełnosprawnych w unijnym i polskim ustawodawstwie / Anna Nowak // W: Jakość życia w niepełnosprawności : mity a rzeczywistość / pod red. Marii Flanczewskiej-Wolny. - Gliwice : Kolegium Nauczycielskie; Kraków : "Impuls", 2007. – S. 81 – 91.        WP 95253,   CzP 316
 29. Sytuacja na rynku pracy / Grażyna Magnuszewska – Otulak // W: Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym : zarys wykładu / Grażyna Magnuszewska-Otulak; Instytut Polityki Spolecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2009. –   S. 87 – 91.         CzP 316
 30. Szanse i bariery zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów szkół wyższych / Grażyna Dryżałowska, Hanna Żuraw // Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko      i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 237 – 250.       WP 95622,  CzP 376
 31. Uwarunkowania systemowe skutecznej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Andrzej Barczyński // W: Człowiek w pracy i polityce społecznej / red. nauk. Jan Szambelańczyk ; Maciej Żukowski. - Poznań : Uniwersytet Ekonomiczny, 2010 . -   S. 115-129.       WP 101954
 32. Wsparcie osób z niepełno sprawnościami w poszukiwaniu i utrzymaniu się w zatrudnieniu poprzez usługi rynku pracy / Maria Agnieszka Paszkiewicz // W: Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; [aut. Kirenko Janusz i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. – S. 75 – 102.       CzP 316
 33. Wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami / Maria Agnieszka Paszkowicz. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009.       WP 102891
 34. Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009.      WP 100059
 35. Zakład pracy jako podmiot polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek // W: Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek. - Warszawa : Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, 2010. – S. 157 – 171.    CzP 364/368
 36. Zatrudnianie niepełnosprawnych : poradnik dla pracodawcy i pracownika / Marek Rotkiewicz. - Wyd. 2 zaktual., stan prawny: 1 marca 2008 r. - Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, 2008.   WP 97938
 37. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych intelektualnie na otwartym rynku pracy – rola doradcy zawodowego i trenera pracy / Ewa Gałka // W: Współczesne problemy pedagogiki specjalnej / pod red. Urszuli Bartnikowskiej, Czesława Kosakowskiego, Amadeusza Krause. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2008. – S. 272 – 276.      CzP 376
 38. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością - mity i stereotypy / Grzegorz Żymła // W: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym / pod red. nauk. Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2010. - t. 12 : Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych. - S. 101-106.      WP 102146
 39. Zatrudnienie wspomagane – specjalna forma aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // W: Osoby niepełnosprawne : szanse i zagrożenia godnego funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie : praca zbiorowa / pod red. Joanny Plak ; [aut. Kirenko Janusz i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. – S. 103 – 112.      CzP 316
 40. Zespół Aspergera i NLD : problematyka dotycząca zatrudnienia - relacje i strategie / Yvona Fast i in. ; tł. [z ang.] Marzenna Rączkowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.       WP 96344
 41. Znaczenie rodziców w kształtowaniu dojrzałości młodzieży niepełnosprawnej do wyboru zawodu / Mariola Wolan – Nowakowska // W: Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Peplińska. - Warszawa : "Difin", 2010. – S. 207 – 216.         CzP 37.018.1

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Aktualne poglądy na możliwości zawodowe osób niewidomych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 245-251                                                                               
  Czynniki decydujące o możliwościach zawodowych osób niewidomych. Zawody wykonywane przez osoby niewidome.
 2. Czas pracy osób niepełnosprawnych. [Cz.] 1 / Luiza Klimkiewicz // Służba Pracownicza . - 2010, [nr] 12, s. 29-32.                                                                          
  Wymiar godzinowy i okres rozliczeniowy czasu pracy niepełnosprawnych. Zewnętrzna kolizja norm czasu pracy pracownika niepełnosprawnego. Normy zindywidualizowane.
 3. Czas pracy osób niepełnosprawnych. [Cz.] 2 / Luiza Klimkiewicz //  Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 1, s. 13-15.                                                                     
  Kontynuacja omówienia obowiązków pracodawców związanych z ustalaniem szczególnych norm czasu pracy osób niepełnosprawnych.
 4. Dofinansowanie do wynagrodzeń - tylko z efektem do zachęty / Luiza Klimkiewicz // Służba Pracownicza . - 2010, [nr] 6, s. 17-20.                                                         
  Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na zasadach uproszczonych reguluje art. 41 rozporządzenia Komisji Europejskiej nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. obowiązującego od 1 stycznia 2009 r.
 5. Europejskie systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych / Jolanta Borek, Katarzyna Głąbicka // Praca Socjalna. - 2011, nr 5, s. 55 – 68.                                
  Modele polityki społecznej, określające zasady i formy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych różnią się między sobą, przykładem czego są rozwiązania obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. W artykule omówiono: systemy wspierania zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, system kwotowy, system oparty na prawie antydyskryminacyjnym oraz politykę aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
 6. Integracja czy izolacja? / oprac. Mira Prajsner // Remedium . - 2011, nr 2, s. 14-15. 
  Relacja z dyskusji na temat wykluczenia społecznego osób niepełnosprawnych.
 7. Kompetencje społeczne w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Praca Socjalna. - 2011, nr 2, s. 23 – 37.
  Na podstawie badań, których celem było określenie struktury kompetencji społecznych pracujących zawodowo osób niepełnoprawnych
 8. Marginalizacja osób z ograniczeniami sprawności na skutek zaburzeń psychicznych / Anna Izabela Brzezińska, Kamila Zwolińska // Polityka Społeczna . - 2010, nr 2, s. 16-22.
  Osoby niepełnosprawne i z zaburzeniami psychicznymi - grupa szczególnie narażona na podwójne wykluczenie społeczne. Badania.
 9. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Cz. 2. Aktywność zawodowa i partycypacja kulturowa / Marta Doroba // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 85-97.                                             
  Regulacje prawne i procedury formalne w rehabilitacji i integracji zawodowej. Niepełnosprawni na rynku pracy. Rola aktywności twórczej osób niepełnosprawnych w pracy terapeutycznej.
 10. Satysfakcja z pracy u osób niepełnosprawnych o różnym poziomie identyfikacji z zawodem / Stanisława Byra, Monika Parchomiuk // Polityka Społeczna. - 2011, nr 4, s. 20 - 26
  Specyfika zawodowego funkcjonowania osób niepełnosprawnych.
 11. Spory na tle czasu pracy / Ryszard Sadlik //  Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 1, s. 15-21.                                                                                                                                   
  Czas pracy osób niepełnosprawnych. Spory dotyczące kwestii wynagrodzeń i dodatkowych urlopów przedstawione na tle orzeczeń Sądu Najwyższego.
 12. Strategie Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych / Marzena Dycht // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 1, s. 44-52.                                                                     
  Europejska wspólna odpowiedź w kwestii równych i pełnych praw osób niepełnosprawnych.
 13. Studenci z niepełnosprawnością i pełnosprawni - poczucie samoskuteczności i szanse zawodowe / Helena Ochonczenko // Edukacja. - 2011, nr 1, s. 99 – 110. 
  Samoskuteczność jako wiara we własne możliwości studentów niepełnosprawnych i pełnosprawnych - w teorii i badaniach własnych.
 14. Szanse na rynku pracy młodzieży niepełnosprawnej / Ewa Giermanowska // Remedium . - 2007, nr 8, s. 21-23.
  Uwarunkowania zróżnicowanej sytuacji na rynku pracy młodych osób niepełnosprawnych.
 15. Zakaz dyskryminacji osób niepełnosprawnych / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna . - 2008, nr 8, s. 4-8.
  Formy i obszary dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 16. Zatrudnianie osób niepełnosprawnych - czy warto zatrudniać? / Katarzyna Wojewódzka // Lider . - 2011, nr 9, s. 28-30.
  Korzyści dla pracodawców zatrudniających niepełnosprawnych.
 17. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych / Ewa Wapiennik // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 1, s. 23-34. 
  Prezentacja pracy doktorskiej, w której próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie, jak na tle rozwiązań funkcjonujących we Wspólnocie wygląda sytuacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce.
 18. Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce w świetle rozwiązań unijnych / Ewa Wapiennik // Szkoła Specjalna . - 2006, nr 1, s. 23-34. 
  Prezentacja pracy doktorskiej, w której próbowano udzielić odpowiedzi na pytanie, jak na tle rozwiązań funkcjonujących we Wspólnocie wygląda sytuacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce.
 19. Zatrudnianie wspomagane osób niepełnosprawnych / Tadeusz Majewski // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 2, s. 86-94.
  Koncepcja i  modele zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych. Rola trenera pracy w zatrudnieniu wspomaganym. Przygotowanie trenerów pracy. Systemy organizacyjne zatrudnienia wspomaganego osób niepełnosprawnych.
 20. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na otwartym i chronionym rynku pracy : uwarunkowania i skutki : głos w dyskusji / Bożena Kołaczek //  Polityka Społeczna . - 2004, nr 4, s. 14-16.
 21. Zmiany w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2011 roku / Luiza Klimkiewicz // Służba Pracownicza . - 2011, [nr] 5, s. 13-17.
  Prawa i obowiązki pracodawców w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
niedziela, 29 kwietnia 2012 22:00

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Izabela Pelc

  

 

AUTYZM

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze

 

 WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Analiza treści i poziomu graficznego rysunków wykonanych spontanicznie i według instrukcji przez dzieci autystyczne / Alina Czapiga // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. – S. 68 – 75.  CzP 376.4
 2. Autorski program innowacyjny dotyczący zmian organizacji pracy w szkole dla dzieci autystycznych / Izabela Sokołowaka – Zatorska, Gabriela Waliczek // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. – S. 384 – 389.    CzP 376.4
 3. Autyzm – najnowsze postępy w leczeniu farmakologicznym / Michael F. Shaughnessy, Aleexis Perrin // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. – S. 221 – 226.    CzP 376.4
 4. Autyzm – nienasycony głód / Edyta Biernacka // W: Drugie opowieści terapeutów / koment. Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. – S. 15 – 21. CzP 616
 5. Autyzm / Małgorzata Kowalska – Kantyka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 260 – 264.        CzP 37(03)
 6. Autyzm : fakty / Simon Baron-Cohen, Patrick Bolton ; przekł. [z ang.] Ewa Wiekiera. - Kraków : Krajowe Towarzystwo Autyzmu, 1999.    WP 92101, WP 92102
 7. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przekł. [z ang.] Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2001.    WP 87602, WP 87729
 8. Autyzm : jak pomóc rodzinie / Peter Randall, Jonathan Parker ; przeł.[z ang.] Sylwia Pikiel. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.   WP 10405
 9. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Kraków : "Impuls", 2009.      WP 101336
 10. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.   WP 102269
 11. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.       WP 99864
 12. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2007.       WP 94762
 13. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2005.       WP 92444
 14. Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.    WP 101704
 15. Autyzm i przywiązanie / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.        WP 89394
 16. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.      WP 99863
 17. Autyzm i zespół Aspergera / pod. red. Uty Frith ; z. jęz. ang. tł. Beata Godlewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2005.       WP 93624
 18. Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq ; tł z przekł. ang. Krystyna Alicja Sip. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2007.      WP 96343
 19. Autyzm w ujęciu psycholingwistycznym : terapia dyskursywna a teoria umysłu / Małgorzata Młynarska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2008.    WP 99251
 20. Autyzm wczesny dziecięcy / Hanna Olechnowicz // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 264 – 270.       CzP 37(03)
 21. Autyzm wyzwaniem naszych czasów / pod red. Tadeusza Gałkowskiego i Joanny Kossewskiej. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001.     WP 87889, WP 88667
 22. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych / Eric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters ; przeł. [z ang.] Sławomir Mili. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1994.       WP 82197
 23. Diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem w Specjalnym Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem / Beata Blok, Zofia Brzeska, Beata Ignaczewska // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 171 – 198.     WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377, WP 92376,  CzP 376.1/.34
 24. Do stawiania jakich hipotez upoważniają nas wypowiedzi osób z autyzmem, ich rodziców i terapeutów / Maria Piszczek // W: Czas na dialog! : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego, Kraków, 13-14 grudnia 2008 / pod red. Neli Grzegorczyk-Dłuciak. - Kraków : "Impuls", 2009. – S. 93 – 108.    CzP 376
 25. Dorosłe osoby z autyzmem – refleksja praktyka / Alina Perzanowska // W: Czas na dialog! : materiały z I Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Szkolnictwa Specjalnego, Kraków, 13-14 grudnia 2008 / pod red. Neli Grzegorczyk-Dłuciak. - Kraków : "Impuls", 2009. – S. 85 – 92.      CzP 376
 26. Działania systemu oświaty na rzecz dzieci z autyzmem / Teresa Serafin // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 129 – 132.  WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377, WP 92376, CzP 376.1/.34.
 27. Dzieci zagubione we własnym świecie – historia odkrycia autyzmu wczesnodziecięcego / Barbara Winczura // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 35 – 44.   CzP 376.4
 28. Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007.       WP 94772
 29. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.         WP 14698/b, WP 14699/b
 30. Ewoluowanie terapii jako procesu optymalizacji efektywności rozwoju dziecka autystycznego na przykładzie trzech form / Jacek Błeszyński // W: Pedagogika alternatywna : dylematy praktyki. [T. 2] / red. nauk. Krystyna Baranowicz ; Polskie Towarzystwo Pedagogiczne. Uniwersytet Łódzki. - Łódź ; Kraków : "Impuls", 1995. – S. 179 – 191.         WP 98724, CzP 37.01
 31. Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? : Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych / Barbara Winczura // W: Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej ; Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007 .  - S. 285-298.     WP 94772
 32. Język a myślenie : terapia osób z zaburzeniami mowy / Tomasz Smereka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2009.       WP 100964
 33. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009.   WP 101306
 34. Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.       WP 95324
 35. Metoda Integracji Sensorycznej w terapii dziecka autystycznego / Sylwia Nosarzewska // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzeny Zaorskiej. - Toruń : "Akapit", 2000. – S. 213 – 222.   CzP 376.1/.3
 36. Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.      WP 93191
 37. Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. z ang. Marta Klimek-Lewandowska i Dominika Lewandowska]. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2006.       WP 94238, WP 100721
 38. Opis technik przydatnych w diagnozie psychologicznej dzieci i młodzieży z autyzmem / Joanna Grochowska // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 151 – 159.  WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377,    WP 92376, CzP 376.1/.34.
 39. Pedagogika dzieci z autyzmem i zespołami psychozopodobnymi / Joanna Kruk – Lasocka // W: Pedagogika specjalna : praca zbiorowa / pod red. Władysława Dykcika. - Wyd. 2 poszerz. i uaktual. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001. – S. 275 – 287.     CzP 376
 40. Programy wczesnej interwencji O.I. Lovaasa i S. Greenspana w terapii małego dziecka z autyzmem / Małgorzata Skórczyńska // W: Dziecko z zaburzeniami w rozwoju : konteksty diagnostyczne i terapeutyczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 115 – 122.    CzP 376
 41. Przeciw społecznemu wykluczeniu. Działalność organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością – przykład Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu / Małgorzata Skórczyńska // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 363 – 372.       WP 95622,  CzP 376
 42. Przyczyny trudności w procesie nauczania osób z autyzmem / Joanna Grochowska // W: Osoba, edukacja, dialog. T. 2 / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002 . - S.183 - 191.   WP 88691,  CzP 37.015.3.
 43. Rola rodziców w terapi dziecka z autyzmem - w perspektywie podejścia behawioralnego / Monika Suchowierska // W: Rodzina z dzieckiem z niepełnosprawnością / pod red. Ewy Pisuli ; Doroty Danielewicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2007 . - S. 205-222.         WP 97416
 44. Spektrum zaburzeń autystycznych / Deborah Deutsch Smith // W:  Pedagogika specjalna : podręcznik akademicki. 1 / Deborah Deutsch Smith ; red. nauk. Anna Firkowska-Mankiewicz, Grzegorz Szumski ; [tł. z ang. Tomasz Hołówka, Andrzej P. Zakrzewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008. – S. 271 – 306.    WP 98960, WP 98959, CzP 376
 45. Standardy postępowania diagnostyczno – orzekająco – rehabilitacyjnego w autyzmie dziecięcym / Bożena Balik, Agnieszka Deja, Joanna Grochowska, Ewa Pęczkowska, Michał Wroniszewski // W: Standardy postępowania diagnostyczno-orzekająco-rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005. – S. 157 – 186.  WP 92346, WP 92347, WP 92348, WP 92349, WP 92350, CzP 376.1/.34
 46. Standardy postępowania diagnostyczno - terapeutycznego we wczesnej interwencji autyzmu dziecięcego i zaburzeń pokrewnych w ujęciu psychiatrycznym (CZR) / Michał Wroniszewski // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 160 – 170.  WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377,    WP 92376, CzP 376.1/.34.
 47. Stosunek społeczeństwa do rodzin z dzieckiem autystycznym / Danuta Wosik – Kawala // W: Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003. – S. 95 – 101.      CzP 376.4
 48. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; tł. [z ang.] Olga Frączak-Faure. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.         WP 96345
 49. Teoria rozwoju umysłowego J. Piageta i przetwarzanie informacji u dzieci autystycznych / Stanisława Mihilewicz // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 45 – 54.  CzP 376.4
 50. Wczesna intensywna interwencja w autyźmie dziecięcym / Michał Wroniszewski, Joanna Grochowska // W: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005 . - S. 133 – 150.  WP 92380, WP 92379, WP 92378, WP 92377,    WP 92376, CzP 376.1/.34.
 51. Wpływ pływania i rehabilitacji w wodzie na rozwój psychomotoryczny dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD), zespołem Downa i autystycznych / Wiesław Cieślicki // W: Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. nauk. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. – S. 133 – 142.      CzP 376.4
 52. Wpływ procesu terapeutycznego na poziom i profil rozwoju psychoruchowego dzieci z autyzmem / Lucyna Bobkowicz – Lewartowska // W: Wczesna diagnoza i terapia dzieci z utrudnieniami w rozwoju : interdyscyplinarne problemy / pod red. Joanny Kruk-Lasockiej i Małgorzaty Sekułowicz. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2004. – S. 240 – 251.        CzP 376.4
 53. Wspomaganie rozwoju dzieci autystycznych ( z doświadczeń przedszkola integracyjnego)/ Wanda A. Jabłońska, Iwona Olszewska, Dorota Zakrzewska // W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzeny Zaorskiej. - Toruń : "Akapit", 2000. – S. 93 – 98.       CzP 376.1/.3
 54. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009.     WP 103261
 55. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008.       WP 97930
 56. Wykorzystanie wielotonu nieharmonicznego w stymulacji akustycznej dzieci autystycznych / Magdalena Koniarek, Halina Portalska, Marek Portalski // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 409 – 415.      WP 95622,  CzP 376

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Autyzm a płeć / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23
 2. Autyzm czy nie autyzm? / Anna Dubis // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29.     
  Różnice w zaburzeniach rozwojowych dzieci poniżej 3 roku życia.
 3. Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2011, nr 5, s. 6-7.                                           
  Czynniki biologiczne, mechaniczne i chemiczne ryzyka wystąpienia autyzmu.
 4. Autyzm. Czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski // Psychologia w Szkole . - 2011, nr 3, s. 134-[140].                                                                                 
  Autyzm - rozpoznanie i leczenie.
 5. Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25.
 6. Chłopcy z domku z kart / Jerzy Czerwiński // Charaktery. - 2010, nr 6, s. 110 – 113.      
  Ojciec dwóch synów z autyzmem opowiada jak dotrzeć do świata dzieci autystycznych i jak z nimi pracować.
 7. Czy dziecko głuchoniewidome może być autystyczne ? / Marzenna Zaorska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 298-304.
 8. Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 14-15.                                                                                                             
  Nauczanie dzieci autystycznych w szkołach masowych - organizacja warunków nauczania uczniów z autyzmem (socjalizacja, terapia i rewalidacja). Autyzm - jednostka chorobowa - typowe zachowania, indywidualne potrzeby dziecka autystycznego.
 9. Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta - Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36 – 39.
 10. Dziecko z autyzmem w grupie integracyjnej / Nina Zawidniak . - (Dzielimy się Doświadczeniami) . - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2010, nr 10 (718) listopad, s. 30-36, fot.
 11. Edukacja eksperymentalna i wczesna interwencja w autyzmie / Agnieszka Rynkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 30 – 32.
 12. Funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i rodzeństwa dziecka autystycznego / Sylwia Błaszczyk. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 40-44.
  Rola i znaczenie jakie w procesie profesjonalnego niesienia pomocy rodzinom dzieci autystycznych odgrywa rozwijanie kompetencji osobistych i społecznych rodziców. Na podstawie badań.
 13. Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s. 72 – 76.
 14. Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41.
 15. Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka // Szkoła Specjalna . - 2007, nr 4, s. 296-305.                   
  Wg teorii L. Wygotskiego.
 16. Motyl uwięziony w ciemności / Sawrina Stopyra // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 143 – 147.
 17. Możliwość edukacji. Autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25.                                                                               
  Dzieci niepełnosprawne z zaburzeniem autystycznym. Uczeń z autyzmem w szkole. Integracja w szkole sposobem na wyjście z izolacji.
 18. Neurony i roboty kontra autyzm / Mark Turner // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 68 – 71.
  Przyczyny autyzmu. Terapia dzieci autystycznych.
 19. Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek J. Błeszyński // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175-183.
 20. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem : etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266.
 21. Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć // Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7.
 22. Rodzice dzieci autystycznych wobec sytuacji trudnych / Katarzyna Patyk // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 34-42.
 23. Samotność wśród najbliższych. Interakcje dzieci z autyzmem z rodzicami / Ewa Pisula // Czasopismo Psychologiczne. - 2009, nr 2, s. 295 – 304.
 24. Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej / Anna Florek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dodatek Przed Szkołą s. 17-24.
 25. Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36.
 26. Wykorzystanie profilu psychoedukacyjnego PEP-R Schoplera w praktyce szkolnej - zasady procesu badawczego dziecka z autyzmem i przydatne wskazówki / Katarzyna Patyk // Szkoła Specjalna. - 2009, nr 4, s. 293-301.
 27. Zabawy dziecka autystycznego / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34.
 28. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem : z doświadczeń młodego nauczyciela / Małgorzata Cychowska // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379.

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
wtorek, 24 kwietnia 2012 09:38

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Anna Szewczyk

 

 

Kreatywność
(wybór literatury)

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE 

 1. Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. - Wyd. 2. - Opole : "Nowik", 2006.
  WK 3709 B
 2. Aktywność dzieci i młodzieży / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
  WK 48658
 3. Bawię się i uczę : edukacja przez ruch i drama w kształceniu wczesnoszkolnym / Dorota Dziamska, Maria Gudro. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010.
  WK 49244
 4. Community college w XXI wieku : kreatywność w edukacji zawodowej i innowacyjność w zarządzaniu - odpowiedzi na nowe wyzwania / Andrzej Murzyn. - Kraków : "Impuls", 2011.
  WK 50504
 5. Dydaktyka twórczości : koncepcje, problemy, rozwiązania / red. Krzysztof J. Szmidt. - Drugi rzut wyd. 1. - Kraków : "Impuls", 2005.
  WK 47336
 6. Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. - Kraków : "Impuls", 2010.
  WK 50188
 7. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : WAM, 2008.
  WK 48186
 8. Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska. - Kraków : "Impuls", 2000.
  WK 43410
 9. Edukacja małego dziecka. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak ; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2010.
  WK 50195
 10. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Kraków : "Impuls", 2009.
  WK 48973
 11. Inspiracje, pomysły : książka pomocnicza dla twórczego nauczyciela / Alicja Badowska [i in.]. - Wyd. 2. - Wrocław : "Siedmioróg", 2000.
  WK 43925
 12. Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji : rozpoznawanie i kształcenie / Danuta Czelakowska. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WK 47344
 13. Inżynieria twórczego myślenia : samouczek stymulowania pracy koncepcyjnej / Mirosław Stecewicz. - Gdańsk : "Akia", 1999.
  WK 42474
 14. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : Zakład Wydawniczy SFS, 2000.
  WK 42704, 42703, 42946, 42702
 15. Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne : poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów / Jacek Strzemieczny. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, [2010].
  WK 49648, 49649
 16. Jak wdrażać metodę projektów? : poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Kraków : "Impuls", 2001.
  WK 44176
 17. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : "Impuls", 2005.
  WK 47753
 18. Kreatywna reklama / Ken Burtenshaw, Nik Mahon, Caroline Barfoot ; tł. Hanna Król. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2007.
  WK 46617
 19. Krok...w kierunku kreatywności : zabawy i ćwiczenia / Mariola Jąder. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2008.
  WK 48276, 48419
 20. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2009.
  WK 48607
 21. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Bożena Kubiczek. - Wyd. 4. - Opole : "Nowik", 2009.
  WK 49063
 22. Metody aktywizujące w pedagogice grup / Elżbieta Wójcik. - Kraków : "Rubikon", 2000.
  WK 44411
 23. Między przekazem a odkryciem : twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci / Monika Wojnowska. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WK 50222
 24. Myśleć jak pedagog / Bogusław Śliwerski - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  WK 49504
 25. Myślenia można uczyć : kolorowe kapelusze de Bono w praktyce nauczania zintegrowanego : praca zbiorowa / pod red. Zdzisławy Zacłony. - Nowy Sącz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2004.
  WK 45786
 26. Organizacja kreatywna / Marek Brzeziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  WK 48721
 27. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007.
  WK 46774, 46887
 28. Podróże, skarby, przygoda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas 1-3 / Janina Uszyńska-Jarmoc. - Białystok : "Trans Humana", 2005.
  WK 45995
 29. Psychologia dla nauczycieli / David Fontana. - Poznań : Zysk i S-ka, 1998.
  WK 41288,  41289, 44878
 30. Psychologia twórczości grupowej : jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe / Aneta Chybicka. - Kraków : "Impuls", 2006.
  WK 47754
 31. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
  WK 42404, 42415, 42416
 32. Rozwijanie kreatywności uczniów dyslektycznych na lekcjach języka polskiego w klasach 4-6 szkoły podstawowej : [scenariusze zajęć] / Dorota Dawid. - Kraków : "Impuls", 2004.
  WK 45810
 33. Rozwój aktywności twórczej dzieci w sferze języka / Joanna Laskowska. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WK 47269, 47340
 34. SMS do Kleopatry : nauczanie historii przez zabawy aktywizujące / Karl-Hermann Schneider, Renate Schneider ; [przekł. z niem. Ryszard Zajączkowski]. - Kielce : "Jedność", 2006.
  WK 45885
 35. Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : "Jedność," 2011.
  WK 50366
 36. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : "Jedność," 2009.
  WK 49520
 37. Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym : (na przykładzie języka francuskiego) / Elżbieta Jastrzębska. - Kraków : "Impuls", 2011.
  WK 50183
 38. Stworzę sobie kolorowy świat : mieszanie farb, poszukiwanie kształtów : ćwiczenia praktyczne / S. Heilborn [i in.] ; przekł. z jęz. niem. Adam Girzejowski. - Kielce : "Jedność", 2007.
  WK 46844
 39. Stymulowanie potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Elżbiety Lubińskiej-Kościółek i Katarzyny Pluteckiej. - Kraków : "Impuls", 2011.
  WK 50186
 40. Szkice do pedagogiki twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Kraków : "Impuls", 2001.
  WK 43800
 41. Technika swobodnych tekstów jako metoda kształcenia myślenia twórczego / Wanda Frankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983.
  WK 27261, 27262
 42. Techniki plastyczne rozwijające wyobraźnię / Mariola Jąder. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WK 3608 B
 43. Terapia kreatywna w pracy z dzieckiem astmatycznym : poradnik metodyczny dla klas I-III / Marzena Rorat. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1997.
  WK 46447
 44. Trening twórczości : współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę / Małgorzata Olczak. - Warszawa : "Impuls", 2009.
  WK 48636
 45. Trening twórczości / Edward Nęcka [oraz] Jarosław Orzechowski, Aleksandra Słabosz, Błażej Szymura. - [Wyd. 4]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  WK 45655
 46. TRoP...Twórcze Rozwiązywanie Problemów / Edward Nęcka. - Kraków : "Impuls", 1994.
  WK 40681
 47. Warsztaty edukacji twórczej : [jak rozwijać osobowość przez sztukę] : [program interdyscyplinarny] / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wrocław : "Europa", 2001.
  WK 42635
 48. Widzę to, czego ty nie widzisz : zabawy rozwijające spstrzegawczość dla dzieci w wieku od 3 lat / Ina Kunz ; [przekł. z j. niem. Edyta Panek]. - Kielce : "Jedność", 2005.
  WK 45889
 49. Wielkie funkcje technicznego intelektu : struktura uzdolnień technicznych / Edward Franus. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000.
  WK 43066
 50. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
  WK 48096
 51. Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji / red. Sabina Guz, Teresa Sokołowska-Dzioba, Andrzej Pielecki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
  WK 48096
 52. Wybrane metody i techniki aktywizujące : zastosowania w procesie nauczania i uczenia się matematyki / Maria Wójcicka. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005.
  WK 46221

  

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Aktywność własna wychowanka jako cel i efekt procesu edukacji: w świetle poglądów Ericha Fromma / Andrzej Olubiński // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 20 - 32
 2. Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Budziak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 48-54
 3. Czy szkoła to dobre miejsce na kreatywność? / Agata Baj // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 27-31
 4. Działania artystyczne a stymulowanie zdolności dziecka / Anna Dyjak // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 43-47
 5. Jak rozbudzić dyrektorską kreatywność? / Julian Piotr Sawiński // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 10, s. 26-28
 6. Jak rozbudzić kreatywność nauczycieli biologii? / Julian Piotr Sawiński // Biologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 46-52
 7. Jak rozwijać samodzielność i kreatywność ucznia na lekcjach wychowania fizycznego / Renata Czarniecka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, wkładka s. 52-56
 8. Jak rozwijać twórcze myślenie? / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 23
 9. Jak w szkole przygotować interesującą innowację? : (scenariusz szkolenia nauczycieli) / Julian P. Sawiński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 9, s. 26-37
 10. Kapelusze myślowe Edwarda de Bono / Ewa Gryzło // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 22-23
 11. Kategoria: orientacja na wynik / Agnieszka Grudzień // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 44 – 49
 12. Klucze do przyszłości / Dorota Kamińska // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 9/10, s. 24-27, bibliogr.
 13. Kreatywność - najważniejszy talent dziecka / Katarzyna Lotkowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 18-19
 14. Kreatywność w pracy nauczyciela / Barbara Cygan // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 14-17
 15. Kreatywny nauczyciel - pozwólmy sobie na twórcze szaleństwo! / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami ; Ścieżkami wyobraźni) . - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2010, nr 8 (716) wrzesień, s. 43-48, rys.
 16. Kreatywny samorząd to szansa na innowacyjną edukację / Lucja Orzechowska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 26-28, 29-30
 17. Kształtowanie umiejętności twórczego myślenia / Anna Lebioda, Martyna Dobrowolska // Remedium. - 2005, nr 11/12, s. 28-29
 18. Kształtowanie zdolności twórczych w procesie kształcenia / Agnieszka Hłobił // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 7/8, s. 19-20
 19. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 1 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 55-61
 20. Metody i sposoby rozwijające twórcze myślenie uczniów na lekcjach techniki. Cz. 2 / Urszula Nowacka, Małgorzata Frankowska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s. 14-19
 21. Myślenie dziecka / Aleksandra Raźniak // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 14-19
 22. Myślenie jako proces poszukiwania optymalnych rozwiązań / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami) // Życie Szkoły. - 2010, nr 10 (718) listopad, s. 48-52, rys.
 23. Myślenie pytajne jako eksplorowanie świata / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami ; Ścieżkami Wyobraźni) . - Il. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - R. LXVI, 2011, nr 3 (722) marzec, s. 33-39
 24. Myślenie twórcze - część I / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 5, s. 8-9
 25. Myślenie twórcze - część II / Dorota Kondrat // Remedium. - 2006, nr 7-8, s. 14-15
 26. Nauczyciel wobec postaw twórczych uczniów : pedagogiczne uwarunkowania kompetencji zawodowych / Barbara Dobrowolska. - Toruń : "Akapit", 2009 Rec. : Nauczyciel wobec twórczych postaw uczniów / Tatiana Grabowska ; Maria Sobieszczyk // Życie Szkoły. - 2010, nr 7 (715) lipiec/sierpień, s. 63-65
 27. Nauczycielu, bądź twórczy! / Aleksandra Krukowska // Nowa Szkoła. - 2011, nr 1, s. 58-59
 28. Niestandardowe wychowanie fizyczne / Paweł Woźny // Lider. - 2007, nr 10, s. 24-27
 29. Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 11-17
 30. Odyseja umysłu / Aleksandra Sommerfeld // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 32-39
 31. Osobliwości twórczego myślenia / Bogusława Bogucka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 24 – 29
 32. Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba : o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18-25
 33. Patrzeć nie wiadomo jak, a widzieć trzeba. o niedocenianych technikach rozwijania kreatywności dzieci / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 3, s. 18-25
 34. Pierwsza odsłona cyklu Gra w klasy kreatywności - czyli, gdy możliwe staje się możliwe... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 7, s. 50-52
 35. Podręcznik rozwijania kreatywności. Sztuka i twórczość w pracy z dziećmi / Daniela Braun Rec. : Kreatywni... / Maria Wietecha // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 56-59
 36. Postawa twórcza w nauczaniu / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2007, nr 5, s. 24
 37. Poszukiwanie źródeł kreatywności / Czesław Dziekanowski // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 7-17
 38. Potoczne (świadome i ukryte) teorie twórczości w edukacji a entropia rzeczywistości społecznej / Irena Pufal-Struzik // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 17-27, bibliogr.
 39. Przez pryzmat kota / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami ; Ścieżkami Wyobraźni) . - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2010, nr 9 (717) październik, s. 48-53
 40. Radość tworzenia / Krzysztof Gierszal // Język Polski w Gimnazjum. - 2009/2010, nr 3, s. 81 - 89
 41. Rzeczywistość szkolna twórczego ucznia / Elżbieta Misiorna // Życie Szkoły. - 2010, nr 2, s. 5-10
 42. Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 48-58
 43. Tekst literacki jako inspiracja twórczego rozwoju / Renata Gromek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 10, s. 5-7
 44. Trening twórczości - warsztaty - cz. I / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 52-53
 45. Twórcze nauczanie jest przyszłością : rozmowa z Markiem Szurawskim / Marek Szurawski ; rozm. przepr. Agnieszka Malińska // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 8-9
 46. Twórcze rozwiązywanie problemów, czyli jak obalić jedyną słuszną odpowiedź / Monika Just . - (Dzielimy się Doświadczeniami) . - Bibliogr. // Życie Szkoły. - R. LXVI, 2011, nr 4 (723) kwiecień, s. 52-58
 47. Twórczy nauczyciel = twórczy uczeń ? / Joanna Smogorzewska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 35-37
 48. Warsztaty twórcze - cz. II / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 4, s. 8-9
 49. Warsztaty twórczości - cz. III / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 7, s. 10-11
 50. Warsztaty twórczości - ćwiczenia językowe - cz. IV / Dorota Kondrat // Remedium. - 2007, nr 12, s. 10-11
 51. Warsztaty twórczości analogie - cz. V / Dorota Kondrat // Remedium. - 2008, nr 6, s. 10-11
 52. Zdolności twórcze dzieci i ich rozwijanie w zabawach po angielsku / Agnieszka Szplit // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 72-79

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
wtorek, 03 kwietnia 2012 14:53

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

 

 

PEDAGOG SZKOLNY

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów za lata 2000 - 2012


Pedagog to nie rzemieślnik

Pedagog to twórca

Pedagog to nie kuglarz

Pedagog to artysta

Twórca nigdy nie powiela sposobów działania

Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości

Ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem

Twórca stara się odejść od utartych schematów.

[M. Śnieżyński, Barwy życia, Kraków 1981]

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Funkcjonowanie pedagoga szkolnego w polskim systemie edukacyjnym / Anna Dzikomska. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2006
  Przemyśl   WP   93785
 2. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003
  Przemyśl   WP   93101
 3. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004
  Przemyśl   CzP   37.01
 4. Pedagog szkolny wobec problemu wykorzystywania seksualnego dzieci / Lidia Hendler // W: Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - S. 226-234
  Przemyśl   CzP   37.01
 5. Rola pedagoga szkolnego w rozpoznawaniu oraz eliminowaniu przejawów ubóstwa dzieci i młodzieży / Beata Krajewska // W:  Współczesne zagrożenia psychospołecznego funkcjonowania człowieka : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kałdon ; Ireny Kurlak. - Ostrowiec Świętokrzyski : "Stowarzyszenie "Nauka Edukacja Rozwój", 2010
  Przemyśl   WP 103779
 6. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003] (Szkoła Dziś i Jutro)
  Przemyśl   WP   93101 Przemyśl   CzP   371.1

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Aspekty twórcze w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Budziak / Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 9, s. 48 – 54
  (Kreatywność w pracy pedagoga szkolnego oraz obszary, w których spotyka się on z twórczością)
 2. Co krok, to szok - pedagog / Bogusław Śliwerski //  Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 16 – 17
 3. Czy doradca zawodowy wyręczy pedagoga szkolnego? / Dorota Rózga // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 18-19
 4. Czy ktoś mi pomoże? /  Irena Bekier. - Bibliogr.  //  Psychologia w Szkole. - 2004, nr 4, s. 101-111
  (Praca pedagoga szkolnego. Ofiary agresji rówieśniczej. Co to jest wsparcie? Przykłady wypowiedzi uczniów świadczące o cierpieniu i bezradności oraz braku wiary w pomoc)
 5. Ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej dla dzieci szkół specjalnych /Celestyna Grzywniak// Szkoła Specjalna.- 2001 nr 3 s.158-164
 6. Dbam o zaspokojenie potrzeb ucznia / Edyta Wulczyńska / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 1, s. 40-42
  (Przedstawienie pracy pedagoga szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie. Zadania, funkcje, dokumenty pracy)
 7. Doskonalenie procesów wychowawczych w gimnazjum zadaniem pedagoga szkolnego / Ilona Ratajczak // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 8-9
 8. Drzwi do świata / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 44, s. 11
  (Jak we współczesnym systemie edukacji powinna wyglądać praca pedagoga i psychologa)
 9. Funkcja opiekuńczo - wychowawcza w gimnazjum / Ewa Kozak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 46-48
 10. Gdzie pedagog nie poradzi / Damian Szymczak // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 1, s. 8-9
 11. Gimnastyka mózgu / Justyna Bartska // Edukacja i Dialog.- 2004 nr 4 s.21-26
 12. ,,Gimnastyka mózgu'' i doskonalenie umysłu /  Krystyna Kuryła //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 39-42
  (Kinezjologia Edukacyjna - metoda skuteczna w pokonywaniu trudności szkolnych i poprawianie wyników w nauce. Praca pedagoga szkolnego)
 13. Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Cz. 1 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. - Bibliogr. // Remedium. - 2003, nr 5, s. 6-7
 14. Gimnazjalny projekt profilaktyczno-wychowawczy. Cz. 2 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys. - Bibliogr. // Remedium. - 2003, nr 6, s. 10-11
 15. Jak być pedagogiem szkolnym? / Krystyna Żłobicka, Wiktor Żłobicki // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 9 s.62-63
 16. Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia / Anna Manturzewska - Grzegorczyk, Kamila Sachanowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101 - 103
  (Współpraca wychowawcy klasy i pedagoga szkolnego z rodzicami agresywnego ucznia)
 17. Jak rozmawiam z rodzicami /  Irena Sobiecka-Wójtowicz //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 51-53
  (Współpraca szkoły -pedagoga szkolnego z rodzicami)
 18. Kongres pedagogów //  Remedium. - 2010, nr 5, s. 12
 19. Kto może być pedagogiem szkolnym? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 17-19
 20. Miejsce pedagoga w świetlicy /  Agnieszka Anielska, Violetta Wróblewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 67-68
  (Zakres kompetencji pedagoga szkolnego)
 21. Mój warsztat pracy pedagoga - terapeuty / Elżbieta Bednarska // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 1, s. 38-42
 22. Nauczmy się rozwiązywania konfliktów /  Iwona Kijowska //  Nowe w Szkole. - 2003, [nr] 7/8, s. 39, 40
  (Praca z psychoterapeutami celem podniesienia praktycznych umiejętności pedagogów szkolnych)
 23. Nauczyciel - pedagog / Rafał Ryszka // Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 10-11
  (Dobór i ocena przyszłych nauczycieli i pedagogów)
 24. Nowa rola pedagoga szkolnego / Małgorzata Słoma // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 44-47
 25. Nauczyciele wobec problemu dziecka krzywdzonego w rodzinie : komunikat z badań / Jolanta Maćkowicz. - Bibliogr.  //  Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 10-13
  (Pedagog szkolny)
 26. O pedagogu "wielu dróg". Kilka refleksji / Hanna Sabała // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 3/4, s. [47] - 48
 27. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 33-36
 28. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzta Luty, Maria Głomska, Elżbieta Chlebowska, Iwona Rogaczewska, Małgorzata Supińska, Renata Ilnicka / Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 1, s. 39-45
 29. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20-25
 30. Pedagog szkolny : przyjaciel czy „straszak”? / Agata Żurawik // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 8, s. 52 - 54
 31. Pedagog szkolny: zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1990-2000 / Aniela Maciejczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2001, nr 9, s. 25
 32. Pedagog szkolny dziś / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2005, nr 7, s. 39-40
 33. Pedagog szkolny w opiniach studiującej młodzieży / Wiesława Walc //  Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 41-46
 34. Pedagog szkolny w szkole zawodowej / Anatol Bodanko // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 3, s. 20-22
 35. Pedagog to nie niańka do dzieci / Paweł Czerwiński // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 4, s. 18-20
  (Zawód pedagoga szkolnego)
 36. Pedagog w szkole / Anna Dzikomska-Kucharz // Eduakcja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 24-31
 37. Pedagog wczesnego ostrzegania / Julia Pokinko // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 9, s. 8-9
  (Ogólnopolski kongres psychologów i pedagogów szkolnych na temat radzenia sobie z przemocą i agresją we współczesnej szkole)
 38. Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 4
 39. Postawy profesjonalistów wobec problemu krzywdzenia dzieci /  Andrzej Bałandynowicz // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s. 3-10
  (Badania statystyczne dotyczące przemocy stosowanej wobec dzieci. Profesjonaliści, którzy niosą pomoc dzieciom to: policjanci, służba zdrowia, pedagodzy szkolni, pracownicy socjalni)
 40. Poważne rozmyślanie o funkcji i roli pedagoga / Julian Radziewicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 3, s. 18-19
 41. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 16-19
 42. Profilaktyka w szkole: rola i zadania pedagoga szkolnego // Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2004, nr 1, s. 8-9
 43. Profilaktyka w szkole - z perspektywy pracy pedagoga / Iwona Łagodzińska. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 7-11
 44. Program wspierania dziecka i rodziny / Iwona Rogaczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 4, s. s. 40-42
 45. Program wspierania zaniedbanych uczniów / Anetta Borkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 24-29
 46. Przepisy prawne regulujące pracę pedagoga szkolnego / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. - 2003, nr 3, s. 25-30
 47. Przygotowanie pedagogów do profilaktyki uzależnień / Maria Deptuła. - Bibliogr. // Remedium. - 2002, nr 12, s. 32-34
 48. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota-Palusińska // Wychowawca. - 2003, nr 11, s. 14-15
 49. Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 1 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 9 s. 8-9
 50. Rola i zadania pedagoga szkolnego. Cz. 2 / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Remedium. - 2003, nr 10 s. 10-11
 51. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach //  Dziennik Ustaw. - 2003, nr 11, poz. 114
 52. Rozpoznawanie i rozwiązywanie indywidualnych problemów uczniów / Barbara Szaniecka // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 36-42
 53. Ryzyko kariery zawodowej pedagoga: organizacja afektywna osobistych znaczeń / Piotr Próchniak. - Streszcz. w jęz. ang. // Edukacja. - 2001, nr 4, s. 39-47
 54. Scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody P. Dennisona (grupa zerowa) / Izabela Płaczkiewicz // Nauczanie Początkowe.- 2003/2004 nr 2 s. 95-97
 55. Spojrzenie na szkołę z pozycji pedagoga szkolnego - refleksja /  Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 26, 29
  (Różne formy pomocy pedagogicznej dla uczniów i ich rodziców oraz dla nauczycieli - szkoła podstawowa)
 56. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami cz. 2 / Kazimierz Słupek // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 12, s. 32-35
 57. Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami cz. 3 / Kazimierz Słupek // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 1, s. 32-37
 58. Stereotypy i uprzedzenia : spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami / Kazimierz Słupek // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 11, s. 24-28
 59. Szczególna rola pedagoga szkolnego / Beata Szczygieł // Nowe w Szkole. - 1999/2000 nr 10, wkł. Kierowanie Szkołą s.3
 60. Szkolne programy profilaktyczne / Bożena Gwizdek, Elżbieta Sołtys // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 2, s. 13-17
 61. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 4, s. 45-48
 62. Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2004].
 63. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała [et al.] // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2001, nr 4, s. 14-19
 64. Wsparcie społeczne w pracy pedagoga szkolnego / Ewa Kantowicz // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 1-2, s. 7-10
 65. Wychowanie fizyczne na pierwszym etapie edukacji – komu powierzyć lekcje? / Marzena Kurzak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 5, s. 20-28
  (Analiza przygotowania trzech środowisk : szkolnego (nauczyciele, dyrektorzy, pielęgniarki, pedagodzy szkolni), rodzinnego oraz pozaszkolnego (instruktorzy z placówek sportowych i innych niż sportowe) do realizacji procesu wychowania fizycznego wśród dzieci w wieku 7-10 lat)
 66. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Barbara Chmielewska // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 2-3, s. 115-116
 67. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 5, s. 34-38
 68. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka / Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7-8, s. 30-31
 69. Zachowania problemowe uczniów w opinii pedagogów i psychologów szkolnych - cz. I / Maciej Dębski //  Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 60-61
 70. Zadania pedagoga w placówce opiekuńczo-wychowawczej / Ewa Olejnik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 31-34
 71. Zerwane więzi /  Elżbieta Politułło ; rozm. przepr. Iza Kujawska //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 36-38
  (Przeciwdziałanie patologii w szkołach. Rola pedagoga szkolnego)

 

KSIĄŻKI POMOCNE W PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

 1. Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych : poradnik metodyczny dla nauczycieli / Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. - Warszawa : MENiS, 2005. - 44 s.
  Przemyśl   CzP   37.018.2
 2. Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa : Wydawnictwo WSP TWP, 2004. - 218 s.
  Przemyśl   CzP   37.018.2
 3. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptały. - Bydgoszcz : Wydaw. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004. - 265 s.
  Przemyśl   CzP   37.01
 4. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas VI szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", [2004]. - 95 s.
  Przemyśl   CzP   376.5
 5. Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych / Martin Verfurth ; przeł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Kielce : "Jedność", 2001. - 109 s.
  Przemyśl   WP   88696

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
wtorek, 03 kwietnia 2012 14:30

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

 

 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 - 2011

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Dar dysleksji : dlaczego niektórzy zdolni ludzie nie umieją czytać i jak mogą się nauczyć / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przekł. Grażyna Skoczylas. - [Wyd. 2.]. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010
  Lubaczów   WL 46834
 2. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006
  Przemyśl   WP 93614
 3. Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2006
  Przemyśl   WP 93783
 4. Diagnostyka edukacyjna : podręcznik akademicki / Bolesław Niemierko. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  Przemyśl   CzP 37.012
 5. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przemyśl   CzP 37.012
 6. Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i środowisku lokalnym / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004
  Przemyśl   CzP 37.01
 7. Diagnoza całościowa w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej : wybrane problemy i rozwiązania / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch. - Warszawa ; "Żak", 2009
  Przeworsk   WK 48689
  Lubaczów   WL 45939
 8. Diagnoza dysleksji : najważniejsze problemy / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2009
  Przemyśl   WP 100811
 9. Diagnoza dziecka rozpoczynajęcego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przeworsk   WK 49251
  Lubaczów   WL 46918
 10. Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych) / Ewa Tryzno. - Wyd. 3. - Gdańsk : "Harmonia" 2008
  Przemyśl   WP 14598/b, 14646/b
 11. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010
  Przemyśl   WP 102052
 12. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006
  Przeworsk   WK 47519
 13. Diagnoza psychoanalityczna / Nancy McWilliams ; wstęp do wyd. pol. Zofia Milska-Wrzosińska ; przekł. Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
  Przemyśl   WP 100661
 14. Diagnoza psychologiczna : diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna / Katarzyna Stemplewska - Żakowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
  Przemyśl   WP 103108
 15. Diagnoza psychologiczna : proces, narzędzia, standardy / Władysław Jacek Paluchowski ; kom. nauk. Danuta Kądzielawa [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  Przemyśl   WP 98859
 16. Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006
  Przemyśl   CzP 37.012
 17. Edukacja elementarna a diagnoza pedagogiczna / [red. nauk. Krystyna Sujak-Lesz]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002
  Jarosław   WJ 50836
 18. Gotowi do startu : program edukacji i wychowania dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przemyśl   CzP 376-056.36
 19. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla I etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : [klasy I-III] / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  Przemyśl   CzP 376-056.262/-056.263
 20. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla II etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (klasy IV-VI szkoły podstawowej) / Renata Naprawa, Kornela Maternicka, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  Przemyśl   CzP 376-056.262/-56.263
 21. Indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dla III etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : (gimnazjum) / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
  Przemyśl   CzP 376-056.262/-56.263
 22. Instytucje wsparcia dziecka i rodziny : zagadnienia podstawowe / Beata Krajewska. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przemyśl   WP 101325
 23. Jakość pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej : mierzenie, budowanie systemu, zarządzanie / Anna Frydrychowicz. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, 2006
  Jarosław   WJ 51995
 24. Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela / pod red. nauk. Danuty Wosik-Kawali, Teresy Zubrzyckiej-Maciąg. - Kraków : "Impuls", 2011
  Przemyśl   CzP 37.012
 25. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przemyśl   WP 101306
 26. Kwestionariusz diagnozy i narzędzia badawcze w terapii pedagogicznej / Joanna Tomczak, Renata Ziętara. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006
  Przeworsk   WK 48285
 27. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008
  Przemyśl   WP 100149
 28. Pedagog specjalny w procesie edukacji, rehabilitacji i resocjalizacji / pod red. Zofii Palak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
  Przemyśl   WP 96486
 29. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży szkolnej / Marta Kowalczuk. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przemyśl   WP 102151
 30. Pedagogiczne działania nauczycieli szkół specjalnych na I etapie edukacji / Grażyna Tkaczyk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008
  Przemyśl   WP 96487
 31. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010
  Lubaczów   WL 47955
 32. Poradnia w szkole : z doświadczeń szkolnego ośrodka pomocy rodzinie : praca zbiorowa / pod red. Ewy Kozdrowicz ; Polska Liga Trzeźwość. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1993
  Przemyśl   WP 81427, CzP 376
 33. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Kraków : "Impuls", 2009
  Jarosław   WJ 53739
  Lubaczów   WL 46042
 34. Poradnictwo pedagogiczne : przegląd wybranych zagadnień / Barbara Skałbania. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Kraków : "Impuls", 2009
  Przeworsk   WK 49457
 35. Program zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej w szkole podstawowej masowej lub szkole podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla klas I-III / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2009
  Przemyśl   WP 14569/b
 36. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 1 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, cop. 2001
  Przeworsk   WK 47579
 37. Przewodnik dla nauczycieli uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i umiarkowanym. Cz. 2 / [red. nauk. Maria Piszczek]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej, 2002
  Przeworsk   WK 47580
 38. Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu : terapia pedagogiczna / Halina Pętlewska. - Wyd. 3 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2003
  Przemyśl   WP 12516/b
 39. Psychologia praktyczna w systemie oświaty : praca zbiorowa / pod red. Krystyny Ostrowskiej. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1999
  Przemyśl   CzP 159.9
 40. Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci : doniesienia z badań / red. nauk. Urszula Oszwa. - Kraków : "Impuls", 2008
  Przemyśl   WP 96077,  96618
 41. Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole / pod red. Grażyny Katry i Ewy Sokołowskiej. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010
  Przemyśl   WP 101710
  Przemyśl   CzP 37.015.3
 42. Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej / Anna Suchańska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007
  Przemyśl   WP 94983
 43. Standardy postępowania diagnostyczno – orzekająco - rehabilitacyjnego wobec dzieci i młodzieży : poradnik dla pracowników pedagogicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli szkół / [współaut. Hanna Gryniewicz i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
  Przemyśl   WP 92346 – 92354, CzP 376.1/34
 44. Terapia pedagogiczna : scenariusze zajęć / pod red. Violetty Florkiewicz. - Wyd. 5. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno - Ekonomiczna, 2006
  Przemyśl   CzP 376.1/ 4
 45. Terapia pedagogiczna w rehabilitacji osób niepełnosprawnych : praca zbiorowa / pod red. Krzysztofa Kucypera i Adama Stankowskiego. – Bielsko - Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2008
  Przemyśl   WP 100622
 46. Terapia pedagogiczna. T. 1, Wybrane zagadnienia / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek. - Kraków : "Impuls", 2004
  Przemyśl   WP 92476, CzP 376.36
 47. Terapia pedagogiczna. T. 2, Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / pod red. nauk. Ewy Małgorzaty Skorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005
  Przemyśl   WP 92442
 48. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 1 / Barbara Wolniewicz-Grzelak. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 2002
  Przemyśl   WP 11303/b, CzP 37.064.2
 49. Trzy koła : propozycje dla wychowawców klas. Z. 2 / pod red. Barbary Wolniewicz-Grzelak i Alicji Nowakowskiej. - Warszawa : Fundacja Wychowawców i Młodzieży "Prom", 2002
  Przemyśl   WP 11364/b,  CzP 37.064.2
 50. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. – Kraków : „Impuls”, 2008
  Przemyśl   WP 96518
 51. Uczeń z przewlekłą chorobą i uczeń z zaburzeniami psychicznymi w szkole ogólnodostępnej : poradnik dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Kotta. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005
  Przemyśl   WP 92382 – 92390,  CzP 376.1/.34
 52. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
  Jarosław   WJ 50727
  Przeworsk   WK 45571
  Lubaczów   WL 41859
 53. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przemyśl   WP 102302
 54. Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej i Marty Uberman. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011
  Przemyśl   WP 102906, 102999
 55. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008
  Przemyśl   WP 98809
 56. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001
  Przemyśl   CzP 37.013.42
 57. Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego / Ewa Jarosz. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2006
  Przemyśl   WP 100436
 58. Zrozumieć samemu świat : program nauczania dla III etapu edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : gimnazjum / Renata Naprawa i in. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Przeworsk   CzK 49280

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. ASLAN / oprac. JAC // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 52-53
  Ośrodek Pomocy Psychologicznej oraz Centrum Pomocy Rodzinie prowadzone przez Stowarzyszenie ASLAN w Warszawie.
 2. Badanie jakości pracy poradni psychologiczno – pedagogicznej / Anna Frydrychowicz.// Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 7 – 11
 3. Byle nie do psychologa / Mateusz Marciniak // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 131 – 136
 4. Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu / Maria Janowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 8, s. 33-36
 5. Diagnoza całościowa wyznacznikiem jakości rozwoju dziecka / Stanisława Włoch, Agnieszka Włoch // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, dod. Przed Szkołą, s. 12-15
 6. Diagnoza i rewalidacja indywidualna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Marzeny Klaczak i Piotra Majewicza. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006.
  Przeworsk   WK 47519
 7. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym - model teoretyczny oraz weryfikacja narzędzia (część 1) / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 15-31
 8. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 2) : dzieci trzy- i czteroletnie / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 2, s. 102-113
 9. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci  w wieku przedszkolnym (część 3) : dzieci pięcio- i sześcioletnie / Ewa Maria Kulesza // SZKOŁA SPECJALNA. - 2011, nr 3, s. 197-208
 10. Diagnoza potencjału poznawczego dzieci w wieku przedszkolnym (część 4) : Dzieci trzy- i czteroletnie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Ewa Maria Kulesza // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 271-282
 11. Diagnoza zawsze się opłaca / Anna Brzosko // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 7, s. 29-33
 12. Doradztwo pedagogiczne - niewykorzystany element doskonalenia nauczycieli / Seweryn Sulisz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 4-9
 13. Dostosowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów z dysleksją / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 9, s. 3 – 9
 14. Drogi i bezdroża pomocy psychologiczno - pedagogicznej / Bożena Tomaszek // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 141-147
 15. Duża i potrzebna zmiana : (pomoc psychologiczno - pedagogiczna) / Lidia Jastrzębska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 3-6
 16. Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 6, s. 6-10
 17. Edukacyjne zadania psychologa w dobie technopolu. - Bibliogr. / Maria Ledzińska // Życie Szkoły. - 2003, [nr] 9, s. 523-526
 18. Ewolucja form pomocy świadczonych w poradni psychologiczno – pedagogicznej w toku reformy systemu oświaty : (w oparciu o doświadczenia bytomskiej PPP) / Alicja Żywczok, Wojciech Żywczok // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 1, s. 5 – 10
 19. Internet w pomocy psychologicznej i promocji zdrowia psychicznego w świetle objawów psychopatologicznych / Balsam Aouil // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2009, nr 4, s. 119 – 138
 20. Interpretacja poradnictwa dla rodziców na marginesie filmu "Zabójca ze szkolnej ławy" / Alicja Kargulowa // Edukacja. - 2002, nr 2, s. 93-103
 21. Istota pracy psychologa - pomaganie / Joanna Maciejewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 1, s. 32-37
 22. Jubileusz Młodzieżowego Telefonu Zaufania / Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 42-46
 23. Komu i do czego potrzebny jest w szkole psycholog? / Ewa Góralczyk.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 18-29
 24. Konstruowanie projektu indywidualnej pomocy psychologicznej dla uczniów. - Bibliogr. / Sławomir Jabłoński // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 87-96
 25. Kto może być pedagogiem szkolnym? / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 17 –19
 26. Nowa organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Czy będzie lepiej? / Maria Bernad // Dyrektor Szkoły. - 2011,nr 10, s. 17-19
 27. Nowe zasady pomocy psychologiczno-pedagogicznej / Beata Krajewska.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 14-21
 28. O opiniach wydawanych przez poradnie / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 34-36
 29. O pracy z rodzicami / Maria Adamów – Ratajczak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 2, s. 26 –29
  Szkoła dla rodziców zwana również jako trening skutecznego wychowania, bądź komunikacyjny warsztat umiejętności wychowawczych przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wałbrzychu.
 30. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie przez telefon / Elżbieta Kłosowska, Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 10/ 11, s. 37 – 39
 31. Oczekiwania uczniów wobec pedagoga szkolnego / Hanna Śniatała // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 4, s. 33 –36
 32. Ogólnopolski Całodobowy Telefon Zaufania AIDS / Agnieszka Guściora – Kens, Danuta Wiewióra // Remedium. - 2006, nr 7/8, s. 21-23
  Telefon zaufania jako jedna z form interwencji kryzysowej.
 33. Opiniodawstwo psychologiczno – pedagogiczne dla potrzeb edukacji / Piotr Wiliński // Edukacja. – 2003, nr 1, s. 97 – 110
 34. Opozycja bezradność - zaradność w oglądzie poradoznawczym / Alicja Kargulowa // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 3-9
 35. Pedagodzy szkolni o swojej pracy / Małgorzata Luty // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2003, nr 1, s. 39
 36. Pedagodzy szkolni w opinii nauczycieli / Edyta Boruch // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2010, nr 8, s. 20 – 25
 37. Pomagamy polubić szkołę / Emilia Kasprzak, Jolanta Ksiądzyna // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 38-40
  Program Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Żarach.
 38. Pomoc psychologiczna czy psychoterapia? - Bibliogr. / Piotr Szczukiewicz // Remedium. - 2003, nr 1, s. 14-15
 39. Pomoc pedagogiczno - psychologiczna dla dzieci zdolnych / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 3, s. 86-90
 40. Pomoc psychologiczna w poradnictwie i rehabilitacji / Tomasz Kruszewski // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 252 – 259
 41. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna a regulacje dotyczące kształcenia specjalnego / Teresa Serafin // Dyrektor  Szkoły. - 2011, nr 10, s. 48-51
  Analiza pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w aspekcie zmian od 01.09.2011 r.
 42. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w oświacie / Ewa Kozak // Remedium. - 2004, nr 6, s. 12
 43. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych : (o współpracy między szkołą a poradnią psychologiczno-pedagogiczną) / Ewa Materka // Nowa Szkoła. - 2003, nr 8, s. 27-30
 44. Poradnia psychologiczno – pedagogiczna a szkoła / Danuta Walczak // Życie Szkoły. – 203, nr 1, s. 54 – 55
 45. Poradnia rodzinna w Brodnicy / Tadeusz Gutkowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -2001, nr 8, s. 21-24
 46. Poradnie do szkół / Magdalena Kaszulanis.// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 18, s. 6
 47. Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 1 / Grażyna Konieczny, Dorota Rogowska – Szadkowska // Remedium. - 2006, nr 4, s. 10-11
 48. Poradnictwo po teście na HIV. Cz. 2 / Grażyna Konieczny, Dorota Rogowska – Szadkowska // Remedium. - 2006, nr 5, s. 10-11
 49. Poradnictwo wobec zagrożeń i patologii / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 7, s. 55 – 56
 50. Poradnictwo wychowawcze / Alina Pliszka // Wychowawca. - 2000, nr 2, s. 15
 51. Praca z dzieckiem zdolnym w działalności poradni psychologiczno - pedagogicznej / Józef Lewczak // Kwartalnik Edukacyjny. - 2000, [nr] 3, s. 45-49
 52. Praca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych / Małgorzata Urbanowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, [nr] 5, s. 22-24
  Praca w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Wałbrzychu.
 53. Praca z rodzinami wychowanków domu dziecka / Izabela Owczaruk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 9, s. 25-32
 54. Praktyczna organizacja wsparcia psychologiczno - pedagogicznego ucznia ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi / Mirosław Wołojewicz // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 8, s. 19-24
 55. Prawo do inteligencji / Karolina Domagalska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 4, s. 51-54
  Diagnozy poradni psychologiczno-pedagogicznych przyczyną dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych.
 56. Prawne uwarunkowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolach / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, dod. "Przed Szkołą" nr 1, s. 28-31
 57. Problemy z nauką i szkołą / Martyka Kicińska, Ewa Klause – Jaworska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2001, nr 7, s. 39-46
  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Warszawie.
 58. Profilaktyka i resocjalizacja w pracy pedagoga szkolnego / Bożena Matyjas // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 9, s. 16 – 19
 59. Program "Corrida" walczy z bykami / Lucyna Fuchs // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 61-64
  Ortograficzny program profilaktyczno-terapeutyczny stosowany w szkołach podstawowych (klasy IV-VI) i gimnazjach.
 60. Program profilaktyczno - edukacyjny jako próba przeciwdziałania przemocy w szkole. - Bibliogr. / Urszula Moszczyńska, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2003, [nr] 1, s. [20]-26                       
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w warszawskiej dzielnicy Natolin.
 61. Programy profilaktyczne realizowane w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i ich znaczenie dla profilaktyki uzależnień. - Streszcz. w jęz. ang. / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Alkoholizm i Narkomania. - 2001, nr 4, s. 511-521
 62. Próby podniesienia poziomu komunikacji / Ewa Sienicka – Czerepow // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2002, nr 3, s. 36-38               
  Badania prowadzone przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną w zakresie komunikowania się dzieci z rodzicami i przenoszenie bądź nie tego stylu na grupę rówieśniczą.
 63. Przedszkolna biblioteczka dla rodziców / Wiesława Kilarska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 362-363
 64. "Przystań" w Iławie / Jerzy Siczek // Remedium. - 2003, nr 11, s. 18-19 
  Prezentacja Stowarzyszenia na Rzecz Tworzenia Przyjaznego Środowiska Wychowawczego Dzieci i Młodzieży Iławskiej "Przystań".
 65. Psycholog szkolny też człowiek / Anna Suchodolska // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 103-107
 66. Psycholog w każdej szkole / Tomasz Wolańczyk; rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 7, s. 11
 67. Psycholog w szkole – potrzeby i szanse niesienia pomocy / Agnieszka Krzemianowska – Ozga, Zenon Krzemianowski // Nowa Szkola. – 2007, nr 9, s. 18 – 22
 68. Psycholog - zawód zaufania publicznego / Adam Niemczyński // Charaktery. - 2003, nr 4, s. 48-49
 69. Psychologia a edukacja : pomoc psychologiczna wobec transformacji systemu edukacji. - Bibliogr. / Anna Brzezińska // Edukacja. - 2003, nr 1, s. 7-19
 70. Refleksje pedagoga szkolnego / Małgorzata Janota – Palusińska // Wychowawca. – 2003, nr 11, s. 14 – 15
 71. Rola pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkolnym programie wychowawczym / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 12, s. 16-21
 72. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 110
 73. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych publicznych poradni specjalistycznych oraz ramowego statutu tych poradni // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 13, poz. 109
 74. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach // Dziennik Ustaw. – 2010, nr 228, poz. 1487
 75. ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej // Dziennik Ustaw. - 2002, nr 223, poz. 1869
 76. ROZPORZĄDZENIE Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach nieletnich // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 56, poz. 591
 77. Skala makro, skala mikro : trudne dzieci w szkole, czyli dobre prawo, ale tylko w teorii / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. – 2011, nr 18, s. 10
 78. Skąd wziąć na to czas? : pomoc psychologiczno - pedagogiczna "po nowemu" / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 15, s. 6
 79. Skutecznie czy spektakularnie / rozm. przepr. Janina Węgrzecka-Giluń / Marek Liciński // Remedium. - 2002, nr 1, dod. s. I-V
  Działalność Towarzystwa Psychoprofilaktycznego w Warszawie.
 80. Słuchawka ratunku / Monika Jaroszewska // Charaktery. - 2003, nr 7, s. 23-24 Telefon Zaufania.
 81. Syndrom czasu / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 16, s. 4
  Ocena systemu funkcjonowania poradni psychologiczno - pedagogicznych.
 82. Szanse i trudności pomocy psychologicznej w szkole / Anna Borucka.// Remedium. - 2006, nr 1, s. 6-7
 83. Telefon zaufania - historia, założenia, funkcjonowanie / Agnieszka Borawska, Tomasz Kruszewski // Wychowanie na Co Dzień. - 2000, nr 10/11, s. 39-40
 84. Telefon zaufania dla dzieci : cztery funkcje telefonicznego pomagania /Monika Jaroszewska // Niebieska Linia. - 2001, nr 1, s. 12-15                Telefon Stowarzyszenia OPTA.
 85. Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na Co Dzień. - 2003, nr 1/2, dod. s. I-IV                           
  Konspekty zajęć.
 86. Udział pedagoga szkolnego w pracy opiekuńczo – wychowawczej szkoły / Bożena Matyjas // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2002, nr 4, s. 45 – 48
 87. USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów // Dziennik Ustaw. - 2001, nr 73, poz. 763
 88. Utwórzmy poradnię pomocy wychowawczej! / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 6, s. 43-45
 89. W domu i w przedszkolu - gazetka dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 2, s. 93-100
 90. Warsztat dla rodziców / Jolanta Tąporowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 2, s. 37-38
  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kielcach.
 91. Warunki i sposoby realizacji programów profilaktycznych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne w Polsce / Jan Czesław Czabała, Maciej Pałyska, Joanna Raduj // Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2001, nr 4, s. 14 – 19
 92. Wczesna interwencja psychopedagogiczna wobec ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Egzemplifikacja / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co dzień. - 2009, nr 7/8, s. /I - V/ wkładka
 93. Wewnętrzne mierzenie jakości pracy w poradnictwie psychologiczno-pedagogicznym. - (Jakość w edukacji) // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 5, s. 26-28
  Standardy charakterystyczne dla poradnictwa.
 94. Wizyty domowe pracowników poradni / Elżbieta Pindras – Jaworska, Elżbieta Ptak // Szkoła Specjalna. - 2002, nr 1, s. 41-43
 95. Wsparcie w odpowiednim momencie / Joanna Wilkowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 4, s. 60 – 63
 96. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Sławomira Głasek // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2002, nr 5, s. 34 – 38
 97. Z doświadczeń pedagoga szkolnego / Renata Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 7 – 8, s. 30 – 31
 98. Zadania psychologa szkolnego / Anna Cierpka // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 3, s. 49 –55
 99. Zagrożeni? - Bibliogr. / Beata Dyjas, Anna Kowalik, Jolanta Cichecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 10, s. 43-44                    
  Dzieci z tzw. nadpobudliwością psychoruchową - badania prowadzone w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rudzie Śląskiej. Realizacja programu "Zagrożeni"?
 100. Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej : zmiany i ich wpływ na funkcjonowanie świetlic / Joanna Hoffmann, Jacek Rudnik // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 9-11
 101. Zaskoczeni skalą : jak placówki przygotowują się do zmian w systemie wsparcia? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. -  2011, nr 15, s. 7

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 05 marca 2012 22:50

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku

Oprac. Gertruda Kmiecik

 

Media a edukacja

(Wybór literatury za lata 2000 – 2011)

 

Wydawnictwa zwarte

 1. ABC Internetu / Krzysztof Pikoń. - Wyd. 3. - Gliwice : "Helion", 2000. Sygn. WK 44527
 2. Audiowizualność, cyberprzestrzeń, hipertekstualność : ponowoczesne konteksty edukacji / red. nauk. Luba Jakubowska-Malicka, Aleksander Kobylarek, Martyna Pryszmont-Ciesielska. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009. Sygn. WK 49675
 3. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp. - Kraków : "Salwator", 2011. Sygn. WK 49876
 4. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010. Sygn. WK 49765
 5. Cyberświat : możliwości i zagrożenia / red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Żak", 2009. Sygn. WK 48905
 6. Cyfrowa dorosłość : jak pokolenie sieci zmienia nasz świat / Don Tapscott. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. Sygn. WK 49656
 7. Cyfrowa rewolucja : rozwój cywilizacji informacyjnej / Piotr Gawrysiak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2008. Sygn. WK 47953
 8. Cywilizacja medialna : geneza, ewolucja, eksplozja / Tomasz Goban-Klas. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. Sygn. MKsK 65 ; WK 46306
 9. Czas na feedback dla oświaty / Jadwiga Radwańska. - Warszawa : "Difin", 2010. Sygn. WK 49814
 10. Doświadczenia audiowizualne : o mediach w kulturze współczesnej / Maryla Hopfinger. - Warszawa : "Sic", 2003. Sygn. WK 47062
 11. Dydaktyka informatyki : multimedia w teorii i praktyce szkolnej / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008. Sygn. WK 48804
 12. Dydaktyka informatyki : problemy metodyki / pod red. Waldemara Furmanka, Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. Sygn. WK 45678 ; WK 45677
 13. Dydaktyka mediów / Friedrich W. Kron, Alivisos Sofos. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. Sygn. WK 48065
 14. Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Dorota Klus-Stańska. - Warszawa : "Żak", cop. 2010. Sygn. WK 49252
 15. Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Dafna Lemish. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008. Sygn. WK 47829 ; WK 48365
 16. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 1, Telewizja i inne mass media w życiu dziecka-wyzwaniem dla edukacji medialnej / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005. Sygn. MKsK 65 ; WK 45864
 17. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 2, Komputer i Internet w życiu dziecka i obraz jego dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. - Białystok : "Trans Humana", 2005. Sygn. MKsK 65 ; WK 45865
 18. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. - Gliwice : "Helion", 2007. Sygn. WK 46761 ; WK 47358
 19. E-learning dla nauczycieli / Stanisław Szabłowski. - Rzeszów : "Fosze", 2009. Sygn. WK 48592
 20. e-Learning w biznesie i edukacji / Jacek Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Sygn. WK 48696
 21. E-lementarz Internetu czyli Najprostszy na świecie podręcznik dla miliona Polaków / Joanna Szymczyk. - Gliwice : "Helion", 2009. Sygn. WK 49353 – 49357
 22. e-Obywatel : aktywny użytkownik komputera i Internetu / Aleksander Bremer, Mirosław Sławik. - Wyd. 1, dodr. - Chorzów : "Videograf Edukacja", 2008. WK 48409
 23. Edukacja informatyczna nauczycieli u progu e-Edukacji / Elżbieta Grzejszczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007. Sygn. WK 46867
 24. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka / [koordynator prac Zbigniew Semadeni]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. Sygn. MKsK 37.091.214
 25. Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym : praca zbiorowa / pod red. Zuzanny Zbróg. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2008. Sygn. WK 47833
 26. Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003. Sygn. WK 45866
 27. Elementarz małego informatyka. 1 / Anna Stankiewicz-Chatys. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2006. Sygn. WK 1921 P
 28. Elementarz małego informatyka. 2 / Anna Stankiewicz-Chatys. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2006. Sygn. WK 1922 P
 29. Elementarz małego informatyka. 3 / Anna Stankiewicz Chatys. - Kielce : Mac Edukacja, cop. 2006. Sygn. WK 1923 P
 30. Ewaluacja osiągnięć uczniów z techniki informatyki / Ewa Gałązka, Elżbieta Mastalerz. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002. Sygn. WK 45775
 31. Homo creator czy homo ludens? : twórcy - internauci - podróżnicy / red. nauk. Wojciech Muszyński, Marek Sokołowski. - Toruń : Adam Marszałek 2008. Sygn. WK 48070
 32. Ideologia i komunikacja : o edukacji, pedagogice i mediach / Jerzy Jastrzębski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2011. Sygn. WK 50530
 33. Informatyka : poradnik dla nauczyciela gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. WK 42427 - 42428
 34. Informatyka : przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 1, Komputer / Leszek Nowak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. Sygn. WK 3319 B - 3320 B
 35. Informatyka : przewodnik metodyczny dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 2, Programy użytkowe / Leszek Nowak, Wioletta Nowak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2003. Sygn. WK 3321 B - 3322 B
 36. Internet / Maria Sokół, Maciej Kunowski. - Gliwice : "Helion", 2004. Sygn. MKsK 004
 37. Internet a psychologia : możliwości i zagrożenia / red. nauk. Władysław Jacek Paluchowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. WK 49661
 38. Internet i komunikowanie we wspólnocie lokalnej / Anna Przybylska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2010. Sygn. WK 49826
 39. Internetowe gatunki dziennikarskie / red.nauk. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Wojciech Furman. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. Sygn. WK 49662
 40. Inżynieria oprogramowania / Krzysztof Sacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. WK 49057
 41. Język czasopism i programów telewizyjnych dla dzieci / Anna Łobos. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2003. Sygn. WK 4460
 42. Język nowych mediów / Lev Manovich. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2006. Sygn. MKsK 65 ; WK 46265
 43. Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych / Tomasz Huk. - Warszawa : "Difin" 2008. Sygn. WK 47863
 44. Komputerowe wspomaganie umiejętności czytania u dzieci sześcioletnich / Joanna Gruba. - Kraków : "Impuls", 2002. Sygn. WK 43806
 45. Komunikacja językowa w Internecie / Jan Grzenia. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 50108
 46. Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym : nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych / red. Jolanta Krieger-Knieja, Urszula Paprocka-Piotrowska. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2006. Sygn. WK 46724
 47. Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda. - Warszawa : "Agora", 2011. Sygn. WK 50550
 48. Kształcenie na odległość : podstawy dydaktyki / Józef Bednarek, Ewa Lubina. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : "Mikom", cop. 2008. Sygn. WK 47535
 49. Kultura i język mediów / pod red. Macieja Tanasia. - Kraków : "Impuls" ; Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, 2007. Sygn. WK 47093
 50. Literatura i media : po 1989 roku / Maryla Hopfinger. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2010. Sygn. WK 49831
 51. Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007. Sygn. WK 46726
 52. Matematyka z komputerem : dla liceum i technikum / Andrzej Obecny. - Gliwice : "Helion", cop. 2004. Sygn. WK 46529 ; WK 47693
 53. Media a edukacja : III Międzynarodowa Konferencja. [T.3] / red. nauk. Wacław Strykowski ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań : "eMPi2", 2000. Sygn. MKsK 65
 54. Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008. Sygn. WK 47538
 55. Media i społeczeństwo : nowe strategie komunikacyjne / red. nauk. Marek Sokołowski. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. Sygn. WK 48369
 56. Media wobec kulturowych przemian współczesności / Marek Sokołowski (nauki filozoficzne). - Olsztyn : "Kastalia", 2003. Sygn. WK 44794
 57. Metoda i wyobraźnia : podręcznik dla nauczyciela : lekcje twórczości w klasie I / Elżbieta Płóciennik [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2009. Sygn. WK 48607
 58. Metodyka nauczania informatyki w szkole : materiały metodyczne dla nauczycieli informatyki oraz słuchaczy nauczycielskich studiów podyplomowych z informatyki / pod red. Stanisława Juszczyka. - Toruń : Adam Marszałek, 2002. Sygn. WK 43886
 59. Ministerstwo Edukacji Narodowej o edukacji informatycznej / red. Wojciech Książek [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001. Sygn. WK 2905 B ; MKsK 371.3
 60. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygn. MKsK 37
 61. Nauka z komputerem : poradnik dla nauczycieli gimnazjum / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2001. Sygn. CzK 43190; WK 43191
 62. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2011. Sygn. WK 49928
 63. Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą masową / Krzysztof Łuszczek. - Tychy : "Maternus Media", 2004. Sygn. WK 49544
 64. Ożywić słowo / Elwira Drzał. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. Sygn. WK 49453
 65. Paradygmaty współczesnej dydaktyki / pod red. Lucyny Hurło, Doroty Klus-Stańskiej i Majki Łojko. - Kraków : "Impuls", 2009. WK 48267
 66. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2011. Sygn. WK 50476
 67. Podręcznik multimedialny : teoria, metodologia, przykłady / Wojciech Walat. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004. Sygn. WK 45676
 68. Podstawy algorytmów : schematy blokowe : jak rozwiązywać problemy? / Ewa Krok, Zbigniew Stempnakowski. - Warszawa : "Difin", 2008. Sygn. WK 47886
 69. Polityka medialna a media elektroniczne / Karol Jakubowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Sygn. WK 48990
 70. Powinność w świecie cyfrowym : etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej / Wojciech Jerzy Bober. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008. Sygn. WK 48228
 71. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2008. Sygn. WK 47355
 72. Przygoda z komputerem : przewodnik metodyczny dla nauczycieli informatyki : klasy 4-6 / Leszek Kopieniak. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2004. Sygn. WK 46556
 73. Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. Sygn. WK 48891
 74. Re: internet - społeczne aspekty medium : polskie konteksty i interpretacje / red. nauk. Łukasz Jonak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2006. Sygn. WK 46739
 75. Słownik wiedzy o mediach / pod red. Edwarda Chudzińskiego. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007. Sygn. CzK 65
 76. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47192 ; WK 47313
 77. Społeczne aspekty nowych mediów : analiza społeczeństwa sieci / Jan van Dijk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. WK 49469
 78. Standardy wyposażenia i obudowy medialnej przedmiotów ogólnokształcących : gimnazjum / red. Andrzej Bogaj, Stefan Michał Kwiatkowski. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. Sygn. WK 44088
 79. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. WK 49858
 80. Szkoła w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. Sygn. WK 47764
 81. Technologia a oświata / Ryszard Pachociński. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2002. Sygn. WK 44092
 82. Technologia informacyjna : poradnik dla nauczyciela i program nauczania w liceum ogólnokształcacym, liceum profilowanym i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Ewa Gurbiel [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. CzK 43904 ; WK 43905
 83. Technologia informacyjna w polskiej szkole : stan i zadania / Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2003. Sygn. WK 46003
 84. Technologie internetowe w nauczaniu : praktyczny przewodnik dla nauczycieli, uczniów i studentów / Andrzej Syguła. - Kalisz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005. Sygn. WK 50066
 85. Telewizja w edukacji medialnej / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : "Universitas", 2009. Sygn. WK 48746
 86. Tendencje w dydaktyce współczesnej : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Denka i Franciszka Bereźnickiego. - Toruń : Adam Marszałek, 2001. Sygn. MKsK 371.3 ; WK 43020
 87. Włącz się do gry [Film] / scen. Anna Urbańska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003. Sygn. WK 63 V – 65 V
 88. Wybrane zagadnienia e-edukacji : praca / pod red. Leszka Rudaka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2009. Sygn. WK 48750
 89. Wychowawcze aspekty "rewolucji" informatycznej" / Henryk Noga. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008. Sygn. WK 47551
 90. www.media.spoko [Film] / progr. Artur Mościcki, Maciej Zakrocki. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. Sygn. WK 89 V
 91. Zdalna edukacja : potrzeby, problemy, szanse i zagrożenia / Andrzej Barczak [i in.]. - Warszawa : Instytut Audytu i Ewaluacji : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2006. Sygn. WK 46749
 92. Zwolnij w sieci [Film] / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005. Sygn. WK 58 V – 59 V


Artykuły z czasopism

 

 1. Aby marzenia stały się rzeczywistościa (komputer i Internet w szkole) / Zdzisław Kurkowski // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 33-41
 2. Alternatywa dla tradycyjnego nauczania: e - learning / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 38 - 41
 3. Biblioteka w dobie internetu / Urszula Knop // Bibliotekarz. - 2010, nr 3, s. 7 – 10
 4. Budujemy spektometr optyczny / Andrzej Stasiewicz, Juliusz Stasiewicz // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 16 – 22
 5. Co pozostaje w edukacji z przemijającej technologii? / Maciej M. Sysło // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 34-41
 6. Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień.- 2008, nr 3, s. 6-8
 7. Cyfrowi uczniowie, analogowe nauczanie / Sergo Kuruliszwili // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 39-42
 8. Czas na e-learning / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 12-13
 9. Czas na multitablice! / Małgorzata Taraszkiewicz // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 9 - 10, s. 56 - 60
 10. Czy e-learning zepchnie szkoły w niebyt? / Marcin Polak  // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 3/4, s. 68-69
 11. Czytaj ze zrozumieniem i z Internetem / Marzena Tyl // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 38-41
 12. Derive na lekcji (1) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 3, s. 35 - 36
 13. Derive na lekcji (2) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 4, s. 50
 14. Derive na lekcji (3) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 5, s. 41
 15. Derive na lekcji (4) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 7, s. 46
 16. Derive na lekcji (5) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 8, s. 44
 17. Derive na lekcji (6) / Zbigniew Galon // Matematyka. - 2006, nr 9, s. 21
 18. Dlaczego zastosowania Internetu są tak marginalnie obecne w polskiej szkole? / Witold Kołodziejczyk //Edukacja i Dialog. - 2007, nr 7, s. 16 - 17
 19. Dydaktyczny kontekst edukacji przedszkolnej wspomaganej komputerem / Marcin Kołacz, Krystyna Żuchelkowska // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 12, s. 10-13
 20. E - learning na usługach bibliotek pedagogicznych? / Anna Szeląg // Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 19 - 20
 21. E-Learning 2.0 - przegląd technologii i praktycznych wdrożeń / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 38 - 43
 22. E-learning 2.0 - przegląd technolohgii i praktycznych wdrożeń (cz. 1) / Marcin Dąbrowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 11 - 14
 23. E-learning co jeszcze przed nami? / Andrzej Jaszczuk // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5/6, s. 23-25
 24. E-Learning i multimedia we wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego? Dlaczego nie? / Anna Wieczorek // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s. 21 - 24
 25. Edukacja interaktywna / Tomasz Prauzner // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s. 42-44
 26. Edukacja interaktywna alternatywą dla polskich szkół / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 5, s. 58 - 61
 27. Edukacja przez Internet - najwyższa konieczność / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 8, s. 18 - 19
 28. Elektroniczny słownik obrazkowy / Elżbieta Gajek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 35 - 37
 29. eTwinning - nowoczesny program dla szkół / Agnieszka Prokop // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 54 – 55
 30. Exel na lekcjach geografii. Zajęcia z komputerem / Andrzej Gabrowski // Geografia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 33 - 37
 31. Hamlet w oprawie multimedialnej / Waldemar Howil // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 80 - 83
 32. Informatyzacja szkoły może być krokiem wstecz - dwie synergie / Sabina Furgoł, Lechosław Hojnacki //Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 42 - 45
 33. Interaktywny klucz do sukcesu edukacji // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11 - 12, s. 46 – 47
 34. Internet jako narzędzie edukacyjne.Geowortal Edukacyjny projekt polskich geografów / Beata Gienatowska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 26-33. - Bibliografia
 35. Internet w edukacji / Witold Kołodziej, Bartosz Kramek // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3-4, s. 64 - 70
 36. Internet w edukacji biologicznej / Marek Bartoszewocz // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 21-24
 37. Internet w każdej szkole / Jerzy Bobryk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 3, s. 83 – 100
 38. Internetowa podróż w krainę baśni / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 1, s. 88 - 94
 39. Internetowe układanki / Sonia Jarota // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 63 – 67
 40. Internetowe zasoby dla nauczycieli historii / Zbigniew Osiński // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 15-20
 41. Internetowy panteon / Jarosław Czechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 76 - 82
 42. Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer // Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 7-8
 43. Jestem bezpieczny w sieci / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 39-42 WebQuest jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.
 44. Klik uczy liczyć w zielonej szkole / Barbara Śliwa // Życie Szkoły. - 2005, nr 5, s. 43-45
 45. Kompetencje informatyczno - medialne nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 42-49
 46. Komputer dla ,,maluchów'' w bibliotece szkolnej / Lucyna Kisiel, Lilianna Urbańska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 6, s. 4-5 Strony internetowe przeznaczone dla najmłodszych.
 47. Komputer na lekcjach ...o tolerancji / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 4, s. 84 - 92
 48. Komputer pomaga przełamać lody / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 88 - 94
 49. Komputer w nauce czytania i pisania / Kornelia Solich // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 56-61
 50. Komputer w nauczaniu przedmiotowym / Ewa Beksińska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 61 – 66
 51. Komputerowe gry dydaktyczne - sposób na atrakcyjne lekcje / Monika Górczyńska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 10, s. 22 - 24
 52. Komputerowe igraszki z diabłem / Danuta Górniak // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 44 - 51Wykorzystanie komputera w nauczaniu języka polskiego. Przykłady ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych.
 53. Komputerowe minilaboratoria przyrodnicze / Henryk Szydłowski // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 13 - 15
 54. Komputerowe spotkania z muzyką artystyczną / Mirosław Kisiel // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 55-60
 55. Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej / Ewa Parkita // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 4, s. 35 - 42
 56. Koniec ekranowego czytelnika? / Paweł Sporek // Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 38-42
 57. Kreowanie świata w mediach: dramatyzacja rzeczywistości / Patrycja Pelc // Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 41-45
 58. Lekcja z wykorzystaniem symulacji komputerowej "Antybiotyki" / Janusz Fiett // Biologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 54 - 57
 59. Literackie i pozaliterackie teksty kultury w Internecie / Alaksandra Dziak // Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 26-32
 60. Media - Abecadło z Miłosza : synchroniczna praca nad projektem w środowisku online / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2011, nr 3, s. 16 - 19 Projekt przeprowadzony z okazji Roku Miłosza umożliwił uczniom poznanie sylwetki noblisty oraz skorzystanie z możliwości internetu i pracy w chmurze
 61. Media też są szkołą / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 4, s. 9 – 16
 62. Medialne klucze do wyobraźni / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 24 - 32
 63. Metoda WebQuestu z perspektywy nauczyciela / Iwona Kwiatkowska  // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 11/12, s. 10 WebQuest jest jedną z metod pracy, która pozwala na efektywne wykorzystanie technologii informacyjno - komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 64. Metody pracy w Collegium Futurum / Witold Kołodziejczyk  // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 11/12, s. 9 Omówienie trzech metod dydaktycznych w szkole przyszłości - Collegium Futurum : I-Search, WebQuest, RAFTT
 65. Młodzi ludzie potrzebują multimedialnej edukacji! // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 11 - 12, s. 52 - 53
 66. Modelowanie zjawisk fizycznych cd. / Nina Tomaszewska // Fizyka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 18 - 21
 67. Muzyczne programy multimedialne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym / Ewa Parkita // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 15-21
 68. Muzyka z komputera / Bernard Panasiuk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 22-28
 69. Nauczyciel i Internet - czyli jak wykorzystać strony przeznaczone dla dzieci / Agnieszka Kaczmarek //Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 50-59
 70. Nauka języka z komputerem / Elżbieta Gajek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 46-47
 71. Nauka o technice czy technika nauczania? / Jacek Krause // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 42 - 45
 72. Negatywny wpływ komputerów na życie ludzkie / Ewa Blada // Lider. - 2005, nr 1, s. 18-19. - bibliografia
 73. Nowa literatura czyli hipertekst literacki / Małgorzata Janusiewicz // Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 43-50
 74. Nowe środki dydaktyczne w kształceniu przyrodniczym. Tablica interaktywna / Magdalena Nocny //Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 39 - 42
 75. Nowe tchnienie w edukacji / Monika Kida // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 7, s. 10 - 11
 76. Nowoczesne środki dydaktyczne w pracy nauczyciela / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 3, s. 50 - 53
 77. O kulisach międzynarodowej współpracy głogowskiego przedszkola / Ewa Kurzak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, Przed Szkołą s. 16-20
 78. Od tam - tamów do Gadu - Gadu / Piotr Kowalczuk // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 10 -11
 79. Optymalizacja z CASIO FX- 9860 / Krzysztof Nowakowski // Matematyka. - 2006, nr 5, s. 42 - 44
 80. Otwarte zasoby internetu szansą dla edukacji ustawicznej / Sławomir Koziej // Edukacja. - 2010, nr 4, s. 45 - 53
 81. Pamięć, wiedza, motywacja. Jak wykorzystywana jest sztuczna inteligencja w systemach e-learningowych / Krzysztof Wojewodzic // Edukacja. - 2010, nr 2, s. 95 - 98
 82. Pisarze i poeci w Internecie. Przegląd wybranych stron / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. - 2006/2007, nr 1, s. 44 – 51
 83. Po co komu technologia informacyjna w szkole? / Marek Konieczniak // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 56-59 Bibliogr. Nauczanie informatyki w szkole, wykorzystanie komputera, internetu i innych pomocy dydaktycznych opartych na nowoczesnych technologiach informatycznych w nauczaniu.
 84. Poloniści wobec mediów / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2008/2009, nr 4, s. 9 – 23
 85. Portal "Matematycy i nie tylko" / Paweł Pietroń // Matematyka. - 2007, nr 3, s. 160 – 161
 86. Portale edukacyjne- rzecz potrzebna czy zbędna młodzieży? / Ewa Auguścik, Anna Burger, Dominika Micińska // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 44-46
 87. Powstanie Kościuszkowskie w obrazach - lekcja historii w pracowni komputerowej / Urszula Szymańska - Kujawa // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 42 – 49
 88. Profesor Maciej Sysło rozpoczyna dyskusję o e-learningu w szkole... / Mariusz Malinowski // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 22-26
 89. Programy komputerowe w edukacji muzycznej / Mirosław Grusiewicz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 3 -11
 90. Projektowanie ma sens / Piotr Peszko // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 5/6, s. 66-69
 91. Przegląd literatury dotyczącej roli mediów w procesie rozwoju dziecka / Anna Klimaszewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 99-105
 92. Puzzle i quizy - pomysł na zajęcia multimedialne o Fryderyku Chopinie / Anna Zakrzewska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 5, s. 62-65
 93. Rola mediów w procesie kształtowania ról płciowych u dzieci / Elżbieta Anita Bajcar, Przemysław Bąbel //Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 23-31
 94. Społeczeństwo! WEB2.0 nowym kierunkiem w edukacji / Tadeusz Trzaskowski // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 6 - 10
 95. Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online / Michał Ostrowicki // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 26-31
 96. Szkolenie biblioteczne na odległość w Bibliotece Szkoły Głównej Handlowej / Paweł Tanewski //Bibliotekarz. - 2008, nr 11, s. 25 - 26
 97. Szkoła w epoce płynnej nowoczesności / Janusz Morbitzer // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 5/6, s. 33-37, bibliogr.
 98. Szkoła w pułapce internetu / Janusz Morbitzer // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10, s. 18-27 Bibliogr.
 99. Szybciej - krócej - dalej / Marek Hyla // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s. 34 – 35
 100. Tablica interaktywna StarBoard na lekcjach chemii / Hanna Gulińska // Chemia w Szkole. - 2005, nr 5, s. 58 - 61
 101. Wsparcie z sieci - portale wiedzy dla nauczycieli / redakcja Scholaris // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dodatek tematyczny s. 10
 102. Tablica interaktywna w szkole / Justyna Miernik, Joanna Piasta - Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 4, s. 53 - 65
 103. Technologia informacyjna w procesie edukacji : szanse i zagrożenia / Grażyna Cęcelek // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2010, nr 1, s. 31-38
 104. Umiem czytać i liczyć / Marzena Jantas // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s. 47 - 48
 105. W edukacji wyprzedzić przyszłość / Witold Kołodziejczyk // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 40-43
 106. W samodzielność z WebQuestem / Daniel Jabczyński // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 11/12 (222/223), s. 11
 107. Wirtualne grzybobranie / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 88 - 95
 108. Wsparcie z sieci - portale wiedzy dla nauczycieli / redakcja Scholaris // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, dodatek tematyczny s. 10
 109. Wybrane aspekty badań nad stosowaniem komputerów w nauczaniu geografii / Zbigniew Podgórski //Geografia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 31 - 38
 110. Wykorzystanie komputera do poznania biblioteki szkolnej : scenariusz zajęć bibliotecznych dla dzieci przebywających w świetlicy szkolnej lub dla uczniów nauczania zintegrowanego / Beata Sobolewska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 20
 111. Wykorzystanie narzędzi informatycznych w kształceniu zdalnym i zarządzaniu wiedzą / Sergo Kuruliszwili //Praca Socjalna. - 2009, nr 2, s. 112 - 121
 112. Z czym do ludu komputerowego? O legendzie w czasach nielegendarnych / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2007/2008, nr 2, s. 93 – 99
 113. Zabawa geoinformacją / Witold Warcholik // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 7, s. 71 - 77
 114. Zdajmy razem egzamin gimnazjalny / Danuta Kowalczyk // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 46 - 49
 115. Zdalne nauczanie zawodu / Anna Barańska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 62 - 66
 116. Znaczenie e-kursów w zdalnym uczeniu się / Elżbieta Jarosińska // Edukacja. - 2010, nr  2, s. 62 - 66 E-learning a blended learning. Dzisiejszy student i nauczyciel przyszłości. Kurs
  na platformie Moodle.

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 05 marca 2012 22:30

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

GLOBALIZACJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1996  - 2012

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Administracja publiczna wobec procesu globalizacji / pod red. Macieja Rudnickiego, Macieja Jabłońskiego ; aut. Małgorzata Ganczar [i in.]. - Warszawa : C. H. Beck, 2011. WP 103522
 2. Bezpieczeństwo międzynarodowe u progu epoki globalizacji / Roman Kuźniar // W: Problemy społeczne w grze politycznej : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Jadwigi Królikowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2006 . WP 95636
 3. Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczną potrzebą ludzkości / Jerzy Małysz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : "AlmaMer", 2008. WP 101228
 4. Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. WP 99869
 5. Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej : wokół zagadnień teoretycznych / red. nauk. Katarzyna Białobrzeska, Stanisław Kawula. - Toruń : "Akapit", 2006. WP 97405
 6. Dwa oblicza globalizacji / Maria Gabrysova // W: Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodnie / pod red. Sławomira Partyckiego. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007 . - WP 101849. - t. 1. - S. 115-119.
 7. Dylematy teorii ekonomii w rzeczywistości gospodarczej XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Adama P. Balcerzaka i Doroty Góreckiej ; [aut. Alicja Antonowicz i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, [2007]. WP 94900
 8. Dzielenie się światem / Michael Carley, Philippe Spapens ; tł. [z ang.] Jerzy Bałdyga. - Białystok : "Ekonomia i Środowisko" ; Warszawa : Instytut na Rzecz Ekorozwoju, 2000. WP 88079
 9. Edukacja wobec ładu globalnego / red. nauk. Tadeusz Lewowicki [i in.] ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : "Żak", 2002. CzP 37.01
 10. Edukacyjne konteksty procesów globalizacji / pod red. Wojciecha Kojsa ; przy współudz. Łucji Dawid. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski : Filia w Cieszynie, 2001.  CzP 37.01
 11. Europa w epoce globalnej / Anthony Giddens ; przeł. Magdalena Klimowicz, Miłosz Habura ; red. nauk. polskiego wyd. Tomasz Żyro. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. WP 99901
 12. Europejski model społeczny : doświadczenia i przyszłość / red. nauk. Dariusz K. Rosati. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. WP 99902
 13. Ewolucja państwa jako politycznej instytucji społecznej / Walentin Lubaszyc ; tł. Danuta Przepiórkowska ; red. nauk. Adam Bosiacki ; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Liber", 2010. WP 103123
 14. Globalistyka : procesy globalne i ich lokalne konsekwencje / Mirosława Czerny, Robert Łuczak, Jerzy Makowski ; red. Mirosława Czerny. - Warszawa :Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. WP 98013
 15. Globalistyka : przyszłość globalnej gospodarki / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : "Difin", 2007. WP 95295
 16. Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. [z ang.] Ewa Klekot. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, cop. 2000. WP 92265
 17. Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika / Zygmunt Bauman ; przeł. [z ang.] Ewa Klekot. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2006. WP 93822
 18. Globalizacja : więcej niż podręcznik : społeczeństwa, kultura, polityka : z perspektywy nowej struktury ładu światowego / Władysław Misiak. - Wyd. 2 zaktual. - Warszawa : "Difin", 2009. WP 104108
 19. Globalizacja : zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing / Dariusz Eligiusz Staszczak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2007. CzP 005
 20. Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Wyd. 1, dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. WP 93926
 21. Globalizacja / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Hanna Simbierowicz. - Wyd. 1, dodr. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. WP 98014
 22. Globalizacja a jednostka / pod red. Aleksandry Błachnio. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009. WP 100817
 23. Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej / Marian Noga, Magdalena K. Stawicka (red.) - Warszawa : "CeDeWu", 2008. WP 98015
 24. Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. CzP 33
 25. Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych / red. nauk. Arkadiusz Potocki. - Warszawa : "Difin", 2009. WP 100840
 26. Globalizacja a stosunki międzynarodowe / pod red. Edwarda Haliżaka, Romana Kuźniara, Janusza Symonidesa. - Bydgoszcz : "Branta", 2004. WP 89427, WP 97202
 27. Globalizacja a zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne / Ewa Polak. - Warszawa : "Difin", 2009. CzP 33
 28. Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Juliusza Kotyńskiego. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005. WP 95296
 29. Globalizacja i integracja regionalna a wzrost gospodarczy / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. - Warszawa : "CeDeWu", 2010. WP 103127
 30. Globalizacja i my : tożsamość lokalna wobec trendów globalnych / red. Romuald Piekarski, Michał Graban. - Kraków : "Universitas", cop. 2003. WP 89434, CzP 316
 31. Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej / red. naukowa Renata Orłowska, Krystyna Żołądkiewicz ; [aut.: Tomasz Bieliński i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012. WP 104107
 32. Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith ; przy współprac. Patricii Owens ; tł. Mateusz Filary [et al.] - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008. CzP 32
 33. Globalizacja usług : outsourcing, offshoring i shared services centers : praca zbiorowa / pod red. Adama Szymaniaka. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008. WP 96461
 34. Globalizacja w trzech odsłonach : offshoring, globalne nierównowagi, polityka pieniężna / Krzysztof Rybiński. - Warszawa : "Difin", 2007. WP 95297
 35. Globalizacja we współczesnym świecie / Włodzimierz Anioł // W: Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wojciech Jakubowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007 . - WP 97899, CzP 32 - S. 1065-1080.
 36. Globalizacja, naród, jednostka : zagadnienia tożsamości kulturowej / red. Tomasz Kuczur, Aleksandra Błachnio. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2009. WP 100818
 37. Globalna gospodarka i globalny kryzys / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : "Difin", 2009. WP 99904
 38. Globalna sprawiedliwość / Jon Mandle ; przeł. [z ang.] Małgorzata Dera. - Warszawa : "Sic!", 2009. WP 102449
 39. Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków / red. nauk. Stanisław Miklaszewski, Edward Molendowski. - Warszawa : "Difin", 2009. WP 100819
 40. Konfiguracje globalne : struktury, agencje, instytucje / Witold Morawski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. WP 102470
 41. Konsekwencje nowoczesności / Anthony Giddens ; przekł. Ewa Klekot. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.  WP 98926
 42. Kultura a rynek. T. 1 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008. WP 97805
 43. Kultura a rynek. T. 2 / pod red. Sławomira Partyckiego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008. WP 97806
 44. Lokalna wspólnota polityczna a zagadnienie tożsamości zbiorowej : [praca zbiorowa] / red. Romuald Piekarski. - Kraków : "Universitas", cop. 2002. WP 89289
 45. Megatrendy a strategia i polityka rozwoju = Development megatrends, strategy and policy / Janusz Stacewicz ; Komitet Prognoz "Polska w XXI wieku" przy Prezydium PAN. - Warszawa : "Elipsa", 1996.  WP 86246, WP 86247
 46. Oblicza globalizacji / Wilhelmina Wosińska. - Sopot : "Smak Słowa", 2008. WP 96036, CzP 33
 47. Państwo i prawo w dobie globalizacji / pod red. Stanisława Sagana. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. WP 102905
 48. Planeta slumsów / Mike Davis ; przeł. Katarzyna Bielińska. - Warszawa : "Książka i Prasa", 2009. WP 100824
 49. Podstawy bezpieczeństwa narodowego Polski w erze globalizacji / [zespół aut. Ryszard Jakubczak i in. ] ; Akademia Obrony Narodowej. - Warszawa : Akademia Obrony Narodowej, 2008. WP 101997
 50. Polska i świat wobec wyzwań współczesności : aspekty polityczne, ekonomiczne i formalno-prawne / red. nauk. Wojciech Gizicki, Dorota Gizicka. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. WP 97871
 51. Polska w stosunkach międzynarodowych / red. nauk. Stanisław Bieleń ; Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007. WP 97867
 52. Polskie firmy wobec globalizacji : luka kompetencyjna / red. nauk. Agnieszka Sitko-Lutek ; aut. Jerzy Baruk [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. WP 95800
 53. Prawo antymonopolowe w obliczu globalizacji : kierunki rozwoju / Rajmund Molski. - Bydgoszcz ; Szczecin : "Branta", 2008. WP 96064
 54. Proces globalizacji korporacyjnej / Katarzyna Marzęda. - Bydgoszcz : "Branta", 2007. WP 95383
 55. Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce : wyzwania współczesności / Zbigniew Malara. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. WP 93813
 56. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji / Jacek Chądzyński, Aleksandra Nowakowska, Zbigniew Przygodzki. - Wyd. 2. - Warszawa : "CeDeWu", 2012. WP 104202
 57. Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych : aspekty polityczno-gospodarcze / red. nauk. Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak [i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2008. WP 95875
 58. Rola i znaczenie zjawiska globalizacji w egzystencji jednostek i grup społecznych na świecie / Andrzej Radziewicz-Winnicki // W: Pedagogika społeczna w obliczu realiów codzienności / Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008 . - WP 98121, CzP 37.013.42 - S. 203 - 222.
 59. Rola organizacji pozarządowych w procesie globalizacji / Iwona Strojek // W: Nowoczesność, ponowoczesność : społeczeństwo obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej / pod red. Sławomira Partyckiego. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2007 .   - WP 101848. - t.2. - S. 170-173.
 60. Skonsumowani : jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli / Benjamin R. Barber ; przeł. Hanna Jankowska. - Warszawa : "Muza", 2008. WP 98165
 61. Socjologia codzienności / pod red. Piotra Sztompki i Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : "Znak", 2008. WP 102622, WP 102623, CzP 316
 62. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008. WP 101613
 63. Socjologia zmian społecznych / Piotr Sztompka ; przekł. [z ang.] Jacek Konieczny. - Kraków : "Znak", 2005. WP 94066, CzP 316
 64. Socjologia zmian społecznych / Piotr Sztompka ; przekł. [z ang.] Jacek Konieczny. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : "Znak", 2010. WP 102624, WP 102625
 65. Społeczeństwo sieci / Manuel Castells ; przekł. Mirosława Marody [i in.] ; red. nauk. Mirosława Marody. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. WP 96089, WP 96090
 66. Społeczeństwo w stanie oblężenia / Zygmunt Bauman ; przeł. Janusz Margański. - Warszawa : "Sic!", 2006. WP 92929
 67. Społeczne skutki globalizacji : globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne : praca zbiorowa / pod red. nauk. Izabelli Łęckiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2005. WP 95687
 68. Strach przed mniejszościami : esej o geografii gniewu / Arjun Appadurai ; tł. Marta Bucholc. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. WP 101293
 69. Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji / Wiesław Breński, Adam Oleksiuk. - Warszawa : "Difin", 2008. WP 96096
 70. Świat arabski wobec globalizacji : uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne / Katarzyna Górak-Sosnowska. - Warszawa : "Difin", 2007. WP 95697
 71. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010. CzP 32
 72. Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych / Eugeniusz M. Pluciński. - Bydgoszcz ; Kraków : "Branta", 2008. CzP 33
 73. Wizja sprawiedliwej globalizacji : propozycje usprawnień / Joseph E. Stiglitz ; przekł. Adam Szeworski. - Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.  WP 94998
 74. Wybrane zagadnienia zmieniającej się rzeczywistości / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Renaty A. Maksymiuk. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. WP 104257
 75. Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej / Andrzej Ćwikliński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005. WP 93271, CzP 37.014
 76. Życie na przemiał / Zygmunt Bauman ; przekł. [ z ang.] Tomasz Kunz. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005. WP 92891S

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. Blaski i cienie globalizacji / Pranab Bardhan // Świat Nauki. - 2006, nr 7, s. 64-69, 71
 2. Chrześcijańska odpowiedzialność w dobie globalizacji / Tomasz Węcławski  // Znak. - 2003, nr 4, s. 22-37
 3. Chrześcijaństwo a globalizacja / Tomasz Węcławski // Odra. - 2003, nr 12, s. 13-18
 4. Czas na formowanie cywilizacji równowagi / Stanisław Abramczyk // Aura. -  2010, nr 3, s. 13-15
 5. Czy możliwa jest sprawiedliwość językowa? / Walter Żelazny // Kultura i Społeczeństwo. -  2010, nr 2, s. 157-169
 6. Dwa pojęcia jedności / Adam Chmielowski // Odra. - 2003, nr 1, s. 33-38
 7. Dynamika i hamulce globalizacji / Gabriela Ziewiec // Nowe Książki. - 2004, nr 11, s. 65-66
 8. Edukacja globalna w Polsce / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. -  2010, nr 4, s. 17-19
 9. Edukacja na tle procesów globalizacji / Maria Leśniak // Nowa Szkoła. - 2009, nr 6, s. 14-18
 10. Globalizacja / Jarosław Gowin // Znak. - 2003, nr 4, s. 9-11
 11. Globalizacja a edukacja /  Małgorzata Tulik-Hamelak // Bliżej Przedszkola. -  2011, nr 7/8, s. 12-14
 12. Globalizacja a zdrowie publiczne / Izabella Łęcka // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 33-43
 13. Globalizacja handlu usługami zdrowotnymi i polski system ochrony zdrowia / Michał Kruszka // Polityka Społeczna. - 2003, nr 8, s. 1-5
 14. Globalizacja i praca - przegląd dyskusji / Jan Dzierzgowski // Polityka Społeczna. - 2006, nr 3, s. 5-10
 15. Globalizacja jako przedmiot badań i nauczania w geografii społeczno-ekonomicznej / Roman Matykowski, Anna Tobolska // Geografia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 22-25
 16. Globalna kultura / Ryszard Adam Podgórski // Wychowawca. -  2011, nr 9, s. 8-9
 17. Glokalizacja i postfolkloryzm : kultura wobec procesów globalizacyjnych / Magdalena Januszewska-Stępniak // Geografia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 19-26
 18. Jakość edukacji czyli ewaluacji? : osobiste zapiski z międzynarodowej konferencji z Krakowem w tle / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 6, s. 24-27
 19. Jest alternatywa! / Paweł Łuków // Nowe Książki. - 2005, nr 7, s. 32-33
 20. Kasyno globalizacji / Sławomir Magala // Odra. - 2004, nr 7/8, s. 15-19 s. 14-18
 21. Kościół unią świata? / Nicholas Boyle : rozm. przepr. Tadeusz Jagodziński // Znak. - 2003, nr 4, s. 38-48
 22. Mobilność edukacyjna staje się koniecznością / Joanna Jarmużek // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 9-13
 23. Nauczanie języków obcych w kontekście globalizacji i integracji europejskiej / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. -  2009, nr 3, s. 9-14
 24. Nowa gospodarka globalna / Paweł Dembiński // Znak. - 2003, nr 4, s. 49-71
 25. Nowoczesność jako źródło pozornych alternatyw : redystrybucja społeczno-kulturowych determinantów edukacyjnych / Amadeusz Krause // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 15-19
 26. Od Manhattanu do Ugai czyli między nieskończonością a zerem / Wojciech Giełżyński // Odra. - 2003, nr 6, s. 9-13
 27. Precz z logo! / Naomi Klein : rozm. przepr. Jacek Żakowski // Polityka. - 2004, nr 43, s. 48-51
 28. Problem pracy i braku pracy w kontekście zmiany rynku pracy : konstatacja pedagoga / Adela Kożyczkowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 4, s. 167-185
 29. Procesy globalizacji we współczesnym świecie / Przemysław Śleszyński // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 5-21
 30. Procesy globalizacyjne w Polsce : zróżnicowanie przestrzenne / Tomasz Komornicki // Geografia w Szkole. - 2007, nr 6, s. 22-32
 31. Procesy regionalizacji a zjawiska globalizacji / Tadeusz Paleczny // Przegląd Humanistyczny. -  2008, nr 1, s. 97-107
 32. Refleksje o historii i patriotyzmie : ojczyzna, globalizacja - przewartościowania XXI w. / Hanna Wójcik-Łagan // Wiadomości Historyczne. - 2006, nr 2, s. 50-57
 33. Religia i globalizacja / Tomas Halik  // Znak. - 2003, nr 4, s. 12-21
 34. Solidarność w warunkach globalizacji / Aniela Dylus // Znak. - 2003, nr 4, s. 72-92
 35. Sylwetka ucznia XXI wieku w globalnej szkole / Janusz Mastalski // Wychowanie na co Dzień. -  2010, nr 7/8, s. 3-7
 36. Szkoła a popkultura i "brak rdzenia tożsamości" / Kwiatkowska-Ratajczak, Maria // Polonistyka. -  2008, nr 2, s. 36-41
 37. Szkoła wobec wyzwań globalizmu / Janusz Mastalski // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 17-21
 38. Światowa Komisja do Spraw Społecznego Wymiaru Globalizacji / Danuta Graniewska // Polityka Społeczna. - 2003, nr 4, s. 33-35
 39. To straszne słowo : globalizacja / Roman Kuszak // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 5, s. 6-9
 40. Trzecia droga - filozofia umiaru? / Wojciech Giełżyński // Odra. - 2003, nr 2, s. 9-15
 41. W zglobalizowanym świecie XXI wieku / Irena Motow // Edukacja i Dialog. -  2005, nr 9, s. 39-44
 42. Zachód i islam - zderzenie nieuchronne? / Damian Leszczyński // Odra. - 2004, nr 5, s. 32-38
 43. Zadumą i zadymią : antyglobaliści / Mariusz Czubaj // Polityka. -  2004, nr 13, s. 24- 27
 44. Zmierzch neoliberalnego optymizmu / Robert Kaczmarek // Odra. - 2003, nr 11, s. 9-15

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
środa, 22 lutego 2012 11:44

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Marta Wąsacz

Janusz Korczak- życie i twórczość

Bibliografia  podmiotowa w wyborze za lata 1945-2004

Druki zwarte:

 1. Bankructwo małego Dżeka / Janusz Korczak ; il. Wiesław Majchrzak. – Warszawa  Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979.Sygn.   WP 81545
 2. Dziecko salonu / Janusz Korczak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1980. Sygn. WJ 35046
 3. Dzieła. T. 1, Dzieci ulicy / Dziecko salonu / Janusz Korczak. - Warszawa : "Latona", 1992. Sygn. CzP 08
 4. Dzieła. T. 10, Senat szaleńców ; Proza poetycka ; Utwory radiowe / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Maria Prussak ; Instytut Badań Edukacyjnych ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1994. Sygn. WP 83034,  CzP 08
 5. Dzieła. T. 12, Kajtuś Czarodziej ; Uparty chłopiec ; Opowiadania (1918-1939) / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Jolanta Ługowska ; tł. tekstów hebr. Ewa świderska ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1998. Sygn.  CzP 08
 6. Dzieła. T. 2 cz. 1, Koszałki opałki / Humoreski i felietony / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów i przypisy Bożena Wojnowska] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1998. Sygn. CzP 08
 7. Dzieła. T. 2 cz. 2, Koszałki opałki / Humoreski i felietony / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów i przypisy Bożena Wojnowska] ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1998. Sygn.  CzP 08
 8. Dzieła. T. 3 cz. 2, Na mównicy : publicystyka społeczna (1898-1912) / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Józefa Bartnicka ; oprac. tekstów i przypisy Bożena Wojnowska] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1994. Sygn.  WP 83030, CzP 08
 9. Dzieła. T. 4, Szkoła życia / Obrazki szpitalne : artykuły pedagogiczne i medyczne (1900-1912) : / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Maciej Demel, Stefan Wołoszyn ; przy współprac. Marty Ciesielskiej ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1998. Sygn. CzP 08
 10. Dzieła. T. 5, Mośki, Joski i Srule / Józki, Jaśki i Franki / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Aleksander Lewin ; oprac. tekstów i przypisy Marta Ciesielska ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1997. Sygn. CzP 08
 11. Dzieła. T. 6, Sława / Opowiadania (1898-1914) / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka ; przypisy Bożena Wojnowska ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1996. Sygn. CzP 08
 12. Dzieła. T. 7, Jak kochać dziecko / Momenty wychowawcze / ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Stefan Wołoszyn ; oprac. tekstów Elżbieta Cichy ; przypisy Stefan Wołoszyn ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1993. Sygn. WP 83031,  CzP 08
 13. Dzieła. T. 8, Król Maciuś Pierwszy / Król Maciuś na wyspie bezludnej / Janusz Korczak ; red. nauk. t. Hanna Kirchner ; oprac. Elżbieta Cichy ; przypisy Marta Ciesielska, Ryszard Waksmund ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1992. Sygn. WJ 47442,  WP 83032, WK 37556, CzP 08
 14. Dzieła. T. 9, Bankructwo małego Dżeka / Kiedy znów będę mały / Janusz Korczak ; red. nasuk. t. Hanna Kirchner ; oprac. tekstów Józefa Bartnicka ; przypisy Jolanta Ługowska ;            Instytut Badań Edukacyjnych ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich ; Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1994. Sygn.   WP 83033, CzP 08
 15. Fragmenty utworów / Janusz Korczak ; wybrała Danuta Stępniewska ; il. Małgorzata Różańska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978. Sygn. WP 33459
 16. Jak kochać dziecko : Internat, kolonie letnie / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. WP 2294/b, WP 2296/b, WP 2297/b, WP 2298, WJ 4291, WK 2466,  WL 4179
 17. Jak kochać dziecko ; Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa : "Żak", cop. 2002. WL 41861
 18. Jak kochać dziecko : dziecko w rodzinie / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.Sygn. WJ 4835,  WJ 4836, WJ 4837,  WJ 4838, WJ 4839, WJ 4840,  WJ 4841, WJ 4244
 19. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 1992. Sygn. WP 79964, WK 37846
 20. Jak kochać dziecko / Janusz Korczak. - Wyd. 5. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2004. Sygn.  WL 41860
 21. Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek]. - Warszawa : "Latona", 1992. WP 83173,WP 81673,  WP 81672
 22. Józki, Jaśki i Franki / Janusz Korczak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. Sygn. WP 69726, WP 69727, WP 69728, WP 69729, WP 69730
 23. Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak ; il. Gabriel Rechowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1973. Sygn.  WP 43265
 24. Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak ; il. Tomasz Borowski. - Wyd. 4. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. Sygn. WP 71485,  WP 71486,    WP 71487,  WK 30110, WK 30111
 25. Kajtuś Czarodziej / Janusz Korczak ; il. Tomasz Borowski. - Wyd. 5. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. Sygn. WJ 43971, WK 33056
 26. Kiedy znów będę mały / Janusz Korczak ; il. Adam Marczyński. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1961. Sygn. WK 4760, WL 5759
 27. Kiedy znów będę mały / Janusz Korczak ; il. Adam Marczyński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983. Sygn. WP 84157
 28. Król Maciuś na wyspie bezludnej / Janusz Korczak ; il. Waldemar Andrzejewski. - [Wyd.8]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984. Sygn.  WP 67303, WP 67304
 29. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak ; il. Waldemar Andrzejewski. - Wyd. 9. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983. Sygn. WK 26165
 30. Król Maciuś Pierwszy / Janusz Korczak [pseud.]. - Wyd. popr. - Poznań : "G&P", 1999. Sygn. WP 103298
 31. Między swastyką a trójzębem / Janusz Korczak ; il. Mieczysław Majewski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1964. Sygn. WP 9189
 32. Myśl pedagogiczna Janusza Korczaka : nowe źródła / wybór Maria Falkowska ; [wstęp Aleksander Lewin]; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983. Sygn. WP 64142, WP 64144, WP 64143, WJ 40192,  WK 26454, WL 29971, WL 29973, WL 29743
 33. Myśli / Janusz Korczak ; wybrała i wstępem opatrzyła Hanna Kirchner. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. Sygn. WJ 43879,  WK 1636 B
 34. Na mównicy : Publicystyka społeczna (1898-1912). 1 / Janusz Korczak ; [red. nauk. t. Józefa Bartnicka ; oprac. tekstów i przypisy Bożena Wojnowska] ; Instytut Badań Edukacyjnych, Instytut Badań Literackich PAN, Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka. - Warszawa : "Latona", 1994. Sygn. WP 83029, CzP 08
 35. Pamiętnik / Janusz Korczak [pseud.]. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1984. Sygn. WP 67290,  WP 67291, WK 27845
 36. Pedagogika żartobliwa / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. WP 81820, WJ 14679, WJ 14680,   WJ 14681, WK 2465, WL 3820
 37. Pisma wybrane. [T.] 1 / Janusz Korczak ; [wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984. Sygn.  WP 67288, WJ 41259, MKsK 37(081)A/Z, CzP 37.091.4
 38. Pisma wybrane. [T.] 1 / Janusz Korczak ; [wprowadzenie i wybór Aleksander Lewin]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978. Sygn. WP 33925, CzL 24041
 39. Pisma wybrane. [T.] 2 / Janusz Korczak ; [wybór Aleksander Lewin]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978. Sygn. WP 33926, CzL 24042
 40. Pisma wybrane. [T.] 2 / Janusz Korczak ; [wybór Aleksander Lewin]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984. Sygn. WP 67289, WJ 41260, MKsK 37(081)A/Z, CzP 37.091.4
 41. Pisma wybrane. [T.] 3 / Janusz Korczak ; [ wybór Aleksander Lewin]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978. Sygn.  WP 35032, WP 35033, WL 24342, CzL 24343
 42. Pisma wybrane. [T.] 3 / Janusz Korczak ; [wybór Aleksander Lewin]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. Sygn. WP 75900,  WP 70324, WJ 41926, MKsK 37(081)A/Z, CzP 37.091.4
 43. Pisma wybrane. [T.] 4 / Janusz Korczak ; [ wybór Aleksander Lewin]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978. Sygn.   WJ 32667,
 44. Pisma wybrane. [T.] 4 / Janusz Korczak ; [wybór Aleksander Lewin]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986. Sygn. WJ 42042, MKsK 37(081)A/Z
 45. Prawidła życia : pedagogika dla dzieci i młodzieży / Janusz Korczak [pseud.] ; il. Szymon Kobyliński. - Wyd. 2 powojenne. - Warszawa : "Pelikan", 1988. Sygn. WJ 46169, WK 35529
 46. Prawidła życia / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn.  WP 4662, WJ 14678, WJ 4967, WJ 4968
 47. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Rypin : Dom Wydawniczy Verbum, 1996. Sygn. WP 84096, WP 84095
 48. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa ; Kraków : ”Książka“, 1948. Sygn. WP 539
 49. Prawo dziecka do szacunku / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn.  WJ 16388,  WL 6172
 50. Sława : opowieść / Janusz Korczak ; [okł. J. Toma]. - Wyd. nowe. - Warszawa ; Jakob Mortkowicz, Kraków : 1946. Sygn. WP 51290
 51. Sława : opowieść / Janusz Korczak ; [okł. J. Toma]. - Wyd. nowe. - Warszawa ; Kraków : Jakob Mortkowicz, 1945. Sygn.  Cz1P A/821.162.1-1/-9
 52. Wybór pism pedagogicznych. T. 1 / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. Sygn.  WJ 12615, WJ 3233,  WK 1599
 53. Wybór pism pedagogicznych. T. 1 / Janusz Korczak. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. WJ 4911,  WJ 4912, WJ 4913,  WJ 4914, WJ 4749,  WK 2529
 54. Wybór pism pedagogicznych. T. 2 / Janusz Korczak ; posł. Zofii Szymańskiej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. Sygn. WP 3197, WJ 12616, WJ 4750, WJ 3234, WL 2569, WK 1600
 55. Wybór pism pedagogicznych. T. 2 / Janusz Korczak ; posł. Zofii Szymańskiej. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958. Sygn. WJ 4915, WJ 4916, WJ 4917,    WJ 4918, WK 2530,
 56. Wybór pism. T. 1 / Janusz Korczak ; [ wyboru dokonał Igor Newerly ; red. Danuta Stępniewska] - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1957. Sygn. WP 6088,  WJ 15200, WJ 5678, WK 3565, WL 5049, CzP 37.091.4
 57. Wybór pism. T. 2 / Janusz Korczak ; [ wyboru dokonał Igor Newerly ; red. Danuta Stępniewska] - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1958. Sygn. WP 6089, WJ 7460, WJ 5679, WK 3566, WL 5050, CzP 37.091.4
 58. Wybór pism. T. 3 / Janusz Korczak ; [ wyboru dokonał Igor Newerly ; red. Danuta Stępniewska] - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1958. Sygn.  WP 81799, WJ 7461, WJ 5680, WK 3567, CzL 5052
 1. Wybór pism. T. 4 / Janusz Korczak ; [ wyboru dokonał Igor Newerly ; red. Danuta Stępniewska] - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1958. Sygn. WP 6091,   WJ 15203, WJ 7462, WJ 5681, WK 3568,

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
środa, 22 lutego 2012 11:38

 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Marta Wąsacz

Janusz Korczak-życie i twórczość

Bibliografia przedmiotowa w wyborze za lata 1961-2012

Druki zwarte:

 

 1. Aby nie uległo zapomnieniu : rzecz o Domu Sierot Krochmalna 92 / Ida Merżan. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. Sygn. WP 73649,  WK 32092
 2. Co mi dał Janusz Korczak : pokłosie konkursu / wyboru dokonał Kazimierz Dębnicki ; wstęp i red. Ela Frydman. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. Sygn.  WK5985,  WJ15624, WJ7675, WJ 7676, WJ 7677, WL 6438
 3. Dzieci - miłość moja, duma moja, troska moja / Ida Merżan ; wybór Marta Ciesielska, Olga Kierczyńska ; [przedm.Kazimierz Koźniewski] ; Ośrodek Dokumentacji i Badań Korczakianum. - Warszawa : "Ezop", 2002. Sygn. WP 88485
 4. Dzieła wszystkie. T. 6, Współczesna powieść i krytyka ; Artykuły literackie ; Studja o Wyspiańskim / Stanisław Brzozowski ; pod red. Artura Górskiego i Stefana Kołaczkowskiego ; oprac. J. i B. Suchodolscy. - Warszawa : Instytut Literacki, 1936. Sygn. Cz1P A/821.162.1(091)
 5. Edukacja polonistyczna na rozdrożach : spotkania z językiem polskim w klasach I-III / red. Dorota Klus-Stańska, Małgorzata Dagiel. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 1999. WK 44115
 6. Gdy nadchodził kres : ostatnie lata życia Janusza Korczaka / Aleksander Lewin. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. WP 84575, WK 40035,   WP 98678
 7. Janusz Korczak - życie i dzieło : materiały z Międzynarodowej Sesji Naukowej, Warszawa, 12-15 października 1978 r / [kom. red. Hanna Kirchner, Aleksander Lewin, Stefan Wołoszyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Sygn. WP 71125,  WP 71126, WK 25328,  WP 61548
 8. Janusz Korczak : pisarz - wychowawca - myśli : studia / pod red. Hanny Kirchner. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN, 1997.Sygn. WK 40443
 9. Janusz Korczak : poradnik bibliograficzny / pod red. i ze wstępem Witolda Stankiewicza ; Biblioteka Narodowa, Instytut Bibliograficzny, Książnica Miejska im. M. Kopernika. - Warszawa : Książnica Miejska im. M. Kopernika, 1978. Sygn.   WJ 31741
 10. Janusz Korczak / Alicja Szlązakowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygn. WP 51715, WP 33504, WP 33505,WP 33506, WL 23946, WK 21621
 11. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1961. Sygn. WK 4138, WJ 6347
 12. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1966. Sygn. WP 91013, WL 7134, WL 7135
 13. Janusz Korczak / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 5. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. Sygn. WP 33466, WP 33467, WP 33468,   WJ 30848
 14. Janusz Korczak / Marek Jaworski. - Warszawa : "Interpress", 1973.Sygn.  WL 18008, WJ 24124, WJ 24125
 15. Janusz Korczak / Marek Jaworski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : "Interpress", 1977. Sygn. WP 32376,  WK 21366
 16. Janusz Korczak o szkole : poglądy - oceny -doświadczenia / Rusakowska Daniela ; Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zakład Systemów Wychowawczych. - Warszawa : Instytut Badań Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, 1989. Sygn.  WP 9006/b
 17. Janusz Korczak w getcie : nowe źródła / [wstęp i red. nauk. Aleksander Lewin ; oprac. filologiczne tekstów Monika Ziółek]. - Warszawa : "Latona", 1992. Sygn.  WP 83173, WP 81673, WP 81672
 18. Janusz Korczak w legendzie poetyckiej / red. Alicja Szlązakowa ; il. Anna Mottl-Szlązak. - Warszawa : "Interlibro", 1992. Sygn.  WK 37364
 19. Kalendarz życia, działalności i twórczości Janusza Korczaka / Maria Falkowska ; [przedm. Aleksander Lewin ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989. Sygn.  WL 36024, W P 94302,  WJ 46513, WK 35667
 20. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier - Warszawa : "W.A.B.", 2011. Sygn.  WP 103592,  WJ 54412
 21. Korczak / Stefan Wołoszyn. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1978. Sygn.   WP 81198, WP 33532,  WP 33533, WP 33534, WJ 30854, CzP 37.091.4
 22. Korczak / Stefan Wołoszyn. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982. Sygn.  WK 25840
 23. Korczak z bliska / Kazimierz Dębnicki. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. Sygn. WJ 41709, WK 28989
 24. Korczakowskie dialogi / red. nauk. Jadwiga Bińczycka. - Warszawa : "Żak", 1999. WK 41737,  WJ 49030
 25. Korczakowskie inspiracje / Antonina Gurycka. - Warszawa : "Scholar", 2002. Sygn. WK 44440
 26. Pedagogikę jako naukę o człowieku : w setną rocznicę urodzin Janusza Korczaka : [materiały z Ogólnopolskiego Seminarium Korczakowskiego,Katowice,1-18 IV 1978] / pod red. Jadwigi Bińczyckiej i Kazimierza Gorzeloka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1979. Sygn. WK 23325
 27. Prekursorzy pedagogiki opiekuńczej : J. H. Pestalozzi, K. Korczak, A. Makarenko, J. Babicki / Ireneusz Pyrzyk. - Toruń : Adam Marszałek, 2003. Sygn. CzJ 37.013
 28. Rozmowa w sadzie piątego sierpnia / Igor Newerly. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. Sygn. WP 35075
 29. Samorząd uczniowski w systemie wychowawczym Korczaka / I. Newerly, Al. Kamiński, Wł. Żelazko. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962. Sygn.   WK 5482, WJ 15530, WJ 7620, WL 6306
 30. Spotkanie z Korczakiem / Jadwiga Bińczycka. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego, 2009. Sygn.  WJ 53922
 31. Tryptyk pedagogiczny - Korczak, Makarenko, Freinet / Aleksander Lewin. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986.Sygn.  WP 75901, WL 34145, WL 33348, WJ 43051, WJ 43052, WP 73406, WP 73407, WP 73408,   WP 73409,   WP 73410, WP 73411,  WK 31837, WK 31838, CzP 37.091.4
 32. Umierałem sto razy / Zdzisław Korczak ; Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy. Zarząd Główny. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1988. Sygn. WP 77795, WJ 45788, WK 35113
 33. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; [wstęp Igor Newerly] ; Instytut Badań Pedagogicznych. Zakład Badań Systemów Wychowawczych. Pracownia Korczakowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1989. Sygn. WJ 47097, WK 36376,  WK 36377
 34. Wspomnienia o Januszu Korczaku / wybór i oprac. Ludwika Barszczewska, Bolesław Milewicz ; Instytut Badań Pedagogicznych, Zakład Badań Systemów Wychowawczych, Pracownia Korczakowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1981.Sygn.  WP 81199, WP 85026,  WK 24550, WJ 37800
 35. Żywe wiązanie / Igor Newerly. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.Sygn. WP 51426,  WP 52324,   WK 9963
 36. Żywe wiązanie / Igor Newerly. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1978. Sygn. WP 34338

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Janusz Korczak / Hanna Kirchner // W:  Literatura okresu Młodej Polski. T. 3 / zespół red. Kazimierz Wyka, Artur Hutnikiewicz, Mirosława Puchalska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973 . - WP   52732,  WP   52870,  CzP   821.162.1(091). - S. 297 – 328
 2. Janusz Korczak i jego system opiekuńczo-wychowawczy / Sylwia Badora // W:  Z zagadnień pedagogiki opiekuńczej // Sylwia Badora. - Tarnobrzeg : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2009 . - WP 100673. - S. 321 - 337
 3. Henryk zwany Januszem / Joanna Cieśla.  Adnotacja   70 lat od tragicznej śmierci         Janusza Korczaka - najsłynniejszego polskiego pedagoga //  Polityka . - 2012, nr 1, s. 76-79
 4. Korczak : próba biografii / Joanna Olczak-Ronikier // Warszawa : Wydawnictwo W.A.B.,   Polityka .- 2011, nr 24, s. 81
 5. Współczesność propozycji wychowawczych Janusza Korczaka / Magdalena Zmysłowska. Adnotacja   Wybrane elementy koncepcji wychowania Janusza Korczaka, z uwzględnieniem relacji między dziećmi, a dorosłymi // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2010, nr 3, s. 29-40
 6. "Dialog" z Januszem Korczakiem / Marzena Długosz, Agnieszka Gosek. Adnotacja   Korczakowskie "rady" dla nauczycieli i wychowawców. Ideał mistrza-wychowawcy - zasady moralne - postawa szacunku nauczyciela wobec dziecka // Wychowawca . - 2007, nr 6, s. 21
 7. Dziecko jest jutrem : Janusz Korczak (1878 lub 1879-1942) / Maria Chymuk.  Adnotacja   Korczakowska koncepcja wychowania // Wychowawca . - 2007, nr 6, s. 20
 8. Konferencja Korczakowska / Małgorzata Narożnik Adnotacja :  Sprawozdanie z Konferencji Korczakowskiej "Dzieło Janusza Korczaka jako podstawa idei bezpieczeństwa w Europie", która odbyła się 13 września 2007r. w Warszawie, rozpoczynając Międzynarodowy Zlot Korczakowski w 65. rocznicę śmierci pedagoga. Wychowanie w Przedszkolu . - 2007, nr 10, s. 57-59
 9. Teoria a praktyka / Janusz Korczak Adnotacja: Rozważania Janusza Korczaka na temat związku teorii z praktyką w pedagogice. Tekst po raz pierwszy ukazał się drukiem w czasopiśmie "Szkoła Specjalna" z 1924/25 nr 2, I-III 1925, s. 69-72 // Niebieska Linia . - 2007, nr 6, s. 33-34
 10. Janusz Korczak o etosie człowieka / Irena Kotwicka Adnotacja: Refleksje filozoficzne nad naturą człowieka i istotą życia // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 7, s. 60-62

 

Dokumenty elektroniczne:

 1. Król Maciuś na wyspie bezludnej [Dokument dźwiękowy] / Janusz Korczak. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna, 2011. Sygn.
 2. Król Maciuś Pierwszy [Dokument dźwiękowy] / Janusz Korczak. - Warszawa : Biblioteka Akustyczna, 2011. Sygn.

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
środa, 22 lutego 2012 11:30

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl   2012

Zestawiła : Urszula Buczkowska

 

 

Wielkanoc w Szkole

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

 

Wydawnictwa zwarte:

 1.  Byłem ci krzyżem… : misterium wielkopostne / Beata Jurczyga // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004. – S. 56-63                
  CzP 371.8
 2. Krzyż naszą nadzieją – spotkanie modlitewne na Wielki Tydzień / oprac. I wybór tekstów Joanna Nowak i Anna Pierzak // W: Spotkania : scenariusze uroczystości religijnych, patriotycznych i szkolnych / [Danuta Baran i in. ; red. Barbara Rabajczyk]. - Kielce : "Jedność", 2003. – S. 143-152    
  CzP 371.8
 3. Paschalne dni – montaż słowno-muzyczny z okazji Świąt Wielkanocnych / oprac. I wybór tekstów ks. dr Leszek Sikorski // W: Spotkania : scenariusze uroczystości religijnych, patriotycznych i szkolnych / [Danuta Baran i in. ; red. Barbara Rabajczyk]. - Kielce : "Jedność", 2003. – S. 153-158    
  CzP 371.8
 4. Rezurekcja – powstanie do wiecznej radości / Krystyna Gasińska // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004. – S. 64 – 73              
  CzP 371.
 5. Spotkanie przy malowanej ścianie : inscenizacje na różne okazje / Tadeusz Ruciński. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004. – S. 35-42 :  Kim jesteś przy drodze? : inscenizacja drogi krzyżowej                 
  CzP 371.8
 6. Święta Wielkanocne w obyczaju / Magdalena Maj, Justyna Zaremba // W: Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005. – S. 83-90                   
  CzP 371.8
 7. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus ; il. Marek Zadworny. - Łódź : "Juka", 1994. – S.100-107 : Pisanki, kraszanki (Wielkanoc)  
  CzP 371.8
 8. Wielkanoc puka do drzwi / Bernadeta Bażak // W : Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003. – S. 162-166           
  CzP 371.8

 

Artykuły z czasopism:

 1. Czekamy na Święta / Małgorzata Wąs // Wychowanie w Przedszkolu. – 2004, nr 4, s. 26-28
  Scenariusz dla dzieci sześcioletnich : świąteczne niespodzianki
 2. Dekoracje wielkanocne / Jadwiga Rafalska-Kawalec // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 23-27
 3. Droga cierpienia : scenariusz inscenizacji dla klas gimnazjalnych / Maria Grzegorska // Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 36-37
 4. Europejska Wielkanoc / Katarzyna Pawłecka // Życie Szkoły. – 2006, nr 4, s. 28-33                                                                                                                       
  Scenariusz zajęć. Zwyczaje Wielkanocne różnych narodów Europy.
 5. GOLGOTA : scenariusz wielkopostny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 1, s. 20-21
 6. Jajka kolorowe, bajki pisankowe / Mariola Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 16 – 17
 7. Jak to na Wielkanoc : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 20-22
 8. Kalendarzowy kram : propozycje repertuarowe do pracy z dziećmi / Wirginia Borodzicz // Wychowanie w Przedszkolu. – 2002, nr 3, s. 186-190                    
  Wiersze o tematyce wiosennej i Wielkanocnej
 9. Kilka słów o Wielkanocy : scenariusz zajęć świetlicowych / Anna Kozłowska // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 21
 10. Krzyż i Zmartwychwstanie : misterium wielkopostne dla uczniów gimnazjum / Maria Skała // Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 34-36
 11. Kto chce iść za mną, niech weźmie swój krzyż. Wielkopostna inscenizacja słowno - muzyczna / Małgorzata Sobierajska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 20-21
 12. Między śmiercią a zmartwychwstaniem : scenariusz wielkopostny wg widzeń bł. Anny Katarzyny Emmerich / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 23-25
 13. Misterium Męki Pańskiej / Alina Muszyńska // Wychowawca. - 2006, nr 3, s. 24-25
 14. Misterium Zmartwychwstania Pana Jezusa / Jolanta Owczarek // Wychowawca. - 2008, nr 3, s. 25-27
 15. Na wielkanocnym stole / Maria Gołębiewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 4, s. 60 – 61
 16. Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek / Irena Budzyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 3, s. 53 – 55
 17. Niedziela Palmowa, Wierzbna, Kwietna / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 15-19
 18. Obrzędowość wielkanocna Podkarpacia : dawniej i dziś / Anna Wajda // Niedziela : edycja przemyska. - R. LII, 2009, nr 14 (784), s. I, VIII                           
  CzP segregator REGIONALIA
 19. Od marzaneczki do pisaneczki : scenariusz przedstawienia z okazji Świąt Wielkanocnych i rozpoczęcia wiosny / Janina Werner // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 21-22
 20. Palmy i koszyczek wielkanocny / Maria Konarzewska, Jolanta Barszcz // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 2, s. 26-28\
 21. Pielęgnowanie tradycji wielkanocnych / Małgorzata Naumowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 48 – 51
 22. Pisanki, kraszanki... / Marzena Jantas, Agnieszka Woźniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 48 – 49
 23. Pisanki, palemki... / Maria Gołębiewska, Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 40 – 44
 24. Poznajemy tradycje ludowe / Beata Kalisz, Barbara Nowoszewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s.28-30
 25. Przez pasję do zmartwychwstania. Scenariusz przedświąteczny / Agata Korzeń // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 22-23
 26. Przy wielkanocnym stole : konspekt zajęć zintegrowanych dla klasy II szkoły podstawowej / Renata Gryz // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 28
 27. Radosny wielkanocny czas : scenariusz / Maria Grzegorska // Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 25
 28. Słowiańska Wielkanoc : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2004, nr 1, s. 21-22
 29. Świąteczna wydzieranka / Wiesława Grabarz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 4, s. 38 - 40
  Konspekt zajęć. Symbolika Świąt Wielkanocnych
 30. Tradycje i zwyczaje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy : bibliografia w wyborze / Elżbieta Trojan // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 4, s. 7-8
 31. Tradycje i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi : scenariusz zajęć dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Anna Cencora // Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 30-31
 32. Tradycje Świąt Wielkiej Nocy : wykorzystanie komputera... / Bogusława Rajska // Życie Szkoły. - 2010, nr 4, s. 28-30
 33. Wieczornica wielkanocna : scenariusz dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej i uczniów gimnazjum / Czesława Wydrzyńska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 2, s. 20-22
 34. Wielkanoc / Agata  Wszołek //Życie Szkoły. – 2005, nr 3, s. 38-44          
  Scenariusz zajęć zintegrowanych
 35. Wielkanoc : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III / Dorota Żak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 3, s. 18-19
 36. Wielkanoc  Jonatana : inscenizacja dla kl. III szk. podst. / Krystyna Gasińska // Wychowawca. – 2004, nr 3, s. 23  Scenariusz ułożony na podstawie książki Alfreda Bociana pt. „Wielkanoc Jonatana”  
  Artykuł dostępny w Internecie
 37. Wielkanoc na moim osiedlu / Paweł Janicki // Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 24-25
 38. Wielkanoc u Gąsiorów : zwyczaje wielkanocne Podhala / Kamila Kukuła // Życie Szkoły. – 2005, nr 3, s. 28-31                                                                          
  Scenariusz inscenizacji
 39. Wielkanoc w naszych domach (propozycja metodyczna dla klasy V) / Magdalena Kowalczyk // Język Polski w Szkole IV-VI. – 2003/2004, nr 3, s. 52-58
  Konspekt lekcji języka polskiego na temat zwyczajów związanych z świętami wielkanocnymi, z wykorzystaniem utworów "Zdrowia, szczęścia winszujemy" Tadeusza Chludzińskiego oraz "Kraszanki, pisanki" Marii Ziółkowskiej.
 40. Wielkanocna opowieść / Monika Ograbek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 4, s. 44 – 45
 41. Wielkanocne zabawy / Małgorzata Kucharska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 25-27
 42. Wielkanocny czas / Ewa Ciuba, Agata Zawadzka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 3, s. 43-45
 43. Wielkanocny poranek : scenariusz dla szkoły podstawowej / Barbara Komoń // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 30-31
 44. Zbliża się Wielkanoc / Bogusława Kubiak, Lidia Suska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 3, s. 48 – 49
 45. Zmartwychwstająca miłość / ks. Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 13
 46. Zwyczaje wielkanocne / Małgorzata Wójtowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 4, s. 48 – 50
 47. "Wierzę w Jego zmartwychwstanie" Scenariusz wielkanocny dla uczniów gimnazjum / Beata Prusinkiewicz // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 25-27

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 06 lutego 2012 16:06

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Urszula Buczkowska, Izabela Pelc
TERRORYZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Al-Kaida : międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa / Paul L. Williams ; przeł. Piotr Kuś. - Poznań : Zysk i S-ka, 2007.      WP   94758
2. Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009     WP 102894
3. Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : "Difin", 2011.     WP   103091
4. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Marka J. Malinowskiego, Rafała Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009      WP   99535
5. George W. Bush : jaki człowiek, jaki prezydent? / Longin Pastusiak. - Toruń : Adam Marszałek, 2004        WP 98483
6. Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. - Warszawa : "Difin", 2009         WP 99905
7. Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu / Matthew Levitt ; przedm. Dennis Ross ; przekł. Łukasz Müller. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.       WP   98025,  WP   98310
8. Historia powszechna XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003.  – S. 751-754 : Wojna  z terroryzmem na świecie                 WP 92082, WP 92894, CzP 94(4/9)
9. Jak dżihad przybył do Europy : wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach / Jurgen Elsasser ; przeł. Małgorzata Bochwic-Ivanovska. - Warszawa : "Muza", 2007.   WP   95535
10. Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych : elementy edukacji antyterrorystycznej / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Trio", 2008.     WP   95989,  WP   96563
11. Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.        WP   98080
12. Metageografie geopolityczne : siatki terrorystyczne: I wojna Stanów Zjednoczonych z terroryzmem / Colin Flint // W: Wstęp do geopolityki / Colin Flint ; z ang. tł. Jan Halbersztat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . – S. 169 – 200.    CzP 32
13. Moc, niemoc i przemoc / Krzysztof Mroziewicz. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2005.   WP   92499
14. Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi / Kuba Jałoszyński ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009      WP   102318
15. Paranoja polityczna : psychopatologia nienawiści / Robert S. Robins ; Jerrold M. Post. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2007                 WP 94818
16. Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztofa Liedla, Joanny Marszałek-Kawy, Szymona Wudarskiego. - Toruń : "Duet", cop. 2006                 CzL 42887
17. Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Wojciech Gizicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.       WP 100637
18. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009        WP   101414
19. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Krzysztof M. Księżopolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2009.  WP   102970
20. Psychologia terroryzmu / John Horgan ; red. nauk. Adam Frączek ; tł. Aleksandra Jaworska-Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008       WP   96166
21. Sieci terroru / Marc Sageman ; przekł. Marek Król. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.  WP   98980
22. Służby graniczne w walce z terroryzmem : polskie warunki ustrojowo-prawne / Marek Ilnicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2011         CzP   351/354
23. Społeczne aspekty terroryzmu / Edyta Szyszka // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 . - S. 277-288                 WP 95452
24. Strategia terroryzmu / Andrzej Bernard. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1978. WP   34932
25. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego / Krzysztof Karolczak // W: Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wojciech Jakubowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007  – S. 415 – 428     WP 97899,  CzP   32
26. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010.       CzP   32
27. Terror i liberalizm / Paul Berman ; przeł. [z ang.] Janusz Margański. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007].              WP   94490,  WP   94839,  WP   95705
28. Terroryzm - broń słabych? / Wojciech Słomski // W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. – S. 267 – 273.        WP 99869
29. Terroryzm / Michał Chorośnicki // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół aut. Janusz Balicki [i in.]. - Kraków : "WAM", cop. 2004 . – S.1448 – 1457.   CzP 3(03)
30. Terroryzm / Monika Nizioł - Celewicz // W: Międzynarodowe stosunki polityczne / red. nauk. Marek Pietraś. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006 . – S. 530 – 571.             WP 93998,   CzP 32
31. Terroryzm / Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven ; [red. nauk. pol. wyd. Krzysztof Liedel]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.        WP   100621
32. Terroryzm / Wojciech Modzelewski // W: Encyklopedia socjologii : suplement / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.] ; [red. nauk. Hieronim Kubiak]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005 . – S. 350 – 352.       CzP 316(03)
33. Terroryzm // W: Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . – S. 48 – 63.       WP 98080
34. Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bartosz Bolechów. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.         WP   101583
35. Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.       CzP   32
36. Terroryzm : manipulacja strachem / Tomasz Białek. - Warszawa : "Studio Emka", 2005    WP   94433
37. Terroryzm : zło naszych czasów / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2002.    WP   92779
38. Terroryzm a państwo : studium poświęcone historycznym, socjologicznym i agonologicznym aspektom terroryzmu / Longin Tadeusz Szmidt. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1979.       WP   38740
39. Terroryzm europejski : geneza i współczesne zagrożenia / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Akademia Pomorska, 2010.       CzP   32
40. Terroryzm i antyterroryzm a prawa człowieka / Bartosz Bolechów // W: Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszka Florczak ; Bartosz Bolechów. - Toruń : Adam Marszałek, 2006 . - S. 225-254.      WP 97878
41. Terroryzm i globalizacja / James D. Kiras // W: Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith ; przy współprac. Patricii Owens ; tł. Mateusz Filary [et al.]. - Kraków : Uniwersytet Jagiellońsk, 2008. – S. S. 593 – 616.   CzP 32
42. Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.      CzP   34
43. Terroryzm międzynarodowy / Zbigniew Cesarz // W: Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller. - Wyd. 4 uzup. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002 . – S. 349 – 372.       CzP 32
44. Terroryzm międzynarodowy : ideologia, formy działania i metody jego zwalczania / Piotr Ostaszewski // W: Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów / Piotr Ostaszewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008 . – S. 480 – 551       WP 98946
45. Terroryzm polityczny / pod red. Jerzego Muszyńskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.         WP   59067
46. Terroryzm w Europie Zachodniej : w imię narodu i lepszej sprawy / Wiktor Grotowicz. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000       WP   87682
47. Terroryzm. T. 1 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009.       CzP   32
48. Terroryzm. T. 2 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009        CzP   32
49. Tragarze śmierci / Witold Gadowski, Przemysław Wojciechowski. - Warszawa : Prószyński Media, 2010.    WP   102560
50. Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel. - Warszawa : "Difin", 2011.         WP 103710
51. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011.            WP 102998
52. Wobec współczesnego terroryzmu : Studium interdyscyplinarne / Janusz Krysztofik         // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 .  - S. 263-276      WP 95452
53. Współczesny wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. - Warszawa : "Trio" : Collegium Civitas, 2008.     WP   98242
54. Z problemów bezpieczeństwa : policja a zagrożenia globalne / red nauk. Andrzej Misiuk, Janusz Gierszewski ; Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach. - Chojnice : Przedsiębiorstwo Marketingowe "Logo", 2010.                                                                                                             CzP 351/354
55. Zło w imię dobra : zjawisko przemocy w polityce : autoportret terrorysty, stosowane strategie, uzasadnienia dla przemocy / Jarosław Tomasiewicz. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.        WP 101470
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. 11 [Jedenasty] września 2001 / Bartosz Bolechów //  Odra . - 2001, [nr] 11, s. 21-29
Próba wyjaśnienia pojęcia: terroryzm.
2. 9/11 dziś / Bartosz Bolechów // Odra . - 2005, [nr] 11, s. 11-20
Międzynarodowy terroryzm w cztery lata po zamachach wrześniowych w Stanach Zjednoczonych. Wpływ terroryzmu na zmiany w międzynarodowej polityce oraz skutki w sieci międzynarodowego terroryzmu.
3. Ameryka: pięć lat później / Tomasz Zalewski //  Polityka . - 2006, nr 36, s. 48-54
Stany Zjednoczone 5 lat po ataku terrorystycznym na Nowy Jork 11 września 2001 r.
4. Bomby w Bombaju / Krzysztof Mroziewicz // Polityka . - 2003, nr 36, s. 46-47
Muzułmańskie zamachy terrorystyczne.
5. Brat czy wróg naszego boga / Agnieszka Golec // Charaktery . - 2004, nr 5, s. 44-46
Czym jest terroryzm. Cechy organizacji terrorystycznych. Mechanizmy dystansowania się od moralnej wymowy czynów.
6. Bush – Mush / Krzysztof  Mroziewicz // Polityka. - 2005, nr 32, s. 50-51
Organizacje fundamentalistów islamskich w Pakistanie
7. Cywilizacje i terror / Henryk Woźniakowski // Znak. - 2001, nr 11, s. 4 – 11
Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
8. Dżihad kontra Mcświat: wojna fundamentalizmów? / Marek Dziekan //Znak.-2002 nr 1 s. 103-107        Fundamentalizm – islam. Terroryzm - kraje muzułmańskie
9. ETA - niechciane dziecko Sabino Arany / Paweł Skibiński // Mówią Wieki -2000, nr 4, s. 26-31  Nacjonaliści baskijscy. Kraj Basków - jedna z prowincji Hiszpanii.
10. Europa w poszukiwaniu samej siebie / Norman Davies // Znak. - 2003, nr 2, s. 10 – 37        Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
11. Fundamentalizm i liberalna : świat po 11 września / Adam Chmielewski // Odra. - 2002, nr 1, s. 30-37
12. Kto stworzył współczesnych terrorystów? / Rafał Przedmojski // Wprost. – 2009, nr 4, s. 50-56, 58                   Współczesny terroryzm        ( Artykuł dostępny w Internecie )
13. Ładunek nienawiści / Roman Frister // Polityka . - 2003, nr 6, s. 47-49
Terroryści – samobójcy
14. Negocjować, nawet z Al-Kaidą! / Klaus Bochamn // Polityka. - 2009, nr 34, s. 12-14
NATO - operacje pokojowe w Afganistanie.
15. Niemoc Pakistanu / Beena Sarwar // Wprost. – 2009, nr 8, s. 86-87 Terroryzm w Pakistanie
(Artykuł dostępny w Internecie )
16. Obcość i bliskość islamu / Anna Krasnowolska //Znak .-2002 nr 1 s. 88-95
Fundamentalizm – islam. Terroryzm - kraje muzułmańskie
17. Pełzająca wojna światowa / Krzysztof Mroziewicz // Polityka . - 2004, nr 13, s. 52-54
Nowe oblicza terroryzmu.
18. Seks, trawka i bomby / Bartłomiej Noszczak // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 37, s. 36   Terroryzm w Stanach Zjednoczonych przed 11 września 2001 roku. ( Artykuł dostępny w Internecie )
19. Studenci z kałachami /Paweł Szot  //Polityka. - 2008, nr 43, s. 106-107
Terroryzm w Afganistanie
20. Świat, Europa, Polska / Adam Szostkiewicz // Polityka . - 2006, nr 36, s. 54-57
Jak zmienił się świat po ataku terrorystycznym na Nowy Jork 11 września 2001 r.
21. Terrorysta po Harvardzie / Krzysztof Szymborski // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 54 - 56
22. Terroryzm - problem globalny / Zbigniew Cesarz // Odra . - 2001, [nr] 11, s. 6-11
23. Terroryzm : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Małgorzata Zawadzka // Biblioteka w Szkole . - 2003, [nr] 5, s. 10
24. Terroryzm w perspektywie historycznej / Maria Bogucka  // Mówią Wieki . - 2011, nr 8, s. 12-17  Ewolucja terroryzmu na przestrzeni wieków. Charakterystyka współczesnego terroryzmu. Opis przyczyn, technik zamachów oraz samych zamachowców.
25. Wypaleni z Bagdadu / Marcin Kołodziejczyk //  Polityka . - 2003, nr 35, s. 100-105
Irak: stracone pokolenie. Ludzie dotknięci terrorem Saddama Husajna i konfliktami zbrojnymi w Iraku.
26. Zabiję i pójdę do nieba / Wilhelmina Wosińska //  Charaktery . - 2005, nr 5, s. 44-46
Obraz współczesnego terroryzmu i terrorysty.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Urszula Buczkowska, Izabela PelcTERRORYZM

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011
WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Al-Kaida : międzynarodowy terroryzm, zorganizowana przestępczość i nadciągająca apokalipsa / Paul L. Williams ; przeł. Piotr Kuś. - Poznań : Zysk i S-ka, 2007.
  WP   94758
 2. Bezpieczeństwo w turystyce : wybrane zagadnienia / pod red. Stefana Sachy. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2009    
  WP 102894
 3. Bezpieczeństwo w XXI wieku : asymetryczny świat / red. nauk. Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka, Tomasz R. Aleksandrowicz. - Warszawa : "Difin", 2011.    
  WP   103091
 4. Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku / pod red. Marka J. Malinowskiego, Rafała Ożarowskiego i Wojciecha Grabowskiego. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009      
  WP   99535
 5. George W. Bush : jaki człowiek, jaki prezydent? / Longin Pastusiak. - Toruń : Adam Marszałek, 2004        
  WP 98483 
 6. Gospodarka i geopolityka : dokąd zmierza świat? / Jacek Białek, Adam Oleksiuk. - Warszawa : "Difin", 2009        
  WP 99905
 7. Hamas : polityka, dobroczynność i terroryzm w służbie dżihadu / Matthew Levitt ; przedm. Dennis Ross ; przekł. Łukasz Müller. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.      
  WP   98025,  WP   98310
 8. Historia powszechna XX wieku / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003.  – S. 751-754 : Wojna  z terroryzmem na świecie                
  WP 92082, WP 92894, CzP 94(4/9)
 9. Jak dżihad przybył do Europy : wojownicy Boga i tajne służby na Bałkanach / Jurgen Elsasser ; przeł. Małgorzata Bochwic-Ivanovska. - Warszawa : "Muza", 2007.  
  WP   95535
 10. Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych : elementy edukacji antyterrorystycznej / Krzysztof Liedel, Paulina Piasecka. - Warszawa : "Trio", 2008.    
  WP   95989,  WP   96563
 11. Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.        
  WP   98080
 12. Metageografie geopolityczne : siatki terrorystyczne: I wojna Stanów Zjednoczonych z terroryzmem / Colin Flint // W: Wstęp do geopolityki / Colin Flint ; z ang. tł. Jan Halbersztat. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . – S. 169 – 200.    
  CzP 32
 13. Moc, niemoc i przemoc / Krzysztof Mroziewicz. - Bydgoszcz ; Warszawa : "Branta", 2005.  
  WP   92499
 14. Organy administracji rządowej wobec zagrożeń terrorystycznych : policja w walce i przeciwdziałaniu terroryzmowi / Kuba Jałoszyński ; Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej. - Bielsko Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009      
  WP   102318
 15. Paranoja polityczna : psychopatologia nienawiści / Robert S. Robins ; Jerrold M. Post. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2007                
  WP 94818
 16. Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztofa Liedla, Joanny Marszałek-Kawy, Szymona Wudarskiego. - Toruń : "Duet", cop. 2006                
  CzL 42887
 17. Polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa europejskiego / Wojciech Gizicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.      
  WP 100637
 18. Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu : nowoczesne technologie i praca operacyjna / red. Lech Paprzycki, Zbigniew Rau. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009      
  WP   101414
 19. Problemy bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego / red. nauk. Krzysztof M. Księżopolski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Administracyjno-Społeczna, 2009.  
  WP   102970
 20. Psychologia terroryzmu / John Horgan ; red. nauk. Adam Frączek ; tł. Aleksandra Jaworska-Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008      
  WP   96166
 21. Sieci terroru / Marc Sageman ; przekł. Marek Król. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.  
  WP   98980
 22. Służby graniczne w walce z terroryzmem : polskie warunki ustrojowo-prawne / Marek Ilnicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2011        
  CzP   351/354
 23. Społeczne aspekty terroryzmu / Edyta Szyszka // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 . - S. 277-288
  WP 95452
 24. Strategia terroryzmu / Andrzej Bernard. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1978.
  WP   34932
 25. Szanse i zagrożenia dla ładu demokratycznego / Krzysztof Karolczak // W: Społeczeństwo i polityka : podstawy nauk politycznych / red. Konstanty Adam Wojtaszczyk ; Wojciech Jakubowski. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2007  – S. 415 – 428    
  WP 97899,  CzP   32
 26. Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides ; Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania ; [aut.: Agnieszka Bieńczyk-Missala i in.]. - Warszawa : "Scholar", 2010.      
  CzP   32
 27. Terror i liberalizm / Paul Berman ; przeł. [z ang.] Janusz Margański. - Warszawa : Prószyński i S-ka, [2007].              
  WP   94490,  WP   94839,  WP   95705
 28. Terroryzm - broń słabych? / Wojciech Słomski // W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009. – S. 267 – 273.        
  WP 99869  
 29. Terroryzm / Michał Chorośnicki // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół aut. Janusz Balicki [i in.]. - Kraków : "WAM", cop. 2004 . – S.1448 – 1457.  
  CzP 3(03)
 30. Terroryzm / Monika Nizioł - Celewicz // W: Międzynarodowe stosunki polityczne / red. nauk. Marek Pietraś. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006 . – S. 530 – 571.            
  WP 93998,   CzP 32
 31. Terroryzm / Wilhelm Dietl, Kai Hirschmann, Rolf Tophoven ; [red. nauk. pol. wyd. Krzysztof Liedel]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.        
  WP   100621
 32. Terroryzm / Wojciech Modzelewski // W: Encyklopedia socjologii : suplement / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.] ; [red. nauk. Hieronim Kubiak]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2005 . – S. 350 – 352.      
  CzP 316(03)
 33. Terroryzm // W: Konflikty współczesnego świata / aut. tekstów Adam Bartnicki [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 . – S. 48 – 63.      
  WP 98080
 34. Terroryzm : aktorzy, statyści, widownie / Bartosz Bolechów. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.        
  WP   101583
 35. Terroryzm : globalne wyzwanie / pod red. Krzysztofa Kowalczyka i Wiesława Wróblewskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.      
  CzP   32
 36. Terroryzm : manipulacja strachem / Tomasz Białek. - Warszawa : "Studio Emka", 2005    
  WP   94433
 37. Terroryzm : zło naszych czasów / Marek Borucki. - Warszawa : "Mada", 2002.    
  WP   92779
 38. Terroryzm a państwo : studium poświęcone historycznym, socjologicznym i agonologicznym aspektom terroryzmu / Longin Tadeusz Szmidt. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1979.      
  WP   38740
 39. Terroryzm europejski : geneza i współczesne zagrożenia / Stanisław Zbigniew Bukowski ; Akademia Pomorska w Słupsku. - Słupsk : Akademia Pomorska, 2010.      
  CzP   32
 40. Terroryzm i antyterroryzm a prawa człowieka / Bartosz Bolechów // W: Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszka Florczak ; Bartosz Bolechów. - Toruń : Adam Marszałek, 2006 . - S. 225-254.      
  WP 97878
 41. Terroryzm i globalizacja / James D. Kiras // W: Globalizacja polityki światowej : wprowadzenie do stosunków międzynarodowych / red. John Baylis, Steve Smith ; przy współprac. Patricii Owens ; tł. Mateusz Filary [et al.]. - Kraków : Uniwersytet Jagiellońsk, 2008. – S. S. 593 – 616.  
  CzP 32
 42. Terroryzm międzynarodowy / Tomasz Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2008.      
  CzP   34
 43. Terroryzm międzynarodowy / Zbigniew Cesarz // W: Problemy polityczne współczesnego świata / Zbigniew Cesarz, Elżbieta Stadtmuller. - Wyd. 4 uzup. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2002 . – S. 349 – 372.      
  CzP 32
 44. Terroryzm międzynarodowy : ideologia, formy działania i metody jego zwalczania / Piotr Ostaszewski // W: Międzynarodowe stosunki polityczne : zarys wykładów / Piotr Ostaszewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 2008 . – S. 480 – 551      
  WP 98946
 45. Terroryzm polityczny / pod red. Jerzego Muszyńskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981.        
  WP   59067
 46. Terroryzm w Europie Zachodniej : w imię narodu i lepszej sprawy / Wiktor Grotowicz. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000      
  WP   87682
 47. Terroryzm. T. 1 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009.      
  CzP   32
 48. Terroryzm. T. 2 / Brunon Hołyst. - Warszawa : "LexisNexis" 2009        
  CzP   32
 49. Tragarze śmierci / Witold Gadowski, Przemysław Wojciechowski. - Warszawa : Prószyński Media, 2010.    
  WP   102560
 50. Transsektorowe obszary bezpieczeństwa narodowego / red. nauk. Krzysztof Liedel. - Warszawa : "Difin", 2011.        
  WP 103710
 51. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / red. nauk. Romuald Kalinowski, Paweł Szmitkowski. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011.            
  WP 102998
 52. Wobec współczesnego terroryzmu : Studium interdyscyplinarne / Janusz Krysztofik         // W: (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Marka ; Magdaleny Madej-Babuli. - Kraków : "Ignatianum", 2007 .  - S. 263-276      
  WP 95452
 53. Współczesny wymiar antyterroryzmu / Kuba Jałoszyński. - Warszawa : "Trio" : Collegium Civitas, 2008.    
  WP   98242
 54. Z problemów bezpieczeństwa : policja a zagrożenia globalne / red nauk. Andrzej Misiuk, Janusz Gierszewski ; Powszechna Wyższa Szkoła Humanistyczna "Pomerania" z siedzibą w Chojnicach. - Chojnice : Przedsiębiorstwo Marketingowe "Logo", 2010.
  CzP 351/354
 55. Zło w imię dobra : zjawisko przemocy w polityce : autoportret terrorysty, stosowane strategie, uzasadnienia dla przemocy / Jarosław Tomasiewicz. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009.        
  WP 101470ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. 11 [Jedenasty] września 2001 / Bartosz Bolechów //  Odra . - 2001, [nr] 11, s. 21-29  
  Próba wyjaśnienia pojęcia: terroryzm.
 2. 9/11 dziś / Bartosz Bolechów // Odra . - 2005, [nr] 11, s. 11-20  
  Międzynarodowy terroryzm w cztery lata po zamachach wrześniowych w Stanach Zjednoczonych. Wpływ terroryzmu na zmiany w międzynarodowej polityce oraz skutki w sieci międzynarodowego terroryzmu.
 3. Ameryka: pięć lat później / Tomasz Zalewski //  Polityka . - 2006, nr 36, s. 48-54  
  Stany Zjednoczone 5 lat po ataku terrorystycznym na Nowy Jork 11 września 2001 r.
 4. Bomby w Bombaju / Krzysztof Mroziewicz // Polityka . - 2003, nr 36, s. 46-47 
  Muzułmańskie zamachy terrorystyczne.
 5. Brat czy wróg naszego boga / Agnieszka Golec // Charaktery . - 2004, nr 5, s. 44-46  
  Czym jest terroryzm. Cechy organizacji terrorystycznych. Mechanizmy dystansowania się od moralnej wymowy czynów.
 6. Bush – Mush / Krzysztof  Mroziewicz // Polityka. - 2005, nr 32, s. 50-51 
  Organizacje fundamentalistów islamskich w Pakistanie   
 7. Cywilizacje i terror / Henryk Woźniakowski // Znak. - 2001, nr 11, s. 4 – 11  
  Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r.
 8. Dżihad kontra Mcświat: wojna fundamentalizmów? / Marek Dziekan //Znak.-2002 nr 1 s. 103-107        
  Fundamentalizm – islam. Terroryzm - kraje muzułmańskie
 9. ETA - niechciane dziecko Sabino Arany / Paweł Skibiński // Mówią Wieki -2000, nr 4, s. 26-31  
  Nacjonaliści baskijscy. Kraj Basków - jedna z prowincji Hiszpanii.
 10. Europa w poszukiwaniu samej siebie / Norman Davies // Znak. - 2003, nr 2, s. 10 – 37        
  Atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone 2001 r. 
 11. Fundamentalizm i liberalna : świat po 11 września / Adam Chmielewski // Odra. - 2002, nr 1, s. 30-37
 12. Kto stworzył współczesnych terrorystów? / Rafał Przedmojski // Wprost. – 2009, nr 4, s. 50-56, 58                  
  Współczesny terroryzm        ( Artykuł dostępny w Internecie )
 13. Ładunek nienawiści / Roman Frister // Polityka . - 2003, nr 6, s. 47-49  
  Terroryści – samobójcy
 14. Negocjować, nawet z Al-Kaidą! / Klaus Bochamn // Polityka. - 2009, nr 34, s. 12-14 
  NATO - operacje pokojowe w Afganistanie.
 15. Niemoc Pakistanu / Beena Sarwar // Wprost. – 2009, nr 8, s. 86-87
  Terroryzm w Pakistanie                  (Artykuł dostępny w Internecie )
 16. Obcość i bliskość islamu / Anna Krasnowolska //Znak .-2002 nr 1 s. 88-95  
  Fundamentalizm – islam. Terroryzm - kraje muzułmańskie
 17. Pełzająca wojna światowa / Krzysztof Mroziewicz // Polityka . - 2004, nr 13, s. 52-54  
  Nowe oblicza terroryzmu.
 18. Seks, trawka i bomby / Bartłomiej Noszczak // Tygodnik Powszechny. – 2010, nr 37, s. 36  
  Terroryzm w Stanach Zjednoczonych przed 11 września 2001 roku. ( Artykuł dostępny w Internecie )
 19. Studenci z kałachami /Paweł Szot  //Polityka. - 2008, nr 43, s. 106-107 
  Terroryzm w Afganistanie  
 20. Świat, Europa, Polska / Adam Szostkiewicz // Polityka . - 2006, nr 36, s. 54-57  
  Jak zmienił się świat po ataku terrorystycznym na Nowy Jork 11 września 2001 r.
 21. Terrorysta po Harvardzie / Krzysztof Szymborski // Charaktery. - 2009, nr 5, s. 54 - 56
 22. Terroryzm - problem globalny / Zbigniew Cesarz // Odra . - 2001, [nr] 11, s. 6-11
 23. Terroryzm : scenariusz zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej / Małgorzata Zawadzka // Biblioteka w Szkole . - 2003, [nr] 5, s. 10  
 24. Terroryzm w perspektywie historycznej / Maria Bogucka  // Mówią Wieki . - 2011, nr 8, s. 12-17  
  Ewolucja terroryzmu na przestrzeni wieków. Charakterystyka współczesnego terroryzmu. Opis przyczyn, technik zamachów oraz samych zamachowców.
 25. Wypaleni z Bagdadu / Marcin Kołodziejczyk //  Polityka . - 2003, nr 35, s. 100-105  
  Irak: stracone pokolenie. Ludzie dotknięci terrorem Saddama Husajna i konfliktami zbrojnymi w Iraku.
 26. Zabiję i pójdę do nieba / Wilhelmina Wosińska //  Charaktery . - 2005, nr 5, s. 44-46  
  Obraz współczesnego terroryzmu i terrorysty.

 

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
czwartek, 26 stycznia 2012 00:27
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Izabela Pelc
FEMINIZM
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE
1. Bunt długich spódnic / George Bidwell ; przekł. [z rps. ang.] Anna Bidwell. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 1988.       WP   75403
2. Feminizm - kobiecy aspekt kultury / Wojciech Słomski // W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009 . - S. 251 – 257       WP 99869
3. Feminizm / Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski // W: Idee i ideologie we współczesnym świecie / Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 76 – 87     WP   98046,   CzP   32
4. Feminizm / Andrew Heyworod // W: Ideologie polityczne : wprowadzenie / Andrew Heywood ; przekł. [z ang.] Miłosz Habura, Natalia Orłowska, Dorota Stasiak ; red. nauk. Tomasz Żyro. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 247 - 272      CzP   32
5. Feminizm / Anna Titkow // W: Encyklopedia socjologii. T. 1, A - J / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. – S. 213 – 219     CzP   316(03)
6. Feminizm / Elżbieta Adamiak // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół aut. Janusz Balicki [i in.]. - Kraków : "WAM", cop. 2004. – S.308 – 315       CzP   3(03)
7. Feminizm / Elżbieta Górnikowska Zwolak // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 1122 – 1131      CzP   37(03)
8. Feminizm / June Hannam ; przeł. Agnieszka Kaflińska ; aneks do pol. wyd. oprac. Agnieszka Graff. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010.     CzP   111/141
9. Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny / Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2009.     WP   99903
10. Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007.   WP   96460
11. Hasło: feminizm / Agnieszka Gajewska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008.   WP   98027
12. Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. - Kraków : "Impuls", 2006.    WP   93956,   CzP   316
13. Kobiety - feminizm - demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009.      WP   101489
14. Kobiety i duch inności / Maria Janion. - Wyd. 2. - Warszawa : "Sic!", 2006.    WP   94044
15. Kobiety w literaturze / Magdalena Goik. - Bielsko-Biała : "Park", 2009.     CzP   82(091)
16. Perspektywy feministyczne / Anthony Giddens // W: Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 135 - 140    CzP   316
17. Płeć / Harriet Bradley ; przeł. [z ang.] Ewa Chomicka. - Warszawa : "Sic!", 2008.   WP   96491
18. Podmioty nomadyczne : ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym / Rosi Braidotti ; tł. Aleksandra Derra. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.     WP   99982
19. Podstawy feministycznej terapii rodzin / pod red. Lois Braverman ; przekł. Anna Tanalska-Dulęba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.     WP   93017
20. Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2, Meandry wrażliwości XX wieku / pod red. Ingi Iwasiów i Piotra Urbańskiego. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 1999.       WP   88856,  WP   94181
21. Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek. - Kraków : "Impuls", 2008.      WP   98976
22. Ruchy kobiece / Grazyna Ulicka // W: Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw / Grażyna Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. –S. 71 – 88.      WP   81015,   CzP   316
23. Seyla Benhabib - feminizm i polityka / Sylwia Nadgrodkiewicz. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.      WP   102549
24. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008.   WP   101613
25. Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : "Scholar", 2009.       WP   102215
26. Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.      WP   98205,  WP   98414
27. Z dziejów kobiety wiejskiej : szkice historyczne 1861-1945 / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.  WP   6450
ARTYKUŁY Z CZASOPISM
1. "Nowy feminizm" amerykański / Joanna Petry Mroczkowska // Znak. - 1995, nr 8, s. 96 – 106
2. Dwa modele feminizmu / Jacek Salij // Znak. - 1995, nr 8, s. 88 – 95
3. Emocje, kultury, teksty : perspektywy antropologiczne / Kuligowski Waldemar // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 1/2, s. [55]-78
Feminizm w antropologii.
4. Feministki: Czy jest o co palić staniki? / Joanna Podgórska // Polityka . - 2000, nr 32, s. 3-6, 8-9
Raport o polskich feministkach.
5. Feministyczna krytyka literacka: teorie i praktyki / Krystyna Kujawińska-Courtney // Pamiętnik Literacki . - 1998, z. 3, s. 99-113
Francuska, amerykańska, brytyjska i polska krytyka feministyczna.
6. Feministyczne badania socjologiczne / Mary Maynard // Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 75-95
Założenia i metodologia badań naukowych nad kobietą. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.
7. Feminizm jako dekompozycja pedagogiki? / Lucyna Kopciewicz // Kwartalnik Pedagogiczny . - R. 50 (2005), nr 4, s. [141]-153
Recepcja feminizmu w Polsce.
8. Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Edukacja . - 2001, nr 1, s. 18-28
Feminizm w percepcji społecznej. Źródła pedagogiki społecznej i myśli o emancypacji kobiet w kulturze polskiej.
9. Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie / Radosław Biskup // Wiadomości Historyczne . - 2006, nr 4, s. 48-52
Pozycja kobiet w sferze życia społecznego, gospodarczego i politycznego
10. I mamy damy / Tomasz Zalewski // Polityka . - 2009, nr 50, s. 89-[91]
Feminizm po islamsku. Zjawisko feminizmu muzułmańskiego.
11. Jak wygrać kobiecość? / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2005, nr 7-8, s. 7-13  Fenomen kobiety.
12. Kobiety i feministki / Ewa Malinowska // Kultura i Społeczeństwo . - 2001, nr 2, s. [21]-38      Polski ruch feministyczny.
13. Manify i prasa : wizerunki ruchu feministycznego w polskich mediach / Katarzyna Rosner // Kultura i Społeczeństwo . - 2008, nr 3, s. [3]-15
Manifestacje (manify) kobiece organizowane corocznie 8 marca - ich rola w upowszechnianiu postulatów ruchu kobiecego i wizerunek w polskich mediach.
14. Od krytyki kultury do walki o prawa związkowe : przemiana ruchu feministycznego w Polsce w latach 2006-2007 / Joanna Erbel //  Kultura i Społeczeństwo . - 2008, nr 3, s. [17]-33
Specyfika polskiego ruchu feministycznego, sposoby organizowania się grup i podejmowane przez nie tematy. Przekształcanie się grup nieformalnych w fudacje i stowarzyszenia
15. Podmiot w feminizmie / Rosi Braidotti //  Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 9-25     Genealogia teorii feministycznej i współczesne sformułowania istoty kobiecości. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej
16. Pojedyncze, profesjonalistki... "Single Professional Women" w Polsce i na świecie / Ewa Grzeszczyk // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 199-225
Przedstawienie specyfiki zjawiska określanego mianem "single professional women" w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Niemczech i Polsce. Cechy wspólne dla sytuacji "single...." w kontekście globalnym oraz prognozy na przyszłość. Przegląd badań.
17. Polityczne jest prywatne : o przestrzeni publicznej i prywatnej w "Romansie Teresy Hennert", "Granicy" i "Węzłach życia" Zofii Nałkowskiej / Lucyna Marzec // Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 1, s. 5-19
Twórczość Nałkowskiej ukazuje, w jaki sposób rozkład sił i charakter relacji między kobietą i mężczyzną w domu jest przenoszony i powielany w przestrzeni publicznej
18. Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 173-197
Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w ujęciu historycznym. Nowa polityka równościowa tzw. gender mainstreaming w Unii Europejskiej. Gwarancje równości płci w świetle prawa wspólnotowego oraz innych dokumentów prawa międzynarodowego. Prawo polskie a problem dyskryminacji kobiet w rzeczywistości.
19. Pół szklanki wody : o feminiźmie w twórczości Virginii Woolf / Katarzyna Byrt // Polonistyka . - 2006, nr 1, s. 21-27
20. Przegląd ważniejszych polskich publikacji feminologicznych po roku 1980 / Monika Węgierek //  Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 417-449
Tematyka kobieca w publikacjach książkowych i prasowych. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.
21. Przez historię życia codziennego do historii kobiet. O współczesnej polskiej historiografii kobiecej / Katarzyna Stańczak-Wiślicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 135-150
22. Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu / Mieczysław Gałaś // Edukacja . - 2001, nr 1, s. 29-44
Destrukcyjne i pozytywne - sprzyjające równouprawnieniu płci - zmiany w społeczeństwie zależne od preferowanego modelu feminizmu.
23. Solidarność kobiet: postulat, diagnoza, eksplikacje / Bogusława Budrowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 151-172
24. Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim / Dorota Brzozowska // Język Polski. – 2003, z. 4-5, s. 273 - 278
25. Trzecie oko Fridy : społeczeństwo : polskie feministki / Ewa Winnicka // Polityka . - 2003, nr 10, s. 86-89
Feministka przyznaje sobie prawo do decydowania o własnym życiu i czerpie radość z faktu, że jest kobietą.
26. Wokół kwestii kobiecej : początki ruchu emancypacyjnego i feministycznego / Katarzyna Sierakowska // Mówią Wieki . - 2011, nr 3, s. 52-55
Na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. (działalność Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet, czasopism: Bluszcz, Ster).
27. Zaułek męsko damskiej rywalizacji / Beata Ecler - Nocoń // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 54 – 57

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012

Zestawiła: Izabela Pelc
FEMINIZM

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Bunt długich spódnic / George Bidwell ; przekł. [z rps. ang.] Anna Bidwell. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 1988.       WP   75403
 2. Feminizm - kobiecy aspekt kultury / Wojciech Słomski // W: Człowiek pośród dylematów i wyzwań etycznych współczesności / Wojciech Słomski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, 2009 . - S. 251 – 257       WP 99869
 3. Feminizm / Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski // W: Idee i ideologie we współczesnym świecie / Kazimierz Dziubka, Bogdan Szlachta, Lech M. Nijakowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – S. 76 – 87     WP   98046,   CzP   32
 4. Feminizm / Andrew Heyworod // W: Ideologie polityczne : wprowadzenie / Andrew Heywood ; przekł. [z ang.] Miłosz Habura, Natalia Orłowska, Dorota Stasiak ; red. nauk. Tomasz Żyro. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. – S. 247 - 272      CzP   32
 5. Feminizm / Anna Titkow // W: Encyklopedia socjologii. T. 1, A - J / kom. red. Zbigniew Bokszański [i in.]. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 1998. – S. 213 – 219     CzP   316(03)
 6. Feminizm / Elżbieta Adamiak // W: Słownik społeczny : praca zbiorowa / pod red. Bogdana Szlachty ; zespół aut. Janusz Balicki [i in.]. - Kraków : "WAM", cop. 2004. – S.308 – 315       CzP   3(03)
 7. Feminizm / Elżbieta Górnikowska Zwolak // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A-F / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – S. 1122 – 1131      CzP   37(03)
 8. Feminizm / June Hannam ; przeł. Agnieszka Kaflińska ; aneks do pol. wyd. oprac. Agnieszka Graff. - Poznań : Zysk i S-ka, 2010.     CzP   111/141
 9. Feminizm jako filozofia społeczna : szkice z teorii rodziny / Ewa Majewska. - Warszawa : "Difin", 2009.     WP   99903
 10. Fenomen nierówności społecznych : nierówności społeczne w refleksji humanistycznej / red. nauk. Jarosław Klebaniuk. - Warszawa : "Eneteia", 2007.   WP   96460
 11. Hasło: feminizm / Agnieszka Gajewska. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2008.   WP   98027
 12. Kobieta w kulturze - kultura w kobiecie : studia interdyscyplinarne / pod red. nauk. Anety Chybickiej i Marii Kaźmierczak. - Kraków : "Impuls", 2006.    WP   93956,   CzP   316
 13. Kobiety - feminizm - demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009.      WP   101489
 14. Kobiety i duch inności / Maria Janion. - Wyd. 2. - Warszawa : "Sic!", 2006.    WP   94044
 15. Kobiety w literaturze / Magdalena Goik. - Bielsko-Biała : "Park", 2009.     CzP   82(091)
 16. Perspektywy feministyczne / Anthony Giddens // W: Socjologia / Anthony Giddens ; tł. [z ang.] Alina Szulżycka. - Wyd. 2 uzup., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 135 - 140    CzP   316
 17. Płeć / Harriet Bradley ; przeł. [z ang.] Ewa Chomicka. - Warszawa : "Sic!", 2008.   WP   96491
 18. Podmioty nomadyczne : ucieleśnienie i różnica seksualna w feminizmie współczesnym / Rosi Braidotti ; tł. Aleksandra Derra. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.     WP   99982
 19. Podstawy feministycznej terapii rodzin / pod red. Lois Braverman ; przekł. Anna Tanalska-Dulęba. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.     WP   93017
 20. Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Cz. 2, Meandry wrażliwości XX wieku / pod red. Ingi Iwasiów i Piotra Urbańskiego. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 1999.       WP   88856,  WP   94181
 21. Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej / Agnieszka Gromkowska-Melosik, Tomasz Gmerek. - Kraków : "Impuls", 2008.      WP   98976
 22. Ruchy kobiece / Grazyna Ulicka // W: Nowe ruchy społeczne : niepokoje i nadzieje współczesnych społeczeństw / Grażyna Ulicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. –S. 71 – 88.      WP   81015,   CzP   316
 23. Seyla Benhabib - feminizm i polityka / Sylwia Nadgrodkiewicz. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2010.      WP   102549
 24. Socjologia jako społeczna terapia / red. nauk. Anna Wachowiak ; Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Uniwersytet Zielonogórski. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2008.   WP   101613 
 25. Socjologia problemów społecznych / Krzysztof Frysztacki. - Warszawa : "Scholar", 2009.       WP   102215
 26. Tożsamość i obywatelstwo w społeczeństwie wielokulturowym / red. nauk. Elżbieta H. Oleksy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.      WP   98205,  WP   98414
 27. Z dziejów kobiety wiejskiej : szkice historyczne 1861-1945 / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961.  WP   6450


ARTYKUŁY Z CZASOPISM


 1. "Nowy feminizm" amerykański / Joanna Petry Mroczkowska // Znak. - 1995, nr 8, s. 96 – 106
 2. Dwa modele feminizmu / Jacek Salij // Znak. - 1995, nr 8, s. 88 – 953.
 3. Emocje, kultury, teksty : perspektywy antropologiczne / Kuligowski Waldemar // Kultura i Społeczeństwo. - 2006, nr 1/2, s. [55]-78  
  Feminizm w antropologii.
 4. Feministki: Czy jest o co palić staniki? / Joanna Podgórska // Polityka . - 2000, nr 32, s. 3-6, 8-9  
  Raport o polskich feministkach.
 5. Feministyczna krytyka literacka: teorie i praktyki / Krystyna Kujawińska-Courtney // Pamiętnik Literacki . - 1998, z. 3, s. 99-113 
  Francuska, amerykańska, brytyjska i polska krytyka feministyczna.
 6. Feministyczne badania socjologiczne / Mary Maynard // Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 75-95 
  Założenia i metodologia badań naukowych nad kobietą. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.
 7. Feminizm jako dekompozycja pedagogiki? / Lucyna Kopciewicz // Kwartalnik Pedagogiczny . - R. 50 (2005), nr 4, s. [141]-153  
  Recepcja feminizmu w Polsce.
 8. Feminizm jako nowa perspektywa badawcza w pedagogice społecznej / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Edukacja . - 2001, nr 1, s. 18-28 
  Feminizm w percepcji społecznej. Źródła pedagogiki społecznej i myśli o emancypacji kobiet w kulturze polskiej.
 9. Feminizm wczoraj i dziś, czyli wydawnictwa poświęcone kobiecie / Radosław Biskup // Wiadomości Historyczne . - 2006, nr 4, s. 48-52
  Pozycja kobiet w sferze życia społecznego, gospodarczego i politycznego
 10. I mamy damy / Tomasz Zalewski // Polityka . - 2009, nr 50, s. 89-[91] 
  Feminizm po islamsku. Zjawisko feminizmu muzułmańskiego.
 11. Jak wygrać kobiecość? / Marek Dziewiecki // Wychowawca. - 2005, nr 7-8, s. 7-13  
  Fenomen kobiety.
 12. Kobiety i feministki / Ewa Malinowska // Kultura i Społeczeństwo . - 2001, nr 2, s. [21]-38
  Polski ruch feministyczny.
 13. Manify i prasa : wizerunki ruchu feministycznego w polskich mediach / Katarzyna Rosner // Kultura i Społeczeństwo . - 2008, nr 3, s. [3]-15  
  Manifestacje (manify) kobiece organizowane corocznie 8 marca - ich rola w upowszechnianiu postulatów ruchu kobiecego i wizerunek w polskich mediach.
 14. Od krytyki kultury do walki o prawa związkowe : przemiana ruchu feministycznego w Polsce w latach 2006-2007 / Joanna Erbel //  Kultura i Społeczeństwo . - 2008, nr 3, s. [17]-33  
  Specyfika polskiego ruchu feministycznego, sposoby organizowania się grup i podejmowane przez nie tematy. Przekształcanie się grup nieformalnych w fudacje i stowarzyszenia
 15. Podmiot w feminizmie / Rosi Braidotti //  Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 9-25    
  Genealogia teorii feministycznej i współczesne sformułowania istoty kobiecości. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej
 16. Pojedyncze, profesjonalistki... "Single Professional Women" w Polsce i na świecie / Ewa Grzeszczyk // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 199-225 
  Przedstawienie specyfiki zjawiska określanego mianem "single professional women" w Stanach Zjednoczonych, Indiach, Niemczech i Polsce. Cechy wspólne dla sytuacji "single...." w kontekście globalnym oraz prognozy na przyszłość. Przegląd badań.
 17. Polityczne jest prywatne : o przestrzeni publicznej i prywatnej w "Romansie Teresy Hennert", "Granicy" i "Węzłach życia" Zofii Nałkowskiej / Lucyna Marzec // Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 1, s. 5-19 
  Twórczość Nałkowskiej ukazuje, w jaki sposób rozkład sił i charakter relacji między kobietą i mężczyzną w domu jest przenoszony i powielany w przestrzeni publicznej
 18. Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukacyjnym / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 173-197 
  Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w ujęciu historycznym. Nowa polityka równościowa tzw. gender mainstreaming w Unii Europejskiej. Gwarancje równości płci w świetle prawa wspólnotowego oraz innych dokumentów prawa międzynarodowego. Prawo polskie a problem dyskryminacji kobiet w rzeczywistości.
 19. Pół szklanki wody : o feminiźmie w twórczości Virginii Woolf / Katarzyna Byrt // Polonistyka . - 2006, nr 1, s. 21-27
 20. Przegląd ważniejszych polskich publikacji feminologicznych po roku 1980 / Monika Węgierek //  Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1/2, s. 417-449  
  Tematyka kobieca w publikacjach książkowych i prasowych. Artykuł również w wersji angielskojęzycznej.
 21. Przez historię życia codziennego do historii kobiet. O współczesnej polskiej historiografii kobiecej / Katarzyna Stańczak-Wiślicz // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 135-150
 22. Rozdroża emancypacji w perspektywie (post)feminizmu / Mieczysław Gałaś // Edukacja . - 2001, nr 1, s. 29-44  
  Destrukcyjne i pozytywne - sprzyjające równouprawnieniu płci - zmiany w społeczeństwie zależne od preferowanego modelu feminizmu.
 23. Solidarność kobiet: postulat, diagnoza, eksplikacje / Bogusława Budrowska // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 151-172
 24. Terminy feminizm, seksizm, gender we współczesnym języku polskim / Dorota Brzozowska // Język Polski. – 2003, z. 4-5, s. 273 - 278
 25. Trzecie oko Fridy : społeczeństwo : polskie feministki / Ewa Winnicka // Polityka . - 2003, nr 10, s. 86-89  
  Feministka przyznaje sobie prawo do decydowania o własnym życiu i czerpie radość z faktu, że jest kobietą.
 26. Wokół kwestii kobiecej : początki ruchu emancypacyjnego i feministycznego / Katarzyna Sierakowska // Mówią Wieki . - 2011, nr 3, s. 52-55  
  Na ziemiach polskich w XIX i na początku XX w. (działalność Polskiego Stowarzyszenia Równouprawnienia Kobiet, czasopism: Bluszcz, Ster).
 27. Zaułek męsko damskiej rywalizacji / Beata Ecler - Nocoń // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 7, s. 54 – 57

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
czwartek, 15 grudnia 2011 14:50

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2011
Zestawiła: Lilianna Żywutska

TELEWIZJA  a DZIECKO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1963 - 2011

 

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : "Salwator", 2011.  WP 103103
 2. Czy telewizja wychowuje? / Jerzy Kubin i Jadwiga Komorowska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1969.  WP 14003,   CzP 37.01
 3. Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Dafna Lemish ; tł. [z ang.] Agata Sadza. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2008.  WP 96454
 4. Dziecięca koncepcja fikcji czyli Co jest "na niby" w telewizji / Anna Kołodziejczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2003.  WP 97087
 5. Dziecko i reklama telewizyjna / Paweł Kossowski. - Warszawa : "Żak", 1999.  WP 87631,  CzP 316
 6. Dziecko przed telewizorem / Janusz Gajda. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1977.  WP 691/b
 7. Dziecko przed telewizorem / Janusz Gajda. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983.   WP 63975,   WP 63974,  WP 63976,   CzP 37.018.1
 8. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji / pod red. Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2006.  WP 96545
 9. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / [red.] Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.  WP 93457,  CzP 37.015.4
 10. Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym / Mariola Szczepańska. - Kraków : "Impuls", 2000.   WP 89481,  CzP 373.3.046-021.64
 11. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra ; przekł. [z ang.] Jacek Partyka. - Kraków : "eSPe", 2006.  WP 101102
 12. Magia szklanego ekranu : zagrożenia płynące z telewizji / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.  CzP 159.9
 13. Media - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. - Poznań : "eMPi2", 2006.  WP 96881
 14. Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2008.  WP 96580
 15. Oddziaływanie mediów na dziecko / pod red. Sabiny Guz // W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008 .  WP 98868
 16. Potencjalne zagrożenia socjalizacji dzieci i młodzieży przez telewizję / Lucyna Kirwil // W: Czego obawiają się ludzie? : współczesne zagrożenia społeczne - diagnoza i przeciwdziałanie / pod red. nauk. Marii Libiszowskiej-Żółtkowskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007 .  WP 95467
 17. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) = Violence and health in television : (education by TV "Commonplace") / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2008.   WP 96614
 18. Przemoc w mediach a agresja / Barbara Krahe // W: Agresja / Barbara Krahe. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005 . WP 89396, WP 92520, CzP 159.9
 19. Rodzaje szans i zagrożeń wynikające z kontaktu z mediami / Małgorzata Dankowska-Kosman // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2009 . WP 101616
 20. Rodzina, dziecko, telewizja : szanse wychowawcze i zagrożenia telewizji / Jadwiga Izdebska. - Wyd. 2. - Białystok : "Trans Humana", 2001.   CzP 37.018.1
 21. Telenowela a edukacja : studium psychopedagogiczne / Jadwiga Kwiek. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005.  WP 93175
 22. Telewizja : szanse i zagrożenia wychowawcze / Małgorzata Łobacz. - Tychy : "Maternus Media", 2007.  WP 95700
 23. Telewizja : teoria, percepcja, wychowanie / Aleksander Kumor. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.  WP 18919,  WP 18920,  WP 18922
 24. Telewizja, młodzież, kultura / Janusz Gajda. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.  WP 73988, WP 73989,  WP 73990,   CzP 37.064.2
 25. Telewizja w kształceniu kultury literackiej uczniów / Janusz Gajda. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  WP 36386,  WP 36387,  Cz1P 37.091.64
 26. Telewizja w nauczaniu i wychowaniu / E. Fleming. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1963.   WP 42069, WP 46767
 27. Telewizja w nauczaniu i wychowaniu / E. Fleming. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1965.  WP 42068

 

 

Artykuły z czasopism:

 1. „Pokemon”: film, zabawka... czy zagrożenie? / Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 65-70
 2. „Telewizyjny styl życia” w opinii dzieci i rodziców / Małgorzata Sitarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 579-587
 3. ABC zachowań problemowych / Oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2010, nr 6,
  s. 16-17
 4. Czy nasze dzieci są telemaniakami? / Ewa Perzyńska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 50–54
 5. Czy telewizja zagraża rodzinie? / Jadwiga Izdebska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, wkł. s. (12)-(14)
 6. Dzieciństwo medialne współczesnych dzieci / Jadwiga Izdebska // Wychowanie
  w Przedszkolu. -  2009, nr 2, s. 5-9
 7. Dziecko a przemoc w mediach / Agata Baran // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 18-19
 8. Dziecko i media : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Beata Loch // Wszystko dla Szkoły. -  2010, nr 5, s. 22-23
 9. Dziecko przed telewizorem / Ewa Olszewska // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 11
 10. Ekspresyjne sceny przemocy / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 31-34
 11. Funkcje telewizji / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4-5, s. 21-23
 12. Funkcje wychowawcze TV / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 64-69
 13. Jak oderwać dzieci od telewizora? / Iwona Radomiak // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 424-425
 14. Jak przygotować dzieci do odbioru programów telewizyjnych? / Małgorzata Szkop // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 47-50
 15. Kino a świat dziecięcy / Bartłomiej Łukasz Pietuch // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 49-50
 16. Małe co nieco na temat telewizji / Mirosław Brzana // Życie Szkoły. - 1997, nr 8,
  s. 465-468
 17. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2010, nr 5, s. 51-55
 18. Media w edukacji przedszkolaków / Maria Dobosz // Wychowanie w Przedszkolu. -  2009, nr 2, s. 28-30
 19. Medioholizm - problem przyszłości czy teraźniejszości ? / Rafał Olczak // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 9-12
 20. Między miłością a zagrożeniem / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 20-23
 21. Misja misia / Piotr Sarzyński // Polityka. -  2010, nr 22, s. 52-54
 22. Niebezpieczeństwa szklanego ekranu / Urszula Parnicka // Wychowawca. - 2001, nr 11, s.18-19
 23. Oddziaływanie mediów na sferę emocjonalną dzieci i młodzieży / Katarzyna Szorc // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 3, s. 12-14
 24. Oddziaływanie telewizji na dzieci / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 52-55
 25. Oddziaływanie telewizji na obraz siebie w badaniach dziecka wiejskiego / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 17-20
 26. Ostrożnie z telewizją / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s . 278-282
 27. Przedszkolak i bajki telewizyjne / Iwona Samborska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 265-268
 28. Przemoc i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 6, s. 12-14
 29. Rodzina przed szklanym ekranem / Renata Fert // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 38-41
 30. Rodzina wobec telewizyjnej agresji / Urszula Kusio // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, wkł. s. (13)-(14)
 31. Rozwijanie komunikacji językowej dzieci poprzez kontakt z telewizją / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 32-37
 32. Rozwój mediów elektronicznych i ich wpływ na wyzwalanie się postaw agresywnych i przemocy wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 10-11, s. 38-42
 33. Sceny przemocy na wideo / Eugenia Karcz, Jerzy Pająk // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 62-64
 34. Sześciolatek i telewizja / Alina Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s.304-305
 35. Szklana pogoda / Zdzisława, Kaczor // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 1-2
 36. Telewizja – wróg czy przyjaciel? / Anna Bajuk-Piotrowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s. 33-35
 37. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32
 38. Telewizja i jej znaczenie w wychowaniu dzieci / Anna Stawecka // Nauczanie Początkowe.  - 2011/2012, nr 1, s. 22-33
 39. Telewizja i komputer - przyjaciel i wróg / Agnieszka Karasiewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 3, wkładka s. V-VII
 40. Telewizja i komputery w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 7-12
 41. Telewizja w wychowaniu: autorytet czy zagrożenie? / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-46
 42. Telewizja w życiu dziecka / Jadwiga Iglińska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 174-176
 43. Telewizja wpływa na rozwój dziecka / Dorota Kołodziejska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 47-50
 44. Telewizyjne dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 11-17
 45. Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza / Anna Sawicka // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 10-16
 46. Uwaga : telewizja na tropie / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 28-29
 47. W świecie obrazków / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 8-9
 48. W świecie telewizji / Małgorzata Chodorowska-Chromiec // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50-53
 49. Włącz mi kreskówkę, mamo / Joanna Sosa // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 27-29
 50. Wpływ przekazów medialnych na wychowanie dzieci / Dorota Kuchta // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -  2011, nr 8, s. 30-34
 51. Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 14-15
 52. Wpływ telewizji na agresywne zachowania uczniów / Renata Geisler, Aldona Winnicka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s.36
 53. Wpływ telewizji na agresywny język dzieci / Wioletta Budny // Niebieska Linia. -  2010, nr 2, s. 23-25
 54. Wpływ telewizji na młodzież / Barbara Sędzimir // Wychowawca. - 2001, nr 11, s. 14-15
 55. Wpływ telewizji na rozwój dziecka i amerykanizację grup społecznych / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 9, s. 11-13
 56. Wpływ telewizji na rozwój intelektualny ucznia / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 27-29
 57. Wpływ telewizji na wzrost agresywności u dzieci / Małgorzata Szymik // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 346-350
 58. Wpływ telewizji na zachowanie dzieci / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 21-24
 59. Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 10-16
 60. Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych - wyzwaniem dla edukacji medialnej / Jadwiga Izdebska // Edukacja. -  2009, nr 3, s. 27-34
 61. Wychowanie do odbioru telewizji dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Piotr Kowalczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 6, s. 16-24
 62. Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji / Magdalena Szymańska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 40-43
 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
piątek, 09 grudnia 2011 22:20

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. J.G. Pawlikowskiego w Przemyślu

Filia w Przeworsku

Matura 2012 – Matematyka

(bibliografia przedmiotowa)


 1. 500 zadań tekstowych z matematyki / Karol Krizalkovic, Anton Cuninka, Ondrej. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1973. Sygn. WK 17741
 2. 500 zagadek matematycznych / Stanisław Kowal. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971. Sygn. WK 15216  ; WK 12138
 3. Abc maturzysty : matematyka / Witold Mizerski. - Warszawa : "Adamantan", 2009. Sygn. MKsK 51
 4. Ciągłość : szkice z historii matematyki / Jerzy Mioduszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. MKsK 51 ; WK 39326 ; WK 42663
 5. Droga do matematyki współczesnej / Walter Warwick Sawyer. - [Wyd. 3]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988. Sygn. WK 33947 ; WK 33948 ; WK 12795
 6. Egzaminy testowe z matematyki : zadania dla maturzystów / Maria Małek [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. CzK 42419 ; WK 42420
 7. Elementy matematyki wyższej dla studentów i kandydatów na studia / Anna Leksińska, Wacław Leksiński. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 24712 ; WK 21936
 8. Elementy teorii grup : zajęcia fakultatywne w grupie matematyczno-fizycznej / Maciej Bryński. - Wyd.2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19430
 9. Informator maturalny od 2005 roku z matematyki / [infor. oprac. Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie wa współpracy z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie]. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2003. Sygn. MKsK 371.3
 10. Jeśli lubisz matematykę / Witold Bednarek. - Opole : "Nowik", 2009. Sygn. WK 3723 B
 11. Kalejdoskop matematyczny / Hugo Steinhaus, oprac. Józef Łukaszewicz. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. Sygn. WK 1056 ; MKsK 51 ; WK 36212 ; WK 36213 ; WK 36214
 12. Konkursy matematyczne : wybór zadań / Krystyna Dworecka, Zbigniew Kochanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 33348 ; WK 33349 ; WK 33630 ; WK 33631 ; WK 36315
 13. Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki / Czesław Kizowski, Ewa Kozak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. Sygn. WK 47007
 14. Kurs matematyki dla chemików / Joanna Ger. - Wyd. 4. popr. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005. Sygn. WK 49201
 15. Kurs przygotowawczy z matematyki na wyższe uczelnie : algebra, analiza, rachunek prawdopodobieństwa / Lech Włodarski, Ewa Hensz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. WK 32148 ; WK 24625
 16. Kurs przygotowawczy z matematyki na wyższe uczelnie / Lech Włodarski, Władysław Wendorff. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 15035 ; WK 9735 ; WK 7975 ; WK 6252
 17. Liczba, miara, materia, życie / oprac. Władysław Kopczewski. - Warszawa : "Iskry", 1963. Sygn. WK 6466 ; WK 6467
 18. Łamigłówki nie z tej Ziemi / Zdzisław Nowak. - Warszawa : "Iskry", 1971. Sygn. WK 15888;  WK 15889
 19. Mały słownik matematyczny / Adam B. Empacher [i in.]. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1972. Sygn. CzK 51
 20. Matematyczne wyzwania / Peter Giblin, Ian Porteous. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 39581
 21. Matematyka / aut. Grzegorz Andrzejczak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. CzK 51
 22. Matematyka / Ewa Kaczmarska. - Warszawa : "Oświata", 1992. Sygn. MKsK 51
 23. Matematyka / Zofia Muzyczka, Marek Kordos. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. CzK 51
 24. Matematyka - kalendarz maturzysty / M. Karpiński, J. Lech, E. Stawiarz. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1996. Sygn. WK 40341
 25. Matematyka - klucz do rzeczywistości / Jacek Szarski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1979. Sygn. WK 23014
 26. Matematyka : klasa 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym / Maciej Bryński, Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1326 P ; WK 1327 P
 27. Matematyka : klasa 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Małgorzata Trzeciak, Monika Jankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 43729; WK 1324P ; WK 1325 P
 28. Matematyka : klasa 1 : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Małgorzata Trzeciak, Monika Jankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 43728
 29. Matematyka : klasa 1 : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresach podstawowym i rozszerzonym / Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. Sygn. WK 43719 ; WK 43720
 30. Matematyka : kurs przygotowawczy na wyższe uczelnie techniczne / Roman Leitner, Wojciech Żakowski. - Wyd. 4 nie zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1968. Sygn. WK 11760
 31. Matematyka : kurs przygotowawczy na wyższe uczelnie techniczne. Cz. 1 . Roman Leitner, Wojciech Żakowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971. Sygn. WK 15415 ; WK 15416 ; WK 14272
 32. Matematyka : kurs przygotowawczy na wyższe uczelnie techniczne. Cz. 2 / Roman Leitner, Wojciech Żakowski. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. Sygn. WK 14478 ; WK 14479
 33. Matematyka : kurs przygotowawczy na wyższe uczelnie techniczne. Cz. 3, Planimetria, trygonometria / Roman Leitner, Wojciech Żakowski. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1971. Sygn. WK 14712 ; WK 14713 ; WK 14714
 34. Matematyka : liceum - poziom podstawowy / Jan Górowski, Adam Łomnicki. - Bielsko-Biała : "Park", 2007. Sygn. MKsK 51
 35. Matematyka : najważniejsze wiadomości, przykłady, ćwiczenia i zadania / Danuta i Marek Zakrzewscy, Tomasz Żak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2005. Sygn. MKsK 51
 36. Matematyka : obowiązkowa matura / Adam Włodzimierz Miziołek. - Wyd. 2. - Warszawa : "Eremis", 2010. Sygn. WK 49119
 37. Matematyka : podręcznik dla klasy 1 liceum oraz klasy 1 technikum / Kazimierz Cegiełka, Jerzy Przyjemski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. WK 296 P ;  WK 297 P;  WK 384 P ; WK 385 P
 38. Matematyka : podręcznik dla klasy 2 liceum oraz klasy 2 technikum / Kazimierz Cegiełka, Jerzy Przyjemski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. WK 492 P ; WK 493 P
 39. Matematyka : podręcznik dla klasy drugiej liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy i rozszerzony / Jolanta Kindlik-Sikorska, Stefania Świcarz, Małgorzata Tarnowska. - Wrocław : Wydawnictwo Edukacyjne "Wiking", 2003. Sygn. WK 1578 P
 40. Matematyka : poradnik encyklopedyczny / I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. Sygn. WK 3192 ; WK 4332
 41. Matematyka : poradnik encyklopedyczny. Cz. 1-2 / I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. CzK 51 ; WK 30905 ; WK 30908 ; WK 30911
 42. Matematyka : poradnik encyklopedyczny. Cz. 3-4 / I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. CzK 51 ; WK 30906 ; WK 30909 ; WK 30912
 43. Matematyka : poradnik encyklopedyczny. Cz. 5-6 / I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. CzK 51 ; WK 30907 ; WK 30910 ; WK 30913
 44. Matematyka : teoria i zbiór zadań / Franciszek Indan. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.  Sygn. WK 17436
 45. Matematyka : wzory, definicje i tablice / Jerzy Królikowski, Celestyn Steckiewicz. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacyjne, 1957. Sygn. WK 1496
 46. Matematyka : zadania maturalne i egzaminacyjne. Cz. 1 / Tadeusz Korczyc, Jerzy Nowakowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. Sygn. WK 20822
 47. Matematyka : zadania maturalne i egzaminacyjne. Cz. 2 / Jerzy Janicki, Tadeusz Korczyc, Jerzy Nowakowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Sygn. WK 22003 ; WK 37844
 48. Matematyka : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, arkusze egzaminacyjne / Irmina Herburt, Anna Olszańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Sygn. CzK 371.3
 49. Matematyka : zbiór tematów z egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie / Tadeusz Korczyc. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Sygn. WK 19745 ; WK 19900
 50. Matematyka : zbiór zadań dla klas 3, 4 i 5 szkoły średniej / Tadeusz Korczyc, Jerzy Nowakowski. - Warszawa : "BGW", 1991. Sygn. WK 37172
 51. Matematyka : zbiór zadań dla klasy I szkoły średniej / Tadeusz Korczyc, Jerzy Nowakowski. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1997. Sygn. WK 42267
 52. Matematyka : zbiór zadań dla klasy II szkoły średniej / Tadeusz Korczyc, Jerzy Nowakowski. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 1997.  Sygn. WK 42268
 53. Matematyka : zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych / Tadeusz Korczyc, Jerzy Nowakowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Sygn. WK 20339 ; WK 20340
 54. Matematyka. Cz. 1 / Jacek Człapiński, Jadwiga Uss. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3
 55. Matematyka. T. 1 / [aut. Krystyna Bieńkowska-Lipińska i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1986. Sygn. MKsK 51 ; WK 31902
 56. Matematyka. T. 2 / Kazimierz Szałajko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. WK 29366
 57. Matematyka 1 : dodatkowe zadania dla uczniów lubiących matematykę / Zbigniew Semadeni. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. WK 181 P ; WK 182 P
 58. Matematyka 1 : podręcznik dla klasy pierwszej liceum i technikum / Maciej Bryński, Norbert Dróbka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. WK 151 P ; WK 152 P
 59. Matematyka 1 : zbiór zadań : zakres podstawowy i rozszerzony / Henryk Pawłowski. - Rumia : "Operon", 2002. Sygn. WK 46550
 60. Matematyka 2 : podręcznik dla klasy drugiej liceum i technikum / Maciej Bryński, Norbert Dróbka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. WK 251 P ; WK 252 P ; WK 404 P ; WK 405 P
 61. Matematyka 2 : podręcznik dla liceum i technikum : zakres podstawowy / Małgorzata Dobrowolska, Marcin Karpiński, Jacek Lech. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2003. Sygn. WK 1574 P
 62. Matematyka 3 : podręcznik dla klasy trzeciej liceum i technikum / Janusz Kaja, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. WK 314 P ; WK 376 P ; WK 377 P
 63. Matematyka IV : podręcznik dla klasy czwartej liceum i technikum / Janusz Kaja, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. WK 520 P ; WK 521 P
 64. Matematyka a świat fizyczny / Morris Kline. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Sygn. WK 7910
 65. Matematyka dla ekonomistów : podręcznik / pod red. Rudolfa Hohenberga. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Sygn. WK 18314
 66. Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne. Cz. 1 / Roman Leitner, Wojciech Żakowski. - Wyd. 14. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984. Sygn. WK 27140; WK 20623
 67. Matematyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne. Cz. 2 / Roman Leitner, Wojciech Żakowski. - Wyd. 13. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984. Sygn. WK 28136
 68. Matematyka dla kierunków ekonomicznych : przykłady i zadania wraz z repetytorium ze szkoły średniej / Henryk Gurgul, Marcin Suder. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. Sygn. WK 49497
 69. Matematyka dla odważnych : zbiór zadań konkursowych dla uczniów uzdolnionych matematycznie : szkoła ponadgimnazjalna i nie tylko / Jan Kowolik, Tomasz Szwed. - Opole : "Nowik", 2010.  Sygn. WK 49261
 70. Matematyka dyskretna / Kenneth A. Ross, Charles R. B. Wright ; z jęz. ang. przeł. E. Sepko-Guzicka [i in.]. - Wyd. 5, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47994
 71. Matematyka finansowa : podstawy teoretyczne, przykłady, zadania / Mieczysław Sobczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : "Placet", 1997. Sygn. WK 40670; WK 40223
 72. Matematyka i podstawy statystyki matematycznej / Wiktor Oktaba i Edward Niedokos. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Sygn. WK 20348
 73. Matematyka konkretna / Ronald L. Graham, Donald Ervin Knuth, Oren Patashnik. - Wyd. 4., dodruk 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 40212 ; WK 47995
 74. Matematyka nauką przyjemną / Walter Warwick Sawyer. - Wyd. 4. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988. Sygn. WK 34451 ; WK 13340
 75. Matematyka popularna / Walter R. Fuchs. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1972. Sygn. WK 16845
 76. Matematyka przyjemna i pożyteczna : klasa 1 : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / współaut. Marek Zakrzewski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002.  Sygn. WK 1477 P
 77. Matematyka się liczy 1 : podręcznik : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / Wiktor Bartol [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1328 P ; WK 1329 P
 78. Matematyka się liczy 1 : podręcznik : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / [współaut.] Wiktor Bartol [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1330 P ; WK 1331 P
 79. Matematyka się liczy 1 : zbiór zadań i zagadnień : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresach podstawowym, rozszerzonym / [aut.] Wiktor Bartol [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 2978 B ; WK 2979 B
 80. Matematyka się liczy 1 : zbiór zadań i zagadnień : liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / współaut. Wiktor Bartol [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 2980 B ; WK 2981 B
 81. Matematyka w pigułce : definicje, twierdzenia, wzory : bank ciekawych zadań / Zinaida Krawcewicz, Bożenna Zasada. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. MKsK 51 ; WK 38829
 82. Matematyka w szkole średniej. T. 1 / z ang. tł. Wojciech Jędrychowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. MKsK 51 ; WK 32784
 83. Matematyka w szkole średniej. T. 2 / z ang. tł. Wojciech Jędrychowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. MKsK 51 ; WK 33882-WK 33885 ; WK 34110
 84. Matematyka w szkole średniej. T. 3 / z jęz. ang. tł. Wojciech Jędrychowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK 35716 ; WK 35717
 85. Matematyka w zadaniach : dla kandydatów na wyższe uczelnie. T. 2 / Wacław Leksiński, Bohdan Macukow, Wojciech Żakowski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987. Sygn. WK 35542; WK 28694
 86. Matematyka w zadaniach dla kandydatów na wyższe uczelnie. T. 1 / Wacław Leksiński, Bohdan Macukow, Wojciech Żakowski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987. Sygn. WK 35540
 87. Matematyka z komputerem : dla liceum i technikum / Andrzej Obecny. - Gliwice : "Helion", cop. 2004.  Sygn. WK 46529; WK 47693
 88. Matematyka z zadaniami / Janusz Piszczała, Maria Piszczała, Barbara Wojcieszyn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 22280; WK 31894
 89. Materiały do matury : testy : przedmioty obowiązkowe: język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. MKsK 371.3 ; WK 42676
 90. Matura z matematyki od roku 2010 : praca zbiorowa / pod red. Alicji Cewe i Haliny Nahorskiej. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Podkowa", 2010. Sygn. WK 49641
 91. Matura z matematyki od roku 2010 / Alicja Cewe [i in.]. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Podkowa", 2010. Sygn. WK 49642
 92. Matura z matematyki w liceach ogólnokształcących / Andrzej Kiełbasa. - Wyd. 3. - Warszawa : "2000", cop. 2002. Sygn. WK 45654
 93. Odlotowa matematyka - Gdynia : Toruń : "Tutor", 2010. Sygn. WK 49066
 94. Podręczne tablice matematyczne pięciocyfrowe / Jerzy Antoniewicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 24728
 95.  Pojedynek z podzielnością : wybór zadań : A5-8 oraz I-II 7.16 / Kinga Gałązka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK 51; WK 40310
 96.  Poradnik matematyczny : praca zbiorowa / pod red. I[zydora] Dziubińskiego i T[adeusza] Świątkowskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Sygn. WK 23779
 97.  Poradnik matematyczny : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. I. Dziubińskiego i T. Świątkowskiego. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. MKsK 51; WK 29321
 98.  Poradnik matematyczny : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. I. Dziubińskiego i T. Świątkowskiego. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. MKsK 51 ; WK 29322
 99.  Poradnik rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki dla uczniów klasy 1 szkół średnich. Cz. 1 / Piotr Gronkowski, Jerzy Smela. - Rzeszów : "Fosze", 1994. Sygn. WK 38310
 100. Prawdopodobieństwo i pewność / Emile Borel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WK 7069
 101. Przez rozrywkę do wiedzy : rozmaitości matematyczne / Stanisław Kowal. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1986. Sygn. WK 13974-WK 13976 ; WK 14039 ;  WK 15554 ; WK 15555 ; WK 31366
 102. Przygoda matematyczna / Vratko Srobar. - Warszawa : "Iskry", 1967. Sygn. WK 10701
 103. Repetytorium : jak zdać maturę z matematyki / Piotr Wróblewski, Lidia Dzikowska. - Poznań : "LektorKlett", 2010. Sygn. MKsK 51
 104. Rozmaitości matematyczne / Cecylia Rauszer. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983. Sygn. WK 22996 ; WK 26326 ; WK 26327
 105. Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej / kom. red. N. P. Fiedorenko [i in.]. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Sygn. CzK 51
 106. Struktury algebraiczne. Cz. 2, Przestrzenie wektorowe / Stanisław Złonkiewicz. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1971.  Sygn. WK 17079
 107. Struktury algebraiczne. Cz. 3, Przestrzenie unitarne i euklidesowe przestrzenie afiniczne / Stanisław Złonkiewicz. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1970. Sygn. WK 17080
 108. Syllabus z matematyki 2002. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000. Sygn. MKsK 371.3 ;WK 2725 B
 109. Szeregi Fouriera, teoria pola, funkcje analityczne i specjalne, przekształcenie Laplace'a / P. I. Romanowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WK 6533
 110. Śladami Pitagorasa : rozrywki matematyczne / Szczepan Jeleński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1951.  Sygn. WK 15964
 111. Śladami Pitagorasa : rozrywki matematyczne. 2 / Szczepan Jeleński. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK 35521
 112. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne / [oprac. Julian Lipczyński i in.]. - Kraków : "Sponsor", 1995. Sygn. MKsK 51
 113. Tablice matematyczno-fizyczne czterocyfrowe / Władysław Wojtowicz ; oprac. Cz. Białobrzeski, E. Rybka i A. M. Rusiecki. - Wyd. 23. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970.  Sygn. WK 14737; WK 1624; WK 521
 114. Tajemnicza liczba e i inne sekrety matematyki / Bogdan Miś. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989. Sygn. WK 35723-WK 35725
 115. Tajniki matematyki [Film] / progr. i scen. Małgorzata Uberna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. Sygn. WK 85 V
 116. Tajniki matematyki [Film]. Kas. 1 / scen. Małgorzata Uberna. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. Sygn. WK 35 V
 117. Tajniki matematyki [Film]. Kas. 2 / scen. Małgorzata Uberna. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. Sygn. WK 36 V
 118. Testy z matematyki dla szkół średnich / Zbigniew Kraus. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Sygn. WK 20127-WK 20130
 119. Tysiąc lat polskiej myśli matematycznej / Jadwiga Dianni, Adam Wachułka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963. Sygn. WK 7124
 120. Uzupełnienia matematyki elementarnej : równania nieoznaczone, ułamki łańcuchowe, kombinatoryka, dwumian Newtona / A. J. Banarski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. Sygn. WK 5164; WK 5165; WK 2747
 121. W kręgu optymalizacji / Edward Kącki, Tadeusz Niewierowicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978 dr. ukończ. 1979. Sygn. WK 22525
 122. Własności izometrycznych przekształceń płaszczyzny na siebie / Jerzy Lisiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Sygn. WK 13667-WK 13669
 123. Współczesna matematyka i cybernetyka : wybrane zagadnienia / [aut.] I. M. Jaglom [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 13219
 124. Wstęp do matematyki / Julian Musielak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Sygn. WK 15333
 125. Wstęp do matematyki dyskretnej / S. W. Jabłoński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. Sygn. WK 37227
 126. Wstęp do matematyki współczesnej / Helena Rasiowa. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Sygn. WK 11602 ; WK 19496
 127. Wybór testów egzaminacyjnych na studia dzienne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (dla kandydatów na strażaków) z lat 1995-2003 / [przygot. do wyd. Bożena Katarzyna Szcześniak ; Szkoła Główna Służby Pożarniczej]. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2003. Sygn. WK 49314
 128. Z dziejów matematyki / Edward Kofler. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1956. Sygn. WK 1305 ; WK 15966
 129. Z matematyką za pan brat / Ryszard Jajte, Włodzimierz Krysicki. - Warszawa : "Iskry", 1985. Sygn. WK 28491 ; WK 28492
 130. Zadania maturalne z 1996 roku. Cz. 1, Licea ogólnokształcące : profil podstawowy i matematyczno-fizyczny / [red.] Elżbieta Bagińska-Stawiarz, Marcin Karpiński. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1996. Sygn. WK 2170 B
 131. Zadania maturalne z 1996 roku. Cz. 2, Technika, licea zawodowe, szkoły dla dorosłych / [red.] Elżbieta Bagińska-Stawiarz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1997. Sygn. WK 2171 B
 132. Zadania z matematyki dla olimpijczyków - gimnazjalistów i licealistów / Henryk Pawłowski, Wojciech Tomalczyk. - Wyd. 3. - Toruń : "Tutor", 2010. Sygn. WK 50167
 133. Zagadnienie swoistości poznania matematycznego / Danuta Gierulanka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Sygn. WK 5435 ; WK 5616
 134. Zajęcia fakultatywne z matematyki : poradnik metodyczny dla grupy matematyczno-fizycznej / Jerzy Norwa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn.  WK 19702
 135. Zbiór prac kontrolnych z matematyki dla klas I-II liceum i technikum / Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn.  CzK 38844 ; WK 38845
 136. Zbiór pytań i zadań egzaminacyjnych z matematyki / Jakub Wójcik. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. Sygn. WK 21165
 137. Zbiór tematów prac kontrolnych z matematyki : (dla klas 1 i 2 liceum i technikum oraz dla zasadniczych szkół zawodowych) / Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Sygn.  WK 14660 ;  WK 14661;  WK 16160 ; WK 16161
 138. Zbiór zadań dla uczniów lubiących matematykę / Witold Bednarek. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1995. Sygn. WK 40871
 139. Zbiór zadań dla uczniów szkół średnich o zainteresowaniach matematycznych / Mirosław Grabowski, Karol Szymański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. Sygn. WK 38308
 140. Zbiór zadań matematycznych / Franciszek Indan. - Wyd. 2 rozszerz. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Sygn.  WK 7500
 141. Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 1, Algebra / Stanisław Kartasiński, Mieczysław Okołowicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. Sygn. WK 4644
 142. Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 2, Geometria i Trygonometria / Stanisław Kartasiński, Mieczysław Okołowicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965. Sygn. WK 9043
 143. Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 6 / Stanisław Kartasiński, Mieczysław Okołowicz, Tadeusz Stanisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. Sygn. WK 20500
 144. Zbiór zadań maturalnych i egzaminacyjnych. Cz. 7 / Mieczysław Okołowicz, Tadeusz Stanisz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. Sygn. WK 22975
 145. Zbiór zadań maturalnych z matematyki z 1991 roku z rozwiązaniami / Maria Górecka [i in.]. - Toruń : Adam Marszałek, 1992. Sygn. WK 37321
 146. Zbiór zadań z matematyki dla kl. I i II liceum ogólnokształcącego / Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. WK 44682
 147. Zbiór zadań z matematyki dla klasy 3 i 4 liceum ogólnokształcącego / Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Wyd. 19 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 44683; WK 29210 ; WK 29211 ; CzK 38846 ; WK 38847
 148. Zbiór zadań z matematyki dla klasy I i II liceum ogólnokształcącego / Norbert Dróbka, Karol Szymański. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 46540 ; WK 46541
 149. Zbiór zadań z matematyki dla szkół średnich. Cz. 1 / Aleksander Śnieżek, Paweł Tęcza. - Rzeszów : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1974. Sygn. WK 18617
 150. Zbiór zadań z matematyki elementarnej : podręcznik dla samouków / N. P. Antonov [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966. Sygn. WK 9882
 151. Zbiór zadań z matematyki wyższej / W. P. Minorski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1966. Sygn. WK 9399
 152. Zbiór zadań z matematyki wyższej. T. 1 / N. M. Giunter i i R. O. Kuźmin. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. Sygn. WK 5565
 153. Zbiór zadań z matematyki wyższej. T. 2 / N. M. Giunter i i R. O. Kuźmin. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. Sygn. WK 5566
 154. Zbiór zadań z metod matematycznych fizyki / pod red. W. S. Władimirowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 22337

 

Opracowała : Gertruda Kmiecik
 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
piątek, 04 listopada 2011 09:15

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2011
Zestawiła: Lilianna Żywutska

CZAS WOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata  1964 - 2011

Wydawnictwa zwarte:

 

 

 1. "Cudne manowce?" : kultura czasu wolnego we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2008. CzP 379.8
 1. "Czas ukoi nas?" : jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2008.  CzP 379.8
 1. "Małe tęsknoty?" : style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.  WP  100764
 1. Bariery i marzenia związane z czasem wolnym młodzieży studiującej / Patrycja Hanyga-Janczak // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz, Cezary Kurkowski. - Toruń : "Akapit", 2010 . 
  WP 102457
 1. Barwy codzienności : analiza socjologiczna / red. nauk. Małgorzata Bogunia-Borowska. - Warszawa : "Scholar", 2009.  WP 100669
 1. Budżet czasu, struktura społeczna, polityka społeczna / Edmund Wnuk-Lipiński ; Instytut Filozofii Socjologii PAN. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.  WP 58802
 1. Czas wolny : aktualna problematyka / Borys Gruszyn ; [tł. Danuta Kułakowska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.  WP  15279
 1. Czas wolny dzieci i młodzieży / Zygmunt Dąbrowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.  WP  10828,  WP 10831,  WP 12279,  CzP 37.018.3
 1. Czas wolny dzieci i młodzieży w Polsce / pod red. Krzysztofa Przecławskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978.  WP  51635,  WP  51636, WP  42162, WP   36377,  CzP  37.018.3
 1. Czas wolny, rekreacja i zdrowie / Wojciech M[aria] Kuś [i in.] ; pod red. Wojciecha M. Kusia. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1981. WP  58633
 1. Ekonomia czasu wolnego : zarys problematyki / Bohdan H. Jung. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.  WP 78712
 1. I Ty bądź artystą. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.  WP   61274, WP   61275
 1. Kolonie i obozy : zdrowe, radosne, bezpieczne / Henryk Nawara, Agata Cooper. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2007. CzP   37.091
 1. Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania / Ewa Kozak. - Kraków : "Impuls", 2004.   WP  89437
 1. Organizacja czasu wolnego dziecka wiejskiego : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego ; zespół aut. Stanisław Kawula [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.   WP   27146,   WP   27212,  CzP   37.018.3
 1. Organizacja pracy i odpoczynku ucznia : (7-14) / Barbara Wilgocka-Okoń. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.   WP   3351/b, CzP   37.018.1
 1. Organizacja pracy i odpoczynku ucznia / Barbara Wilgocka-Okoń. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.   WP  7921
 1. Pedagogika czasu wolnego / Jan Pięta. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. CzP  379.8
 1. Poradnik włóczykija czyli Jak bezpiecznie wrócić z wycieczki / Darek Stefański ; rys. Cezary Krysztopa. - Warszawa : Green Gallery, 2010.  WP   102171
 1. Poradnik wychowawcy kolonijnego / Aleksander Nocuń [i in.]. - Warszawa : "Horyzonty", 1974.   WP  22425
 1. Pozaszkolna praca opiekuńczo-wychowawcza / Kazimierz Czajkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1970.    WP  75745,  WP  21457,   WP 15396,  WP  15397
 1. Praca domowa i czynny wypoczynek ucznia / Tadeusz Wujek. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.  WP  75800,  WP  13828,  CzP 37.018.3
 1. Przygotowanie dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego / Marian Grochociński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  WP 39487,  WP  39489, WP 39488,  CzP   37.018.1
 1. Rekreacja fizyczna na wczasach : poradnik dla organizatorów i instruktorów / Zofia Dowgird [i in.]. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ [Centralnej Rady Związków Zawodowych], 1978.   WP  35161
 1. Rekreacja i czas wolny : studia humanistyczne / red. nauk. Ryszard Winiarski. - Warszawa : "Łośgraf", 2011.  WP 103220,  WP  103221
 1. Skuteczność wychowawcza innowacji w zajęciach pozalekcyjnych / Marek Żelazkiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.  WP  56817,  WP 56818
 1. Teoretyczno-metodyczne podstawy wybranych letnich form turystyki aktywnej / aut. Wojciech Czarny i in. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.   WP  103772
 1. Twój czas : praca zbiorowa / [aut. Jadwiga Cierniak i in.]. - Warszawa : "Watra", 1977. WP  32026
 1. Wprowadzenie do rekreacji fizycznej : elementy historii, teorii i metodyki / Maciej Demel, Włodzimierz Humen. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1970.   WP  54009
 1. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 1, [Szkoła podstawowa i gimnazjum] / [aut. Tomasz Ławecki i in.]. - Warszawa : "Telbit", cop. 2005.  CzP  37.091.8
 1. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 2, [Szkoła ponadgimnazjalna] / Tomasz Ławecki. - Warszawa : "Telbit", cop. 2006.  CzP  37.091.8
 1. Wybrane obszary badawcze andragogiki / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.  CzP  37.013
 1. Wychowanie do rekreacji / Kazimierz Czajkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  WP 37410,   WP  37409
 1. Wykorzystanie czasu wolnego w rehabilitacji głębiej upośledzonych umysłowo / Kazimiera Nowak-Lipińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.  WP  78141 WP 78140
 1. Wypoczynek z rodziną / Ryszard Szepke. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1976. WP  25108,  WP  24552
 1. Z problemów czasu wolnego / Stanisław Czajka. - Warszawa : Instytut Wydawniczy CRZZ, 1974. WP  85339, CzP  37.018.3
 1. Zabawa : studium socjologiczne / Bogusław Sułkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.  WP  84247,   WP  66634,   CzP  316

 

Artykuły z czasopism

 1. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym / Janusz Bielski // Lider. - 2010, nr 1, s. 7-10
 2. Aktywność fizyczna w czasie wolnym podstawą zdrowia człowieka / Joanna Czajkowska-Kozik, Agnieszka Świder // Przegląd Naukowy Instytutu Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2001. - 2001, t. 5, z. 2, s. 177-183
 3. Aktywność fizyczna w stylu życia dzieci w wieku 10-13 lat w środowisku małomiejskim / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. - 2007, nr 3/4, s. 16-18
 4. Aktywność młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości / Mirosław Szymański // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 12-18
 5. Aktywność ruchowa młodzieży w czasie wolnym : preferencje - bariery - uwarunkowania / Adam Jurczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 12, s. 25-30
 6. Aspiracje wolnoczasowe młodzieży / Kinga Musialska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2009, nr 1/2, s. 64-65
 7. Bezpieczne wakacje / Józef Rostworowski // Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 32-33
 8. Break dance w bibliotece : ferie w gminie / Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 5, s. 4
 9. Czas ładowania akumulatorów /  Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 26, s. 17
 10. Czas wolny - radość i problem / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 6, s. 6-10
 11. Czas wolny / Leszek Kołosiński // Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 14
 12. Czas wolny a bezpieczeństwo dziecka / Joanna Karczewska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 7-14
 13. Czas wolny a zachowania ryzykowne młodzieży / Krzysztof Bobrowski // Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 267-287
 14. Czas wolny dzieci i młodzieży : wybór bibliografii z lat 2000-2011.oprac. / Elżbieta Trojan // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 61-64
 15. Czas wolny ucznia - nowe wyzwanie dla działalności edukacyjnej w szkole / Sylwia Toczek-Werner // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 6-12
 16. Czas wolny uczniów szkół podstawowych / Monika Jurewicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 44-48
 17. Czas wolny uczniów w świetle aktywności ruchowej i zajęć sedenteryjnych / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 3, s. 16-20
 18. Czas wolny, czas stracony / Małgorzata Drost // Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 5-9
 19. Einstein za wszelką cenę / Hubert Czemierowski // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 25-26
 20. Etos czasu wolnego uczelni a preferencje stylu życia studentów / Roman Chomicz // Lider. - 2010, nr 1, s. 29-30
 21. Formy spędzania czasu wolnego w zależności od cech osobowości młodzieży akademickiej / Maria Gacek // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 31-32
 22. Garden Golf - zabawa w ogrodzie / Jacek Banach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2011, nr 6, s. 33-37
 23. I ty możesz żyć bezpiecznie : bezpieczeństwo w placówce letniego wypoczynku / Henryk Śnieżek // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 3, s. 53-60
 24. Jak młodzież gimnazjalna spędza wakacje? : doniesienie z badań / Agnieszka Kalicińska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 40-41
 25. Jak wykorzystuję czas wolny? / Izabela Błaszczyk, Jadwiga Sendor // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 29
 26. Jak zorganizować czas wolny uczniów / Joanna Mudrak-Nowak, Wojciech Nowak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 52-55
 27. Kilka uwag o podstawach prawnych organizacji zajęć z zakresu rekreacji ruchowej / Przemysław Kędra, Paweł Różański // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 30-32
 28. Kontrowersyjna sztuka wychowania / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 14-17
 29. Korzystanie z czasu wolnego przez młodzież gimnazjalną / Maciej Pałyska, Joanna Raduj, Krzysztof Ostaszewski // Remedium. - 2006, nr 12, s. 28-29
 30. Ludoteki z misją - w Polsce i na świecie / Renata M. Zając, Magdalena Janas // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 8 - 12
 31. Mały świat wielkich ludzi czyli Preferencje muzyczne młodzieży gimnazjalnej / Marzena Woźniak // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2006, nr 2, s. 29-40
 32. Między determinizmem a swawolą : prozdrowotne postawy stylu życia młodzieży / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 4-8
 33. Młodzież a aktywne postawy w czasie wolnym - studium badań o przyczynowości zachowań / Roman Chomicz // Lider. - 2007, nr 6, s. 21-22
 34. Na ferie i nie tylko... : ćwiczenia i zabawy / Alfreda Gierad // Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 30
 35. Na słonecznej plaży / Jolanta Jabłońska // Wychowanie w Przedszkolu 2011, nr 7, s. 38-39
 36. Niekończąca się ... krzyżówka / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 22 – 23
 37. Organizacja czasu "trudnego" / Maria Sadlik // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 22-23
 38. Organizacja czasu wolnego dzieci w wieku 10-12 lat / Julita Zdziech // Lider 2011, nr 6, s. 29-30
 39. Organizacja czasu wolnego w internacie dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s. 42-43
 40. Pedagogiczne aspekty czasu wolnego / Kazimierz Denek // Lider. - 2006, nr 12, s. 8-14
 41. Przerwa międzylekcyjna - czas odpoczynku ucznia? / Maria Groenwald // Wychowanie na co Dzień 2010, nr 9, s. 17-22
 42. Rekreacja fizyczna a czas wolny / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2008, nr 2, s. 15-16
 43. Rekreacja rodzinna - przygotowanie do całożyciowej aktywności ruchowej / Grażyna Kosiba, Marzena Kukla // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne 2011, nr 7, s. 4-8
 44. Rodzina tradycyjna w przekazywaniu wzorów aktywnego spędzania czasu wolnego / Roman Chomicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 1, s. 21-25
 45. Spod skrzydeł pod namiot / Ewa Szperlich // Charaktery. - 2007, nr 7, s. 36-39
 46. Sport jako ważny element profilaktyki / Błażej Gawroński // Remedium. - 2006, nr 11, s. 4-5
 47. Sprawność fizyczna oraz sposoby spędzania czasu wolnego i podejmowane formy aktywności ruchowej przez uczniów Gimnazjum w Piotrowie / Grażyna Adamin // Lider. - 2006, nr 4, s. 18-19
 48. Szkoła jako miejsce organizowania czasu wolnego uczniów. Opinie i oczekiwania uczniów klas IV-VI a oferta zajęć pozalekcyjnych szkoły / Inetta Nowosad // Wychowanie na co Dzień. - 2010, nr 9, s. 3-7
 49. Święty dzień siódmy / Dorota Krzemionka // Charaktery. - 2007, nr 6, s. 10-16
 50. Ulica - jedyną alternatywą dla młodzieży? / Anna Fidelus // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 48-51
 51. W co się bawić? Poradnik wychowawcy / Grażyna Ramska, Maciej Gryszun // Lider. - 2006, nr 7/8, s. 3-30
 52. W zdrowym ciele zdrowy duch - dezaktualizacja i nieprzystawalność dawnej maksymy do naszych "lepszych" czasów / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 27 - 30
 53. W zdrowym ciele zdrowy duch - dezaktualizacja i nieprzystawalność dawnej maksymy do naszych "lepszych" czasów (część 2) / Małgorzata Bednarska // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s. 33 - 35
 54. Wolny czas w internacie : Klub Młodego Europejczyka / Joanna Amielańczyk // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 1, s. 61-63
 55. Wolny czas w rodzinie / Beata Gutowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 51 - 54
 56. Wskazywanie sposobów spędzania wolnego czasu metodą budzenia i rozwijania zainteresowań uczniów / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV -VI. - 2005/2006, nr 4, s. 101-109
 57. Współczesna rodzina wobec eksplozji mediów elektronicznych - wyzwaniem dla edukacji medialnej / Jadwiga Izdebska // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 27 - 34
 58. Wypoczynek czynny i bierny / Jolanta Zarzycka, Bogdan Szeląg // Lider. - 2005, nr 3, s. 6-7
 59. Z badań nad czasem wolnym młodzieży gimnazjalnej a jej aktywnością ruchową / Izabela Szczechowicz-Kasza // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, s. 29-33
 60. Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty... Wakacje stukają do drzwi! / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 50-54
 61. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego / Alicja Lisowska, Wiesława Grunwald // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 17-18
 62. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, dod. s. VI-VII
 63. Zabawy miłe i pożyteczne w czasie wakacji / Maria Królica // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 22-27
 64. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży / Elżbieta Jatulewicz // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 4, s. 20-22
 65. Zagospodarowanie czasu wolnego w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych / Krystyna Gutkowska, Anna Murawska // Polityka Społeczna. - 2011, nr 8, s. 22 - 29
 66. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne z perspektywy zmiany społecznej i cywilizacyjnej / Jan Adam Malinowski // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7/8, s. 16-19
 67. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 37-39
 68. Zjawisko infokomputeryzacji a zainteresowania młodzieży gimnazjalnej. Krótkie studium empiryczne / Józef Górniewicz // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 4-5, s. 23-26
 69. Życie po dzwonku / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 39, s. 5
 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 17 października 2011 21:40

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2011
Zestawiła: Lilianna Żywutska

 

EDUKACJA TEATRALNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1956 - 2011

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 1. "...z fantazją i humorem..." czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku / Anna Monika Szymańska, Anna Szymczak. - Rzeszów : "Fosze", 2004.  CzP   371.8

 

 1. 8 sztuk w poszukiwaniu teatru / [red. Alicja Szwarc]. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982.   WP   61603

 

 1. Bajki w teatrze / [red. Jolanta Masłowska ; przedm. Barbara Kilkowska]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1980.  WP   57083

 

 1. Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995.  CzP   37.091.8

 

 1. Co z was wyrośnie : scenariusze [przedstawień] dla gimnazjum i liceum / Anna Blaschke. - Kraków : "Impuls", 2004.  WP   92452,   CzP  371.8

 

 1. Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005.   CzP   371.8

 

 1. Cztery mile za piec : sztuki dla teatrów dziecięcych / Maria Kownacka ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970.  WP   15683

 

 1. Dni niecodzienne : o ziemi rodzinnej treści : scenariusze uroczystości dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z czynnym udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Domowe zabawy teatralne / Stefan Słysz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1977.  WP   46324,   WP   46337,  WP   46339

 

 1. Drama na lekcjach historii / Anna Dziedzic, Wiesława Elżbieta Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.   WP   85211

 

 1. Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej / Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995.   WP   88010,  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1

 

 1. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z ang. Krystyna Pankowska i Elżbieta Nerwińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1990.  WP   79726

 

 1. Dwie bajki ; Niemechaniczny koń ; Bajka o gwiazdach, czyli Wielka kariera / Wincenty Faber ; [muz.] Andrzej Zarycki, Zbigniew Jeżewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1977.  WP   34480,   WP   34481

 

 1. Dziecko widzem i aktorem : inscenizacje dla klas przedszkolnych, świetlic, domów dziecka / Janina Awgulowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1979.  WP   39405,  WP   39402,   WP   39400,  CzP   37.091.8

 

 1. Edukacja przez dramę / Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1997.  WP   84587

 

 1. Epika na szkolnej scenie : inscenizacje dla klas IV - VI / Jolanta Zabielska. - Gdańsk : "Harmonia", 2003.  CzP   371.8

 

 1. Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub Należyty. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Gry dramatyczne : teatr młodzieży / Lidia Rybotycka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.   WP   25163,   WP   25189

 

 1. Jak dobrze być : scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / oprac. Renata Chrzanowska. - Kraków : "Rubikon", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Jasełka i przedstawienia bożonarodzeniowe : scenariusze dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / [red. Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.  CzP   371.8

 

 1. Kiermasz rozmaitości / [wybór i red. Adam Czetwertyński ; oprac. graf. Zbigniew Lengren]. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979.  WP   2370/b

 

 1. Kultura żywego słowa / Marian Mikuta. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.  WP   11461,  CzP   82.0

 

 1. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1999.   CzP   37.091.8

 

 1. Małe formy sceniczne w pracy przedszkola / Janina Awgulowa, Wacława Świętek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.  WP   62940,   WP   62941,  WP   66063,  WP   66061,  WP   66060,  CzP   373.2

 

 1. Mały rycerz i panny : sztuka sceniczna według powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski / Wanda Maciejewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.  WP   55235

 

 1. Mesjasz się narodził : scenariusze jasełek, misteriów i akademii bożonarodzeniowych / [red. Elżbieta Kondrak]. - Kielce : "Jedność", 2004.   CzP   371.8

 

 1. Między wzruszeniem a śmiechem / Dorota Klus-Stańska. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2004.   CzP   371.8

 

 1. Mnie ta ziemia od innych droższa : wieczory literackie dla zespołów amatorskich / oprac. Ryszarda Hanin, Andrzej W. Piotrowski ; oprac. muzyczne Edward Pałłasz. - Warszawa : "Iskry", 1968.  WP   15647

 

 1. Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998.   CzP   37.091.8

 

 1. Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński ; rys. Kasia Śniecińska. - Warszawa : "Żak", 1996.  WP   83950,   CzP   37.091.8

 

 1. Mój warsztat teatralny / Donka i Andrzej Madejowie. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978.   WP   32745

 

 1. Na słoneczne i deszczowe dni : wiersze, opowiadania, teatrzyki dla przedszkoli / [wybór] Teresa Dziurzyńska, Hanna Ratyńska, Elżbieta Stójowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.  WP   10818/b

 

 1. Na spotkanie tęczy : scenariusze spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży / Dorota Nowak. - Toruń : "Aksjomat", 2005.  CzP   37.091.8

 

 1. Nasz teatrzyk / wybór Halina Piaścik ; il. Bogusław Orliński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985.  CzP   37.091.8

 

 1. Pani na opak : miniatury sceniczne / Marzena Kwietniewska. - Wyd. 4 zm., uzup. - Kraków : "Impuls", 2006.  WP   14126/b

 

 1. Podstawy recytacji i mowy scenicznej / Jan Kochanowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.  WP   4814,  WP   4528,   WP   4529

 

 1. Podstawy sztuki żywego słowa : (instrument - dykcja - ekspresja) / Mieczysław Kotlarczyk ; Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1961.  WP   48636

 

 1. Praca aktora : podręcznik dla instruktorów teatralnych / I. Rapoport; przeł.
  [z ros.] Juliusz Saloni. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.   WP   29161

 

 1. Praca w teatrze szkolnym : odczyty pedagogiczne / pod red. Władysława Słodkowskiego. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.  WP   75792,  WP   11773

 

 1. Propozycje wykorzystania technik dramowych na lekcjach języka polskiego w szkole średniej : materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. pod kier. doradcy-metodyka Jadwigi Kolanek ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi. - (Wyd. rozszerz.). - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993.  WP   12552/b,  WP   12553/b

 

 1. Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia / Teresa Fiutowska. - Warszawa : "Didasko", 1997.   WP   84940

 

 1. Scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. - Kraków : "Impuls", 1998. CzP   37.091.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.  CzP   37.091.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.  CzP   371.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.   CzP   371.8

 

 1. Serce : 4 sztuki z piosenkami i tańcami dla dzieci i młodzieży ; Psota kota Trota ; Polscy Jaś i Małgosia ; Polska Królewna Śniężka ; Jak Winnetou / Irena Prusicka ; muz. Aleksander Rostan. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.   WP   44554

 

 1. Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje / Halina Okońska, Magdalena Pawińska. - Rzeszów : "Fosze", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1995.  WP   83991,  WP   83992,   CzP   37.091.8

 

 1. Statystyczny Polak ; Tales - człowiek cienia : inscenizacje matematyczne / Bożena Prystupa. - Opole : "Nowik", 2007.   CzP   372.851

 

 1. Stefan Żeromski : adaptacje prozy, fragmenty dramatów, wiersze o Pisarzu / red. Monika Michalska. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966.  WP   46330

 

 1. Sto wierszy na każdą okazję : wiersze, ćwiczenia edukacyjne, scenariusze lekcji
  i uroczystości szkolnych
  / wybór i oprac. dla celów dydaktycznych Aleksandra Michałowska ; il. Artur Piątek. - Wrocław : "Siedmioróg", 2010.  CzP  37.091.8

 

 1. Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym / Urszula Wierzbicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatr i edukacja / Anna Dziedzic. - Poznań : "Arka", 2001.  WP   92573

 

 1. Teatr radości : teatr szkolny, doświadczenia, uwagi, myśli / Klementyna Sołonowicz-Olbrychska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.  WP   6364

 

 1. Teatr w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn. - Warszawa : "Żak", 2010.  WP   103240

 

 1. Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmioróg", 1998.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmioróg", 2003.   WP   92936

 

 1. Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina Jerzykowska ; [muzyka Jacek Delong]. - Wyd. 3. - Łódź : "Literatura", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatrzyk Fioletowy Krokus zaprasza Szanownych Państwa na 16 jednoaktówek / napisanych przez Marka i Małgorzatę Kot ; [il. Bożena Gąsienica Byrcyn]. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003.  WP   14041/b

 

 1. Teatrzyk na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich lubiących bawić się w teatr / Małgorzata Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004.   CzP   371.8

 

 1. Tylko w przedszkolu : zabawy teatralne : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków / Jan Jakub Należyty. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.   CzP   37.091.8

 

 1. Uroczystości szkolne (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.    CzP   37.091.8

 

 1. W górę kurtyna : zbiór scenariuszy przedstawień dla dzieci / Dorota Dankowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2004. CzP   371.8

 

 1. W krainie baśni : scenariusze przedstawień teatralnych : kształcenie zintegrowane / Urszula Dmitruk. - Łódź : "Res Polona", [2004].  CzP   371.8

 

 1. Warsztaty edukacji teatralnej : teatr dziecięcy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wrocław : "Europa", cop. 2001.  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1

 

 1. Vademecum teatru amatorskiego / Stanisław Iłowski. - [Wyd. 2 zm.]. - Kraków : Ośrodek Kultury Wsi ZMW "Scena Ludowa", 1986.  WP   93432

 

 1. Z aniołami w tle : teatr : praca zbiorowa / przygot. przez Martę Zubek. - Kraków : "Rubikon", 2003.  WP   14076/b

 

 1. Z przeszłością za pan brat : wieczornica historyczno-literacka / oprac. Lucyna Szczegodzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1960.  WP   6181

 

 1. Zabawa dzieci w teatr / Jan Dorman. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981.  WP   58024,   CzP   37.091.8

 

 1. Zabawa w teatr : przedszkolne i szkolne inscenizacje : spektakle, kostiumy, rekwizyty / wybór utworów i oprac. inscenizacji Marek Głogowski ; wybór pozostałych utworów, oprac. inscenizacji, wstęp, wprowadz. w zagadnienia dotyczące teatru oraz pomysły wszystkich rekwizytów i kostiumów Lucyna Winkel-Sobczak ; il. Elżbieta Jarząbek. - Poznań : "Publicat", 2010.  WP   102251

 

 1. Zabawa w teatr : widowisko dziecięce / Aleksander Rymkiewicz. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1969.  WP   13995

 

 1. Zabawa w teatr : widowisko teatralne / Aleksander Rymkiewicz. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1971.  WP   16499

 

 1. Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów : dla kreatywnych grup i kółek teatralnych / Thorsten Bohner ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002.   WP   88704

 

 1. Zarys deklamatoryki / Stanisław Furmanik. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.   WP   10851,  WP   3946

 

 1. Zbliż się, Melpomeno : scenariusze przedstawień dla teatrzyków szkolnych / Elżbieta Jodko-Kula. - Kraków : "eSPe", 2007.   CzP   371.8

 

 1. Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach XVI-XVIII / Tadeusz Grabowski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1963.  WP   3620/b

 

 

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Aktor, czyli człowiek w maskach / Sylwia Jakubiec, Urszula Hadam // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 12-14

 

 1. Bajka o rozbitym serduszku / Beata Świerczewska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 2, s. 52-58

 

 1. Bajka o tekturowym miasteczku : scenariusz dla teatrzyków szkolnych dla dzieci
  w wieku 9-12 lat
  / Agnieszka Radkowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 10, s. 29-31

 

 1. Bawimy się w teatr : program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - nr 1, 2006/2007, s. 7-26

 

 1. Bezpieczne ferie : inscenizacja / Joanna Dołęgowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 2, s. 55-56

 

 1. Bracia miesiące : inscenizacja / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 52-59

 

 1. 7. Calineczka - scenariusz przedstawienia / Urszula Patraj // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 3, s. 21-23 

 1. Co to jest teatr: scenariusz lekcji bibliotecznej / Justyna Czernicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2009, nr 9, s. 20-21

 

 1. Chatka zapomnienia : scenariusz przedstawienia teatralnego / Jolanta Bujwid, Aleksandra Węgrecka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 5, s. 13-14

 

 1. Czas na Hawaje : inscenizacja / Jolanta Henke-Widzińska // ŻYCIE SZKOŁY.- 2010, nr 5, s. 50-53

 

 1. Drama / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2003, nr 5, s. 16-17

 

 1. Drama metodą twórczej edukacji : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2008, nr 6, s. 32-36

 

 1. Drama w edukacji teatralnej dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 1, s. 33-54

 

 1. Dziecko i teatr... / Anna Drzewiecka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 604-607

 

 1. Dzieje nauki : scenariusz przedstawienia słowno-pantomimicznego / Teresa Pałęcka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 20-21

 

 1. Edukacja teatralna / Marzenna Magda // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 1/2, s. 29-32

 

 1. Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // EDUKACJA MEDIALNA. - 2003, nr 4, s. 46-51

 

 1. Edukacja teatralna w gimnazjum / Elżbieta Kakiel // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 9, s. 35-36

 

 1. Edukacja teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // WYCHOWANIE NA CO Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. VI-VII

 

 1. Edukacyjna rola teatru / Lilla Pietrzykowska, Krystyna Dziekońska // PORADNIK  BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 7/8, s. 48-50

 

 1. Głos w sprawie kształtowania przestrzeni teatralnej w szkole / Jadwiga Jawor-Baranowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2009/2010, nr 2, s. 45-53

 

 1. Granie jest skuteczną metodą nauczania / Danuta Galant // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 2, s. 44-45

 

 1. Historia o świętym Mikołaju: sztuka sceniczna w siedmiu scenach / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 14-17

 

 1. I ty możesz być rycerzem...: scenariusz przedstawienia dla szkół podstawowych / Iwona Osiecka, Anna Łazikiewicz, Sylwia Spasińska // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 9, s. 34-36

 

 1. Inscenizacja baśni H.Ch.Andersena "Dziewczynka z zapałkami" i "Choinka" / Urszula Patraj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2002/2003, nr 2, s. 46-52

 

 1. Istota i funkcja dramy / Katarzyna Chrząszcz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 12, s. 18-21

 

 1. Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorom / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 3, s. 23-25

 

 1. Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka : scenariusz na podstawie baśni braci Grimm / Małgorzata Kaczmarek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 2, s. 19-21

 

 1. Jesienny bukiet dla pani : inscenizacja / Małgorzata Jakubowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 8, s. 51-54

 

 1. Ku autokreacji poprzez dramę / Lucyna Maksymowicz // EDUKACJA. - 2004, nr 1, s. 33-44

 

 1. Korowód znanych Polaków : scenariusz przedstawienia / Anna Skrzypek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2011, nr 3, s. 25-26

 

 1. Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy : scenariusz przedstawienia dla klas I-III / Violetta Majewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 3-7

 

 1. Królewna Śnieżka / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 2, s. 6-7

 

 1. Królowa Śniegu : scenariusz przedstawienia / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 12, s. 17-21

 

 1. Łatwe szczęście : scenariusz przedstawienia dla gimnazjum / Justyna Banaszek, Joanna Maraszek // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 1, s. 24-25

 

 1. Magia teatru / Jolanta Bosowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 37-39

 

 1. Magia teatru : scenariusz konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów klas IV-VI / Małgorzata Mizerkiewicz, Wiesława Skitek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2005, nr 1, s. 26

 

 1. Mały Książę : scenariusz inscenizacji na podstawie "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupery / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 9, s. 4-8

 

 1. Możliwości kształcenia aktywności twórczej w wystąpieniach teatralnych / Jolanta Hartlińska-Palka  // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2002/2003, nr 2, s. 27-31

 

 1. Nasz MITing : scenariusz przedstawienia / Grzegorz Poturalski, Daria Witwicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 9,s. 24-26

 

 1. Nowoczesne zadania szkolnego teatru. [Cz.] 5 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 2, s. 38-44

 

 1. Oddziaływanie sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 8, s. 34-36

 

 1. Oskarżony Czesław M.: scenariusz spektaklu teatralnego / Witold Pelka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 5, s. 17-19

 

 1. Program teatru edukacyjnego / Agnieszka Maj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 1, s. 10-26

 

 1. Refleksja nad dramą edukacyjną / Maria Gudro // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 83-88

 

 1. Romeo i Julia inaczej : na podstawie sztuki Williama Szekspira / Kamila Gendera // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 7/8, s. 30

 

 1. Rozwijamy zainteresowania teatralne /  Małgorzata Rokicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, nr 1, s. 27-32

 

 1. Rozwijanie twórczej aktywności poprzez ''zabawę w teatr'' / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 1-2

 

 1. Rozwijamy zainteresowania teatralne /  Małgorzata Rokicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, nr 1, s. 27-32

 

 1. Smok ze Smoczej Jamy: scenariusz inscenizacji / Agata Włodarz, Elżbieta Wójcicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1997, nr 2, s. 9-11

 

 1. Scenariusz inscenizacji "Baba Jaga u dentysty" / Izabella Dębczyńska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 1, s. 52-54

 

 1. Strach ma wielkie oczy : inscenizacje / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 53-55

 

 1. Strajk : przedstawienie o książce / Piotr Dobrowolski, Anna Dymarczyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 4, s. 21-23

 

 1. Szewczyk Dratewka / Elżbieta Szefer // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 7/8, s. 21-24

 2. Szkolny teatr - sposób na kształtowanie osobowości ucznia / Beata Grygo // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s.17-21

 

 1. Śpiąca królewna / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 5-8

 

 1. Świtezianka: parodia utworu Adama Mickiewicza / Bogumiła Pińczuk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1999, nr 4, s. 30-31

 

 1. Teatr - animator dziecięcej wyobraźni / Alina Bielawska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3,  s. 29-32

 

 1. Teatr amatorski w wychowaniu młodzieży / Irena Hlubek // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 7/8, s. 6

 

 1. Teatr bawi, uczy, wychowuje / Anna Bielawska // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 7/8, s. 6

 2. Teatr - dziecko - edukacja / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2003, nr 3, s. 119-132

 

 1. Teatr kształtuje postawy moralne / Maria Czeszak-Godula // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 4, s. 55-57
 1. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 1 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 3, s. 48-52
 2. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 2 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 4, s. 38-43
 3. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 3 : szkolny teatrzyk - mały "szpital popsutej rzeczywistości" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 5, s. 48-53
 1. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 4 : spektakl jako "gra o siebie" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 1, s. 33-40 

 2. Teatralne metody słowne w kształceniu językowym dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 7-17

 

 1. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // EDUKACJA i DIALOG. - 2007, nr 5, s. 17-20

 

 1. Teatr w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn // PROBLEMY OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE. -  2011, nr 4, s. 59-64

 

 1. Trzy spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s.53-80

 

 1. Uczyć, bawiąc : inscenizacja na motywach Czerwonego Kapturka / Ewa Kędra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 8, s. 52-55

 

 1. W Krainie Milusińskich (sztuka w trzech aktach) / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 6, s. 13-15

 

 1. Wielkanoc na moim osiedlu : przedstawienie wielkopostne / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 4, s. 24-25

 

 1. Witamy wiosnę po krakowsku : scenariusz spotkania klas I-III / Dorota Sowa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2011, nr 3, s. 43-50

 2. Współczesne poglądy na temat zintegrowanej edukacji teatralnej / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. -2002, nr 3-4, s. 157-181

 

 1. Wychowanie i nauczanie przez teatr : korelacja zajęć teatralnych z nauczaniem języka polskiego i planem wychowawczym / Ilona Lasota // NOWA POLSZCZYZNA. - 2004, nr 1, s. 3-6

 

 1. Wychowanie przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 2, s. 8-11

 

 1. Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 423-425

 

 1. Z wizytą w teatrze  : wykorzystanie teorii wielorakich inteligencji / Aleksandra Raźniak, Elżbieta Moskalik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 9, s. 22-33

 

 1. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 1/2, s. VI-VIII

 2. Zabawa w teatr - naprawdę warto / Alicja Aszkielowicz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - nr 3 2004/2005, s. 64-68

 

 1. Zabawy w teatr / Jolanta Kłapsia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 32-34

 

 1. Zaczarowani przez teatr / Olga Piontek // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2007, nr 38, s. 9

 

 1. Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka / Marek Świeca // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3, s. 60-64

 

 1. Zobaczyć słonia - drama w pracy wychowawczej / Magdalena Wieczorek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 78-84

 

 1. Żebraczka : scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych i starszych / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 3, s. 28-29

 

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2011
Zestawiła: Lilianna Żywutska

EDUKACJA TEATRALNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1956 - 2011

 

Wydawnictwa zwarte:

 

 

 1. "...z fantazją i humorem..." czyli Teatr w szkole : scenariusze uroczystości szkolnych, spotkań poetyckich i propozycje spektakli dla młodzieży w każdym wieku / Anna Monika Szymańska, Anna Szymczak. - Rzeszów : "Fosze", 2004.  CzP   371.8

 

 1. 8 sztuk w poszukiwaniu teatru / [red. Alicja Szwarc]. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982.   WP   61603

 

 1. Bajki w teatrze / [red. Jolanta Masłowska ; przedm. Barbara Kilkowska]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1980.  WP   57083

 

 1. Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995.  CzP   37.091.8

 

 1. Co z was wyrośnie : scenariusze [przedstawień] dla gimnazjum i liceum / Anna Blaschke. - Kraków : "Impuls", 2004.  WP   92452,   CzP  371.8

 

 1. Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005.   CzP   371.8

 

 1. Cztery mile za piec : sztuki dla teatrów dziecięcych / Maria Kownacka ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1970.  WP   15683

 

 1. Dni niecodzienne : o ziemi rodzinnej treści : scenariusze uroczystości dla nauczycieli wychowania przedszkolnego z czynnym udziałem rodziców / Regina Dąbrowska. - Kraków : "Bliżej Przedszkola", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Domowe zabawy teatralne / Stefan Słysz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1977.  WP   46324,   WP   46337,  WP   46339

 

 1. Drama na lekcjach historii / Anna Dziedzic, Wiesława Elżbieta Kozłowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.   WP   85211

 

 1. Drama na lekcjach języka polskiego w szkole średniej / Anna Dziedzic, Janina Pichalska, Elżbieta Świderska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1995.   WP   88010,  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1

 

 1. Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży / Brian Way ; tł. z ang. Krystyna Pankowska i Elżbieta Nerwińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1990.  WP   79726

 

 1. Dwie bajki ; Niemechaniczny koń ; Bajka o gwiazdach, czyli Wielka kariera / Wincenty Faber ; [muz.] Andrzej Zarycki, Zbigniew Jeżewski. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1977.  WP   34480,   WP   34481

 

 1. Dziecko widzem i aktorem : inscenizacje dla klas przedszkolnych, świetlic, domów dziecka / Janina Awgulowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1979.  WP   39405,  WP   39402,   WP   39400,  CzP   37.091.8

 

 1. Edukacja przez dramę / Krystyna Pankowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1997.  WP   84587

 

 1. Epika na szkolnej scenie : inscenizacje dla klas IV - VI / Jolanta Zabielska. - Gdańsk : "Harmonia", 2003.  CzP   371.8

 

 1. Europa bez granic i inne scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum / Jan Jakub Należyty. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Gry dramatyczne : teatr młodzieży / Lidia Rybotycka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.   WP   25163,   WP   25189

 

 1. Jak dobrze być : scenariusze uroczystości szkolnych dla gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / oprac. Renata Chrzanowska. - Kraków : "Rubikon", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Jasełka i przedstawienia bożonarodzeniowe : scenariusze dla szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / [red. Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.  CzP   371.8

 

 1. Kiermasz rozmaitości / [wybór i red. Adam Czetwertyński ; oprac. graf. Zbigniew Lengren]. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979.  WP   2370/b

 

 1. Kultura żywego słowa / Marian Mikuta. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.  WP   11461,  CzP   82.0

 

 1. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1999.   CzP   37.091.8

 

 1. Małe formy sceniczne w pracy przedszkola / Janina Awgulowa, Wacława Świętek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982.  WP   62940,   WP   62941,  WP   66063,  WP   66061,  WP   66060,  CzP   373.2

 

 1. Mały rycerz i panny : sztuka sceniczna według powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski / Wanda Maciejewska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1969.  WP   55235

 

 1. Mesjasz się narodził : scenariusze jasełek, misteriów i akademii bożonarodzeniowych / [red. Elżbieta Kondrak]. - Kielce : "Jedność", 2004.   CzP   371.8

 

 1. Między wzruszeniem a śmiechem / Dorota Klus-Stańska. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : "Impuls", 2004.   CzP   371.8

 

 1. Mnie ta ziemia od innych droższa : wieczory literackie dla zespołów amatorskich / oprac. Ryszarda Hanin, Andrzej W. Piotrowski ; oprac. muzyczne Edward Pałłasz. - Warszawa : "Iskry", 1968.  WP   15647

 

 1. Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998.   CzP   37.091.8

 

 1. Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński ; rys. Kasia Śniecińska. - Warszawa : "Żak", 1996.  WP   83950,   CzP   37.091.8

 

 1. Mój warsztat teatralny / Donka i Andrzej Madejowie. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1978.   WP   32745

 

 1. Na słoneczne i deszczowe dni : wiersze, opowiadania, teatrzyki dla przedszkoli / [wybór] Teresa Dziurzyńska, Hanna Ratyńska, Elżbieta Stójowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.  WP   10818/b

 

 1. Na spotkanie tęczy : scenariusze spektakli teatralnych dla dzieci i młodzieży / Dorota Nowak. - Toruń : "Aksjomat", 2005.  CzP   37.091.8

 

 1. Nasz teatrzyk / wybór Halina Piaścik ; il. Bogusław Orliński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985.  CzP   37.091.8

 

 1. Pani na opak : miniatury sceniczne / Marzena Kwietniewska. - Wyd. 4 zm., uzup. - Kraków : "Impuls", 2006.  WP   14126/b

 

 1. Podstawy recytacji i mowy scenicznej / Jan Kochanowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.  WP   4814,  WP   4528,   WP   4529

 

 1. Podstawy sztuki żywego słowa : (instrument - dykcja - ekspresja) / Mieczysław Kotlarczyk ; Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1961.  WP   48636

 

 1. Praca aktora : podręcznik dla instruktorów teatralnych / I. Rapoport; przeł.
  [z ros.] Juliusz Saloni. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.   WP   29161

 

 1. Praca w teatrze szkolnym : odczyty pedagogiczne / pod red. Władysława Słodkowskiego. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960.  WP   75792,  WP   11773

 

 1. Propozycje wykorzystania technik dramowych na lekcjach języka polskiego w szkole średniej : materiały pomocnicze dla nauczycieli / oprac. pod kier. doradcy-metodyka Jadwigi Kolanek ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Łodzi. - (Wyd. rozszerz.). - Łódź : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1993.  WP   12552/b,  WP   12553/b

 

 1. Przedstawienia na dzień dobry i na do widzenia / Teresa Fiutowska. - Warszawa : "Didasko", 1997.   WP   84940

 

 1. Scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. - Kraków : "Impuls", 1998. CzP   37.091.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.  CzP   37.091.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne. Cz. 2 / [red. prowadzący Teresa Król ; red. i korekta Krystyna Radwan]. - Kraków : "Rubikon", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003.  CzP   371.8

 

 1. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.   CzP   371.8

 

 1. Serce : 4 sztuki z piosenkami i tańcami dla dzieci i młodzieży ; Psota kota Trota ; Polscy Jaś i Małgosia ; Polska Królewna Śniężka ; Jak Winnetou / Irena Prusicka ; muz. Aleksander Rostan. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1966.   WP   44554

 

 1. Skąd przychodzi bajka : scenariusze zajęć przedszkolnych oraz wczesnoszkolnych na codzienne ćwiczenia i niecodzienne okazje / Halina Okońska, Magdalena Pawińska. - Rzeszów : "Fosze", 2005.  CzP   371.8

 

 1. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1995.  WP   83991,  WP   83992,   CzP   37.091.8

 

 1. Statystyczny Polak ; Tales - człowiek cienia : inscenizacje matematyczne / Bożena Prystupa. - Opole : "Nowik", 2007.   CzP   372.851

 

 1. Stefan Żeromski : adaptacje prozy, fragmenty dramatów, wiersze o Pisarzu / red. Monika Michalska. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966.  WP   46330

 

 1. Sto wierszy na każdą okazję : wiersze, ćwiczenia edukacyjne, scenariusze lekcji
  i uroczystości szkolnych
  / wybór i oprac. dla celów dydaktycznych Aleksandra Michałowska ; il. Artur Piątek. - Wrocław : "Siedmioróg", 2010.  CzP  37.091.8

 

 1. Szkolny teatr małych form w moim doświadczeniu pedagogicznym / Urszula Wierzbicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatr i edukacja / Anna Dziedzic. - Poznań : "Arka", 2001.  WP   92573

 

 1. Teatr radości : teatr szkolny, doświadczenia, uwagi, myśli / Klementyna Sołonowicz-Olbrychska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961.  WP   6364

 

 1. Teatr w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn. - Warszawa : "Żak", 2010.  WP   103240

 

 1. Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmioróg", 1998.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatr w szkole / wybór i oprac. scenograficzne Aleksander Maksymiak. - Wrocław : "Siedmioróg", 2003.   WP   92936

 

 1. Teatrałki czyli Teatralne kawałki na różne szkolne okazje / Kalina Jerzykowska ; [muzyka Jacek Delong]. - Wyd. 3. - Łódź : "Literatura", 2008.  CzP   37.091.8

 

 1. Teatrzyk Fioletowy Krokus zaprasza Szanownych Państwa na 16 jednoaktówek / napisanych przez Marka i Małgorzatę Kot ; [il. Bożena Gąsienica Byrcyn]. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003.  WP   14041/b

 

 1. Teatrzyk na cały rok : scenariusze spektakli teatralnych i ćwiczenia przeznaczone dla amatorskich zespołów teatralnych, teatrzyków szkolnych, bibliotekarzy, polonistów, wszystkich lubiących bawić się w teatr / Małgorzata Pietrzak. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2004.   CzP   371.8

 

 1. Tylko w przedszkolu : zabawy teatralne : scenariusze przedstawień dla przedszkolaków / Jan Jakub Należyty. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2006.   CzP   37.091.8

 

 1. Uroczystości szkolne (akademie, imprezy, teatr, kabaret) w gimnazjum/liceum : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Barbary Bleja-Sosny. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.    CzP   37.091.8

 

 1. W górę kurtyna : zbiór scenariuszy przedstawień dla dzieci / Dorota Dankowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2004.  CzP   371.8

 

 1. W krainie baśni : scenariusze przedstawień teatralnych : kształcenie zintegrowane / Urszula Dmitruk. - Łódź : "Res Polona", [2004].  CzP   371.8

 

 1. Warsztaty edukacji teatralnej : teatr dziecięcy / Barbara Broszkiewicz, Jerzy Jarek. - Wrocław : "Europa", cop. 2001.  CzP   37.016:811.162.1+821.162.1

 

 1. Vademecum teatru amatorskiego / Stanisław Iłowski. - [Wyd. 2 zm.]. - Kraków : Ośrodek Kultury Wsi ZMW "Scena Ludowa", 1986.  WP   93432

 

 1. Z aniołami w tle : teatr : praca zbiorowa / przygot. przez Martę Zubek. - Kraków : "Rubikon", 2003.  WP   14076/b

 

 1. Z przeszłością za pan brat : wieczornica historyczno-literacka / oprac. Lucyna Szczegodzińska. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe, 1960.  WP   6181

 

 1. Zabawa dzieci w teatr / Jan Dorman. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981.  WP   58024,   CzP   37.091.8

 

 1. Zabawa w teatr : przedszkolne i szkolne inscenizacje : spektakle, kostiumy, rekwizyty / wybór utworów i oprac. inscenizacji Marek Głogowski ; wybór pozostałych utworów, oprac. inscenizacji, wstęp, wprowadz. w zagadnienia dotyczące teatru oraz pomysły wszystkich rekwizytów i kostiumów Lucyna Winkel-Sobczak ; il. Elżbieta Jarząbek. - Poznań : "Publicat", 2010.  WP   102251

 

 1. Zabawa w teatr : widowisko dziecięce / Aleksander Rymkiewicz. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1969.  WP   13995

 

 1. Zabawa w teatr : widowisko teatralne / Aleksander Rymkiewicz. - Warszawa : Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1971.  WP   16499

 

 1. Zabawy ułatwiające nawiązywanie kontaktów : dla kreatywnych grup i kółek teatralnych / Thorsten Bohner ; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : "Jedność", 2002.   WP   88704

 

 1. Zarys deklamatoryki / Stanisław Furmanik. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1958.   WP   10851,  WP   3946

 

 1. Zbliż się, Melpomeno : scenariusze przedstawień dla teatrzyków szkolnych / Elżbieta Jodko-Kula. - Kraków : "eSPe", 2007.   CzP   371.8

 

 1. Ze studiów nad teatrem jezuickim we Francji i w Polsce w wiekach XVI-XVIII / Tadeusz Grabowski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1963.  WP   3620/b

 

 

 

Wydawnictwa ciągłe:

 

 1. Aktor, czyli człowiek w maskach / Sylwia Jakubiec, Urszula Hadam // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 12-14

 

 1. Bajka o rozbitym serduszku / Beata Świerczewska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2002/2003, nr 2, s. 52-58

 

 1. Bajka o tekturowym miasteczku : scenariusz dla teatrzyków szkolnych dla dzieci
  w wieku 9-12 lat
  / Agnieszka Radkowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 10, s. 29-31

 

 1. Bawimy się w teatr : program edukacji teatralnej w gimnazjum / Urszula Pietras // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - nr 1, 2006/2007, s. 7-26

 

 1. Bezpieczne ferie : inscenizacja / Joanna Dołęgowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2009, nr 2, s. 55-56

 

 1. Bracia miesiące : inscenizacja / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 10, s. 52-59

 

7.   Calineczka - scenariusz przedstawienia / Urszula Patraj // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 3, s. 21-23 

 

 1. Co to jest teatr: scenariusz lekcji bibliotecznej / Justyna Czernicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2009, nr 9, s. 20-21

 

 1. Chatka zapomnienia : scenariusz przedstawienia teatralnego / Jolanta Bujwid, Aleksandra Węgrecka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 5, s. 13-14

 

 1. Czas na Hawaje : inscenizacja / Jolanta Henke-Widzińska // ŻYCIE SZKOŁY.- 2010, nr 5, s. 50-53

 

 1. Drama / Małgorzata Kuśpit // REMEDIUM. - 2003, nr 5, s. 16-17

 

 1. Drama metodą twórczej edukacji : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. – 2008, nr 6, s. 32-36

 

 1. Drama w edukacji teatralnej dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2008, nr 1, s. 33-54

 

 1. Dziecko i teatr... / Anna Drzewiecka // ŻYCIE SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 604-607

 

 1. Dzieje nauki : scenariusz przedstawienia słowno-pantomimicznego / Teresa Pałęcka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2002, nr 6, s. 20-21

 

 1. Edukacja teatralna / Marzenna Magda // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 1/2, s. 29-32

 

 1. Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // EDUKACJA MEDIALNA. - 2003, nr 4, s. 46-51

 

 1. Edukacja teatralna w gimnazjum / Elżbieta Kakiel // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2001, nr 9, s. 35-36 

 

 1. Edukacja teatralna w przedszkolu / Maria Dworak, Katarzyna Pietrzak // WYCHOWANIE NA CO Dzień. - 2004, nr 7/8, dod. s. VI-VII

 

 1. Edukacyjna rola teatru / Lilla Pietrzykowska, Krystyna Dziekońska // PORADNIK  BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 7/8, s. 48-50

 

 1. Głos w sprawie kształtowania przestrzeni teatralnej w szkole / Jadwiga Jawor-Baranowska // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. -2009/2010, nr 2, s. 45-53

 

 1. Granie jest skuteczną metodą nauczania / Danuta Galant // NOWA SZKOŁA. - 2004, nr 2, s. 44-45

 

 1. Historia o świętym Mikołaju: sztuka sceniczna w siedmiu scenach / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2001, nr 10, s. 14-17

 

 1. I ty możesz być rycerzem...: scenariusz przedstawienia dla szkół podstawowych / Iwona Osiecka, Anna Łazikiewicz, Sylwia Spasińska // NOWA SZKOŁA. - 2003, nr 9, s. 34-36

 

 1. Inscenizacja baśni H.Ch.Andersena "Dziewczynka z zapałkami" i "Choinka" / Urszula Patraj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. -2002/2003, nr 2, s. 46-52

 

 1. Istota i funkcja dramy / Katarzyna Chrząszcz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 12, s. 18-21

 

 1. Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorom / Barbara Wanda Jachimczak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 3, s. 23-25

 

 1. Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka : scenariusz na podstawie baśni braci Grimm / Małgorzata Kaczmarek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2004, nr 2, s. 19-21

 

 1. Jesienny bukiet dla pani : inscenizacja / Małgorzata Jakubowska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2008, nr 8, s. 51-54

 

 1. Ku autokreacji poprzez dramę / Lucyna Maksymowicz // EDUKACJA. - 2004, nr 1, s. 33-44

 

 1. Korowód znanych Polaków : scenariusz przedstawienia / Anna Skrzypek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. – 2011, nr 3, s. 25-26

 

 1. Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy : scenariusz przedstawienia dla klas I-III / Violetta Majewicz // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2008, nr 2, s. 3-7

 

 1. Królewna Śnieżka / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 2, s. 6-7

 

 1. Królowa Śniegu : scenariusz przedstawienia / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 12, s. 17-21

 

 1. Łatwe szczęście : scenariusz przedstawienia dla gimnazjum / Justyna Banaszek, Joanna Maraszek // WYCHOWAWCA. – 2011, nr 1, s. 24-25

 

 1. Magia teatru / Jolanta Bosowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 11, s. 37-39

 

 1. Magia teatru : scenariusz konkursu wiedzy o teatrze dla uczniów klas IV-VI / Małgorzata Mizerkiewicz, Wiesława Skitek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2005, nr 1, s. 26

 

 1. Mały Książę : scenariusz inscenizacji na podstawie "Małego Księcia" Antoine de Saint-Exupery / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 1999, nr 9, s. 4-8

 

 1. Możliwości kształcenia aktywności twórczej w wystąpieniach teatralnych / Jolanta Hartlińska-Palka  // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2002/2003, nr 2, s. 27-31

 

 1. Nasz MITing : scenariusz przedstawienia / Grzegorz Poturalski, Daria Witwicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 9,s. 24-26

 

 1. Nowoczesne zadania szkolnego teatru. [Cz.] 5 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 2, s. 38-44

 

 1. Oddziaływanie sztuki teatralnej na osobowość uczniów / Bożena Fijałkowska // NOWA SZKOŁA. - 2005, nr 8, s. 34-36

 

 1. Oskarżony Czesław M.: scenariusz spektaklu teatralnego / Witold Pelka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 5, s. 17-19

 

 1. Program teatru edukacyjnego / Agnieszka Maj // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2001/2002, nr 1, s. 10-26 

 

 1. Refleksja nad dramą edukacyjną / Maria Gudro // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2007/2008, nr 3, s. 83-88

 

 1. Romeo i Julia inaczej : na podstawie sztuki Williama Szekspira / Kamila Gendera // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2009, nr 7/8, s. 30

 

 1. Rozwijamy zainteresowania teatralne /  Małgorzata Rokicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, nr 1, s. 27-32

 

 1. Rozwijanie twórczej aktywności poprzez ''zabawę w teatr'' / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 1-2

 

 1. Rozwijamy zainteresowania teatralne /  Małgorzata Rokicka // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. – 2001/2002, nr 1, s. 27-32

 

 1. Smok ze Smoczej Jamy: scenariusz inscenizacji / Agata Włodarz, Elżbieta Wójcicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1997, nr 2, s. 9-11

 

 1. Scenariusz inscenizacji "Baba Jaga u dentysty" / Izabella Dębczyńska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2000, nr 1, s. 52-54

 

 1. Strach ma wielkie oczy : inscenizacje / Irena Micińska-Łyżniak // ŻYCIE SZKOŁY. - 2007, nr 9, s. 53-55

 

 1. Strajk : przedstawienie o książce / Piotr Dobrowolski, Anna Dymarczyk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 4, s. 21-23

 

 1. Szewczyk Dratewka / Elżbieta Szefer // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2007, nr 7/8, s. 21-24

 2. Szkolny teatr - sposób na kształtowanie osobowości ucznia / Beata Grygo // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s.17-21

 

 1. Śpiąca królewna / Barbara Komorowska-Werner // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 3, s. 5-8

 

 1. Świtezianka: parodia utworu Adama Mickiewicza / Bogumiła Pińczuk // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 1999, nr 4, s. 30-31

 

 1. Teatr - animator dziecięcej wyobraźni / Alina Bielawska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3,  s. 29-32

 

 1. Teatr amatorski w wychowaniu młodzieży / Irena Hlubek // WYCHOWAWCA. - 2003, nr 7/8, s. 6

 

 1. Teatr bawi, uczy, wychowuje / Anna Bielawska // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 7/8, s. 6

 2. Teatr - dziecko - edukacja / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. - 2003, nr 3, s. 119-132

 

 1. Teatr kształtuje postawy moralne / Maria Czeszak-Godula // EDUKACJA i DIALOG. - 2002, nr 4, s. 55-57

 

 1. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 1 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 3, s. 48-52

 2. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 2 / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 4, s. 38-43

 3. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 3 : szkolny teatrzyk - mały "szpital popsutej rzeczywistości" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2005, nr 5, s. 48-53

 

 1. Teatralizacja w procesie wychowawczym. [Cz.] 4 : spektakl jako "gra o siebie" / Marek Pieniążek // NOWA POLSZCZYZNA. - 2006, nr 1, s. 33-40 

 2. Teatralne metody słowne w kształceniu językowym dzieci / Anna Asyngier-Kozieł // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 7-17

 

 1. Teatroterapia w leczeniu i wychowaniu / Katarzyna Makowska // EDUKACJA i DIALOG. - 2007, nr 5, s. 17-20

 

 1. Teatr w pracy z dziećmi / Bogna Fastyn // PROBLEMY OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZE. -  2011, nr 4, s. 59-64

 

 1. Trzy spotkania literatury z teatrem / Bożena Ciborowska-Lipko // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s.53-80 

 

 1. Uczyć, bawiąc : inscenizacja na motywach Czerwonego Kapturka / Ewa Kędra // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 8, s. 52-55

 

 1. W Krainie Milusińskich (sztuka w trzech aktach) / Bożena Biniek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 6, s. 13-15

 

 1. Wielkanoc na moim osiedlu : przedstawienie wielkopostne / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 4, s. 24-25

 

 1. Witamy wiosnę po krakowsku : scenariusz spotkania klas I-III / Dorota Sowa // ŻYCIE SZKOŁY. - 2011, nr 3, s. 43-50
 2. Współczesne poglądy na temat zintegrowanej edukacji teatralnej / Anna Asyngier-Kozieł // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY. -2002, nr 3-4, s. 157-181 

 

 1. Wychowanie i nauczanie przez teatr : korelacja zajęć teatralnych z nauczaniem języka polskiego i planem wychowawczym / Ilona Lasota // NOWA POLSZCZYZNA. - 2004, nr 1, s. 3-6

 

 1. Wychowanie przez teatr w domu dziecka / Grażyna Jasikowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE. - 2009, nr 2, s. 8-11

 

 1. Wykorzystanie dramy / Teresa Cyran, Lidia Łukasik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 423-425

 

 1. Z wizytą w teatrze  : wykorzystanie teorii wielorakich inteligencji / Aleksandra Raźniak, Elżbieta Moskalik // ŻYCIE SZKOŁY. - 2010, nr 9, s. 22-33

 

 1. Zabawa w teatr alternatywną formą spędzania czasu wolnego w Domu Dziecka / Wiesława Grunwald, Alicja Lisowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 1/2, s. VI-VIII

 2. Zabawa w teatr - naprawdę warto / Alicja Aszkielowicz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - nr 3 2004/2005, s. 64-68

 

 1. Zabawy w teatr / Jolanta Kłapsia // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2007, nr 2, s. 32-34

 

 1. Zaczarowani przez teatr / Olga Piontek // GŁOS NAUCZYCIELSKI. - 2007, nr 38, s. 9

 

 1. Znaczenie dramy dla rozwoju wyobraźni dziecka / Marek Świeca // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 3, s. 60-64  

 

 1. Zobaczyć słonia - drama w pracy wychowawczej / Magdalena Wieczorek // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2010, nr 1, s. 78-84

 

 1. Żebraczka : scenariusz przedstawienia dla klas gimnazjalnych i starszych / Paweł Janicki // WYCHOWAWCA. - 2009, nr 3, s. 28-29

 

 

 

 

 

 

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 10 października 2011 13:24

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

 

BIBLIOTEKI CYFROWE

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych, artykułów z czasopism oraz dokumentów elektronicznych za lata 2000 - 2011

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Biblioteki cyfrowe : projekty, realizacje, technologie : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Woźniak-Kasperek i Jerzego Franke. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007
  Tarnobrzeg   TG   90809
  Krosno   M   121629
 1. Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra / Anna Wałek. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009
  Tarnobrzeg   TCz   96366
  Krosno   Cz   126952
 1. Cyfrowe środowisko współczesnej biblioteki / Jurand B. Czermiński. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2002
  Tarnobrzeg   TG   83522
 1. Digitalizacja a rynek mediów w Polsce / red. Tadeusz Klimski, Jerzy Niepsuj. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008
  Krosno   M   124483
 1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych : materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. "Digitalizacja zbiorów bibliotecznych", Warszawa 3-4 czerwca 2005 r / [red. Elżbieta Stefańczyk]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2006
  Krosno   M   119363
 1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych : teoria i praktyka / Aleksander Trembowiecki. - Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej, 2006
  Rzeszów   WypRz   230661
  Rzeszów   CzytR   230660
  Krosno   M   120777
 1. Digitalizacja zbiorów bibliotek polskich / Małgorzata Kowalska ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007
  Przemyśl   CzP   02
  Krosno   M   121630
 1. Praktyczne aspekty automatyzacji bibliotek publicznych : materiały z VII ogólnopolskiej konferencji pt. "Automatyzacja bibliotek publicznych" Warszawa, 22-24 listopada 2006 r / [red. tomu Elżbieta Górska]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2007
  Krosno   M   121632
 1. Wokół mediów ery Web 2.0 / red. nauk. Bohdan Jung. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.
  Przemyśl WP   101453

Wydawnictwa ciągłe

 1. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - jak to zrobiliśmy / Danuta Sroka //  Bibliotekarz. - 2009, nr 7-8, s. 27 - 29
 1. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - klaser dobrych praktyk / Danuta Sroka //  Bibliotekarz. - 2010, nr 10, s. 3 – 5
 1. Bałtycka Biblioteka Cyfrowa - sprzęt i oprogramowanie, jego techniczne plusy i minusy / Sławomir Żabicki //  Bibliotekarz. - 2009, nr 7-8, s. 30 – 32
 1. "Bibliografia w erze cyfrowej" : VI Ogólnopolska Narada Bibliografów (Warszawa, 23-24 października 2008 r.) / Przegląd Biblioteczny. R. 77, z. 1 (2009), s. [90]-94

 1. Biblioteka cyfrowa czy papierowa? / Jacek Gajkiewicz // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 1, s. 21-22

 1. Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie / Bolesław Howorka // Bibliotekarz. 2006, [nr] 10, s. 7-11

 1. Biblioteka Narodowa w dobie technologii cyfrowej /Tomasz Makowski // Poradnik Bibliotekarza. 2008, [nr] 9, s. 13-17

 1. Biblioteki cyfrowe - prezentacja przykładowa, ale nie wzorcowa / Renata Wójtowicz //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 11 – 13
 1. Biblioteki cyfrowe : zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 / Małgorzata Lubieniecka-Siadaczka //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 6, s. 29
 1. Biblioteki cyfrowe w Polsce / Katarzyna Ślaska, Joanna Cicha //  Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 3, s. 8 – 11
 1. Biblioteki w europejskiej perspektywie / J. Madsen // Bibliotekarz. - 2006, nr 9, s. 2-5

 1. Biblioteki wirtualne : zestawienie bibligraficzne w wyborze za lata 2005 - 2010 / Anita Bałas // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, 41 - 42

 1. Cyberszpargały / M. Górny // Polityka. -  2007, nr 32/33, s. 114-115

 1. Cyfrowa nauka – cyfrowe publikacje – cyfrowe biblioteki / Marek Nahotko // Przegląd Biblioteczny. – 2007, z.1, s. 2-28

 1. Cyfrowa ochrona dorobku dokumentalnego ludzkości w programach i wytycznych Europejskiej Komisji Ochrony i Dostępu, IFLA i UNESCO / / Małgorzata Kowalska // Przegląd Biblioteczny. R. 73, z. 2 (2005), s. [186]-200

 1. Cyfrowe biblioteki a wyszukiwanie informacji / Piotr Gawrysiak // Przegląd Biblioteczny. R. 76, z. 4 (2008), s. [652]-661

 1. Cyfrowe książki i biblioteki - próba oceny przydatności dla osób z dysfunkcją wzroku / Anna Durska // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 29-43

 1. Cyfrowy warsztat pracy bibliotekarza / Aneta Drabek //  Bibliotekarz. - 2008, nr 7-8, s. 3 – 8
 1. Digitalizacja dziedzictwa kulturowego : (warsztaty polsko - włoskie) / Maria Wojciechowicz //  Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 5, s. 21 – 22
 1. Digitalizacja w bibliotekach : problemy, szanse, zagrożenia / Aleksander Trembowiecki // Poradnik Bibliotekarza. – 2006, nr 5, s.3-7

 1. Digitalizacja w szczecińskich bibliotekach : jest, czy jej nie ma? / Barbara Cendrowska // Bibliotekarz. - 2005, [nr] 4, s. 15-17

 1. Digitalizacja zasobów bibliotek polskich w świetle wyników badań ankietowych / Małgorzata Kowalska // Przegląd Biblioteczny. – 2006 z. 3 s. 336-350

 1. Digitalizacja zbiorów bibliotecznych - ujęcie teoretyczne / Aleksander Trembowiecki //  Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 2, s. 3 – 9
 1. Digitalizacja zbiorów w bibliotekach publicznych : (stan na koniec 2005 r.) / Małgorzata Kowalska // Bibliotekarz. – 2006, nr 12, s.8-12

 1. DOI jako standard dokumentów elektronicznych i jego wykorzystanie przez Cross Ref , Stowarzyszenie Wydawców / Bibliotekarz. - 2007, [nr] 7/8, s. 21-23

 1. Dokument elektroniczny / Violetta Frankowska // Bibliotekarz. - 2004, [nr] 5, s. 14-16

 1. Dokumenty elektroniczne w systemie APIN / Irena Rzońca // Bibliotekarz. 2000, nr 3, s. 2-7

 1. Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa - kolekcje, technika i organizacja pracy / Anna Wałek // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 16-28

 1. Dostęp do elektronicznych nośników materiałów ikonograficznych i fonograficznych / Lucjan Biliński //  Bibliotekarz. - 2009, nr 9, s. 30- 31
 1. Dostęp do informacji w społeczeństwie wiedzy / Maciej Weryho //  Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 6, s. 3 – 7
 1. Doświadczenia poznańskie w budowaniu biblioteki cyfrowej na przykładzie prac Biblioteki Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk / Przegląd Biblioteczny. R. 76, z. 1 (2008), s. [79]-85

 1. Dublin Core, czyli metadane w nowej formie / Agnieszka Filipek // Zagadnienia Informacji Naukowej. – 2006, nr 2, s.50-58

 1. 12 [Dwanaście] kryteriów jakościowych dla przedsięwzięć digitalizacyjnych / Henryk Hollender //Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 1 s.16-17

 1. Dzieła osierocone. Palące problemy, propozycje rozwiązań / Barbara Szczepańska //  Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 7 – 10
 1. E-biblioteki w kształceniu polonistycznym / Dorota Katarzyna Holajda // Polonistyka. - 2010, nr 11, s. 20-25

 1. eContent, czyli o organizacji informacji i wyszukiwaniu w bibliotece cyfrowej / Jadwiga Woźniak-Kasperek // Zagadnienia Informacji Naukowej. -  2008, nr 2, s. 50-58.

 1. Elektroniczna Biblioteka Czasopism w Niemczech /Aleksandra Wiśniewska // Bibliotekarz. - 2004, [nr] 5, s. 7-10.

 1. Europeana - Europejska Biblioteka Cyfrowa / Iwona Zbroszczyk //  Bibliotekarz. - 2008, nr 7-8, s. 11 - 13
 1. Europejska biblioteka cyfrowa / Barbara Szczepańska // Poradnik Bibliotekarza. –2006, nr 9, s.16-17

 1. Europejskie strategie wspierające rozwój i upowszechnianie literatury / Małgorzata Stasiak – Ososińska // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007 nr 2 s. 32-44

 1. Fotografie w zbiorach cyfrowych : problemy z opracowaniem formalnym i rzeczowym na przykładzie biblioteki cyfrowej Politechniki Warszawskiej / Maria Miller // Przegląd Biblioteczny. R. 77, z. 2 (2009), s. [201]-218

 1. Francuska biblioteka wirtualna / Iwona Malasińska // Języki Obce w Szkole. 2003, [nr] 2, s. 70-71

 1. Impresje na temat hybrydyzacji usług bibliotek publicznych w Polsce / Artur Paszko // Bibliotekarz. - 2006, [nr] 10, s. 2-6

 1. Inicjatywy w zakresie "Biblioteki 2.0" / Dominika Stępniewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 10 - 13

 1. Internetowe biblioteki dziecięce / Jolanta Mikołajczyk // Poradnik Bibliotekarza. 2004, [nr] 2, s. 8-10

 1. Interpelacja poselska w sprawie bibliotek cyfrowych i rozszerzaniu ich oferty tytułowej / Lucjan Biliński //  Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 10, s. 17 – 19
 1. Komputer zamiast biblioteki? / Robert Judek //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 7-8, s. 25-26
 1. Koordynacja digitalizacji w Europie / Maria Śliwińska // Przegląd Biblioteczny. – 2005 nr 4 s. 451-465

 1. Książka w Internecie - biblioteki cyfrowe i nie tylko / Jacek Włodarski //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2008, nr 6,s. 25 – 28
 1. Książka w sieci / Łukasz Ratajczak // Poradnik Bibliotekarza. – 2003 nr 1 s. 30-31
 1. Książka w sieci - nowej przestrzeni medialnej / Tomasz Chodowiec // Meritum. - 2008, nr 2, s. 15-21
 1. Ku bibliotece cyfrowej - dwadzieścia lat doświadczeń w komputeryzacji Książnicy Pomorskiej / Lilia Marcinkiewicz //  Bibliotekarz. - 2007, nr 7-8, s. 7 – 11
 1. Ku bibliotece wirtualnej / Iwona Zbroszczyk //  Bibliotekarz. - 2009, nr 3, s. 7 – 10
 1. Lektury w wersji cyfrowej - oferta dla uczniów / Iwona Włodarska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 4, s. 16 - 17

 1. Library 2.0 – Rewolucja i przełom, czyli kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa ? / Bożena Jaskowska, Adam Dudczak// Przegląd Biblioteczny. – 2007, z.3, s. 354- 365

 1. Literatura w polskich bibliotekach cyfrowych : przegląd serwisów / Małgorzata Kowalska //  Biblioteka - Centrum Informacji. - 2010, nr 1, s. 15 – 16
 1. Metadane – sposób na uporządkowanie Internetu / Marek Nahotko // Bibliotekarz. – 2000, nr 7-8, s. 11-17

 1. Metadane w Polsce na tle inicjatyw zagranicznych / A. Ajdukiewicz – Tarkowska // Zagadnienia Informacji Naukowej. -  2008, nr 1, s. 59-84

 1. Międzynarodowa Biblioteka Cyfrowa dla Dzieci / Anna Gularska // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8, s. 5 - 7

 1. Od książki tradycyjnej do cyfrowej / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum . – 2004/2005 nr 3 s. 62-70

 1. Od rękopisu do platformy eContent / Piotr Trafiłowski // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2008, nr 2, s. 44-49

 1. Od Web 2.0 do Biblioteki 2.0 / Danuta Ostrowska //  Bibliotekarz. - 2008, nr 3, s. 10 – 13
 1. Open Access i biblioteki / B. Bednarek-Michalska // Bibliotekarz. - 2006, nr 7/8, s. 7-12

 1. Organizacja zdalnego dostępu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacji w bibliotekach polskich uczelni wyższych / Karina Nabiałczyk // Przegląd Biblioteczny. – 2007, z. 2, s. 221-232

 1. PBL w internecie / Adrian Uljasz // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 3, s. 37 - 39

 1. Polityka digitalizacji dóbr kultury - konferencja prasowa w Bibliotece Narodowej / Marzena Przybysz //  Bibliotekarz. - 2009, nr 12, s. 21 – 22
 1. Pomiędzy drukiem a digitalizacją / Jacek Wojciechowski // Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 3 - 7

 1. Pozory mylą / Juliusz Wasilewski //  Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 10, s. 1
 1. Praktyczne zastosowanie oprogramowania dLibra w bibliotekach cyfrowych / Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2007, nr 2, s. 95-[97]

 1. Prawne aspekty digitalizacji zbiorów bibliotek / Rafał Galat // Bibliotekarz. - 2011, nr 2, s. 33 - 34

 1. Prawo autorskie a udostępnianie książek naukowych i dydaktycznych / Lucjan Biliński //  Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 1, s. 9 – 12
 1. Produkcja książki współczesnej a cyfrowe systemy gromadzenia, przekazywania i przetwarzania informacji / Janusz Sowiński // Przegląd Biblioteczny. - 2001, z. 3, s. 243-249

 1. Program ochrony starodruków – digitalizacja inkunabułów i postinkunabułów          w WiMBP w Zielonej Górze / Alicja Lipińska // Bibliotekarz. – 2005, nr 2, s.28-31

 1. Projekt i serwis Biblioteki Europejskiej (The European Library - TEL) / Sylwia Ziółkowska // Zagadnienia Informacji Naukowej. 2008, nr 2, s. 3-15.

 1. Przepisy blokują rozwój bibliotek cyfrowych / Adam Makosz // Gazeta Prawna. – 2008, nr 20, s. 18

 1. Repozytoria i Open Access, czyli swobodny dostęp do wiedzy / Anna Kleiber // Bibliotekarz. - 2007, nr 9, s. 2 - 6

 1. Rozproszony system bibliotek cyfrowych w Polsce - doświadczenia i wyzwania na przyszłość / Jolanta Mazurek //  Bibliotekarz. - 2007, nr 10, s. 2 – 5
 1. Skarby w szufladzie : Internet jako narzędzie propagowania historii i tradycji narodowej na forum międzynarodowym / Adam Nowak // Bibliotekarz. – 2007, nr 12, s.16-19

 1. Sprawy bibliotek w świetle interpelacji i zapytań poselskich / Jan Wołosz //  Bibliotekarz. - 2008, nr 11, s. 18 – 21
 1. Trudno tworzyć wirtualne biblioteki / Michał Kosiarski // Rzeczpospolita. – 2006, nr 16, s. 2
 1. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa / Danuta Balcerowicz // Bibliotekarz. - 2007, [nr] 5, s.16

 1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa / Mirosław Górny // Bibliotekarz. - 2003, [nr] 7/8, s. 6-9

 1. Wejherowska Biblioteka Cyfrowa / Renata Szkoła // Bibliotekarz. - 2009, [nr] 4, s. 22-23

 1. Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne / Łukasz Jastrząb //  Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 26, 29
 1. Wyszukiwanie informacji w Kujawsko – Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej / Maciej Weryho // Bibliotekarz. – 2006, nr 2, s.2-5

 1. Zaproszenie do biblioteki cyfrowej / Wiesław Przybyła //  Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 1, s. 89 – 95
 1. Zasady publikowania obiektów cyfrowych w repetytoriach europejskich : zagadnienia prawno autorskie / Barbara Szczepańska // Przegląd Biblioteczny. – 2007 z. 2 s. 193

 1. Zbiory WiMBP w Bydgoszczy w Kujawsko - Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej / Maciej Weryho, Alina Walunkiweicz //  Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 2, s. 10 – 13 
 1. Zmiany w udostępnianiu zbiorów w bibliotekach naukowych / Urszula Knop //  Bibliotekarz. - 2008, nr 2, s. 10 – 14

 

Dokumenty elektroniczne

 1. LEWANDOWSKA Agnieszka, Mazurek Cezary, Werla Marcin: Federacja Bibliotek Cyfrowych w sieci PIONIER - Dostęp do otwartych bibliotek cyfrowych i repozytoriów. W: IV Ogólnopolska Konferencja EBIB Internet w bibliotekach Open Access Toruń, 7-8 grudnia 2007 roku: W: EBIB Materiały konferencyjne nr 18. [online].[dostęp : 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://www.ebib.info/publikacje/matkonf/mat18/lewandowska_mazurek_werla.php
 1. NAHOTKO Marek: Cyfrowa najmłodsza siostra bibliotek W: Konspekt, 2004 nr 19 [online].[dostęp : 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/19/nahotko.html
 1. NAHOTKO Marek: Zasady tworzenia bibliotek cyfrowych. W: Biuletyn EBIB, 2006 nr 4 [online].[dostęp : 4.05.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://ebib.info/2006/74/nahotko.php
 1. STANISŁAWSKA-KLOC Sybilla: Prawo autorskie a biblioteka cyfrowa - opinia prawna. W: EBIB, 2005 nr 9. [online].[dostęp : 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://ebib.oss.wroc.pl/2005/70/stanislawska-kloc.php
 1. MATYASZCZYK Grażyna: Miejsce biblioteki w Second Life, nowej wirtualnej rzeczywistości. W: Biuletyn EBIB, 2007, nr 7 [dostęp: 5 grudnia 2007].
  Dostępny w Internecie:
  http://www.ebib.info/2007/88/a.php?matyjaszczyk
 1. MURZYNOWSKA Danuta, Potęga Joanna: Nie tylko biblioteka cyfrowa. Rzecz o bibliotecznych wystawach wirtualnych. W: Biuletyn EBIB, 2006 nr 11. [online].[dostęp: 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://www.ebib.info/2006/81/a.php?murzynowska_potega
 1. PIOTROWICZ Grażyna: Cyfrowa przyszłość, czyli biblioteki w erze informacji. W: Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź (Poland), 19-21 June 2006. [online].[dostęp : 10.04.2009]
  Dostępny w Internecie:
  http://eprints.rclis.org/8992/
 1. ŚLASKA Katarzyna: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona. W:  Biuletyn EBIB, 2006, nr 11 [dostęp : 6 grudnia 2007]
  Dostępny w Internecie:
  http://www.ebib.info/2006/81/a.php?slaska_potega

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
czwartek, 06 października 2011 15:27

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

MARIA SKŁODOWSKA – CURIE (1867 - 1934)

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych, artykułów z czasopism w wyborze

 

 

Rok Marii Skłodowskiej-Curie, 2011
Senat jednogłośnie przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

w setną rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.


WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Autobiografia / Maria Skłodowska-Curie. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960
  PBW w Przemyślu Filia Jarosław WJ 15 280, 9414, 9415, 5709
 2. Czasy pierwszych prac Marii Skłodowskiej Curie / Tadeusz Wincenty Szczepkowski. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969
  Filia Przeworsk   WK   13539
 3. Działalność Marii Skłodowskiej Curie a rozwój chemii / Bronisław Zapiór ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969
  Przeworsk   WK 13544
 4. Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną : 1905-1934 : wybór / przeł. [z fr.] Krystyna Dolatowska ; [przedm. Gilette Ziegler]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978
  Przemyśl   WP   35673
 5. Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie : notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku / Maria Skłodowska-Curie ; tł. [z fr.] Małgorzata Jarosiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004
  Lubaczów   WL   41691
 6. Maria Curie / Ewa Curie ; [przekł. z fr. Hanny Szyllerowej]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1938
  Przemyśl   Cz1P   A/929-052 A/Z
 7. Maria Curie / Ewa Curie ; [przekł. z fr. Hanny Szyllerowej]. - Wyd. 5 poszerz. - Warszawa : Galster, Lauter i Rutkowski, 1946
  Przemyśl   WP   48817
 8. Maria Curie / Ewa Curie ; [z fr. przeł. Hanna Szyllerowa]. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958
  Jarosław   WJ   13430, 4351
 9. Maria Curie / Ewa Curie ; z fr. przeł. Hanna Szyllerowa. - Wyd. 13. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
  Jarosław   WJ 22935
 10. Maria Curie / Ewa Curie ; z fr. przeł. Hanna Szyllerowa. - Wyd. 15. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
  Jarosław   WJ   32883
 11. Maria Curie-Skłodowska / Helena Bobińska. - Warszawa : "Czytelnik", cop. 1945
  Przemyśl   Cz1P   A/929-052 A/Z
 12. Maria Curie-Skłodowska / Helena Bobińska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1949
  Przemyśl   WP   2864
 13. Maria Curie-Skłodowska / Helena Bobińska. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1959
  Przemyśl   WP 4239
 14. Maria Curie. T. 1 / Eve Curie ; z fr. przeł. Hanna Szylerowa. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960
  Przemyśl   WP   5837
 15. Maria Curie. T. 2 / Eve Curie ; z fr. przeł. Hanna Szylerowa. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960
  Przemyśl   WP   42990, 5838
 16. Maria Skłodowska-Curie : jej życie i dzieło / fotografie wybrał i opatrzył koment. Olgierd Wołczek ; słowo wstępne napisał Józef Hurwic ; fot. i reprodukcje fotograficzne wykonał Stefan Bałuk. - Warszawa : "Polonia", 1967
  Przemyśl   WP   51164
 17. Maria Skłodowska-Curie : kobieta, która zmieniła dzieje nauki / Philip Steele ; [przekł. z ang. Hanna Pawlikowska-Gannon]. - Warszawa : "MWK", cop. 2010
  Przemyśl   WP   102488
 18. Maria Skłodowska-Curie / Francoise Giroud ; przeł. [z fr.] Janina Pałęcka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
  Przemyśl   WP   73981
 19. Maria Skłodowska-Curie / Olgierd Wołczek. - Warszawa : "Interpress", 1975
  Jarosław   WJ   26898
 20. Maria Skłodowska-Curie / Olgierd Wołczek. - Wyd. 2. - Warszawa : "Interpress", 1986
  Jarosław   WJ 42342
  Przeworsk   WK   30537
  Lubaczów   WL 33921
 21. Rodzina Curie i promieniotwórczość / E. Cotton ; z fr. tł. Stanisława Dłuska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965
  Jarosław   WJ   10084

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Albert i Maria - więcej niż koleżeństwo / Tadeusz Lewandowski // Mówią Wieki. – 2003, nr 5, s. 30-34
 2. Co sprawia, że Marię Skłodowską-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą?: projekt edukacyjny / Katarzyna Czyszkowska. - Bibliogr. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 34-40
 3. Epoka odkryć i wynalazków / Roman E. Sioda // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 46-48
 4. Francuski łącznik : (scenariusz przedstawienia o Marii Skłodowskiej-Curie) / Dariusz Maliszewski // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 7/8, s. 5-6
 5. Historia (nie) sekretna / Maciej Krawczyk // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 72-75
 6. Kobiety niezwykłe : scenariusz widowiska / Renata Wojtal // Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych „Biblioteki w Szkole” / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. – Warszawa : Agencja Sukurs, 2007. – S. 288-293
 7. Kobiety niezwykłe : (scenariusz widowiska poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie) / Renata Wojtal // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 27-29
 8. Konkurs o Marii Skłodowskiej - Curie i jej dokonaniach / Barbara Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 29-30
 9. Królowa mrówek / Maciej Krawczyk // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 56-59
 10. Lekcja chemii w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie / Małgorzata Sobieszczak-Marciniak // Chemia w Szkole. – 1998, nr 1, s. 30-32
 11. Ludzie znani nam i bliscy : cykl spotkań kółka czytelniczego / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 4, s. 18-20
 12. Maria Curie / Ewa Curie. – Warszawa, 1979. – Rec. : CHAŁASIŃSKI Grzegorz // Chemia w Szkole. – 1998, nr 1, s. 59-60
 13. Maria Skłodowska-Curie / Witold i Maria Wacławek. – (Portrety Chemików Polskich) // Chemia w Szkole. – 2005, nr 6, s. 27-34
 14. Maria Skłodowska-Curie : dwukrotna laureatka Nagrody Nobla : lekcja biblioteczna dla klas VII i VIII / Jadwiga Granosik // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 4, s. 30-31
 15. Maria Skłodowska-Curie : (inscenizacja) / Adela Drozd-Starklowa // Wychowawca. – 1995, nr 7/8, s. 19-21
 16. Maria Skłodowska-Curie : krzyżówka. O życiu i dokonaniach noblistki : przeznaczona dla uczniów gimnazjum / Danuta Korpała-Meus // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 4, s. 20
 17. Maria Skłodowska-Curie : scenariusz wystawy / Janina Jedlińska, Katarzyna Szymkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 5, s. 40-41
 18. Maria Skłodowska-Curie : wkład w rozwój nauki / Witold Wacławek, Maria Wacławek. - Bibliogr. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 14-23
 19. Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 5, s. 38-40
 20. Maria Skłodowska-Curie - życie i dorobek naukowy : scenariusz lekcji dla gimnazjum / Katarzyna Czyszkowska. - Bibliogr. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-33
 21. Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie w Panteonie / Józef Hurwic // Fizyka w Szkole. – 1995, nr 5, s. 313-314
 22. Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość / Józef Hurwic. – Warszawa, 1993. – Rec.: BONECKI Henryk // Fizyka w Szkole. – 1996, nr 2, s. 125-126
 23. Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość : lekcja chemii dla uczniów I klasy szkoły średniej w bibliotece szkolnej / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 6, s. 30-31
 24. Maria Skłodowska-Curie na znaczkach / Jerome Baconin ; przeł. Beata Spieralska // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 67-71
 25. Metody indykacyjne w pracach Marii Skłodowskiej-Curie / Krystyna Kabzińska // Chemia w Szkole. – 1992, nr 2, s. 67-74
 26. Noble dla Marii Skłodowskiej-Curie / Jean-Pierre Adloff ; przeł. Beata Spieralska // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 50-54
 27. Noblistka i pieniądze / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 84-85
 28. Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie a radiobiologia (w stulecie urodzin) / Jan Dobrowolski // Biologia w Szkole. – 1968, nr 2, s. 1-5
 29. Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie drogowskazem w epokę energii jądrowej / Gabriela Osiecka // Chemia w Szkole. – 1998, nr 5, s. 280-284
 30. Paryż Skłodowskiej-Curie : piękna epoka sztuki / Andrzej Pieńkos // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 24-28
 31. Pierwszy w historii nauki polskiej „Tydzień Marii Skłodowskiej-Curie” / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 1, s. 27-29
 32. Polska noblistka : projekt szkolnego apelu poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie w 125 rocznicę urodzin / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 11/12, s. 38-41
 33. Rodzina Skłodowskich : w kręgu warszawskiej inteligencji pozytywizmu / Andrzej Szwarc // Mówią Wieki. – 2011. – nr 6, s. 40-44
 34. Rok – 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 5, s. 35-38
 35. Turystyka i sport w życiu Marii Skłodowskiej-Curie : (w 130 rocznicę urodzin wielkiej Polki) / Maria Rotkiewicz // Kultura Fizyczna. – 1998, nr 1/2 , s. 4-10
 36. Uczona idzie na wojnę : Maria Skłodowska-Curie w latach 1914-1918 / Andrzej Nieuważny // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 64-65
 37. W internecie o Marii Skłodowskiej-Curie/ AJK // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 37
 38. Warszawskie adresy Madame Curie : lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz. - Bibliogr. // Biblioteka. - 2011, nr 2, s. 12-14
 39. Wiekowy jubileusz / Hanna Kołodziejczyk // Chemia w Szkole. – 1998, nr 1, s. 5-9
 40. Wielka i skromna : Maria Skłodowska-Curie / Małgorzata Janicka // Mówią Wieki. – 2011, nr 3, s. 56-59
 41. Wzorce osobowe w nauczaniu historii : (na przykładzie Marii Skłodowskiej-Curie) / Mariola Hoszowska // Wiadomości Historyczne. – 1999, nr 2, s. 92-97
 42. „Z bibliotecznej półki...” – Maria Skłodowska-Curie / Barbara Bielasta // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 3, s. 24-25
 43. Zapraszamy do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie / [red.] // Chemia w Szkole. – 1992, nr 2, s. 79
 44. Zawiłe dzieje odkrycia rozszczepienia jądrowego : w 100 odkrycia promieniotwórczości / Józef Hurwic // Fizyka w Szkole. – 1998, nr 1, s. 51-55
 45. Znaczenie odkrycia polonu i radu dla rozwoju fizyki : ref. / Zdzisław Wilhelmi // Fizyka w Szkole. – 1999, nr 1, s. 4-11
 46. Życie jako pasja / Magdalena Gawin // Wiedza i Życie. – 2011, nr 5, s. 42-49
 47. Życie Marii Curie / Susan Quinn. - Warszawa, 1998. – Rec.: Jaworski Jan S. // Chemia w Szkole. – 1998, nr 5, s. 314-316

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 

 1. Historia [Film]. Cz. 4. - Warszawa : "Nauka"S.A, [ok. 1991]
  Przemyśl   WP   103/KV

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
czwartek, 06 października 2011 15:26

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl   2011

Zestawiła : Urszula Buczkowska

 

 

Twierdza Przemyśl

w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  w Przemyślu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

Wydawnictwa zwarte :

1. Artyleria Twierdzy Przemyśl. Cz. 1, Artyleria forteczna / Julian W. Kurek, Mariusz Kurek. - Przemyśl : "San-Set", 2002.

CzP  00/09(438-11-13)

2. Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 1, Okres działań ofensywnych : (prowizoryczny szkic, tablica VI) / Franz Stuckheil ; [red. zeszytu Łukasz Gąsior, Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz ; tł. Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia" 2006.

CzP  00/09(438-11-13)

3. Drugie oblężenie Twierdzy Przemyśl. 2, Czasy upadku : (prowizoryczne sprawozdanie na zlecenie Królewskiego Węgierskiego Archiwum Wojskowego, z 6 załącznikami) / Franz Stuckheil ; [red. t. Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz ; tł. Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004.

WP 12482/b,  CzP  00/09(438-11-13)

4. Erste Belagerung von Przemyśl : september-oktober 1914 / von Roda Roda. - Przemyśl : [b. w.], [1914].

CzP  00/09(438-11-13)

5. Fort I "Salis-Soglio" / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004.

WP 12483/b, CzP  00/09(438-11-13)

6. Fort VIII "Łętownia" / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004.

WP 12480/b, CzP  00/09(438-11-13)

7. Fort XI "Duńkowiczki" / Tomasz Idzikowski ; [tł. Marcin Wichrowski]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia" 2006

CzP   00/09(438-11-13)

8. Fort XV "Borek" / Tomasz Idzikowski. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2004.

CzP  00/09(438-11-13)

9. Forty Twierdzy Przemyśl / Jan Rożański. - Przemyśl : Urząd Wojewódzki, 1977.

CzP  00/09(438-11-13)

10. Forty Twierdzy Przemyśl / Tomasz Idzikowski ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki w Przemyślu. - Przemyśl : ROKEiN, 2001.

WP 89037, CzP  00/09(438-11-13)

11. Fortyfikacja austriacka - Twierdza Przemyśl : materiały z konferencji naukowej Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji, Przemyśl, 30 IX-3 X 1999 roku. Cz. 1 / red. t. Waldemar Brzoskwinia ; aut. Janusz Bogdanowski [i in.]. - Warszawa : Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji ; Kraków : "Zebra", 1999.

WP 87715, CzP  00/09(438-11-13)

12. Hureczko : historia lotniska Twierdzy Przemyśl / Przemysław Chorążykiewicz, Dariusz Karnas. - Sandomierz : "Stratus" ; Piekary Śląskie : ZP Grupa, cop. 2009.

CzP  00/09(438-11-13)

13. Pamiętnik z walk o Twierdzę Przemyśl / Jan Lenar ; [red. z. Tomasz Berendt i in.]. - Przemyśl : Tomasz Idzikowski - Fort VIII "Łętownia", 2005.

CzP  00/09(438-11-13)

14. Plany Twierdzy Przemyśl = The Stronghold of Przemyśl-plans. Cz. 2 / Bogusław Bobusia, Marek Gosztyła ; tł. Walentyna Borysowa ; Archiwum Państwowe w Przemyślu, Przemyskie Towarzystwo Archiwistyczne "Archiwariusz" w Przemyślu, Przemyśl : Stowarzyszenie Opieki nad Twierdzą Przemyśl i Dziedzictwem Kulturowym Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Archiwum Państwowe, 2006.

CzP  00/09(438-11-13)

15. Przemyśl podczas I wojny światowej : komentarz do wystawy historycznej zorganizowanej z okazji 80-lecia wybuchu I wojny światowej / Jan Rożański. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1994.

CzP  00/09(438-11-13)

16. Tajemnice twierdzy przemyskiej / Jan Rożański. - Wyd. 2. - Przemyśl : "San-Set", 2000.

WP 89389, WP 89390, CzP  00/09(438-11-13)

17. Twierdza Przemyśl : miniprzewodnik / Tomasz Idzikowski ; fot. Grzegorz Karnas. - Przemyśl : Urząd Miejski, 2005.

WP 13814/b

18. Twierdza Przemyśl : pierwszy obwód obronny / Tomasz Idzikowski ; współpr. Bator Janusz [i in.] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, Towarzystwo Przyjaciół Nauk. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2002.

CzP  00/09(438-11-13)

19. Twierdza Przemyśl [Film] / zlec. Ministerstwo Obrony Narodowej. - Warszawa : Studio Filmowe Domu Wojska Polskiego, 2001

WP 355/KV

20. Twierdza Przemyśl / Franz Forstner ; tł. [z niem.] Jan Bańbor ; wstęp Jarosław Kiepura ; dodatkiem opatrzył Dariusz Radziwiłłowicz. - Warszawa : "Bellona" ; Przemyśl : Muzeum Ziemi Przemyskiej, 2000.

WP 87341, WP 87735, CzP  00/09(438-11-13)

21. Twierdza Przemyśl / Jan Rożański. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.

WP 85318, CzP  00/09(438-11-13)

22. Twierdza Przemyśl w Galicji : materiały z konferencji naukowej, Przemyśl 25-27 kwietnia 2002 / [red. t. Janusz Polaczek] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Jagiellońskiego. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2003.

CzP  00/09(438-11-13)

23. Twierdza Przemyśl w okresie I wojny światowej / Janina Burzyńska. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej : Urząd Miejski, 2002.

CzP  00/09(438-11-13)

24. Walki o Twierdzę Przemyśl na łamach polskiej literatury wojskowej w dwudziestoleciu międzywojennym / [red. t. Tomasz Berendt, Tomasz Idzikowski, Grzegorz Klebowicz] ; Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki. - Przemyśl : Regionalny Ośrodek Kultury, Edukacji i Nauki, 2003.

WP 93744, CzP  00/09(438-11-13)

25. Walki w okolicach twierdzy przemyskiej w latach 1914-1915 na łamach prasy polskiej / Mieczysław Wieliczko ; Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 1992.

CzP  00/09(438-11-13)

 

Artykuły z czasopism:

26. Bohaterski feldfebel / Jacek Błoński . - (Śladami Historii) . - Il. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 3, s. 8-11

27. Dni klęski - marzec 1915 / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 3, s. 6-10

28. Forty artyleryjskie dwuwałowe 1885-1887 / oprac. Tomasz Idzikowski . - Il. // Wiadomości Żurawickie. - 2007, nr 2, okładka s. IV

29. Forty międzypolowe - lata 1895-1896 / oprac. Tomasz Idzikowski . - Il. // Wiadomości Żurawickie. - 2008, nr 1, okładka s. IV

30. Fortyfikacje na terenie Gminy Żurawica - szańce z 1878 r. / oprac.Tomasz Idzikowski . - (Historia) . - Il. // Wiadomości Żurawickie. - 2006, nr 4, s. 17

31. Laureat nagrody Nobla lekarzem Twierdzy / Ryszard Jóźwik // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 1, s. 6-7

32. Lotnisko austro-węgierskie : Żurawica 1914 / Lucjan Fac // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 1, s. 3-5

33. Melpomena w oblężonej Twierdzy Przemyśl / Jacek Błoński . - (Śladami Historii) . - Fot. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 4, s. 14-16

34. Mikołaja dzień tryumfu / Lucjan Fac . - (Śladami Historii) . - Fot. - Bibliogr. // Nasz Przemyśl. - 2011, nr 2, s. 4-7

35. Pierwsze forty pancerne Twierdzy Przemyśl 1892-1895 / oprac. Tomasz Idzikowski . - (Historia) . - Il. // Wiadomości Żurawickie. - 2007, nr 4, okładka s. IV

36. Podniebne "statki" Twierdzy Przemyśl / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 9, s. 12-13

37. "Przemyskie lwy" - obrońcy Bramy Węgier / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2007, nr 3, s. 29-32

38. Przemyśl twierdzą niezdobytą - II oblężenie [Cz. 1 ] / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2007, nr 10, s. 4-7

39. Przemyśl w rosyjskiej niewoli / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2007, nr 4, s. 12-14

40. Tajemniczy szpieg z przemyskiego dworca / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 10, s. 6-7

41. Tragiczny epizod galicyjskiej "szpiegomanii" : samosąd w Przemyślu / Krzysztof Bortnik . - (Śladami Historii) . - Bibliogr. // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 11, s. 12-13

42. Twierdza Przemyśl / Stanisław Kłos . - (Na Turystycznym Szlaku) . - Fot., mapki. - Streszcz. w jęz. słowac. // Skarby Podkarpackie. - 2011, nr 3, s. 40-42

43. Twierdza Przemyśl ponownie pod berłem Habsburgów : III oblężenie / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 6, s. 10-12

44. Tysiącletnia Twierdza Przemyśl / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 6, s. 6-9

45. Tysiącletnia Twierdza Przemyśl [ Cz.] 2 / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2008, nr 7, s. 6-7

46. Upiór z fortu "San Rideau" / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2006, nr 11, s. 10-12

47. Żurawica w czasie oblężenia Twierdzy Przemyśl / Maciej Duda . - (Historia) . - Fot. - Bibliogr. // Wiadomości Żurawickie. - 2010, nr 1, s. 23-25

48. Życie codzienne mieszkańców i żołnierzy Twierdzy Przemyśl : zapomniani bohaterowie (1) / Jacek Błoński . - (Śladami Historii) // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 12, s. 10-12

49. Życie codzienne mieszkańców i żołnierzy Twierdzy Przemyśl : Zapomniani bohaterowie (2) / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 1, s. 10-12

50. Życie codzienne mieszkańców i żołnierzy Twierdzy Przemyśl : zapomniani bohaterowie (3) / Jacek Błoński // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 2, s. 6-8

 

 

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
środa, 21 września 2011 10:05

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2011

Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

Nagrody i kary w wychowaniu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : "Impuls", 2000.
  WP 87362
 2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – s. 529-550 : Kara
  CzP 37(03)
 3. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
  WP 87113
 4. Kara cielesna w świetle Biblii / Janusz Tarnowski // W: Bici biją / red. nauk. Jadwiga Bińczycka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : "Żak", [2001]. – s. 34-43
  WP 11781/b
 5. Kary i nagrody stosowane przez nauczycieli wobec dzieci w młodszym wieku szkolnym / Izabela Bieńkowska // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : "Impuls", 2002. – s. 175-187
  WP 87976
 6. Kary stosowane przez rodziców w percepcji uczniów szkół podstawowych / Małgorzata Rozenbajgier // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin /pod red. Teresy Sołtysiak, Moniki Gołembowskiej. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - s. 403-421, bibliogr.
  CzP 316
 7. Nagrody i kary / Aleksander Kamiński // W : Encyklopedia pedago­giczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 405-408
 8. Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum / Dorota Sikora. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  WP 102282
 9. Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.
  WP 99804
 10. Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.
  CzP 37.01

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. 101 sposobów, by pochwalić dziecko / Ewa Wojtych // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 133-138
 2. Bić albo nie bić, oto jest pytanie… / Tomasz Bilicki // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 12, s. 29-30
 3. Chwalić, ale za co? : motywacyjne aspekty pochwał / Waldemar Kozłowski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 14-18
 4. Czemu winne niewinne klapsy? / Paweł Karpowicz // Charaktery. - 2008, nr 11, s. 26-29
 5. Czy kary są koniecznym składnikiem wychowania? / Maria Narczewska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 18-20, bibliogr.
 6. Czy możliwe jest wychowanie bez kar? / Krzysztof Cipora // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 126-131
 7. Do głowy przez plecy / Jerzy Besala // Polityka. – 2003, nr 22, s. 64-66
 8. Dobrocią czy siłą? / Sylwia Palka // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 20-22
 9. Inaczej niż stosując kary / Włodzimierz Aleksandrowski // Świat Problemów. – 2001, nr 2, s. 38-39
 10. Kara cielesna w świetle Biblii / Janusz Tarnowski // Niebieska Linia. – 2000, nr 5, s. 3-5
 11. Kara i nagroda / Marzanna Krajewska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 61-66
 12. Kara i nagroda w wychowaniu / Zofia Olender // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 14-15
 13. Kara i nagroda w wychowaniu : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Paulina Ablewicz, Beata Moll-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, okł. s. 3
 14. Karać czy tolerować? / Leszek Pawelski // Nowe w Szkole. – 2002, nr 9, s. 19-22
 15. Karanie uczniów w dawnej szkole / Grażyna Pyla // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 10-11, bibliogr.
 16. Karcenie dzieci w polskim ustawodawstwie / Agnieszka Olszewska // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 23-26
 17. Kary i nagrody / Anna M. Ziółkowska // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 115-124, bibliogr.
 18. Kary i nagrody w wychowaniu / Wanda Dawlud // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 7, s. 61-65
 19. Kary w rodzinie pochodzenia i prokreacyjnej / Grażyna Mendecka // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 13-15
 20. Klaps pedagogiczny? / Ewa Augustyn // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 10-11
 21. Kochani i ośmieszani / Maria Janukowicz // Edukacja i dialog. – 2008, nr 10, s. 54-61
 22. Krzywdzenie dzieci - piętno społeczne? / Ewa Jarosz // Chowanna. - T. 1 (2010), s. 61- 76, bibliogr.
 23. Metoda karania w pedagogice humanistycznej / Elwira Krupowicz // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 67-72
 24. Mroczny powiew przeszłości : historia krzywdzenia dzieci / Ewa Jarosz // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 19-22
 25. "Myślałam, że mi serce pęknie" - refleksje rodziców stosujących kary fizyczne wobec dzieci / Monika Sajkowska // Chowanna. - T. 1 (2010), s. 79-87
 26. Nagana jako edukacyjny akt mowy / Justyna Nicpoń // Polonistyka. – 2001, nr 6, s. 333-338
 27. Nagroda i kara w wychowaniu / Anna Korycka // Nowa Szkoła. – 2003, nr 8, s. 59-60
 28. Nagrody bardziej niż kary... / Anna Maj // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 22
 29. Nagrody i kary / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 61-62
 30. Nagrody i kary : rady dla rodziców... i nie tylko / Gertruda Zając // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 12-13
 31. Nakazy – Zakazy – Kary / Danuta Popławska // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 20-21
 32. Nie bijmy, aby nie bili / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 3-9
 33. Nie ma wychowania bez dyscypliny / Ksawera Łaszczewska // Edukacja i dialog. – 2003, nr 9, s. 20-24
 34. Nieczułość sumienia / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 35-40
 35. Nieoceniona moc oceniania / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 21-30
 36. O karze / Burrhus Frederic Skinner // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 125-126
 37. O wychowaniu bez kar i nagród / Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 75-83
 38. Pochwała pochwały / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 6, s. 5
 39. Pomagać w rozwoju / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 8-9
 40. Prawne aspekty karcenia dzieci / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 41-42
 41. Przykład ze Szwecji / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 27- 29
 42. Psychologia karania i nagradzania w praktyce wychowawczej/ Wiesław Sikorski // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 4, s. 28-33
 43. Rola nagród i kar w powstawaniu zjawiska samospełniającego się proroctwa w klasie szkolnej / Sławomir Trusz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr  3, s. 99-121, bibliogr.
 44. Różdżką Duch Święty dzieci bić radzi / Dariusz Łukasiewicz // Polityka. - 2006, nr  25, s. 78, 80
 45. Społeczne postrzeganie przemocy w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz // Niebieska Linia. - 2010, nr 1, s. 7-11
 46. Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci / oprac. Bogusław Prajsner // Remedium. – 2001, nr 12, wkł. Pomarańczowe Forum, s. VIII
 47. Trudna sztuka nagradzania / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2002, nr 11, s. 12
 48. Trzeba wybierać pomiędzy metodami wychowawczymi / Marta Gątarska // Wychowawca. – 2000, nr 7/8, s. 28-30
 49. Ukarać czy nagrodzić? / Alicja Heleniak // Wychowawca. – 2003, nr 5, s. 12-13
 50. Wielka szkodliwość kar / Jan Szkolny // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 19-20
 51. Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 1 / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2009, nr 9, s. 4-5
 52. Wychowanie jest sztuką : nagroda i kara / Renata Kostkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 49-52
 53. Wzmacnianie pozytywne a "pomnażanie nauki" / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. – 2000, nr 2, s. 98-102
 54. Wzmocnij mnie, a zmienię się / Przemysław Bąbel // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 30-32
 55. Zanim przyłożysz… / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2005, nr 3, s. 3-6, 10
 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne
poniedziałek, 29 sierpnia 2011 12:57

Pedagogiczna  Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku

 

Tajne nauczanie w powiecie przeworskim  w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1944:
(Wybór literatury
)

 1. Byłem jednym z trzynastu: wspomnienia z tajnego  nauczania w czasie okupacji hitlerowskiej w latach 1940-1944/ Józef Rewer  // W: W gminie Markowa. T. 3: Ocalić od zapomnienia. – Markowa, 2004 s. 124-141 [odbitka w zbiorach biblioteki].
 2. Droga kapelana AK do Polski Ludowej / Józef Stefański // W : Udział kapelanów wojskowych w drugiej  wojnie światowej / pod red. Juliana  Humeńskiego. – Warszawa : Akademia Teologii Katolickiej, 1984 s. 296-306.
 3. Działalność Komisji Oświecenia Publicznego (KOP) w latach 1939-1941 / Vilim Francic // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych . – R.13(1971), s.175-178.
 4. Działalność oświatowa i martyrologia nauczycielstwa polskiego pod okupacją hitlerowską 1939-1945 / Marian Walczak. -   Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, sygn. GK 33777
 5. Działalność „Szkolnicy” w okresie okupacji  hitlerowskiej w latach 1939-1945 / Ignacy Jakubiec // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – R.1(1961),  s. 135-153
 6. Hymn nauczycieli tajnego nauczania //  Głos Nauczycielski . -  1985,  nr 15,  s. 7
 7. Karty z dziejów szkolnictwa  i kultury Przeworska / Stefan Lew // W : Siedem Wieków Przeworska :  szkice, studia i materiały z dziejów miasta / pod red. Antoniego Kunysza. – Rzeszów : Prez. Miejskiej Rady Narodowej w Przeworsku, 1974,  sygn. GK 46043, 18056, 18057cz.
 8. Leon Trybalski  : 1911-1999 / Jadwiga Mirkiewicz // W : Gimnazjum i Liceum w Przeworsku: materiały z dziejów oświaty w regionie / [ zesp.  red.  Stefan Duliban, Władysław Dziedzic, Kazimierz Karp i in.] . -  Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu, 2006 s. 229-230,  sygn. 46360cz, GK 48235-48237
 9. O  tajnym nauczaniu : 1940-1942 : wspomnienie / Elżbieta Taborska // W : Gimnazjum i Liceum w Przeworsku : materiały z dziejów oświaty w regionie / [zesp. red. Stefan Duliban, Władysław Dziedzic, Kazimierz Karp i in.]. -   Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i  Regionu, 2006 s. 179-182, sygn. 46360cz, GK 48235-48237
 10. Obwód Przeworsk SZP – ZWZ -AK w latach 1939-1944/45 / Teodor Gąsiorowski . – Kraków : Instytut Pamięci Narodowej, 2009 , ss. 136-141: Tajne nauczanie,  sygn. 49603cz 
 11. Organizacja  oświaty w Polsce w latach 1917-1969 : podstawowe akty prawne /  Mieczysław Pęcherski,   Maciej Świątek. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972 , sygn.  16414cz, GK 16280
 12. Oświata na Rzeszowszczyźnie w  latach 1939-1945 / Jan Draus, Ryszard Terlecki. -  Wrocław: Zakład  Narodowy im. Ossolińskich, 1984 , sygn. GK 28038
 13. Oświata w latach okupacji : informacje wstępne / Gałecki Włodzimierz  //  Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. -  R.1 (1961), s. 3-19
 14. Polityka hitlerowska wobec szkolnictwa polskiego na terenie Generalnej Guberni  (1939-1945) /  Eugeniusz C. Król. -  Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,  1979, sygn. GK 22942
 15. Przeworsk  – moja Mała Ojczyzna  / Bronisław Marć // W : Gimnazjum i Liceum w Przeworsku : materiały z dziejów oświaty w regionie / [ zesp. red. Stefan Duliban, Władysław Dziedzic, Kazimierz Karp i in ] . -  Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu, 2006, s. 187-193, sygn. 46360cz, GK 48235-48237
 16. Publikacje historii regionalnej Przeworska i  ich wykorzystanie w realizacji haseł programowych w szkole podstawowej  [Rękopis] / Maria Kruszelnicka. – Przeworsk, 1998 
 17. Sprawa podręczników i  pomocy naukowych w jawnym  szkolnictwie polskim w Generalnej Guberni  w latach okupacji hitlerowskiej / Eugeniusz  Król //   Przegląd Historyczno-Oświatowy . - 1977, nr 4,  s. 393-406
 18. Skład osobowy kierownictwa tajnej oświaty w czasie okupacji hitlerowskiej ( 1939-1945) / Tomasz Szczechura   // Przegląd Historyczno-Oświatowy . – 1975,  nr 4 , s.  547-591
 19. Sprawa podręczników i  pomocy naukowych w jawnym szkolnictwie polskim w Generalnej Guberni  w latach okupacji hitlerowskiej / Eugeniusz  C. Król //  Przegląd Historyczno-Oświatowy. – 1977, nr4, s. 393-406
 20. Sylwetki  nauczycieli  tajnego nauczania w Przeworsku :  wybrane fragmenty / Leon Trybalski// W :  Gimnazjum i Liceum w Przeworsku : materiały z dziejów oświaty w regionie [ zesp. red. Stefan Duliban, Władysław  Dziedzic, Kazimierz Karp i in.]  . -  Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i  Regionu, 2006, s. 182-187, sygn. 46360cz, GK  48235-48237
 21. Szkolnictwo polskie w początkach okupacji  1939-1940 / Marian Walczak //  Przegląd Historyczno-Oświatowy. -  1984,  nr 1,  s. 15-42
 22. Szkolnictwo zawodowe w okresie okupacji hitlerowskiej i  radzieckiej 1939-1945 [Rękopis] / Elżbieta Taborska. – Przeworsk, 1995 , sygn. 2R
 23. [Tajna  Organizacja Nauczycielska] TON Przeworsk jako drugi front walki polskiego podziemia z niemieckim okupantem / [oprac. Leon Trybalski ; Komisja Historyczna ZNP Przeworsk]. – Przeworsk, 1986,  sygn. BK 2983cz, BK 2984-2987
 24. Tajne nauczanie na Podkarpaciu : 1939-1945 / Jacek  Chrobaczyński  . – Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza,   1987, sygn. GK 32028
 25. Tajne nauczanie na terenie Inspektoratu Rejonowego Związku Walki  Zbrojnej AK-Przemyśl – Jarosław / Jan Draus  // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – R.35(1985), s. 53-
 26. Tajne nauczanie w Markowej – pow. Przeworsk / Jadwiga Ciećkiewicz -Truszkowska// W:  W Gminie Markowa. T.3: Ocalić od zapomnienia . – Markowa, 2004, s. 57-60 [odbitka w zbiorach biblioteki].
 27. Tajne nauczanie w Kańczudze w latach 1939-1944/ Alfred Maksymowicz ”Skrzytuski”// Okruchy Wspomnień AK.- R.3:1994, nr 11, s. 29-37
 28. Tajne nauczanie w oddziałach partyzanckich we wschodnich powiatach Rzeszowszczyzny / Józef Stefański  // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. -  R.13(1971), s. 196-197
 29. Tajne nauczanie w powiecie łańcuckim w okresie okupacji hitlerowskiej / Jan Marszał // W : Gimnazjum i Liceum im. H. Sienkiewicza w Łańcucie : szkice historyczne, sylwetki, wspomnienia  /  przew. kom. red. Stefan Inglot. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965 s. 117-142, sygn. GK 9095, 10755
 30. Tajne szkolnictwo polskie w okresie okupacji hitlerowskiej 1939-1945 /  Józef Krasuski . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe,  1971,  sygn. GK 15655
 31. Tajne władze oświatowe na Podkarpaciu : 1939-1945 : struktura i charakterystyka / Jacek Chrobaczyński  // Przegląd Historyczno-Oświatowy . -  1985, nr 2, s.301-315
 32. Tajne władze oświatowe w powiatach podziemnego Okręgu  Szkolnego Krakowskiego w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 / Bronisław Chrzan // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych . –  R. 11(1970), s. 35-71
 33. Ustawodawstwo szkolne w Generalnej Guberni  /  Wiesława Zasada   // Nowa Szkoła . -  1991, nr  7, s. 425-429
 34. W kręgu pracy poszczególnych komisji oświaty kultury Tajnej Organizacji Nauczycielskiej powiatu przeworskiego [Maszynopis] / Leon Trybalski  . - sygn.  A PAN Kraków, teczka osobowa  L.  Trybalskiego  II/23/Pwk
 35. Z dziejów  tajnego nauczania : ( były powiat jarosławski) / Krzysztof Majkowski  // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 5 : wkładka: Muzeum Szkolne [ m.in.: Zarzecze]
 36. Z historii oświaty i szkolnictwa w okresie okupacji hitlerowskiej na obszarze powiatu przeworskiego / Kazimierz Koczocik  // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. – R. 1(1961) s. 103-115
 37. Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i  powiecie przeworskim w latach 1939-1944 / Elżbieta Taborska // W : Gimnazjum i Liceum w Przeworsku : materiały z dziejów oświaty w regionie /  [ zesp. red. Stefan Duliban, Władysław Dziedzic,  Kazimierz Karp i in.]. -  Przeworsk : Towarzystwo Miłośników Przeworska i Regionu, 2006 s. 170-178,  sygn. 46360cz, GK  48235-48237
 38. Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworskui powiecie przeworskim w latach 1939-1944 / Elżbieta Taborska // Rocznik Przemyski. – T.35(1999), z. 1 s. 100-107
 39. Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i powiecie przeworskim. Działalność księdza Józefa Stefańskiego  (luty 1940-czerwiec 1944)[Rękopis] / Elżbieta Taborska. - Przeworsk, 1999, sygn. 11R
 40. Z kart tajnego nauczania : Przeworsk, Manasterz / [ red. Anna Piejko,  Helena Kaweńska].- Przeworsk : Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, 2005,  sygn.  BK 3514cz,BK 3515-17
 41. Zarys historii tajnego nauczania na poziomie średnim w powiecie przeworskim czasu okupacji hitlerowskiej / Jan Ć wierz // Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych . – R.1(1961),  s. 115-123
 42. Ze wspomnień w okupacyjnej szkole i nie tylko [Rękopis] / Andrzej Świtalski.- Przeworsk,2009
 43. Znani – nieznani :  Kazimierz Koczocik / Antoni Thomas // Wiadomości Samorządowe Przeworska. – 2000, nr 7/38, s. 7

Opracowała:  Stanisława Cebula

 

Przeworsk, 19  lutego 2011 r.

 

 
PDF Drukuj
Zestawienia bibliograficzne

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2011

 

Zestawiła: Izabela Pelc

 

STAROŚĆ

LUDZIE STARZY W SPOŁECZENSTWIE 

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze

za lata  2000 – 2011

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 

 1. Choroby wieku podeszłego / Tomasz Kostka, Małgorzata Koziarska-Rościszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009      WP   101344
 2. Czas naszego życia : co wiemy o starzeniu się człowieka / Tom Kirkwood ; przeł. Monika Kowaleczko-Szumowska. - Kielce : "Charaktery", 2005       WP   101346
 3. Czas wolny w starości a jakość życia / Teresa Wilk // W: Wybrane obszary badawcze andragogiki / pod red. Barbary Juraś-Krawczyk. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. – S. 129 – 144      CzP   37.013
 4. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Dodruk do wydania z 2005 r. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2010  WP   101604
 5. Człowiek starszy i jego wspomaganie : w stronę pedagogiki starości / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2007     CzP   364/368
 6. Człowiek stary w domu pomocy społecznej : z perspektywy polityki społecznej i pracy socjalnej / Andrzej Mielczarek. - Toruń : "Akapit", 2010     CzP   364/368
 7. Depresja wieku podeszłego / Jill Manthorpe, Steve Iliffe ; z j. ang. tł. Robert Andruszko. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010     WP   102051
 8. Dorosłość wobec starości : oczekiwania - radości - dylematy / red. nauk. Renata Konieczna-Woźniak. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008      CzP   316
 9. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elżbieta Kościńska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010      WP   102931
 10.   Fizjoterapia w geriatrii / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Tomasz Kostka, Adrianna Maria Borowicz ; aut. Adrianna Maria Borowicz [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011 WP   102448
 11. Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2010     WP   102080
 12.  Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne : podręcznik dla studiów medycznych / red. nauk. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, Dorota Talarska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008 WP   98011
 13.  Geriatria z elementami gerontologii ogólnej : podręcznik dla lekarzy i studentów / pod red. Tomasza Grodzickiego, Józefa Kocemby, Anny Skalskiej. - Gdańsk : "Via Medica", 2006     WP   95201
 14.  Gerontologia społeczna i oświatowa : zarys problematyki / Zofia Szarota. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2004      WP   93074
 15. Historia starości : od antyku do renesansu / Georges Minois ; przeł. [z fr.] Katarzyna Marczewska. - Warszawa : "Volumen" ; Gdańsk : "Marabut", 1995     WP   83118
 16.  Jak opiekować się rodzicami, którzy kiedyś opiekowali się Tobą / Kenneth P. Scilleppi ; tł. [z ang.] Dorota Dziewońska. - Warszawa : "Bellona", cop. 2008       WP   98063
 17. Jakość życia osób starszych / Bożena Zboina. - Ostrowiec Świętokrzyski : "Nauka Edukacja Rozwój", 2008      CzP   364/368
 18.  Kompendium pielęgnowania pacjentów w starszym wieku : podręcznik dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwo / pod red. Kornelii Kędziory-Kornatowskiej, Marty Muszalik. - Lublin : "Czelej", 2007     WP   101370
 19.  Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie / pod red. Jolanty Kurkiewicz ; [aut. Stanisław Maciej Kot et al.]. - Kraków : Uniwersytet Ekonomiczny, 2007       WP   97810
 20.  Neurobik : zadbaj o kondycję mózgu / Lawrence C. Katz, Manning Rubin ; z ang. przeł. Anna Buingoc. - Warszawa : "Klub dla Ciebie", 2002      WP   93510
 21.  Niepełnosprawność osób starszych na przykładzie choroby Alzheimera // W: Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / red. nauk. Jarosław Bąbka. - Warszawa : "Żak", 2004. – S. 225 – 243     WP   95187
 22.  Oblicza starości : biografia jako źródlo czynników adaptacyjnych / Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009      WP   100084
 23.  Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katrzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Wyd. 1 (dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010      WP   102144
 24.  Opieka nad osobami przewlekle chorymi, w wieku podeszłym i niesamodzielnymi : podręcznik dla opiekunów medycznych / red. nauk. Dorota Talarska, Katrzyna Wieczorowska-Tobis, Elżbieta Szwałkiewicz ; [aut. Wiesława Ciechaniewicz i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 WP   101005
 25.  Pedagog wobec osoby chorego / Elżbieta Jundziłł, Róża Pawłowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010 WP   101329
 26.  Poczucie jakości życia a aktywność społeczna ludzi starych – czy zawsze korelacja? / Dorota Niewiedział // W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 2 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Marii Agnieszki Paszkowicz ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 463 – 475     WP   95622,   CzP   376
 27.  Polska w obliczu starzenia się społeczeństwa : diagnoza i program działania = (Poland facing the aging process of the population) / Polska Akademia Nauk. Kancelaria PAN, Komitet "Prognoz Polska 2000 Plus". - Warszawa : Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" : Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, 2008         WP   97870
 28. Postawy osób starszych wobec edukacji : studium teoretyczno-diagnostyczne / Magdalena Pakuła. - Wyd. 2 uzup. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010      WP   102292
 29. Pozytywne starzenie się : młodzi duchem w jesieni życia / Robert D. Hill ; tł. Michał Lipa. - Warszawa ; "MT Biznes", 2009       WP   99996
 30. Problemy wieku starczego / Anna Kowalewska, Andrzej Jaczewski, Krystyna Komosińska // W: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania : podręcznik dla studentów uczelni pedagogicznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Jaczewskiego. - Wyd. 3 rozszerz. - Warszawa : "Żak", 2005. – S. 295 - 315        WP   101105,  WP   98796
 31. Przemoc w starości / Joanna Wawrzyniak // W: Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. – S.  265 – 274        WP   96299
 32. Przemoc wobec osób starszych / pod red. Beaty Tobiasz-Adamczyk. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2009      WP   100872
 33. Przygotowanie do starości : Polacy wobec starzenia się / pod red. Piotra Szukalskiego. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2009      WP   101609
 34. Psychologia lekarska w leczeniu chorych somatycznie : [podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy] / pod red. Barbary Bętkowskiej-Korpały i Józefa Krzysztofa Gierowskiego. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2007      WP   101302
 35. Psychologia starzenia się : wprowadzenie / Ian Stuart-Hamilton ; przekł. [z ang.] Aleksandra Błachnio. - Poznań : Zysk i S-ka, 2006           WP   93613,   WP   95261
 36. Psychologiczne portrety człowieka : [praktyczna psychologia rozwojowa] / red. Anna I. Brzezińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005       WP   93861
 37. Senior w domu : opieka długoterminowa nad niepełnosprawnym seniorem / red. nauk. Jolanta Twardowska-Rajewska. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2007   WP   97412,  WP   97895
 38. Słownik gerontologii społecznej / Adam A. Zych. - Warszawa : "Żak", 2001   CzP   316(03)
 39. Społeczna empatia a ludzie starsi : materiały z konferencji naukowej "Psychologiczno-społeczne implikacje starzejącego się społeczeństwa w najbliższych latach" / pod red. nauk. Stanisława Rogali ; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu. - Opole : Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji : Instytut Śląski, 2009      WP   102331
 40. Starość - obawy, nadzieje, oczekiwania : wybrane zagadnienia z gerontologii / pod red. Bożeny Zboiny, Grażyny Nowak-Starz. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzysznie "Nauka Edukacja Rozwój", 2009         WP   101615,  CzP   612
 41. Starzenie się ludności Polski : między demografią a gerontologią społeczną / pod red. Jerzego T. Kowaleskiego i Piotra Szukalskiego ; [aut. Dorota Kałuża i in.]. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2008   WP   100703
 42. Starzy ludzie w Polsce : społeczne i zdrowotne skutki starzenia się społeczeństwa / pod red. Janusza Halika. - Warszawa : Instytut Spraw Publicznych, 2002       WP   88699
 43. Szczęśliwi po pięćdziesiątce / Stanisława Steuden. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009      WP   101446
 44. Szkice z andragogiki i gerontologii / Olga Czerniawska. - Wyd. 1, dodr. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007      WP   100269
 45. Uniwersytety Trzeciego Wieku jako instytucje przeciwdziałające marginalizacji osób starszych / Beata Ziębińska. - Katowice : "Śląsk", 2010       CzP   364/368
 46. Wspomaganie osób starszych w domach pomocy społecznej / Anna Leszczyńska-Rejchert. - Toruń : Adam Marszałek, 2008        WP   97925
 47. Wybrane problemy osób starszych / pod red. nauk. Agnieszki Nowickiej ; [aut. Jarosław Bąbka i in.] ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006      CzP   159.9
 48. Żywienie osób w wieku starszym : porady lekarzy i dietetyków / Mirosław Jarosz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2008      WP   101476

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Ageizm i dyskryminacja ze względu na wiek / Joanna Nicole-Urbanowicz // Niebieska Linia . - 2006, nr 6, s. 6-8
  Omówienie terminów "ageizm" oraz "dyskryminacja" ze szczególnym uwzględnieniem uprzedzeń wobec ludzi starych
 2. Biblijne błogosławieństwo starości / Anna Świderkówna // Znak . - 2000, nr 6, s. 94-100
  Starość
  była w Biblii zawsze uważana za wyraz Bożego błogosławieństwa
 3. Biblioteka dla Seniorów // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, Dodatek do Poradnika Bibliotekarza s. 1 – 12
 4. Biblioteki wobec potrzeb starzejącego się społeczeństwa / Justyna Stoltmann - Prędka // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 12, s. 19 – 21
 5. Choroby neurodegeneracyjne wieku podeszłego : starość nie radość / Anna Cabaj // Biologia w Szkole . - 2009, nr 1, s. 28-34
  Choroba Parkinsona. Choroba Alzheimera. Stwardnienie zanikowe boczne (SLA). Choroba Huntingtona (pląsawica). Objawy, przyczyny, epidemiologia, leczenie
 6. Depresje schyłku życia / Tadeusz Parnowski // Charaktery . - 2002, nr 11, s. 20-21
  Przyczyny występowania depresji w podeszłym wieku
 7. Długowieczni i zadowoleni / Alicja Głębocka // Niebieska Linia . - 2006, nr 6, s. 3-5
  Omówienie problemów związanych ze zdrowiem, długością życia, pracą zawodową oraz wsparciem społecznym ludzi starych
 8. Domy pomocy społecznej i sieci wsparcia seniorów / Zofia Szweda-Lewandowska //  Polityka Społeczna . - 2009, nr 7, s. 17-21
  Czynniki determinujące konieczność korzystania przez osoby starsze z pomocy społecznej – analiza
 9. Dyskryminacja osób starszych w Polsce / Justyna Stypińska // Niebieska Linia . - 2010, nr 2, s. 3-6
  Przejawy nierównego traktowania osób starszych w zakresie dostępu do pomocy i usług społecznych. Problem dyskryminacji również w kontekście europejskim
 10. Dziadkowie ze skierowania / Ryszarda Socha // Polityka . - 2008, nr 19, s. 115-[117]
  Rodzinne domy dla osób starszych
 11. Huntington: wynik nieprawidłowy / Ewa Gołębiewska, Emilia Sitek // Charaktery . - 2010, nr 10, s. 78-82
  Życie osób z chorobą Huntingtona
 12. Inne spojrzenie na odkrywanie sensu życia w starości / Marek Kluz //   Praca Socjalna . - 2010, [nr] 1, s. [93]-106
  Obraz człowieka starego w Piśmie Świętym. Sens starości w perspektywie Chrystusowego krzyża i zmartwychwstania
 13. Jak zarządzać wiekiem? / I.D. // Służba Pracownicza . - 2006, [nr] 10, s. 9-10
  Problem zatrudnienia ludzi starszych. Intermentoring
 14. Klara i Bogusław : przemoc wśród starszych i wobec nich / Anna Maria Węgierek // Niebieska Linia . - 2009, nr 3, s. 9-11
  Analiza przypadku przemocy seksualnej w związku osób starszych. Omówienie sygnałów przemocy wobec seniorów
 15. Kochani, dopuszczam się przestępstwa / Jerzy Danilewicz // Polityka . - 2009, nr 29, s. 26-27
  Samobójstwa osób w wieku powyżej 60 lat
 16. Najpiękniejszy wiek to ten, w którym się jest - starość jako pozytywny etap życia / Monika Molicka //  Praca Socjalna . - 2010, [nr] 1, s. [107]-117
 17. Niebezpieczna starość / Jacek J. Pruszyński, Anita Gębska-Kuczerowska // Niebieska Linia . - 2006, nr 6, s. 8-10
  Omówienie zjawiska przemocy wobec ludzi starych
 18. Niepełnosprawni w społeczeństwie / Marlena Kilian // Polityka Społeczna . - 2007, nr 11/12, s. 14-18
  Sytuacja starszych osób niepełnosprawnych w społeczeństwie
 19. Niezasłużony los / Anna Staszewska // Niebieska Linia . - 2003, nr 5, s. 14-16
  Sytuacja ludzi starych, bezradnych, wymagających opieki trafiających do Schronisk dla Osób Chorych Bezdomnych i domów pomocy społecznej
 20. O starości okiem psychologa / Grażyna Płachciska //  Niebieska Linia . - 2008, nr 4, s. 17-20
  Przemoc wobec osób starszych. Postawy wobec starości
 21. O wyższości starości / Aneta Łosiewicz // Charaktery . - 2004, nr 1, s. 31-32
  Cele życiowe w okresie starości
 22. Oblicza starości / Agnieszka Czapczyńska // Remedium . - 2006, nr 7/8, s. 62-63
  Dysfunkcje związane z wiekiem. Niebezpieczeństwa wynikające z wieku
 23. Okres późnej dorosłości / Szymon Hermanowski // Remedium . - 2004, nr 7/8, s. 4-5
  Niekorzystne zjawiska występujące w wieku podeszłym. Przebieg zmian rozwojowych w wieku podeszłym
 24. Opieka nad osobami starszymi : historia i współczesność / Aneta Jesionek-Khadka, Mieczysław Sędzicki // Praca Socjalna . - 2010, [nr] 5, s. [75]-94
  Przegląd najważniejszych stanowisk dotyczących sytuacji osób starszych oraz wsparcia im udzielanego, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy instytucjonalnej
 25. Opinie seniorów o jakości i zadowoleniu z życia / Bronisława Dudziak //  Praca Socjalna . - 2010, [nr] 4, s. [69]-85
 26. Picie alkoholu a problemy zdrowotne osób w wieku podeszłym / Aneta Koczaska-Siedlecka // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia . - 2010, nr 4, s. 33-35
  Specyfika problemów alkoholowych osób starszych, skutki zdrowotne, specyfika leczenia
 27. Polska starość / Elżbieta Trafiałek //  Niebieska Linia . - 2008, nr 4, s. 3-7
  Wykluczenie, dyskryminacja, przemoc, postawy wobec ludzi starszych
 28. Pomoc i przemoc : opieka jako proces zrozumienia / Maria Kuźmicz //  Niebieska Linia . - 2009, nr 3, s. 3-5
  Autorka omawia wyniki badań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce. Wskazuje na cechy, jakie powinna posiadać osoba będąca opiekunem seniora. Wymienia sytuacje pielęgnacji i opieki, w których może dochodzić do przemocy wobec tej grupy ludzi
 29. Pomóc wyjść z cienia : uwagi o aktywności osób starszych / Hanna Dąbrowicka // Niebieska Linia . - 2006, nr 6, s. 22-24
 30. Potrzeby psychiczne starszego człowieka / Teresa Ewa Olearczyk // Wychowawca . - 2005, nr 3, s. 16-17
  Refleksje na temat starości i starzenia się oraz zmian zachodzących w sferze psychiki człowieka starego - potrzeba bilansu życia i inne
 31. Prawa osób starszych / Zofia Szarota // Niebieska Linia . - 2008, nr 4, s. 8-10
  Ustawodawstwo międzynarodowe i polskie wobec osób starszych
 32. Przeciw ageizmowi : o potrzebie wzmacniania społecznej pozycji człowieka starego / Sabina Pawlas-Czyż // Wychowanie na Co Dzień . - 2008, nr 7/8, s. 32-36
  Jakość życia ludzi w podeszłym wieku. Ujęcie teoretyczne. Wizerunek człowieka starego w oczach młodych ludzi. Omówienie wyników badań. Refleksje związane z przygotowaniem jednostki do starzenia się własnego i innych osób
 33. Przestępstwa na tle majątkowym popełniane na szkodę osób starszych / Zygmunt Kukuła // Praca Socjalna . - 2009, [nr 3], s. [94]-114
  Najczęściej popełniane przestępstwa przeciwko mieniu dokonane wobec osób starszych (kradzeże, oszustwa, przywłaszczenia)
 34. Senior w rodzinie / Marta Szymańska // Wychowawca . - 2009, nr 12, s. [12]-[14]
 35. Seniorzy jako odbiorcy informacji / Monika Kosowiec-Placek // Przegląd Biblioteczny . - R. 78, z. 3 (2010), s. [322]-332
 36. Potrzeby informacyjne ludzi starszych, ich zainteresowania czytelnicze i aktywność w korzystaniu z Internetu
 37. Seniorzy w mediach / Paulina Gotfryd //  Niebieska Linia . - 2008, nr 4, s. 23-25
  Rola mediów w kształtowaniu wizerunku osób starszych
 38. Spojrzenie dwóch generacji na starość i proces starzenia się / Sabina Pawlas-Czyż, Daniela Dzienniak-Pulina // Praca Socjalna . - 2008, [nr] 4, s. [93]-115
  Potrzeby osób starszych i najbardziej dotkliwe problemy związane ze starością. Starość uogólniona - w opiniach osób starszych i przedstawicieli młodego pokolenia. Reakcje na starość własną i obcą w opiniach ludzi starych i młodych
 39. Starość wyzwaniem dla współczesności / Paulina Kocimska // Niebieska Linia . - 2003, nr 5, s. 6-7
  Negatywny stereotyp człowieka starego w kulturze europejskiej
 40. Stary człowiek i morze bezradności / Mariusz Kuskowski //  Niebieska Linia . - 2009, nr 3, s. 5-8
  Autor omawia biologiczne teorie starzenia się, psychologię starzenia się, seksualność w wieku starczym, terapię w domach pomocy społecznej
 41. Statystyczna starość / M. K. // Niebieska Linia . - 2003, nr 5, s. 3-4
  Problemy psychologiczne wieku podeszłego: lęk przed chorobami, byciem ciężarem czy samotnością
 42. Urok siwych gołąbków / Barbara Pietkiewicz //  Polityka . - 2008, nr 34, s. 82-84
  Miłość i potrzeba bycia w bliskim związku osób w starszym wieku
 43. Warunki życia Europejczyków w starszym wieku / Danuta Graniewska // Polityka Społeczna . - 2010, nr 4, s. 29-32
  Opracowanie dotyczące egzystencji starszych Europejczyków. Badania przeprowadzone w ramach projektu FELICIE
 44. Wokół dyskryminacji osób starszych / Łukasz Gabler // Służba Pracownicza . - 2007, [nr] 10, s. 9-10
  Kiedy różnicowanie staje się dyskryminacją. Formy dyskryminacji np. na rynku pracy, w służbie zdrowia
 45. Wybiórczy wolontariat / Daniela Becelewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze . - 2008, nr 7, s. 23-27
  Opieka wolontariuszy nad ludźmi starymi
 46. Wychowanie do starości / Renata Ilnicka // Edukacja i Dialog . - 2006, nr 4, s. 69-72
  Przygotowanie człowieka do okresu życia w wieku nieprodukcyjnym
 47. Wychowanie fizyczne - ucznia później dorosłości / Andrzej Pa